HS-codes - 30: Farmaceutische producten

3001
Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook indien in poedervorm; extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, voor opotherapeutisch gebruik; heparine en zouten daarvan; andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen
3001.20
Extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan
3001.90
Andere
3002
Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en immunologische producten, ook indien gewijzigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten; celculturen, ook indien gewijzigd
-
Sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en immunologische producten, ook indien gewijzigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen
3002.12
Sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties
3002.13
Immunologische producten, onvermengd, noch in afgemeten hoeveelheden noch opgemaakt voor de verkoop in het klein
3002.14
Immunologische producten, vermengd, noch in afgemeten hoeveelheden noch opgemaakt voor de verkoop in het klein
3002.15
Immunologische producten, in afgemeten hoeveelheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein
-
Vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten
3002.41
Vaccins voor mensen
3002.42
Vaccins voor dieren
3002.49
Andere
-
Celculturen, ook indien gewijzigd
3002.51
Producten voor celtherapie
3002.59
Andere
3002.90
Andere
3003
Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit voor therapeutisch of profylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden, niet in afgemeten hoeveelheden en niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
3003.10
Bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of derivaten daarvan
3003.20
Andere, bevattende antibiotica
3003.21
Andere, bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937
3003.31
Bevattende insuline
3003.39
Andere
3003.22
Andere, bevattende alkaloïden of derivaten daarvan
3003.41
Bevattende efedrine of zouten daarvan
3003.42
Bevattende pseudo-efedrine (inn) of zouten daarvan
3003.43
Bevattende norefedrine of zouten daarvan
3003.49
Andere
3003.60
Andere, bevattende actieve bestanddelen tegen malaria als omschreven in aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk
3003.90
Andere
3004
Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden (ook die in de vorm van systemen voor gereguleerde toediening door de huid), dan wel opgemaakt voor de verkoop in het klein
3004.10
Bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of derivaten daarvan
3004.20
Andere, bevattende antibiotica
3004.21
Andere, bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937
3004.31
Bevattende insuline
3004.32
Bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten daarvan en analoge structuren
3004.39
Andere
3004.22
Andere, bevattende alkaloïden of derivaten daarvan
3004.41
Bevattende efedrine of zouten daarvan
3004.42
Bevattende pseudo-efedrine (inn) of zouten daarvan
3004.43
Bevattende norefedrine of zouten daarvan
3004.49
Andere
3004.50
Andere, bevattende vitaminen of andere producten bedoeld bij post 2936
3004.60
Andere, bevattende actieve bestanddelen tegen malaria als omschreven in aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk
3004.90
Andere
3005
Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden
3005.10
Hechtpleisters en andere artikelen met een klevende laag
3005.90
Andere
3006
Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk
3006.10
Steriel catgut, dergelijk steriel hechtdraad en -garen (steriele garens die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde daaronder begrepen) en steriele kleefstoffen, voor het dichten van wonden in de chirurgie; steriele laminaria; steriele bloedstelpende artikelen, die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde; steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd
3006.30
Röntgencontrastmiddelen, alsmede reageermiddelen voor het stellen van een diagnose, bestemd om aan de patiënt zelf te worden toegediend
3006.40
Tandcement en andere producten voor tandvulling; beendercement
3006.50
Tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen voor eerste hulp bij ongelukken
3006.60
Chemische anticonceptionele preparaten van hormonen, van andere producten bedoeld bij post 2937 of van spermiciden
3006.70
Bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij de mens- of diergeneeskunde op bepaalde delen van het lichaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch onderzoek of als koppelmiddel tussen het lichaam en de medische instrumenten
3006.71
Andere
3006.91
Hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg
3006.92
Farmaceutische afvallen
3006.93
Placebo's en blinde (of dubbelblinde) klinische proefkits voor een erkende klinische proef, in afgemeten hoeveelheden

Need help to the find appropriate HS Code ?