HS-codes - 49: Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen

4901
Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen
4901.10
In losse vellen, ook indien gevouwen
4901.11
Andere
4901.10.0000
单张的书籍
4901.10.0000999
单张的书籍,小册子及类似印刷品(不论是否折叠,还包括散页印刷品)
4901.91
Woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleveringen
4901.91.0000
字典
4901.91.0000999
字典,百科全书(包括连续出版的分册)
4901.99
Andere
4901.99.0000
其他书籍
4901.99.0000999
其他书籍,小册子及类似的印刷品(非单张的)
4902
Kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame bevattend
4902.10
Viermaal of meer per week verschijnend
4902.10.0000
每周至少出版四次的报纸
4902.10.0000999
每周至少出版四次的报纸,杂志(包括期刊,不论有无插图或广告材料)
4902.90
Andere
4902.90.0000
其他报纸
4902.90.0000999
其他报纸,杂志及期刊(不论有无插图或广告材料)
4903.00
Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen
4903.00.0000
儿童图画书
4903.00.0000999
儿童图画书,绘画或涂色书
4904.00
Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid
4904.00.0000
乐谱原稿或印本 (不论是否装订或印有插图)
4904.00.0000999
乐谱原稿或印本(不论是否装订或印有插图)
4905
Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes daaronder begrepen)
4905.20
Boeken en brochures
4905.20.0000
成册的各种印刷的地图及类似图表 (包括水道图、地图册、地形图)
4905.20.0000999
成册的各种印刷的地图及类似图表(包括水道图、地图册、地形图)
4905.90
Andere
4905.90.0000
其他各种印刷的地图及类似图表 (包括地球仪、天体仪、水道图、挂图、地形图
4905.90.0000999
其他各种印刷的地图及类似图表(包括地球仪、天体仪、水道图、挂图、地形图,成册的除外)
4906.00
Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; handgeschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten
4906.00.0010
含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件 (手绘的建筑、工程、工业、商业、地形或类似用途的)
-
含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件
4906.00.0090
其他设计图纸原稿或手稿及其复制件 (手绘的建筑、工程、工业、商业、地形或类似用途的)
-
其他设计图纸原稿或手稿及其复制件
4907.00
Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig zijn of zullen worden in het land waar ze een erkende nominale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bankbiljetten; cheques; aandelen, obligaties en dergelijke effecten
4907.00.1000
新的邮票
-
新的邮票
4907.00.2000
新的钞票
-
新的钞票
4907.00.3000
证券凭证 (包括印花税票
-
证券凭证(包括印花税票,空白支票,债券及类似的所有权凭证)
4907.00.9010
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品
-
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品(特许权使用凭证除外)
4907.00.9090
其他在承认或将承认其面值的国家流通新发行未使用的印花税票及类似票证 (包括印有邮票或印花税票的纸品、空白支票)
-
其他在承认或将承认其面值的国家流通新发行未使用的印花税票及类似票证(包括印有邮票或印花税票的纸品、空白支票)
4908
Decalcomanieën van alle soorten
4908.10
Verglaasbare decalcomanieën
4908.10.0000
釉转印贴花纸 (移画印花法用图案纸)
4908.10.0000999
釉转印贴花纸(移画印花法用图案纸)
4908.90
Andere
4908.90.0000
其他转印贴花纸 (移画印花法用图案纸)
4908.90.0000999
其他转印贴花纸(移画印花法用图案纸)
4909.00
Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe
4909.00.1000
印刷或有图画的明信片
-
印刷或有图画的明信片
4909.00.9000
其他致贺或通告卡片 (贺卡及类似卡片
-
其他致贺或通告卡片(贺卡及类似卡片,不论是否有图画、带信封或饰边)
4910.00
Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen
4910.00.0000
印刷的各种日历 (包括日历芯)
4910.00.0000999
印刷的各种日历(包括日历芯)
4911
Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begrepen
4911.10
Reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke
4911.11
Ander
4911.10.1000
无商业价值的广告品及类似印刷品 (包括无商业价值的商品目录)
-
无商业价值的广告品及类似印刷品(包括无商业价值的商品目录)
4911.10.9000
其他商业广告品及类似印刷品 (包括商品目录)
-
其他商业广告品及类似印刷品(包括商品目录)
4911.91
Prenten, gravures, foto's en andere afbeeldingen
4911.91.0010
含有人类遗传资源信息的印刷图片、设计图样及照片
-
含有人类遗传资源信息的印刷图片、设计图样及照片
4911.91.0090
其他印刷的图片、设计图样及照片
-
其他印刷的图片、设计图样及照片
4911.99
Ander
4911.99.1010
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品
-
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品
4911.99.1020
含有人类遗传资源信息的纸质印刷品
-
含有人类遗传资源信息的纸质印刷品
4911.99.1090
其他纸质的印刷品
-
其他纸质的印刷品
4911.99.9010
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品
-
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品
4911.99.9020
含有人类遗传资源信息的其他印刷品
-
含有人类遗传资源信息的其他印刷品
4911.99.9090
其他印刷品
-
其他印刷品

Need help to the find appropriate HS Code ?