HS-codes - 51: Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin)

5101
Wol, niet gekaard en niet gekamd
-
Ongewassen, ruggewassen wol daaronder begrepen
5101.11
Scheerwol
5101.19
Andere
-
Ontvet, niet gecarboniseerd
5101.21
Scheerwol
5101.29
Andere
5101.30
Gecarboniseerd
5102
Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd
-
Fijn haar
5102.11
Van kasjmiergeiten
5102.19
Ander
5102.20
Grof haar
5103
Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar
5103.10
Kammeling van wol of van fijn haar
5103.20
Ander afval van wol of van fijn haar
5103.30
Afval van grof haar
5104.00
Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar
5105
Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (gekamd vlies daaronder begrepen)
5105.10
Gekaarde wol
5105.11
Gekamde wol
5105.21
Gekamd vlies
5105.29
Andere
5105.12
Fijn haar, gekaard of gekamd
5105.31
Van kasjmiergeiten
5105.39
Ander
5105.40
Grof haar, gekaard of gekamd
5106
Kaardgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
5106.10
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol
5106.20
Bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol
5107
Kamgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
5107.10
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol
5107.20
Bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol
5108
Garens van fijn haar, gekaard of gekamd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
5108.10
Gekaard
5108.20
Gekamd
5109
Garens van wol of van fijn haar, opgemaakt voor de verkoop in het klein
5109.10
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar
5109.90
Andere
5110.00
Garens van grof haar of van paardenhaar (crin) (omwoeld paardenhaar daaronder begrepen), ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein
5111
Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar
-
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar
5111.11
Met een gewicht van niet meer dan 300 g/m2
5111.19
Andere
5111.20
Andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige filamenten gemengd
5111.30
Andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige stapelvezels gemengd
5111.90
Andere
5112
Weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar
-
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar
5112.11
Met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2
5112.19
Andere
5112.20
Andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige filamenten gemengd
5112.30
Andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige stapelvezels gemengd
5112.90
Andere
5113.00
Weefsels van grof haar of van paardenhaar (crin)

Need help to the find appropriate HS Code ?