HS-codes - 40: Rubber en werken daarvan

4001
Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
4001.10
Natuurlijke rubberlatex, ook indien voorgevulkaniseerd
4001.11
Natuurlijke rubber in andere vormen
4001.21
Gerookte vellen ("smoked sheets")
4001.22
Technisch gespecificeerde natuurlijke rubber (tsnr)
4001.29
Andere
4001.30
Balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen
4002
Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen; mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
-
Styreenbutadieenrubber (sbr); styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (xsbr)
4002.11
Latex
4002.19
Andere
4002.20
butadieenrubber (BR)
4002.21
isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR); gehalogeneerde isobuteen-isopreenrubber (CIIR of BIIR)
4002.31
Isobuteen-isopreen (butyl) rubber (iir)
4002.39
Andere
4002.22
Chloropreen (chlorobutadieen) rubber (cr)
4002.41
Latex
4002.49
Andere
4002.23
Acrylonitriel-butadieenrubber (nbr)
4002.51
Latex
4002.59
Andere
4002.60
isopreenrubber (IR)
4002.70
Ethyleen-propyleen-dieen (niet-geconjugeerd) rubber (epdm)
4002.80
Mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post
4002.81
Andere
4002.91
Latex
4002.99
Andere
4003.00
Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
4004.00
Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en korrels verkregen uit resten en afval van niet-geharde rubber
4005
Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
4005.10
Rubber waaraan carbonblack en dergelijk zwartsel of siliciumdioxide is toegevoegd
4005.20
Oplossingen; dispersies andere dan die bedoeld bij onderverdeling 4005 10
4005.21
Andere
4005.91
Platen, vellen of strippen
4005.99
Andere
4006
Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld staven, buizen, profielen) en artikelen (bijvoorbeeld schijven, ringen) van niet-gevulkaniseerde rubber
4006.10
Loopvlakrubber
4006.90
Andere
4007
Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber
4008
Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber
-
Van rubber met celstructuur
4008.11
Platen, vellen en strippen
4008.19
Andere
-
Van rubber, andere dan met celstructuur
4008.21
Platen, vellen en strippen
4008.29
Andere
4009
Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien voorzien van hulpstukken (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen)
-
Niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen
4009.11
Zonder hulpstukken
4009.12
Met hulpstukken
-
Uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd
4009.21
Zonder hulpstukken
4009.22
Met hulpstukken
-
Uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd
4009.31
Zonder hulpstukken
4009.32
Met hulpstukken
-
Versterkt of gecombineerd met andere stoffen
4009.41
Zonder hulpstukken
4009.42
Met hulpstukken
4010
Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber
-
Transportbanden
4010.11
Uitsluitend met metaal versterkt
4010.12
Uitsluitend met textielstof versterkt
4010.19
Andere
-
Drijfriemen en drijfsnaren
4010.31
Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (v-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm
4010.32
Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (v-snaren), andere dan gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm
4010.33
Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (v-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm
4010.34
Eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (v-snaren), andere dan gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm
4010.35
Eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 150 cm
4010.36
Eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 150 doch niet meer dan 198 cm
4010.39
Andere
4011
Nieuwe luchtbanden van rubber
4011.10
Van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen)
4011.20
Van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens
4011.30
Van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen
4011.40
Van de soort gebruikt voor motorrijwielen
4011.50
Van de soort gebruikt voor rijwielen
4011.70
Van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw
4011.80
Van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor de mijn-, weg- en waterbouw of voor industriële goederenbehandeling
4011.90
Andere
4012
Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber
-
Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden
4012.11
Van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen)
4012.12
Van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens
4012.13
Van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen
4012.19
Andere
4012.20
Gebruikte luchtbanden
4012.90
Andere
4013
Binnenbanden van rubber
4013.10
Van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen), voor autobussen of voor vrachtwagens
4013.20
Van de soort gebruikt voor rijwielen
4013.90
Andere
4014
Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien met delen van geharde rubber
4014.10
Preservatieven
4014.90
Andere
4015
Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen), van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan
-
Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten
4015.12
Van de soort gebruikt in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde
4015.19
Andere
4015.90
Andere
4016
Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber
4016.10
Van rubber met celstructuur
4016.11
Andere
4016.91
Vloerbedekking en matten
4016.92
Vlakgom
4016.93
Pakkingen en sluitringen
4016.94
Stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar
4016.95
Andere opblaasbare artikelen
4016.99
Andere
4017.00
Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen; werken van geharde rubber

Need help to the find appropriate HS Code ?