HS-codes - 50: Zijde

5001.00
Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld
5002.00
Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd
5003.00
Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock).
5004.00
Silk yarn (other than yarn spun from silk waste), not put up for retail sale.
5005.00
Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale.
5006.00
Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk-worm gut.
5007
Weefsels van zijde of van afval van zijde
5007.10.00
Weefsels van bourrette
5007.20.00
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten zijde of afval van zijde, andere dan bourrette
5007.90.00
Andere weefsels

Need help to the find appropriate HS Code ?