HS-codes - 55: Synthetische of kunstmatige stapelvezels

5501
Kabel van synthetische filamenten
-
Van nylon of van andere polyamiden
5501.11
Van aramiden
5501.19
Andere
5501.20
Van polyesters
5501.30
Acryl- of modacrylkabel
5501.40
Van polypropyleen
5501.90
Andere
5502
Kabel van kunstmatige filamenten
5502.10
Van celluloseacetaat
5502.90
Andere
5503
Synthetische stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
-
Van nylon of van andere polyamiden
5503.11
Van aramiden
5503.19
Andere
5503.20
Van polyesters
5503.30
Acryl- of modacrylvezels
5503.40
Van polypropyleen
5503.90
Andere
5504
Kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
5504.10
Van viscoserayon
5504.90
Andere
5505
Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)
5505.10
Van synthetische vezels
5505.20
Van kunstmatige vezels
5506
Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
5506.10
Van nylon of van andere polyamiden
5506.20
Van polyesters
5506.30
Acryl- of modacrylvezels
5506.40
Van polypropyleen
5506.90
Andere
5507.00
Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
5508
Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein
5508.10
Van synthetische stapelvezels
5508.20
Van kunstmatige stapelvezels
5509
Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
-
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van nylon of van andere polyamiden
5509.11
Eendraadsgarens
5509.12
Getwijnde of gekabelde garens
-
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van polyesters
5509.21
Eendraadsgarens
5509.22
Getwijnde of gekabelde garens
-
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacrylstapelvezels
5509.31
Eendraadsgarens
5509.32
Getwijnde of gekabelde garens
-
Andere garens, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels
5509.41
Eendraadsgarens
5509.42
Getwijnde of gekabelde garens
-
Andere garens, van stapelvezels van polyesters
5509.51
Enkel of hoofdzakelijk met kunstmatige stapelvezels gemengd
5509.52
Enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
5509.53
Enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
5509.59
Andere
-
Andere garens, van acryl- of modacrylstapelvezels
5509.61
Enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
5509.62
Enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
5509.69
Andere
-
Andere garens
5509.91
Enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
5509.92
Enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
5509.99
Andere
5510
Garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
-
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels
5510.11
Eendraadsgarens
5510.12
Getwijnde of gekabelde garens
5510.20
Andere garens, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
5510.30
Andere garens, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
5510.90
Andere garens
5511
Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein
5511.10
Van synthetische stapelvezels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten van deze vezels
5511.20
Van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels
5511.30
Van kunstmatige stapelvezels
5512
Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels
-
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van polyesters
5512.11
Ongebleekt of gebleekt
5512.19
Andere
-
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacrylstapelvezels
5512.21
Ongebleekt of gebleekt
5512.29
Andere
-
Andere
5512.91
Ongebleekt of gebleekt
5512.99
Andere
5513
Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan 170 g/m2
-
Ongebleekt of gebleekt
5513.11
Met platbinding, van stapelvezels van polyesters
5513.12
Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters
5513.13
Andere weefsels van stapelvezels van polyesters
5513.19
Andere weefsels
-
Geverfd
5513.21
Met platbinding, van stapelvezels van polyesters
5513.23
Andere weefsels van stapelvezels van polyesters
5513.29
Andere weefsels
-
Van verschillend gekleurd garen
5513.31
Met platbinding, van stapelvezels van polyesters
5513.39
Andere weefsels
-
Bedrukt
5513.41
Met platbinding, van stapelvezels van polyesters
5513.49
Andere weefsels
5514
Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van meer dan 170 g/m2
-
Ongebleekt of gebleekt
5514.11
Met platbinding, van stapelvezels van polyesters
5514.12
Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters
5514.19
Andere weefsels
-
Geverfd
5514.21
Met platbinding, van stapelvezels van polyesters
5514.22
Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters
5514.23
Andere weefsels van stapelvezels van polyesters
5514.29
Andere weefsels
5514.30
Van verschillend gekleurd garen
5514.31
Bedrukt
5514.41
Met platbinding, van stapelvezels van polyesters
5514.42
Met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters
5514.43
Andere weefsels van stapelvezels van polyesters
5514.49
Andere weefsels
5515
Andere weefsels van synthetische stapelvezels
-
Van stapelvezels van polyesters
5515.11
Enkel of hoofdzakelijk met stapelvezels van viscoserayon gemengd
5515.12
Enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd
5515.13
Enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
5515.19
Andere
-
Van acryl- of modacrylstapelvezels
5515.21
Enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd
5515.22
Enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
5515.29
Andere
-
Andere weefsels
5515.91
Enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd
5515.99
Andere
5516
Weefsels van kunstmatige stapelvezels
-
Bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels
5516.11
Ongebleekt of gebleekt
5516.12
Geverfd
5516.13
Van verschillend gekleurd garen
5516.14
Bedrukt
-
Bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd
5516.21
Ongebleekt of gebleekt
5516.22
Geverfd
5516.23
Van verschillend gekleurd garen
5516.24
Bedrukt
-
Bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
5516.31
Ongebleekt of gebleekt
5516.32
Geverfd
5516.33
Van verschillend gekleurd garen
5516.34
Bedrukt
-
Bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
5516.41
Ongebleekt of gebleekt
5516.42
Geverfd
5516.43
Van verschillend gekleurd garen
5516.44
Bedrukt
-
Andere
5516.91
Ongebleekt of gebleekt
5516.92
Geverfd
5516.93
Van verschillend gekleurd garen
5516.94
Bedrukt

Need help to the find appropriate HS Code ?