HS-codes - 50: Zijde

5001.00
Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld
5002.00
Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd
5003
Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)
5004
Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
5005
Garens van afval van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
5006
Garens van zijde of van afval van zijde, opgemaakt voor de verkoop in het klein; poil de messine (crin de florence)
5007
Weefsels van zijde of van afval van zijde
5007.10
Weefsels van bourrette
5007.20
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten zijde of afval van zijde, andere dan bourrette
5007.90
Andere weefsels

Need help to the find appropriate HS Code ?