HS-codes - 68: Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen

6801.00.000
Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (andere dan leisteen)
6802
Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij post 6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd
6802.10.000
Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest face of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder
6802.10
Tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voor zover het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm; korrels, splinters (scherven) en poeder, kunstmatig gekleurd
6802.21.000
Marble, travertine and alabaster
6802.23.000
Graniet
6802.29.000
Other stone
6802.29
Van andere steen
6802.91
Van marmer, van travertijn of van albast
6802.91
Van marmer, van travertijn of van albast
6802.91.011
-- Slabs and sheets
6802.91.019
-- Other
6802.91.090
- Other
6802.92.000
Other calcareous stone
6802.93.000
Graniet
6802.99.000
Other stone
6803.00.000
Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate.
6804
Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van andere stoffen
6804.10
Stenen om te malen of te vervezelen
6804.10.010
1 Of artificial abrasives
6804.10.020
2 Other
6804.10
Stenen om te malen of te vervezelen
6804.21.000
Of agglomerated synthetic or natural diamond
6804.22
Van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek
6804.22
Van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek
6804.22.011
- Manufactured by the vitrified method or the resinoid method, excluding those with axles
6804.22.019
- Other
6804.22.020
2 Other
6804.23.000
Of natural stone
6804.30.000
Hand sharpening or polishing stones
6805
Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, genaaid of op andere wijze aaneengezet
6805.10.000
On a base of woven textile fabric only
6805.20.000
On a base of paper or paperboard only
6805.30.000
On a base of other materials
6806
Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij post 6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk 69
6806.10.000
Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
6806.20.000
Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials (including intermixtures thereof)
6806.90.000
Andere
6807
Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld petroleumbitumen, koolteerpek)
6807.10.000
In rolls
6807.90.000
Andere
6808.00.000
Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders.
6809
Werken van gips of van gipspreparaten
6809
Werken van gips of van gipspreparaten
6809.11.000
Faced or reinforced with paper or paperboard only
6809.19.000
Andere
6809.90.000
Andere werken
6810
Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend
6810
Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend
6810.11.000
Building blocks and bricks
6810.19.000
Andere
6810.19
Andere
6810.91.000
Prefabricated structural components for building or civil engineering
6810.99.000
Andere
6811
Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke
6811.40.000
Containing asbestos
6811.40
Bevattende asbest
6811.81.000
Corrugated sheets
6811.82.000
Other sheets, panels, tiles and similar articles
6811.89.000
Andere werken
6812
Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze mengsels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere dan bedoeld bij post 6811 of 6813
6812.80.000
Of crocidolite
6812.80
Van crocidoliet
6812.91.000
Clothing, clothing accessories, footwear and headgear
6812.99.000
Andere
6813
Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), niet gemonteerd, voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen
6813.20
Bevattende asbest
6813.20.100
1 Parts of motor vehicles
6813.20.900
2 Other
6813.20
Bevattende asbest
6813.81
Remvoering
6813.81.100
1 Parts of motor vehicles
6813.81.900
2 Other
6813.89
Andere
6813.89.100
1 Parts of motor vehicles
6813.89.900
2 Other
6814
Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, ook indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen
6814.10.000
Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support
6814.90.000
Andere
6815
Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen
6815
Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen
6815.11.000
Carbon fibres
6815.12.000
Fabrics of carbon fibres
6815.13.000
Other articles of carbon fibres
6815.19.000
Andere
6815.20.000
Articles of peat
6815.20
Werken van turf
6815.91.000
Containing magnesite, magnesia in the form of periclase, dolomite including in the form of dolime, or chromite
6815.99
Andere
6815.99.010
- Electro-cast refractory bricks
6815.99.090
- Other

Need help to the find appropriate HS Code ?