HS-codes - 46: Vlechtwerk en mandenmakerswerk

4601
Vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd; vlechtstoffen, vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden of plat geweven, ook indien het afgewerkte artikelen betreft (bijvoorbeeld matten, horden)
-
Matten en horden van plantaardig materiaal
4601.21
Van bamboe
4601.22
Van rotting
4601.29
Andere
-
Andere
4601.92
Van bamboe
4601.93
Van rotting
4601.94
Van ander plantaardig materiaal
4601.99
Andere
4602
Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij post 4601; werken van luffa (loofah)
-
Van plantaardig materiaal
4602.11
Van bamboe
4602.12
Van rotting
4602.19
Andere
4602.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?