HS-codes - 69: Keramische producten

-
I. Producten van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden en vuurvaste producten
6901.00
Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden
6902
Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
6902.10
Bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 gewichtspercenten mgo, cao of cr2o3
6902.20
Bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (al2o3), siliciumdioxide (sio2) of een mengsel of verbinding van deze producten
6902.90
Andere
6903
Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes en schuiven), andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
6903.10
Bevattende meer dan 50 gewichtspercenten vrije koolstof
6903.20
Bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (al2o3) of een mengsel of verbinding van aluminiumoxide en siliciumdioxide (sio2)
6903.90
Andere
69.4
II. Andere keramische producten
6904
Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen
6904.10
Baksteen
6904.90
Andere
6905
Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische stoffen
6905.10
Dakpannen
6905.90
Andere
6906.00
Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen
6907
Plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van keramische stoffen, ook indien op een drager; keramische afwerkstukken
-
Plavuizen, vloer- en wandtegels, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 6907 30 en 6907 40
6907.21
Met een waterabsorptiecoëfficient van niet meer dan 0,5 gewichtspercent
6907.22
Met een waterabsorptiecoëfficient van meer dan 0,5 gewichtspercent, doch niet meer dan 10 gewichtspercenten
6907.23
Met een waterabsorptiecoëfficient van meer dan 10 gewichtspercenten
6907.30
Blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 6907 40
6907.40
Keramische afwerkstukken
6909
Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van keramische stoffen; troggen, bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken en dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen
-
Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik
6909.11
Van porselein
6909.12
Artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal van mohs
6909.19
Andere
6909.90
Andere
6910
Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs en dergelijke artikelen voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische stoffen
6910.10
Van porselein
6910.90
Andere
6911
Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein
6911.10
Keuken- en tafelgerei
6911.90
Andere
6912
Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan porselein
-
Keuken- en tafelgerei
-
Andere
6913
Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen
6913.10
Van porselein
6913.90
Andere
6914
Andere werken van keramische stoffen
6914.10
Van porselein
6914.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?