HS-codes - 12: Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

1201
Sojabonen, ook indien gebroken
1201.10
Zaaigoed
1201.90
Andere
1202
Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken
1202.30
Zaaigoed
1202.31
Andere
1202.41
In de dop
1202.42
Gedopt, ook indien gebroken
1203.00
Kopra
1204
Lijnzaad, ook indien gebroken
1205
Kool- en raapzaad, ook indien gebroken
1205.10
Kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur
1205.90
Ander
1206
Zonnebloempitten, ook indien gebroken
-
Andere
1207
Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken
1207.10
Palmnoten en palmpitten
1207.11
Katoenzaad
1207.21
Zaaigoed
1207.29
Ander
1207.30
Ricinuszaad
1207.40
Sesamzaad
1207.50
Mosterdzaad
1207.60
Saffloerzaad (carthamus tinctorius)
1207.70
Meloenzaad
1207.71
Andere
1207.91
Maanzaad
1207.99
Andere
1208
Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel
1208.10
Van sojabonen
1208.90
Ander
1209
Zaaigoed, sporen daaronder begrepen
1209.10
Suikerbietenzaad
1209.11
Zaad van voedergewassen
1209.21
Luzernezaad (alfalfa)
1209.22
Klaverzaad (trifolium spp.. )
1209.23
Zwenkgraszaad
1209.24
Veldbeemdgraszaad (poa pratensis l.. )
1209.25
Raaigraszaad (lolium multiflorum lam.. , lolium perenne l.. )
1209.29
Ander
1209.30
Zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen
1209.31
Ander
1209.91
Groentezaad
1209.99
Ander
1210
Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline
1210.10
Hopbellen, niet fijngemaakt en niet gemalen, noch in pellets
1210.20
Hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline
1211
Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm
1211.20
Ginsengwortel
1211.30
Cocabladeren
1211.40
Papaverbolkaf
1211.50
Ephedra
1211.60
Schors van de afrikaanse kers (prunus africana)
1211.90
Andere
1212
Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de variëteit cichorium intybus sativum daaronder begrepen) hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen
-
Zeewier en andere algen
1212.21
Geschikt voor menselijke consumptie
1212.29
Andere
-
Andere
1212.91
Suikerbieten
1212.92
Sint-jansbrood
1212.93
Suikerriet
1212.94
Cichoreiwortels
1212.99
Andere
1213
Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets
-
Stro
1214
Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets
1214.10
Luzernemeel en luzerne in pellets
1214.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?