HS-codes - 36: Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen

3601
Buskruit
3602
Bereide springstoffen, andere dan buskruit
3603
Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen
3603.10
Lonten
3603.20
Slagkoorden
3603.30
Slaghoedjes
3603.40
Percussiedopjes
3603.50
Ontstekers
3603.60
Elektrische ontstekingspatronen
3604
Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, voetzoekers, knalsignalen en andere pyrotechnische artikelen
3604.10
Vuurwerk
3604.90
Andere
3605.00
Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post 3604
3606
Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld bij aantekening 2 op dit hoofdstuk
3606.10
Vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in recipiënten van de soort gebruikt voor het vullen van aanstekers en met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 cm3
3606.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?