HS-codes - 26: Ertsen, slakken en assen

2601
Ijzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas) daaronder begrepen
-
Ijzererts en concentraten daarvan, andere dan geroost ijzerkies (pyrietas)
2601.11
Niet geagglomereerd
2601.12
Geagglomereerd
2601.20
Geroost ijzerkies (pyrietas)
2602.00
Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaanerts en concentraten daarvan met een mangaangehalte van 20 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, daaronder begrepen
2603.00
Kopererts en concentraten daarvan
2604.00
Nikkelerts en concentraten daarvan
2605.00
Kobalterts en concentraten daarvan
2606.00
Aluminiumerts en concentraten daarvan
2607.00
Looderts en concentraten daarvan
2608.00
Zinkerts en concentraten daarvan
2609.00
Tinerts en concentraten daarvan
2610.00
Chroomerts en concentraten daarvan
2611.00
Wolfraamerts en concentraten daarvan
2612
Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan
2612.10
Uraniumerts en concentraten daarvan
2612.20
Thoriumerts en concentraten daarvan
2613
Molybdeenerts en concentraten daarvan
2613.10
Geroost
2613.90
Andere
2614.00
Titaanerts en concentraten daarvan
2615
Niobium-, tantaal-, vanadium- of zirkoniumertsen en concentraten daarvan
2615.10
Zirkoniumerts en concentraten daarvan
2615.90
Andere
2616
Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan
2616.10
Zilvererts en concentraten daarvan
2616.90
Andere
2617
Andere ertsen en concentraten daarvan
2617.10
Antimoonerts en concentraten daarvan
2617.90
Andere
2618.00
Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal
2619
Slakken (andere dan gegranuleerde hoogovenslakken), walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal verkregen afval
2620
Slakken, assen en residuen (andere dan die verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal), die metaal, arseen of verbindingen daarvan bevatten
-
Hoofdzakelijk zink bevattend
2620.11
Hardzink
2620.19
Andere
-
Hoofdzakelijk lood bevattend
2620.21
Slib van loodhoudende benzine en slib van loodhoudende antiklopmiddelen
2620.29
Andere
2620.30
Hoofdzakelijk koper bevattend
2620.40
Hoofdzakelijk aluminium bevattend
2620.60
Arseen, kwik, thallium of mengsels daarvan bevattend, van de soort gebruikt voor het winnen van arseen of van deze metalen of voor het vervaardigen van chemische verbindingen daarvan
2620.61
Andere
2620.91
Antimoon, beryllium, cadmium, chroom of mengsels daarvan bevattend
2620.99
Andere
2621
Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder begrepen; assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval
2621.10
Assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval
2621.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?