HS-codes - 39: Kunststof en werken daarvan

-
I. Primaire vormen
3901
Polymeren van ethyleen, in primaire vormen
3901.10
Polyethyleen met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94
3901.20
Polyethyleen met een relatieve dichtheid van 0,94 of meer
3901.30
Copolymeren van ethyleen en vinylacetaat
3901.40
Copolymeren van ethyleen en alfa-olefine, met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94
3901.90
Andere
3902
Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen
3902.10
Polypropyleen
3902.20
Polyisobutyleen
3902.30
Copolymeren van propyleen
3902.90
Andere
3903
Polymeren van styreen, in primaire vormen
-
Polystyreen
3903.11
Expandeerbaar
3903.19
Ander
3903.20
Copolymeren van styreen en acrylonitril (san)
3903.30
Copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (abs)
3903.90
Andere
3904
Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen
3904.10
Poly(vinylchloride), niet gemengd met andere zelfstandigheden
3904.11
Andere poly(vinylchloride)
3904.21
Geen weekmakers bevattend
3904.22
Weekmakers bevattend
3904.30
Copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat
3904.40
Andere copolymeren van vinylchloride
3904.50
Polymeren van vinylideenchloride
3904.51
Fluorhoudende polymeren
3904.61
Polytetrafluorethyleen
3904.69
Andere
3904.90
Andere
3905
Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters, in primaire vormen; andere vinylpolymeren in primaire vormen
-
Poly(vinylacetaat)
3905.12
In waterige dispersie
3905.19
Ander
-
Copolymeren van vinylacetaat
3905.21
In waterige dispersie
3905.29
Andere
3905.30
Poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen bevattend
3905.31
Andere
3905.91
Copolymeren
3905.99
Andere
3906
Acrylpolymeren in primaire vormen
3906.10
Poly(methylmethacrylaat)
3906.90
Andere
3907
Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en andere polyesters, in primaire vormen
3907.10
Polyacetalen
3907.11
Andere polyethers
3907.21
Bis(polyoxyethyleen)methylfosfonaat
3907.29
Andere
3907.30
Epoxyharsen
3907.40
Polycarbonaten
3907.50
Alkydharsen
3907.51
Poly(ethyleentereftalaat)
3907.61
Met een viscositeitsgetal van 78 ml/g of meer
3907.69
Andere
3907.70
Poly(melkzuur)
3907.71
Andere polyesters
3907.91
Onverzadigde
3907.99
Andere
3908
Polyamiden in primaire vormen
3908.10
Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12
3908.90
Andere
3909
Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen
3909.10
Ureumharsen; thio-ureumharsen
3909.20
Melamineharsen
3909.21
Andere aminoharsen
3909.31
poly(methyleenfenylisocyanaat) (ruw MDI, polymerisch MDI)
3909.39
Andere
3909.40
Fenolharsen
3909.50
Polyurethanen
3910
Siliconen in primaire vormen
3911
Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden, polysulfonen en andere producten, genoemd in aantekening 3 op dit hoofdstuk, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen
3911.10
Petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen of cumaronindeenharsen en polyterpenen
3911.20
Poly(1,3-fenyleenmethylfosfonaat)
3911.90
Andere
3912
Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen
-
Celluloseacetaten
3912.11
Geen weekmakers bevattend
3912.12
Weekmakers bevattend
3912.20
Cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen)
3912.21
Cellulose-ethers
3912.31
Carboxymethylcellulose en zouten daarvan
3912.39
Andere
3912.90
Andere
3913
Natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld alginezuur) en gewijzigde natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld geharde proteïnen, chemische derivaten van natuurlijke rubber), elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen
3913.10
Alginezuur, alsmede zouten en esters daarvan
3913.90
Andere
3914
Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3913, in primaire vormen
39.5
II. Resten en afval; halffabricaten; werken
3915
Resten en afval, van kunststof
3915.10
Van polymeren van ethyleen
3915.20
Van polymeren van styreen
3915.30
Van polymeren van vinylchloride
3915.90
Van andere kunststof
3916
Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan
3916.10
Van polymeren van ethyleen
3916.20
Van polymeren van vinylchloride
3916.90
Van andere kunststof
3917
Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof
3917.10
Kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof
3917.11
Stijve buizen en slangen
3917.21
Van polymeren van ethyleen
3917.22
Van polymeren van propyleen
3917.23
Van polymeren van vinylchloride
3917.29
Van andere kunststof
3917.12
Andere buizen en slangen
3917.31
Flexibele buizen en slangen met een minimumdrukweerstand van 27,6 mpa
3917.32
Andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken
3917.33
Andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, met hulpstukken
3917.39
Andere
3917.40
Hulpstukken
3918
Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of in tegels; wand- en plafondbekleding van kunststof, als bedoeld bij aantekening 9 op dit hoofdstuk
3918.10
Van polymeren van vinylchloride
3918.90
Van andere kunststof
3919
Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen
3919.10
Op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm
3919.90
Andere
3920
Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager
3920.10
Van polymeren van ethyleen
3920.20
Van polymeren van propyleen
3920.30
Van polymeren van styreen
3920.31
Van polymeren van vinylchloride
3920.43
Bevattende 6 gewichtspercenten of meer weekmakers
3920.49
Andere
3920.32
Van acrylpolymeren
3920.51
Van poly(methylmethacrylaat)
3920.59
Andere
3920.33
Van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters
3920.61
Van polycarbonaten
3920.62
Van poly(ethyleentereftalaat)
3920.63
Van onverzadigde polyesters
3920.69
Van andere polyesters
3920.34
Van cellulose of van chemische derivaten daarvan
3920.71
Van geregenereerde cellulose
3920.73
Van celluloseacetaat
3920.79
Van andere cellulosederivaten
3920.35
Van andere kunststof
3920.91
Van poly(vinylbutyral)
3920.92
Van polyamiden
3920.93
Van aminoharsen
3920.94
Van fenolharsen
3920.99
Van andere kunststof
3921
Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof
-
Met celstructuur
3921.11
Van polymeren van styreen
3921.12
Van polymeren van vinylchloride
3921.13
Van polyurethanen
3921.14
Van geregenereerde cellulose
3921.19
Van andere kunststof
3921.90
Andere
3922
Badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken, bidets, closetpotten, -brillen en -deksels, stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof
3922.10
Badkuipen, douchebakken, gootstenen en wasbakken
3922.20
Closetbrillen en -deksels
3922.90
Andere
3923
Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof
3923.10
Dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen
3923.11
Zakken
3923.21
Van polymeren van ethyleen
3923.29
Van andere kunststof
3923.30
Flessen, flacons en dergelijke artikelen
3923.40
Spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen
3923.50
Stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen
3923.90
Andere
3924
Tafelgerei, keukengerei, andere huishoudelijke artikelen en hygiënische en toiletartikelen, van kunststof
3924.10
Keuken- en tafelgerei
3924.90
Andere
3925
Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen
3925.10
Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l
3925.20
Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren
3925.30
Blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan
3925.90
Andere
3926
Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914
3926.10
Kantoor- en schoolbenodigdheden
3926.20
Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen)
3926.30
Beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke
3926.40
Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen
3926.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?