HS-codes - 54: Synthetische of kunstmatige filamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen

5401
Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein
5401.10.00
Van synthetische filamenten
-
Niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
-
Kerngesponnen garen (zogenaamde "core yarn")
5401.10.12.00
Polyesterfilament omsponnen met katoenvezels
5401.10.14.00
Andere
-
Andere
5401.10.16.00
Getextureerde garens
5401.10.18.00
Andere
5401.10.90.00
Opgemaakt voor de verkoop in het klein
5401.20.00
Van kunstmatige filamenten
5401.20.10.00
Niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
5401.20.90.00
Opgemaakt voor de verkoop in het klein
5402
Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen
-
Garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, ook indien getextureerd
5402.11.00
Van aramiden
5402.19.00
Andere
5402.20.00
Garens met een hoge sterktegraad, van polyesters, ook indien getextureerd
5402.20.00.05
Volgens een „z”-vormig patroon gevlochten getwijnde of gekabelde garens, bestemd voor de productie van naaigarens, klaar om te worden geverfd en een afwerkende behandeling te krijgen, losjes op een plastic geperforeerde buis gewonden
5402.20.00.10
Andere
-
Getextureerde garens
5402.31.00
Van nylon of van andere polyamiden, van niet meer dan 50 tex per enkelvoudige draad
5402.32.00
Van nylon of van andere polyamiden, van meer dan 50 tex per enkelvoudige draad
5402.33.00
Van polyesters
5402.34.00
Van polypropyleen
5402.39.00
Andere
-
Andere garens, eendraads, niet getwist of met een twist van niet meer dan 50 toeren per meter
5402.44.00
Elastomeergarens
5402.44.00.10
Synthetisch elastomeergaren:-ongedraaid, of met niet meer dan 50 draaiingen per meter, met een garennummer van 300 dtex of meer, maar niet meer dan 1 000 dtex-samengesteld uit polyurethaan-urea op basis van een copolyetherglycol van tetrahydrofuraan en 3-methyltetrahydrofuraanbestemd voor de vervaardiging van wegwerphygiëneproducten bedoeld bij post 9619
5402.44.00.90
Andere
5402.45.00
Andere, van nylon of van andere polyamiden
5402.46.00
Andere, van polyesters, gedeeltelijk verstrekt
5402.47.00
Andere, van polyesters
5402.48.00
Andere, van polypropyleen
5402.49.00
Andere
5402.49.00.30
Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik
5402.49.00.50
Garens van poly(vinylalcohol), niet getextureerd
5402.49.00.70
Synthetische filamentgarens, niet getwijnd, bevattende 85 of meer gewichtspercenten acrylonitril, in de vorm van een koord van 1 000 of meer doch niet meer dan 25 000 filamenten, met een gewicht van 0,12 g/m of meer doch niet meer dan 3,75 g/m en met een lengte van 100 m of meer, bestemd voor de vervaardiging van draad van koolstofvezels
5402.49.00.90
Andere
-
Andere garens, eendraads, met een twist van meer dan 50 toeren per meter
5402.51.00
Van nylon of van andere polyamiden
5402.52.00
Van polyesters
5402.53.00
Van polypropyleen
5402.59.00
Andere
-
Andere garens, getwijnd of gekabeld
5402.61.00
Van nylon of van andere polyamiden
5402.62.00
Van polyesters
5402.63.00
Van polypropyleen
5402.69.00
Andere
5403
Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, kunstmatige monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen
5403.10.00
Garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon
-
Andere garens, eendraads
5403.31.00
Van viscoserayon, niet getwist of met een twist van niet meer dan 120 toeren per meter
5403.31.00.10
Filamentgarens van viscoserayon van 105 dtex of meer, maar niet meer dan 117 dtex, bestaande uit 36 of meer, maar niet meer dan 40 monofilamenten
5403.31.00.90
Andere
5403.32.00
Van viscoserayon, met een twist van meer dan 120 toeren per meter
-
Met een twist van niet meer dan 250 toeren per meter
5403.32.00.11
Getextureerde garens
5403.32.00.19
Andere
5403.32.00.90
Andere
5403.33.00
Van celluloseacetaat
-
Niet getwist of met een twist van niet meer dan 250 toeren per meter
5403.33.00.11
Getextureerde garens
5403.33.00.19
Andere
5403.33.00.90
Andere
5403.39.00
Andere
-
Andere garens, getwijnd of gekabeld
5403.41.00
Van viscoserayon
5403.42.00
Van celluloseacetaat
5403.49.00
Andere
5404
Synthetische monofilamenten van 67 decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van synthetische textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm
-
Monofilamenten
5404.11.00
Elastomeermonofilamenten
5404.12.00
Andere, van polypropyleen
5404.19.00
Andere
5404.19.00.50
Monofilamenten van polyester of poly(butyleentereftalaat), met een afmeting van de dwarsdoorsnede van 0,5mm of meer doch niet meer dan 1 mm, bestemd voor de vervaardiging van ritssluitingen
5404.19.00.60
Chemisch afgeschuinde synthetische polyesterfilamenten met:-een diameter van 0,1 mm of meer, maar niet meer dan 0,6 mm; -een lengte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm;bestemd voor de vervaardiging van verfkwasten
5404.19.00.90
Andere
5404.90.00
Andere
5404.90.10.00
Van polypropyleen
5404.90.90.00
Andere
5404.90.90.20
Strippen van polyimide
5404.90.90.90
Andere
5405.00
Kunstmatige monofilamenten van 67 decitex of meer en waarvan de grootste diameter van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van kunstmatige textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm
5406.00
Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein
5407
Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5404 daaronder begrepen
5407.10.00
Weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van nylon, van andere polyamiden of van polyesters
5407.20.00
Weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm
-
Van polyethyleen of van polypropyleen, met een breedte
5407.20.11.00
Van minder dan 3 m
5407.20.19.00
Van 3 m of meer
5407.20.90.00
Andere
5407.30.00
Weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling xi
5407.30.00.10
Open weefsel vervaardigd van thermisch kruislings verbonden filamenten van een polyolefine, met een dichtheid van 0,94 g/cm³ of meer, met: -een gewicht van 21 g/m² of meer, maar niet meer dan 24 g/m², -een breedte van 560 mm of meer, maar niet meer dan 1 200 mm, -een dikte van 100 µm of meer, maar niet meer dan 120 µm, -een breukrek van niet meer dan 20 % (astm d5034, lengterichting), -een breukrek van niet meer dan 22 % (astm d5034 dwarsrichting), -met een rek van niet meer dan 100 n/5 cm (astm d882, lengterichting), en -met een rek van niet meer dan 130 n/5 cm (astm d882 dwarsrichting)
5407.30.00.90
Andere
-
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van nylon of van andere polyamiden
5407.41.00
Ongebleekt of gebleekt
5407.42.00
Geverfd
5407.43.00
Van verschillend gekleurd garen
5407.44.00
Bedrukt
-
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten getextureerde filamenten van polyesters
5407.51.00
Ongebleekt of gebleekt
5407.52.00
Geverfd
5407.53.00
Van verschillend gekleurd garen
5407.54.00
Bedrukt
-
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van polyesters
5407.61.00
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten niet-getextureerde filamenten van polyesters
5407.61.10.00
Ongebleekt of gebleekt
5407.61.30.00
Geverfd
5407.61.50.00
Van verschillend gekleurd garen
5407.61.90.00
Bedrukt
5407.69.00
Andere
5407.69.10.00
Ongebleekt of gebleekt
5407.69.90.00
Andere
-
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische filamenten
5407.71.00
Ongebleekt of gebleekt
5407.72.00
Geverfd
5407.73.00
Van verschillend gekleurd garen
5407.74.00
Bedrukt
-
Andere weefsels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten synthetische filamenten en enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
5407.81.00
Ongebleekt of gebleekt
5407.82.00
Geverfd
5407.83.00
Van verschillend gekleurd garen
5407.84.00
Bedrukt
-
Andere weefsels
5407.91.00
Ongebleekt of gebleekt
5407.92.00
Geverfd
5407.93.00
Van verschillend gekleurd garen
5407.94.00
Bedrukt
5408
Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5405 daaronder begrepen
5408.10.00
Weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van viscoserayon
-
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten, strippen of artikelen van dergelijke vorm, van kunstmatige textielstoffen
5408.21.00
Ongebleekt of gebleekt
5408.22.00
Geverfd
5408.22.10.00
Met een breedte van meer dan 135 doch niet meer dan 155 cm, met plat-, keper- of satijnbinding
5408.22.10.10
Vervaardigd van kunstmatige filamentgarens
5408.22.10.90
Andere
5408.22.90.00
Andere
5408.22.90.10
Vervaardigd van kunstmatige filamentgarens
5408.22.90.90
Andere
5408.23.00
Van verschillend gekleurd garen
5408.24.00
Bedrukt
-
Andere weefsels
5408.31.00
Ongebleekt of gebleekt
5408.32.00
Geverfd
5408.32.00.10
Vervaardigd van kunstmatige filamentgarens
5408.32.00.90
Andere
5408.33.00
Van verschillend gekleurd garen
5408.34.00
Bedrukt

Need help to the find appropriate HS Code ?