HS-codes - 17: Suiker en suikerwerk

1701
Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm
-
Ruwe suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen
1701.12
Beetwortelsuiker
1701.13
Rietsuiker bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk
1701.14
Andere rietsuiker
-
Andere
1701.91
Gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen
1701.99
Andere
1702
Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd; karamel
-
Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop
1702.11
Bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksuiker), uitgedrukt in kristalwatervrije lactose, berekend op de droge stof
1702.19
Andere
1702.20
Ahornsuiker en ahornsuikerstroop
1702.30
Glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend
1702.40
Glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker
1702.50
Chemisch zuivere fructose
1702.60
Andere fructose en fructosestroop, in droge toestand meer dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker
1702.90
Andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten fructose bevatten
1703
Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker
1703.10
Van rietsuiker
1703.90
Andere
1704
Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)
1704.10
Kauwgom, ook indien omhuld met een suikerlaag
1704.90
Ander

Need help to the find appropriate HS Code ?