HS-codes - 49: Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen

4901
Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen
4901.10.00
In losse vellen, ook indien gevouwen
-
Andere
4901.91.00
Woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleveringen
4901.99.00
Andere
4902
Kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame bevattend
4902.10.00
Viermaal of meer per week verschijnend
4902.90.00
Andere
4903.00
Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen
4904.00
Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid
4905
Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes daaronder begrepen)
4905.20.00
Boeken en brochures
4905.90.00
Andere
4905.90.00.10
Globes
4905.90.00.90
Andere
4906.00
Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; handgeschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten
4907
Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig zijn of zullen worden in het land waar ze een erkende nominale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bankbiljetten; cheques; aandelen, obligaties en dergelijke effecten
4907.00.10.00
Postzegels, fiscale zegels en dergelijke
4907.00.30.00
Bankbiljetten
4907.00.90.00
Andere
4908
Decalcomanieën van alle soorten
4908.10.00
Verglaasbare decalcomanieën
4908.90.00
Andere
4909.00
Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe
4910.00
Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen
4911
Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begrepen
4911.10.00
Reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke
4911.10.10.00
Handelscatalogi
4911.10.90.00
Ander
-
Ander
4911.91.00
Prenten, gravures, foto's en andere afbeeldingen
4911.91.00.10
Niet gevouwen bladen, enkel voorzien van illustraties of afbeeldingen, zonder tekst, zonder opschrift, onderschrift of kantschrift, bestemd voor gemeenschappelijke uitgaven
4911.91.00.90
Andere
4911.99.00
Ander

Need help to the find appropriate HS Code ?