HS-codes - 31: Meststoffen

3101.00
Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten
3102
Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen
3102.10
Ureum, ook indien in waterige oplossing
3102.11
Ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat
3102.21
Ammoniumsulfaat
3102.29
Andere
3102.30
Ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing
3102.40
Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen
3102.50
Natriumnitraat
3102.60
Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat
3102.80
Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater
3102.90
Andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde mengsels daaronder begrepen
3103
Minerale of chemische fosfaatmeststoffen
-
Superfosfaat
3103.11
Met een gehalte van 35 of meer gewichtspercenten aan difosforpentaoxide (p2o5)
3103.19
Andere
3103.90
Andere
3104
Minerale of chemische kalimeststoffen
3104.20
Kaliumchloride
3104.30
Kaliumsulfaat
3104.90
Andere
3105
Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg
3105.10
Producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg
3105.20
Minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten
3105.30
Diammoniumwaterstoforthofosfaat
3105.40
Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat
3105.41
Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten
3105.51
Bevattende nitraten en fosfaten
3105.59
Andere
3105.60
Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten
3105.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?