HS-codes - 69: Keramische producten

-
I. Producten van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden en vuurvaste producten
6901.00
Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden
6901.00.0000
硅质化石粉或类似硅土制的砖
6901.00.0000999
硅质化石粉或类似硅土制的砖,瓦(包括硅质化石粉或类似硅土制的其他陶瓷制品)
6902
Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
6902.10
Bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 gewichtspercenten mgo, cao of cr2o3
6902.10.0000
6902.10.0000999
镁,钙,铬含量>50%的耐火砖及类似品
6902.20
Bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (al2o3), siliciumdioxide (sio2) of een mengsel of verbinding van deze producten
6902.20.0000
6902.20.0000999
铝,硅含量>50%的耐火砖及类似品(指超过50%的三氧化二铝,二氧化硅等耐火陶瓷建材制品)
6902.90
Andere
6902.90.0000
其他耐火砖及耐火陶瓷建材制品 (包括类似耐火陶瓷制品.6901的制品除外)
6902.90.0000999
其他耐火砖及耐火陶瓷建材制品(包括类似耐火陶瓷制品.6901的制品除外)
6903
Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes en schuiven), andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
6903.10
Bevattende meer dan 50 gewichtspercenten vrije koolstof
6903.10.0000
单体碳含量>50%的其他耐火陶瓷制品
6903.10.0000999
单体碳含量>50%的其他耐火陶瓷制品
6903.20
Bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (al2o3) of een mengsel of verbinding van aluminiumoxide en siliciumdioxide (sio2)
6903.20.0000
氧化铝含量>50%的其他耐火陶瓷制品 (氧化铝包括三氧化二铝和二氧化硅的混合物或化合物)
6903.20.0000999
氧化铝含量>50%的其他耐火陶瓷制品(氧化铝包括三氧化二铝和二氧化硅的混合物或化合物)
6903.90
Andere
69.4
II. Andere keramische producten
6903.90.0000
其他耐火陶瓷制品
6903.90.0000999
其他耐火陶瓷制品
6904
Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen
6904.10
Baksteen
6904.10.0000
陶瓷制建筑用砖
6904.10.0000999
陶瓷制建筑用砖
6904.90
Andere
6904.90.0000
陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖 (包括类似品)
6904.90.0000999
陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖(包括类似品)
6905
Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische stoffen
6905.10
Dakpannen
6905.10.0000
陶瓷制屋顶瓦
6905.10.0000999
陶瓷制屋顶瓦
6905.90
Andere
6905.90.0000
其他建筑用陶瓷制品 (包括烟囱罩通风帽
6905.90.0000999
其他建筑用陶瓷制品(包括烟囱罩通风帽,烟囱衬壁,建筑装饰物)
6906.00
Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen
6906.00.0000
陶瓷套管
6906.00.0000999
陶瓷套管,导管,槽管及管子配件
6907
Plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van keramische stoffen, ook indien op een drager; keramische afwerkstukken
-
Plavuizen, vloer- en wandtegels, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 6907 30 en 6907 40
6907.21
Met een waterabsorptiecoëfficient van niet meer dan 0,5 gewichtspercent
6907.21.1000
不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 (按重量计吸水率不超过0.5%)
-
不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率不超过0.5%)
6907.21.9000
其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 (按重量计吸水率不超过0.5%)
-
其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率不超过0.5%)
6907.22
Met een waterabsorptiecoëfficient van meer dan 0,5 gewichtspercent, doch niet meer dan 10 gewichtspercenten
6907.22.1000
不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 (按重量计吸水率超过0.5%
-
不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率超过0.5%,但不超过10%)
6907.22.9000
其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 (按重量计吸水率超过0.5%
-
其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率超过0.5%,但不超过10%)
6907.23
Met een waterabsorptiecoëfficient van meer dan 10 gewichtspercenten
6907.23.1000
不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 (按重量计吸水率超过10%)
-
不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率超过10%)
6907.23.9000
其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 (按重量计吸水率超过10%)
-
其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率超过10%)
6907.30
Blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 6907 40
6907.30.1000
不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的镶嵌砖(马赛克)及其类似品,但子目6907.40的货品除外
-
不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的镶嵌砖(马赛克)及其类似品,但子目6907.40的货品除外
6907.30.9000
其他镶嵌砖(马赛克)及其类似品,但子目6907.40的货品除外
-
其他镶嵌砖(马赛克)及其类似品,但子目6907.40的货品除外
6907.40
Keramische afwerkstukken
6907.40.1000
不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的饰面陶瓷
-
不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的饰面陶瓷
6907.40.9000
其他饰面陶瓷
-
其他饰面陶瓷
6909
Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van keramische stoffen; troggen, bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken en dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen
-
Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik
6909.11
Van porselein
6909.11.0000
实验室
6909.11.0000999
实验室,化学或其他技术用瓷器
6909.12
Artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal van mohs
6909.12.0000
摩氏硬度≥9的技术用陶瓷器 (实验室、化学或其他专门技术用途的)
6909.12.0000999
摩氏硬度≥9的技术用陶瓷器(实验室、化学或其他专门技术用途的)
6909.19
Andere
6909.19.0000
其他实验室
6909.19.0000999
其他实验室,化学用陶瓷器(包括其他技术用)
6909.90
Andere
6909.90.0000
农业
6909.90.0000999
农业,运输或盛装货物用陶瓷容器
6910
Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs en dergelijke artikelen voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische stoffen
6910.10
Van porselein
6910.10.0000
瓷制脸盆
6910.10.0000101
瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(洗涤槽)
6910.10.0000102
瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(面盆)
6910.10.0000103
瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(浴缸)
6910.10.0000104
瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(座便器)
6910.10.0000105
瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(小便器)
6910.10.0000106
瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(其他卫生瓷)
6910.90
Andere
6910.90.0000
陶制脸盆
6910.90.0000101
陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(洗涤槽)
6910.90.0000102
陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(面盆)
6910.90.0000103
陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(浴缸)
6910.90.0000104
陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(座便器)
6910.90.0000105
陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(小便器)
6910.90.0000106
陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(其他卫生陶)
6911
Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein
6911.10
Keuken- en tafelgerei
6911.10.1100
骨瓷餐具
-
骨瓷餐具(食品接触陶瓷产品)
-
骨瓷餐具(食品用陶瓷包装)
6911.10.1900
其他瓷餐具
-
其他瓷餐具(食品接触陶瓷产品)
-
其他瓷餐具(食品用陶瓷包装)
6911.10.2100
瓷厨房刀具
-
瓷厨房刀具(食品接触陶瓷产品)
-
瓷厨房刀具(食品用陶瓷包装)
6911.10.2900
其他瓷厨房器具
-
其他瓷厨房器具(食品接触陶瓷产品)
-
其他瓷厨房器具(食品用陶瓷包装)
6911.90
Andere
6911.90.0000
其他家用或盥洗用瓷器
6911.90.0000999
其他家用或盥洗用瓷器
6912.00
Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan porselein
6912.00.1000
陶餐具
-
陶餐具(食品接触陶瓷产品)
-
陶餐具(食品用陶瓷包装)
6912.00.9000
陶制厨房器具 (包括家用或盥洗用的)
-
陶制厨房器具(包括家用或盥洗用的)(食品接触陶瓷产品)
-
陶制厨房器具(包括家用或盥洗用的)(食品用陶瓷包装)
6913
Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen
6913.10
Van porselein
6913.10.0000
瓷塑像及其他装饰用瓷制品
6913.10.0000999
瓷塑像及其他装饰用瓷制品
6913.90
Andere
6913.90.0000
陶塑像及其他装饰用陶制品
6913.90.0000999
陶塑像及其他装饰用陶制品
6914
Andere werken van keramische stoffen
6914.10
Van porselein
6914.10.0000
其他瓷制品
6914.10.0000101
其他瓷制品(其他陶瓷及制品)
6914.10.0000102
其他瓷制品(食品接触陶瓷产品)
6914.10.0000103
其他瓷制品(食品用陶瓷包装)
6914.90
Andere
6914.90.0000
其他陶制品
6914.90.0000101
其他陶制品(其他陶瓷及制品)
6914.90.0000102
其他陶制品(食品接触陶瓷产品)
6914.90.0000103
其他陶制品(食品用陶瓷包装)

Need help to the find appropriate HS Code ?