HS-codes - 68: Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen

6801.00
Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (andere dan leisteen)
6802
Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij post 6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd
6802.10.00
Tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voor zover het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm; korrels, splinters (scherven) en poeder, kunstmatig gekleurd
-
Andere werken van steen, bewerkte steen daaronder begrepen, enkel behakt of bezaagd, met platte of met effen vlakken
6802.21.00
Van marmer, van travertijn of van albast
6802.23.00
Van graniet
6802.29.00
Van andere steen
-
Andere
6802.91.00
Van marmer, van travertijn of van albast
6802.91.00.10
Gebeeldhouwd, met de hand vervaardigd
6802.91.00.90
Andere
6802.92.00
Van andere kalksteen
6802.92.00.10
Gebeeldhouwd, met de hand vervaardigd
6802.92.00.90
Andere
6802.93.00
Van graniet
6802.93.10.00
Gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht van 10 kg of meer
6802.93.90.00
Andere
6802.93.90.10
Gebeeldhouwd, met de hand vervaardigd
6802.93.90.90
Andere
6802.99.00
Van andere steen
6802.99.10.00
Gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht van 10 kg of meer
6802.99.90.00
Andere
6802.99.90.10
Gebeeldhouwd, met de hand vervaardigd
6802.99.90.90
Andere
6803
Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen daaronder begrepen
6803.00.10.00
Leien voor daken of voor muren
6803.00.90.00
Andere
6804
Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van andere stoffen
6804.10.00
Stenen om te malen of te vervezelen
-
Andere stenen, met uitzondering van handwetstenen en handpolijststenen
6804.21.00
Van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant
6804.21.00.20
Schijven- van synthetische diamanten gebonden met een legering van metaal, een legering van keramiek of een legering van kunststof,- met zelfscherpend effect door constante afslijting van de diamanten,- geschikt voor het slijpen van wafers,- al dan niet voorzien van een gat in het midden,- al dan niet op een drager- met een gewicht van niet meer dan 377 g per stuk en- met een uitwendige diameter van niet meer dan 206 mm
6804.21.00.90
Andere
6804.22.00
Van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek
-
Van kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, met bindmiddel
-
Van kunsthars
6804.22.12.00
Niet versterkt
6804.22.18.00
Versterkt
6804.22.30.00
Van keramische stoffen of van silicaten
6804.22.50.00
Van andere stoffen
6804.22.90.00
Andere
6804.23.00
Van natuursteen
6804.30.00
Handwetstenen en handpolijststenen
6805
Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, genaaid of op andere wijze aaneengezet
6805.10.00
Op een drager van uitsluitend textielweefsel
6805.20.00
Op een drager van uitsluitend papier of karton
6805.30.00
Op een drager van andere stoffen
6806
Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij post 6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk 69
6806.10.00
Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol, ook indien onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen
6806.20.00
Geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten, ook indien onderling vermengd
6806.20.10.00
Geëxpandeerde klei
6806.20.90.00
Andere
6806.90.00
Andere
6807
Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld petroleumbitumen, koolteerpek)
6807.10.00
Op rollen
6807.90.00
Andere
6808.00
Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van krullen, spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere minerale bindmiddelen
6809
Werken van gips of van gipspreparaten
-
Platen, panelen, tegels en dergelijke artikelen, niet versierd
6809.11.00
Uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt
6809.19.00
Andere
6809.90.00
Andere werken
6810
Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend
-
Dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen
6810.11.00
Blokken en stenen voor het bouwbedrijf
6810.11.10.00
Van licht beton (op basis van bimskies, gegranuleerde slakken, enz.. )
6810.11.90.00
Andere
6810.19.00
Andere
-
Andere werken
6810.91.00
Geprefabriceerde bouwelementen
6810.99.00
Andere
6811
Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke
6811.40.00
Bevattende asbest
-
Geen asbest bevattend
6811.81.00
Golfplaten
6811.82.00
Andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen
6811.89.00
Andere werken
6812
Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze mengsels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere dan bedoeld bij post 6811 of 6813
6812.80.00
Van crocidoliet
6812.80.10.00
Bewerkte vezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat
6812.80.10.10
Bestemd voor burgerluchtvaartuigen
6812.80.10.90
Andere
6812.80.90.00
Andere
6812.80.90.10
Bestemd voor burgerluchtvaartuigen
6812.80.90.90
Andere
-
Andere
6812.91.00
Kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels
6812.99.00
Andere
6812.99.10.00
Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat
6812.99.10.10
Bestemd voor burgerluchtvaartuigen
6812.99.10.90
Andere
6812.99.90.00
Andere
6812.99.90.10
Bestemd voor burgerluchtvaartuigen
6812.99.90.90
Andere
6813
Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), niet gemonteerd, voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen
6813.20.00
Bevattende asbest
6813.20.00.10
Bestemd voor burgerluchtvaartuigen
6813.20.00.90
Andere
-
Geen asbest bevattend
6813.81.00
Remvoering
6813.81.00.10
Bestemd voor burgerluchtvaartuigen
6813.81.00.90
Andere
6813.89.00
Andere
6813.89.00.05
Bestemd voor burgerluchtvaartuigen
6813.89.00.6
Andere
6813.89.00.20
Wrijvingsmateriaal, met een dikte van minder dan 20 mm, niet gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van wrijvingsonderdelen
6813.89.00.90
Andere
6814
Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, ook indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen
6814.10.00
Platen, bladen en strippen van geagglomereerd of gereconstitueerd mica, ook indien op een drager
6814.10.00.10
Geagglomereerd mica met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, op rollen, ook indien gebrand, al dan niet versterkt met aramidevezels
6814.10.00.90
Andere
6814.90.00
Andere
6815
Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen
-
Koolstofvezels; werken van koolstofvezels voor niet-elektrisch gebruik; andere werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elektrisch gebruik
6815.11.00
Koolstofvezels
6815.12.00
Textiel van koolstofvezels
6815.13.00
Andere werken van koolstofvezels
6815.19.00
Andere
6815.20.00
Werken van turf
-
Andere werken
6815.91.00
Bevattende magnesiet, magnesiumoxide in de vorm van periklaas, dolomiet, ook in de vorm van gebrand dolomiet, of chromiet
6815.99.00
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?