HS-codes - 25: Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement

2501
Zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder begrepen) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; zeewater
-
Zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout, met inbegrip van bereid industrie-, keuken- en tafelzout) en zuiver natriumchloride, ook indien opgelost in water of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen
2502.00
IJzerkies, ongeroost
2503
Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel
2504
Natuurlijk grafiet
2504.10
In poeder of in schilfers
2504.90
Ander
2505
Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend zand bedoeld bij hoofdstuk 26
2505.10
Kiezelzand en kwartszand
2505.90
Ander zand
2506
Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
2506.10
Kwarts
2506.20
Kwartsiet
2507
Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand
2508
Andere klei (andere dan geëxpandeerde klei bedoeld bij post 6806), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde
2508.10
Bentoniet
2508.30
Vuurvaste klei
2508.40
Andere klei
2508.50
Andalusiet, kyaniet en sillimaniet
2508.60
Mulliet
2508.70
Chamotte- en dinasaarde
2509.00
Krijt
2510
Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en gefosfateerd krijt
2510.10
Niet gemalen
2510.20
Gemalen
2511
Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet), ook indien gebrand, ander dan bariumoxide bedoeld bij post 2816
2511.10
Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet)
2511.20
Natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet)
2512.00
Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand
2513
Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan
2513.10
Puimsteen
2513.20
Amaril, natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen
2514.00
Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
2515
Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
-
Marmer en travertijn
2515.11
Onbewerkt of enkel kantrecht behouwen
2515.12
Blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
2515.20
Ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf; albast
2516
Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
-
Graniet
2516.11
Onbewerkt of enkel kantrecht behouwen
2516.12
Blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
2516.20
Zandsteen
2516.90
Andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf
2517
Keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan; macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in het eerste gedeelte van de post genoemde stoffen bevat; teermacadam; korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan
2517.10
Keistenen, grind en steenslag van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en vuursteen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan
2517.20
Macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in onderverdeling 2517 10 genoemde stoffen bevat
2517.30
Teermacadam
2517.31
Korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan
2517.41
Van marmer
2517.49
Andere
2518
Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begrepen dolomiet, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
2518.10
Dolomiet, niet gebrand noch gesinterd
2518.20
Dolomiet, gebrand of gesinterd
2519
Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet); gesmolten magnesia; doodgebrande magnesia (gesinterd), ook indien geringe hoeveelheden andere oxiden bevattend die vóór het sinteren toegevoegd zijn; ander magnesiumoxide, ook indien zuiver
2519.10
Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet)
2519.90
Ander
2520
Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden bindingsversnellers of -vertragers
2520.10
Gips; anhydriet
2520.20
Gebrand gips
2521.00
Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement
2522
Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post 2825
2522.10
Ongebluste kalk
2522.20
Gebluste kalk
2522.30
Hydraulische kalk
2523
Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd
2523.10
Cementklinker
2523.11
Portlandcement
2523.21
Wit, ook indien kunstmatig gekleurd
2523.29
Ander
2523.30
Aluminiumcement
2523.90
Ander hydraulisch cement
2524
Asbest
2524.10
Crocidoliet
2524.90
Ander
2525
Mica, micasplittings daaronder begrepen; afval van mica
2525.10
Ruw mica, mica in bladen en micasplittings
2525.20
Micapoeder
2525.30
Afval van mica
2526
Natuurlijk speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of van rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; talk
2526.10
Niet fijngemaakt, noch gemalen
2526.20
Fijngemaakt of gemalen
2528.00
Natuurlijke boraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand, doch met uitzondering van boraten verkregen uit natuurlijke pekel (brijn); natuurlijk boorzuur met een gehalte aan h3bo3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten, berekend op de droge stof
2529
Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat
2529.10
Veldspaat
2529.11
Vloeispaat
2529.21
Bevattende niet meer dan 97 gewichtspercenten calciumfluoride
2529.22
Bevattende meer dan 97 gewichtspercenten calciumfluoride
2529.30
Leuciet; nefelien en nefelien-syeniet
2530
Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen
2530.10
Vermiculiet, perliet en chloriet, niet geëxpandeerd
2530.20
Kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat)
2530.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?