HS-codes - 47: Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

4701.00
Houtslijp
4701.00.010
- Unbleached
4701.00.090
- Semi-bleached or bleached
4702.00
Houtcellulose voor oplossingen ("dissolving grades")
4702.00.010
- Sulphite pulp
4702.00.090
- Other
4703
Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702
4703
Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702
4703.11.000
Naaldhout
4703.19.000
Ander
4703.19
Andere dan van naaldhout
4703.21.000
Naaldhout
4703.29.000
Ander
4704
Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702
4704
Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702
4704.11.000
Naaldhout
4704.19.000
Ander
4704.19
Andere dan van naaldhout
4704.21.000
Naaldhout
4704.29.000
Ander
4705.00.000
Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes.
4706
Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van andere cellulosehoudende vezelstoffen
4706.10.000
Cotton linters pulp
4706.20.000
Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard
4706.30.000
Other, of bamboo
4706.30
Andere, van bamboe
4706.91.000
Mechanical
4706.92.000
Chemical
4706.93.000
Obtained by a combination of mechanical and chemical processes
4707
Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)
4707.10
Ongebleekt kraftpapier of -karton of gegolfd papier of karton
4707.10.010
- Of corrugated paper
4707.10.090
- Other
4707.20.000
Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass
4707.30
Papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp (bijvoorbeeld kranten, periodieken en dergelijk drukwerk)
4707.30.010
- Of newspapers
4707.30.090
- Other
4707.90.000
Other, including unsorted waste and scrap

Need help to the find appropriate HS Code ?