HS-codes - 47: Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

4701
Houtslijp
4701.00.10.00
Thermomechanische houtslijp
4701.00.90.00
Ander
4702.00
Houtcellulose voor oplossingen ("dissolving grades")
4703
Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702
-
Ongebleekt
4703.11.00
Van naaldhout
4703.19.00
Andere dan van naaldhout
-
Half gebleekt of gebleekt
4703.21.00
Van naaldhout
4703.29.00
Andere dan van naaldhout
4704
Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702
-
Ongebleekt
4704.11.00
Van naaldhout
4704.19.00
Andere dan van naaldhout
-
Half gebleekt of gebleekt
4704.21.00
Van naaldhout
4704.29.00
Andere dan van naaldhout
4705.00
Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling
4706
Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van andere cellulosehoudende vezelstoffen
4706.10.00
Pulp van katoenlinters
4706.20.00
Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval)
4706.30.00
Andere, van bamboe
-
Andere
4706.91.00
Mechanische
4706.92.00
Chemische
4706.93.00
Verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling
4707
Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)
4707.10.00
Ongebleekt kraftpapier of -karton of gegolfd papier of karton
4707.20.00
Ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd
4707.30.00
Papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp (bijvoorbeeld kranten, periodieken en dergelijk drukwerk)
4707.30.10.00
Oude en onverkochte kranten en tijdschriften, telefoongidsen, brochures en reclamedrukwerk
4707.30.90.00
Andere
4707.90.00
Andere, niet-gesorteerde resten en afval daaronder begrepen
4707.90.10.00
Niet gesorteerd
4707.90.90.00
Gesorteerd

Need help to the find appropriate HS Code ?