HS-codes - 34: Zeep, organische tensioactieve producten, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips

3401
Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, ook indien zeep bevattend; voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein; papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia
-
Zeep, organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia
3401.11
Voor toiletdoeleinden (voor medicinale doeleinden daaronder begrepen)
3401.19
Andere
3401.20
Zeep in andere vormen
3401.30
Voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein
3402
Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen (hulppreparaten voor het wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, andere dan die bedoeld bij post 3401
-
Anionische organische tensioactieve producten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein
3402.31
Lineair alkylbenzeensulfonzuren en zouten daarvan
3402.39
Andere
-
Andere organische tensioactieve producten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein
3402.41
Kationische
3402.42
Niet-ionische
3402.49
Andere
3402.50
Bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein
3402.90
Andere
3403
Smeermiddelen (boor, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen
-
Bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen
3403.11
Preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen
3403.19
Andere
-
Andere
3403.91
Preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen
3403.99
Andere
3404
Kunstwas en bereide was
3404.20
Van poly(oxyethyleen) (polyethyleenglycol)
3404.90
Andere
3405
Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal, schuurpasta's en -poeders en dergelijke preparaten (ook indien in de vorm van papier, van watten, van vilt, van gebonden textielvlies, van kunststof of rubber met celstructuur, geïmpregneerd of bedekt met deze preparaten), andere dan de was bedoeld bij post 3404
3405.10
Schoensmeer, pasta's en dergelijke preparaten voor schoeisel of voor leder
3405.20
Boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van houten meubelen, houten vloeren en ander houtwerk
3405.30
Poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserieën, andere dan poetsmiddelen voor metalen
3405.40
Schuurpasta's, schuurpoeders en andere schuurmiddelen
3405.90
Andere
3406.00
Kaarsen en dergelijke artikelen
3407.00
Modelleerpasta's, ook indien opgemaakt als kinderspeelgoed; tandtechnische waspreparaten en dergelijke preparaten, in assortimenten, opgemaakt voor de verkoop in het klein of in plaat-, staaf- of hoefijzervorm of in dergelijke vormen (bijvoorbeeld bijtplaatjes); andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van gebrand gips

Need help to the find appropriate HS Code ?