HS-codes - 54: Synthetische of kunstmatige filamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen

5401
Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein
5401.10.00.00
Van synthetische filamenten
5401.20.00.00
Van kunstmatige filamenten
5402
Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen
-
Garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, ook indien getextureerd
5402.11
Van aramiden
5402.11.30
Single yarn
-
Not more than 920 decitex:
5402.11.30.10
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.11.30.30
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
-
More than 920 decitex:
5402.11.30.50
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.11.30.70
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.11.60.00
Multiple (folded) or cabled (606)
5402.19
Andere
5402.19.30
Single yarn
-
Not more than 920 decitex:
5402.19.30.10
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.19.30.30
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
-
More than 920 decitex:
5402.19.30.50
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.19.30.70
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.19.60.00
Multiple (folded) or cabled (606)
5402.20
Garens met een hoge sterktegraad, van polyesters, ook indien getextureerd
5402.20.30
Single yarn
-
Not more than 920 decitex:
5402.20.30.10
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.20.30.30
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
-
More than 920 decitex:
5402.20.30.50
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.20.30.70
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.20.60.00
Multiple (folded) or cabled (606)
5402.21
Getextureerde garens
5402.31
Van nylon of van andere polyamiden, van niet meer dan 50 tex per enkelvoudige draad
5402.31.30.00
Single yarn (600)
5402.31.60.00
Multiple (folded) or cabled yarn (600)
5402.32
Van nylon of van andere polyamiden, van meer dan 50 tex per enkelvoudige draad
5402.32.30.00
Single yarn (600)
5402.32.60.00
Multiple (folded) or cabled yarn (600)
5402.33
Van polyesters
5402.33.30.00
Single yarn (600)
5402.33.60.00
Multiple (folded) or cabled yarn (600)
5402.34
Van polypropyleen
5402.34.30.00
Single yarn (600)
5402.34.60.00
Multiple (folded) or cabled yarn (600)
5402.39
Andere
5402.39.31
Single yarn
5402.39.31.10
Of polyethylene (600)
5402.39.31.90
Other (600)
5402.39.61
Multiple (folded) or cabled yarn
5402.39.61.10
Of polyethylene (600)
5402.39.61.90
Other (600)
5402.22
Andere garens, eendraads, niet getwist of met een twist van niet meer dan 50 toeren per meter
5402.44.00
Elastomeergarens
5402.44.00.05
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.44.00.40
Andere
5402.45
Andere, van nylon of van andere polyamiden
5402.45.10.00
Colored multifilament, untwisted or with a twist of less than 5 turns per meter, measuring not less than 22 decitex per filament, certified by the importer to be used in the manufacture of wigs for dolls
5402.45.90
Andere
-
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter:
5402.45.90.10
Multifilament, partially oriented
5402.45.90.30
Andere
5402.45.90.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.46.00.00
Andere, van polyesters, gedeeltelijk verstrekt
5402.47
Andere, van polyesters
5402.47.10
Wholly of polyester, measuring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex, and having 24 filaments per yarn
5402.47.10.20
Untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.47.10.40
With twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.47.90
Andere
5402.47.90.20
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.47.90.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.48.00
Andere, van polypropyleen
5402.48.00.10
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.48.00.70
Andere
5402.49
Andere
5402.49.11.00
Colored multifilament, of modacrylic, untwisted or with a twist of less than 5 turns per meter, measuring not less than 22 decitex per filament, certified by the importer to be used in the manufacture of wigs for dolls
5402.49.91
Andere
-
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter:
5402.49.91.15
Of polyethylene
5402.49.91.40
Andere
-
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter:
5402.49.91.75
Of polyethylene (606)
5402.49.91.80
Other (606)
5402.23
Andere garens, eendraads, met een twist van meer dan 50 toeren per meter
5402.51.00.00
Van nylon of van andere polyamiden
5402.52
Van polyesters
5402.52.10.00
Wholly of polyester, measuring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex, and having 24 filaments per yarn (606)
5402.52.90.00
Other (606)
5402.53.00.00
Van polypropyleen
5402.59.01.00
Other (606)
5402.24
Andere garens, getwijnd of gekabeld
5402.61.00.00
Van nylon of van andere polyamiden
5402.62.00.00
Van polyesters
5402.63.00.00
Van polypropyleen
5402.69.01.00
Other (606)
5403
Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, kunstmatige monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen
5403.10
Garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon
5403.10.30
Single yarn
5403.10.30.20
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5403.10.30.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5403.10.60.00
Multiple (folded) or cabled (606)
5403.11
Andere garens, eendraads
5403.31.00
Van viscoserayon, niet getwist of met een twist van niet meer dan 120 toeren per meter
5403.31.00.20
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5403.31.00.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5403.32.00.00
Van viscoserayon, met een twist van meer dan 120 toeren per meter
5403.33.00
Van celluloseacetaat
5403.33.00.20
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5403.33.00.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per ` meter (606)
5403.39
Andere
5403.39.10.00
Textured yarn (600)
5403.39.90
Andere
5403.39.90.20
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5403.39.90.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5403.12
Andere garens, getwijnd of gekabeld
5403.41.00.00
Van viscoserayon
5403.42.00.00
Van celluloseacetaat
5403.49
Andere
5403.49.10.00
Textured yarn (600)
5403.49.90.00
Other (606)
5404
Synthetische monofilamenten van 67 decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van synthetische textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm
-
Monofilamenten
5404.11.00.00
Elastomeermonofilamenten
5404.12
Andere, van polypropyleen
5404.12.10.00
Not over 254 mm in length
5404.12.90.00
Andere
5404.19
Andere
5404.19.10.00
Racket strings
5404.19.80
Andere
5404.19.80.20
Van nylon of van andere polyamiden
5404.19.80.40
Of polyesters
5404.19.80.80
Andere
5404.90.00.00
Andere
5405.00
Kunstmatige monofilamenten van 67 decitex of meer en waarvan de grootste diameter van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van kunstmatige textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm
5405.00.30.00
Monofilamenten
5405.00.60.00
Andere
5406.00
Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein
5406.00.10
Synthetic filament yarn
5406.00.10.20
Of acrylic (200)
5406.00.10.40
Of polyesters (200)
5406.00.10.90
Other (200)
5406.00.20.00
Artificial filament yarn (200)
5407
Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5404 daaronder begrepen
5407.10.00
Weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van nylon, van andere polyamiden of van polyesters
5407.10.00.10
Of polyester, weighing not more than 170 g/m² (619)
5407.10.00.90
Other (620)
5407.20.00.00
Weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm
5407.30
Weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling xi
5407.30.10.00
Over 60 percent by weight of plastics
5407.30.90.00
Other (620)
5407.31
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van nylon of van andere polyamiden
5407.41.00
Ongebleekt of gebleekt
-
Suitable for making typewriter and machine ribbon, containing yarns the average decitex of which exceeds 28 but not 83, the total thread count (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads), of which per centimeter is not less than 59 warp and 39 filling and not more than 83 warp and 55 filling and in which the thread count of the warp does not exceed 60 percent of the total thread count of the warp and filling:
5407.41.00.10
With both selvages woven (621)
5407.41.00.20
Other (621)
-
Andere
5407.41.00.30
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.41.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.42.00
Geverfd
5407.42.00.30
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.42.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.43
Van verschillend gekleurd garen
5407.43.10.00
The thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (620)
5407.43.20
Andere
5407.43.20.30
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.43.20.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.44.00
Bedrukt
5407.44.00.30
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.44.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.32
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten getextureerde filamenten van polyesters
5407.51.00
Ongebleekt of gebleekt
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.51.00.20
Flat fabrics (619)
5407.51.00.40
Other (619)
5407.51.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.52
Geverfd
5407.52.05.00
Measuring less than 77 cm in width or less than 77 cm between selvages, the thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (619)
5407.52.20
Andere
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.52.20.20
Flat fabrics (619)
5407.52.20.40
Other (619)
5407.52.20.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.53
Van verschillend gekleurd garen
5407.53.10.00
The thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (619)
5407.53.20
Andere
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.53.20.20
Flat fabrics (619)
5407.53.20.40
Other (619)
5407.53.20.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.54.00
Bedrukt
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.54.00.20
Flat fabrics (619)
5407.54.00.40
Other (619)
5407.54.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.33
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van polyesters
5407.61
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten niet-getextureerde filamenten van polyesters
-
Dyed, measuring less than 77 cm in width or less than 77 cm between selvages, the thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling:
5407.61.11.00
Wholly of polyester, of single yarns measuring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex, having 24 filaments per yarn and with a twist of 900 or more turns per meter (619)
5407.61.19.00
Other (619)
-
Of yarns of different colors, the thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling:
5407.61.21.00
Wholly of polyester, of single yarns meas- uring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex, having 24 filaments per yarn and with a twist of 900 or more turns per meter (619)
5407.61.29.00
Other (619)
-
Andere
5407.61.91.00
Wholly of polyester, of single yarns meas- uring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex, having 24 filaments per yarn and with a twist of 900 or more turns per meter (619)
5407.61.99
Andere
-
Ongebleekt of gebleekt
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.61.99.05
Flat fabrics (619)
5407.61.99.10
Other (619)
5407.61.99.15
Weighing more than 170 g/m² (620)
-
Geverfd
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.61.99.25
Flat fabrics (619)
5407.61.99.30
Other (619)
5407.61.99.35
Weighing more than 170 g/m² (620)
-
Van verschillend gekleurd garen
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.61.99.45
Flat fabrics (619)
5407.61.99.50
Other (619)
5407.61.99.55
Weighing more than 170 g/m² (620)
-
Bedrukt
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.61.99.65
Flat fabrics (619)
5407.61.99.70
Other (619)
5407.61.99.75
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.69
Andere
5407.69.10
Ongebleekt of gebleekt
5407.69.10.10
Weighing not more than 170 g/m² (619)
5407.69.10.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.69.20
Geverfd
5407.69.20.10
Weighing not more than 170 g/m² (619)
5407.69.20.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.69.21
Van verschillend gekleurd garen
5407.69.30.00
The thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (620)
5407.69.40
Andere
5407.69.40.10
Weighing not more than 170 g/m² (619)
5407.69.40.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.69.90
Bedrukt
5407.69.90.10
Weighing not more than 170 g/m² (619)
5407.69.90.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.34
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische filamenten
5407.71.00
Ongebleekt of gebleekt
5407.71.00.15
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.71.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.72.00
Geverfd
5407.72.00.15
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.72.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.73
Van verschillend gekleurd garen
5407.73.10.00
The thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (620)
5407.73.20
Andere
5407.73.20.15
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.73.20.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.74.00
Bedrukt
5407.74.00.15
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.74.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.35
Andere weefsels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten synthetische filamenten en enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
5407.81.00
Ongebleekt of gebleekt
5407.81.00.10
Poplin or broadcloth (625)
5407.81.00.20
Sheeting (627)
5407.81.00.30
Printcloth (626)
5407.81.00.40
Satin weave or twill weave (628)
5407.81.00.90
Other (629)
5407.82.00
Geverfd
5407.82.00.10
Poplin or broadcloth (625)
5407.82.00.20
Sheeting (627)
5407.82.00.30
Printcloth (626)
5407.82.00.40
Satin weave or twill weave (628)
5407.82.00.90
Other (629)
5407.83.00
Van verschillend gekleurd garen
5407.83.00.10
Poplin or broadcloth (625)
5407.83.00.20
Sheeting (627)
5407.83.00.30
Printcloth (626)
5407.83.00.40
Satin weave or twill weave (628)
5407.83.00.90
Other (629)
5407.84.00
Bedrukt
5407.84.00.10
Poplin or broadcloth (625)
5407.84.00.20
Sheeting (627)
5407.84.00.30
Printcloth (626)
5407.84.00.40
Satin weave or twill weave (628)
5407.84.00.90
Other (629)
5407.36
Andere weefsels
5407.91
Ongebleekt of gebleekt
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5407.91.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5407.91.05.10
Not combed (410)
5407.91.05.20
Combed (410)
5407.91.10.00
Other (624)
5407.91.20
Andere
5407.91.20.10
Mixed mainly or solely with artificial filaments (620)
5407.91.20.11
Andere
5407.91.20.20
Poplin or broadcloth (625)
5407.91.20.30
Sheeting (627)
5407.91.20.40
Printcloth (626)
5407.91.20.50
Satin weave or twill weave (628)
5407.91.20.90
Other (629)
5407.92
Geverfd
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5407.92.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5407.92.05.10
Not combed (410)
5407.92.05.20
Combed (410)
5407.92.10
Andere
5407.92.10.10
Not combed (624)
5407.92.10.20
Combed (624)
5407.92.20
Andere
5407.92.20.10
Mixed mainly or solely with artificial filaments or metalized yarn (620)
5407.92.20.11
Andere
5407.92.20.20
Poplin or broadcloth (625)
5407.92.20.30
Sheeting (627)
5407.92.20.40
Printcloth (626)
5407.92.20.50
Satin weave or twill weave (628)
5407.92.20.90
Other (629)
5407.93
Van verschillend gekleurd garen
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5407.93.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5407.93.05.10
Not combed (410)
5407.93.05.20
Combed (410)
5407.93.10.00
Other (624)
-
Andere
5407.93.15.00
Containing 85 percent or more by weight of man-made filaments, the thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (620)
5407.93.20
Andere
5407.93.20.10
Mixed mainly or solely with artificial filaments or metalized yarn (620)
5407.93.20.11
Andere
5407.93.20.20
Poplin or broadcloth (625)
5407.93.20.30
Sheeting (627)
5407.93.20.40
Printcloth (626)
5407.93.20.50
Satin weave or twill weave (628)
5407.93.20.90
Other (629)
5407.94
Bedrukt
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5407.94.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5407.94.05.10
Not combed (410)
5407.94.05.20
Combed (410)
5407.94.10.00
Other (624)
5407.94.20
Andere
5407.94.20.10
Mixed mainly or solely with artificial filaments or metalized yarns (620)
5407.94.20.11
Andere
5407.94.20.20
Poplin or broadcloth (625)
5407.94.20.30
Sheeting (627)
5407.94.20.40
Printcloth (626)
5407.94.20.50
Satin weave or twill weave (628)
5407.94.20.90
Other (629)
5408
Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5405 daaronder begrepen
5408.10.00.00
Weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van viscoserayon
-
Andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten, strippen of artikelen van dergelijke vorm, van kunstmatige textielstoffen
5408.21.00
Ongebleekt of gebleekt
5408.21.00.30
Weighing not more than 170 g/m² (618)
5408.21.00.60
Weighing more than 170 g/m² (618)
5408.22
Geverfd
5408.22.10.00
Of cuprammonium rayon (618)
5408.22.90
Andere
5408.22.90.30
Weighing not more than 170 g/m² (618)
5408.22.90.60
Weighing more than 170 g/m² (618)
5408.23
Van verschillend gekleurd garen
-
The thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling:
5408.23.11.00
Of cuprammonium rayon (618)
5408.23.19.00
Other (618)
-
Andere
5408.23.21.00
Of cuprammonium rayon (618)
5408.23.29
Andere
5408.23.29.30
Weighing not more than 170 g/m² (618)
5408.23.29.60
Weighing more than 170 g/m² (618)
5408.24
Bedrukt
5408.24.10.00
Of cuprammonium rayon (618)
5408.24.90
Andere
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5408.24.90.10
Discharge printed (618)
5408.24.90.20
Other (618)
-
Weighing more than 170 g/m²:
5408.24.90.40
Discharge printed (618)
5408.24.90.50
Other (618)
-
Other woven fabrics:
5408.31
Ongebleekt of gebleekt
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5408.31.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5408.31.05.10
Not combed (410)
5408.31.05.20
Combed (410)
5408.31.10.00
Other (624)
5408.31.20
Andere
5408.31.20.10
Mixed mainly or solely with synthetic filaments (618)
5408.31.20.11
Andere
5408.31.20.20
Poplin or broadcloth (625)
5408.31.20.30
Sheeting (627)
5408.31.20.40
Printcloth (626)
5408.31.20.50
Satin weave or twill weave (628)
5408.31.20.90
Other (629)
5408.32
Geverfd
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5408.32.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5408.32.05.10
Not combed (410)
5408.32.05.20
Combed (410)
5408.32.10.00
Other (624)
-
Andere
5408.32.30.00
Containing 30 percent or more by weight of silk or silk waste, valued over $33 per kg (618)
5408.32.90
Andere
5408.32.90.10
Mixed mainly or solely with synthetic filaments (618)
5408.32.90.11
Andere
5408.32.90.20
Poplin or broadcloth (625)
5408.32.90.30
Sheeting (627)
5408.32.90.40
Printcloth (626)
5408.32.90.50
Satin weave or twill weave (628)
5408.32.90.90
Other (629)
5408.33
Van verschillend gekleurd garen
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5408.33.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5408.33.05.10
Not combed (410)
5408.33.05.20
Combed (410)
5408.33.10.00
Other (624)
-
Andere
5408.33.15.00
Containing 85 percent or more by weight of man-made filaments, the thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (618)
5408.33.30.00
Containing 30 percent or more by weight of silk or silk waste, valued over $33 per kg (618)
5408.33.90
Andere
5408.33.90.10
Mixed mainly or solely with synthetic filaments or metalized yarn (618)
5408.33.90.11
Andere
5408.33.90.20
Poplin or broadcloth (625)
5408.33.90.30
Sheeting(627)
5408.33.90.40
Printcloth (626)
5408.33.90.50
Satin weave or twill weave (628)
5408.33.90.90
Other (629)
5408.34
Bedrukt
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5408.34.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5408.34.05.10
Not combed (410)
5408.34.05.20
Combed (410)
5408.34.10.00
Other (624)
-
Andere
5408.34.30.00
Containing 30 percent or more by weight of silk or silk waste, valued over $33 per kg (618)
5408.34.90
Andere
5408.34.90.10
Mixed mainly or solely with synthetic filaments (618)
5408.34.90.11
Andere
5408.34.90.20
Poplin or broadcloth (625)
5408.34.90.30
Sheeting(627)
5408.34.90.40
Printcloth (626)
5408.34.90.50
Satin weave or twill weave (628)
-
Andere
5408.34.90.85
Discharge printed (629)
5408.34.90.95
Other (629)

Need help to the find appropriate HS Code ?