HS-codes - 10: Granen

1001
Tarwe en mengkoren
-
Harde tarwe
1001.11
Zaaigoed
1001.19
Andere
-
Andere
1001.91
Zaaigoed
1001.99
Andere
1002
Rogge
1002.10
Zaaigoed
1002.90
Andere
1003
Gerst
1003.10
Zaaigoed
1003.90
Andere
1004
Haver
1004.10
Zaaigoed
1004.90
Andere
1005
Mais
1005.10
Zaaigoed
1005.90
Andere
1006
Rijst
1006.10
Padie
1006.20
Gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst
1006.30
Halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd
1006.40
Breukrijst
1007
Graansorgho
1007.10
Zaaigoed
1007.90
Andere
1008
Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen
1008.10
Boekweit
1008.11
Gierst
1008.21
Zaaigoed
1008.29
Andere
1008.30
Kanariezaad
1008.40
Fonio (digitaria spp.. )
1008.50
Quinoa (chenopodium quinoa)
1008.60
Triticale
1008.90
Andere granen

Need help to the find appropriate HS Code ?