HS-codes - 01: Levende dieren

0101
Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels
-
Paarden
0101.21
Fokdieren van zuiver ras
0101.29
Andere
0101.30
Ezels
0101.90
Andere
0102
Levende runderen
-
Rundvee
0102.21
Fokdieren van zuiver ras
0102.29
Andere
-
Buffels
0102.31
Fokdieren van zuiver ras
0102.39
Andere
0102.90
Andere
0103
Levende varkens
0103.10
Fokdieren van zuiver ras
0103.11
Andere
0103.91
Met een gewicht van minder dan 50 kg
0103.92
Met een gewicht van 50 kg of meer
0104
Levende schapen en geiten
0104.10
Schapen
0104.20
Geiten
0105
Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders)
-
Met een gewicht van niet meer dan 185 g
0105.11
Pluimvee van de soort gallus domesticus
0105.12
Kalkoenen
0105.13
Eenden
0105.14
Ganzen
0105.15
Parelhoenders
-
Ander
0105.94
Pluimvee van de soort gallus domesticus
0105.99
Ander
0106
Andere levende dieren
-
Zoogdieren
0106.11
Primaten
0106.12
Walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde "cetacea"); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde "sirenia"); zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (zoogdieren van de suborde "pinnipedia")
0106.13
Kamelen en andere kameelachtigen (camelidae)
0106.14
Konijnen en hazen
0106.19
Andere
0106.20
Reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)
0106.21
Vogels
0106.31
Roofvogels
0106.32
Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara's en kaketoes daaronder begrepen)
0106.33
Struisvogels; emoes (dromaius novaehollandiae)
0106.39
Andere
0106.22
Insecten
0106.41
Bijen
0106.49
Andere
0106.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?