HS-codes - 68: Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen

6801.00.00.00
Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (andere dan leisteen)
6802
Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij post 6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd
6802.10.00.00
Tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voor zover het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm; korrels, splinters (scherven) en poeder, kunstmatig gekleurd
-
Andere werken van steen, bewerkte steen daaronder begrepen, enkel behakt of bezaagd, met platte of met effen vlakken
6802.21
Van marmer, van travertijn of van albast
6802.21.10.00
Travertine
6802.21.50.00
Andere
6802.23.00.00
Van graniet
6802.29
Van andere steen
6802.29.10.00
Calcareous stone, other than marble, travertine or alabaster
6802.29.90.00
Andere
-
Andere
6802.91
Van marmer, van travertijn of van albast
-
Marble:
6802.91.05.00
Slabs
6802.91.15.00
Andere
-
Travertine:
6802.91.20.00
Articles of subheading 6802.21.10 that have been dressed or polished, but not further worked
6802.91.25.00
Andere
6802.91.30.00
Alabaster
6802.92.00.00
Van andere kalksteen
6802.93.00
Van graniet
6802.93.00.10
Articles for monumental or building purposes of subheading 6802.23.00, not cut to size, with only one face surface-worked more than simply cut or sawn
6802.93.00.11
Articles for monumental or building purposes of subheading 6802.23.00, cut to size, with one or more faces or edges surface-worked more than simply cut or sawn:
6802.93.00.20
With a maximum thickness of 1.5 cm
6802.93.00.25
With a maximum thickness greater than 1.5 cm but not greater than 7.5 cm
-
With a maximum thickness greater than 7.5 cm:
6802.93.00.35
Monuments, bases and markers
6802.93.00.60
Andere
6802.93.00.90
Andere
6802.99.00
Van andere steen
6802.99.00.30
Monuments, bases and markers
6802.99.00.31
Andere
-
Quartzite:
6802.99.00.50
Slabs
6802.99.00.70
Andere
6802.99.00.90
Andere
6803.00
Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate:
6803.00.10.00
Roofing slate
6803.00.50.00
Andere
6804
Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van andere stoffen
6804.10.00.00
Stenen om te malen of te vervezelen
-
Andere stenen, met uitzondering van handwetstenen en handpolijststenen
6804.21.00
Van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant
6804.21.00.10
Segments for circular sawblades, consisting of diamond agglomerated with metal
6804.21.00.20
Articles consisting of a continuous rim segment of diamond agglomerated with metal, attached to circular plates of steel (whether or not attached to non-steel plates)
6804.21.00.30
Articles consisting of multiple segments of diamond agglomerated with metal, attached to circular plates of steel, without cutting parts (whether or not attached to non-steel plates)
6804.21.00.90
Andere
6804.22
Van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek
6804.22.10.00
Bonded with synthetic resins
-
Andere
6804.22.40.00
Abrasive wheels
6804.22.60.00
Andere
6804.23.00.00
Van natuursteen
6804.30.00.00
Handwetstenen en handpolijststenen
6805
Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, genaaid of op andere wijze aaneengezet
6805.10.00.00
Op een drager van uitsluitend textielweefsel
6805.20.00.00
Op een drager van uitsluitend papier of karton
6805.30
Op een drager van andere stoffen
6805.30.10.00
Articles wholly or partly coated with abrasives, in the form of sheets, strips, disks, belts, sleeves or similar forms
6805.30.50.00
Andere
6806
Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij post 6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk 69
6806.10.00
Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol, ook indien onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen
6806.10.00.10
Accoustical pads and boards
6806.10.00.11
Andere
6806.10.00.20
Batts, not exceeding 61 cm in width
6806.10.00.40
Batts, exceeding 61 cm in width
6806.10.00.60
Pipe coverings
6806.10.00.90
Andere
6806.20.00.00
Geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten, ook indien onderling vermengd
6806.90.00
Andere
6806.90.00.10
Accoustical pads and boards
6806.90.00.11
Andere
6806.90.00.20
Of molded calcium silicate
6806.90.00.90
Andere
6807
Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld petroleumbitumen, koolteerpek)
6807.10.00.00
Op rollen
6807.90.00
Andere
6807.90.00.10
Articles of a kind used for roofing or siding
6807.90.00.50
Andere
6808.00.00.00
Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van krullen, spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere minerale bindmiddelen
6809
Werken van gips of van gipspreparaten
-
Platen, panelen, tegels en dergelijke artikelen, niet versierd
6809.11.00
Uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt
6809.11.00.10
Of gypsum plaster
6809.11.00.80
Andere
6809.19.00.00
Andere
6809.90.00.00
Andere werken
6810
Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend
-
Dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen
6810.11.00
Blokken en stenen voor het bouwbedrijf
6810.11.00.10
Containing by weight more than 70 percent magnesia, expressed as MgO, with carbon content ranging from trace amounts to less than 30 percent, and chemically bonded by resin or pitch
6810.11.00.70
Andere
6810.19
Andere
-
Floor and wall tiles:
6810.19.12.00
Of stone agglomerated with binders other than cement
6810.19.14.00
Andere
6810.19.50.00
Andere
-
Andere werken
6810.91.00.00
Geprefabriceerde bouwelementen
6810.99.00
Andere
-
Agglomerated quartz slabs of the type used for countertops:
6810.99.00.20
In slabs of rectangular shape, with a length of 3 m or more and a width of 1.25 m or more
6810.99.00.40
Andere
6810.99.00.80
Andere
6811
Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke
6811.40.00.00
Bevattende asbest
-
Geen asbest bevattend
6811.81.00.00
Golfplaten
6811.82.00.00
Andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen
6811.89
Andere werken
6811.89.10.00
Tubes, pipes and tube or pipe fittings
6811.89.90.00
Andere werken
6812
Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze mengsels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere dan bedoeld bij post 6811 of 6813
6812.80
Van crocidoliet
6812.80.10.00
Footwear
6812.80.90.00
Andere
6812.81
Andere
-
Clothing, clothing accessories, footwear and headgear:
6812.91.10.00
Footwear
6812.91.90.00
Andere
6812.99
Andere
-
Andere
6812.99.10.00
Paper, millboard and felt
6812.99.20.00
Compressed asbestos fiber jointing, in sheets or rolls
6812.99.90.00
Andere
6813
Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), niet gemonteerd, voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen
6813.20.00
Bevattende asbest
-
Brake linings and pads:
6813.20.00.10
Articles for use in civil aircraft
6813.20.00.15
Andere
-
Andere
6813.20.00.20
Articles for use in civil aircraft:
6813.20.00.25
Andere
-
Geen asbest bevattend
6813.81.00
Remvoering
6813.81.00.10
Articles for use in civil aircraft, with a basis of mineral substances
6813.81.00.50
Andere
6813.89.00
Andere
6813.89.00.10
Articles for use in civil aircraft, with a basis of mineral substances
6813.89.00.50
Andere
6814
Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, ook indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen
6814.10.00.00
Platen, bladen en strippen van geagglomereerd of gereconstitueerd mica, ook indien op een drager
6814.90.00.00
Andere
6815
Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen
-
Koolstofvezels; werken van koolstofvezels voor niet-elektrisch gebruik; andere werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elektrisch gebruik
6815.11.00.00
Koolstofvezels
6815.12.00.00
Textiel van koolstofvezels
6815.13.00.00
Andere werken van koolstofvezels
6815.19.00.00
Andere
6815.20.00.00
Werken van turf
-
Andere werken
6815.91.00
Bevattende magnesiet, magnesiumoxide in de vorm van periklaas, dolomiet, ook in de vorm van gebrand dolomiet, of chromiet
6815.91.00.11
Containing by weight more than 70 percent magnesia, expressed as MgO, with carbon content ranging from trace amounts to less than 30 percent, and chemically bonded by resin or pitch
6815.91.00.71
Andere
6815.99
Andere
6815.99.20.00
Talc, steatite and soapstone, cut or sawed, or in blanks, crayons, cubes, disks or other forms
6815.99.41
Andere
6815.99.41.10
Containing by weight more than 70 percent magnesia, expressed as MgO, with carbon content ranging from trace amounts to less than 30 percent, and chemically bonded by resin or pitch
6815.99.41.70
Andere
6815.99.42
I. GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS, AND REFRACTORY GOODS

Need help to the find appropriate HS Code ?