HS-codes - 41: Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder

4101
Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit
4101.20
Gehele huiden en vellen, niet gesplit, wegende per stuk, indien enkel gedroogd niet meer dan 8 kg, indien droog gezouten niet meer dan 10 kg of indien vers, nat gezouten of op andere wijze geconserveerd niet meer dan 16 kg
4101.50
Gehele huiden en vellen, wegende per stuk meer dan 16 kg
4101.90
Andere, croupons, halve croupons en flanken daaronder begrepen
4102
Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd
4102.10
Niet onthaard
4102.11
Onthaard
4102.21
Gepekeld ("pickled")
4102.29
Andere
4103
Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd
4103.20
Van reptielen
4103.30
Van varkens
4103.90
Andere
4104
Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt
-
In vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)
4104.11
Met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant
4104.19
Andere
-
In droge staat ("crust")
4104.41
Met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant
4104.49
Andere
4105
Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van schapen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt
4105.10
In vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)
4105.30
In droge staat ("crust")
4106
Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van andere dieren, alsmede gelooide huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt
-
Van geiten of van geitenlammeren
4106.21
In vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)
4106.22
In droge staat ("crust")
-
Van varkens
4106.31
In vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)
4106.32
In droge staat ("crust")
4106.40
Van reptielen
4106.41
Andere
4106.91
In vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)
4106.92
In droge staat ("crust")
4107
Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114
-
Gehele huiden en vellen
4107.11
Met natuurlijke nerf, niet gesplit
4107.12
Gesplit, met de nerfkant
4107.19
Andere
-
Andere, halve vellen daaronder begrepen
4107.91
Met natuurlijke nerf, niet gesplit
4107.92
Gesplit, met de nerfkant
4107.99
Andere
4112.00
Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van schapen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114
4113
Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van andere dieren, en leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114
4113.10
Van geiten
4113.20
Van varkens
4113.30
Van reptielen
4113.90
Andere
4114
Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen; lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder
4114.10
Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen
4114.20
Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder
4115
Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen; snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof en poeder van leder, alsmede ledermeel
4115.10
Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen
4115.20
Snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof en poeder van leder, alsmede ledermeel

Need help to the find appropriate HS Code ?