HS-codes - 54: Synthetische of kunstmatige filamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen

5401
Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein
5401.10
Van synthetische filamenten
5401.20
Van kunstmatige filamenten
5402
Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen
-
Garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, ook indien getextureerd
5402.11
Van aramiden
5402.19
Andere
5402.20
Garens met een hoge sterktegraad, van polyesters, ook indien getextureerd
5402.21
Getextureerde garens
5402.31
Van nylon of van andere polyamiden, van niet meer dan 50 tex per enkelvoudige draad
5402.32
Van nylon of van andere polyamiden, van meer dan 50 tex per enkelvoudige draad
5402.33
Van polyesters
5402.34
Van polypropyleen
5402.39
Andere
5402.22
Andere garens, eendraads, niet getwist of met een twist van niet meer dan 50 toeren per meter
5402.44
Elastomeergarens
5402.45
Andere, van nylon of van andere polyamiden
5402.46
Andere, van polyesters, gedeeltelijk verstrekt
5402.47
Andere, van polyesters
5402.48
Andere, van polypropyleen
5402.49
Andere
5402.23
Andere garens, eendraads, met een twist van meer dan 50 toeren per meter
5402.51
Van nylon of van andere polyamiden
5402.52
Van polyesters
5402.53
Van polypropyleen
5402.59
Andere
5402.24
Andere garens, getwijnd of gekabeld
5402.61
Van nylon of van andere polyamiden
5402.62
Van polyesters
5402.63
Van polypropyleen
5402.69
Andere
5403
Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, kunstmatige monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen
5403.10
Garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon
5403.11
Andere garens, eendraads
5403.31
Van viscoserayon, niet getwist of met een twist van niet meer dan 120 toeren per meter
5403.32
Van viscoserayon, met een twist van meer dan 120 toeren per meter
5403.33
Van celluloseacetaat
5403.39
Andere
5403.12
Andere garens, getwijnd of gekabeld
5403.41
Van viscoserayon
5403.42
Van celluloseacetaat
5403.49
Andere
5404
Synthetische monofilamenten van 67 decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van synthetische textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm
-
Monofilamenten
5404.11
Elastomeermonofilamenten
5404.12
Andere, van polypropyleen
5404.19
Andere
5404.90
Andere
5405.00
Kunstmatige monofilamenten van 67 decitex of meer en waarvan de grootste diameter van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van kunstmatige textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm
5406.00
Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein
5407
Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5404 daaronder begrepen
5407.10
Weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van nylon, van andere polyamiden of van polyesters
5407.20
Weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm
5407.30
Weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling xi
5407.31
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van nylon of van andere polyamiden
5407.41
Ongebleekt of gebleekt
5407.42
Geverfd
5407.43
Van verschillend gekleurd garen
5407.44
Bedrukt
5407.32
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten getextureerde filamenten van polyesters
5407.51
Ongebleekt of gebleekt
5407.52
Geverfd
5407.53
Van verschillend gekleurd garen
5407.54
Bedrukt
5407.33
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van polyesters
5407.61
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten niet-getextureerde filamenten van polyesters
5407.69
Andere
5407.34
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische filamenten
5407.71
Ongebleekt of gebleekt
5407.72
Geverfd
5407.73
Van verschillend gekleurd garen
5407.74
Bedrukt
5407.35
Andere weefsels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten synthetische filamenten en enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
5407.81
Ongebleekt of gebleekt
5407.82
Geverfd
5407.83
Van verschillend gekleurd garen
5407.84
Bedrukt
5407.36
Andere weefsels
5407.91
Ongebleekt of gebleekt
5407.92
Geverfd
5407.93
Van verschillend gekleurd garen
5407.94
Bedrukt
5408
Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5405 daaronder begrepen
5408.10
Weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van viscoserayon
5408.11
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten, strippen of artikelen van dergelijke vorm, van kunstmatige textielstoffen
5408.21
Ongebleekt of gebleekt
5408.22
Geverfd
5408.23
Van verschillend gekleurd garen
5408.24
Bedrukt
5408.12
Andere weefsels
5408.31
Ongebleekt of gebleekt
5408.32
Geverfd
5408.33
Van verschillend gekleurd garen
5408.34
Bedrukt

Need help to the find appropriate HS Code ?