HS-codes - 69: Keramische producten

-
I. Producten van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden en vuurvaste producten
6901.00
Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden
6902
Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
6902.10.00
Bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 gewichtspercenten mgo, cao of cr2o3
6902.20.00
Bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (al2o3), siliciumdioxide (sio2) of een mengsel of verbinding van deze producten
6902.20.10.00
Bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide (sio2)
-
Andere
6902.20.91.00
Bevattende meer dan 7 doch minder dan 45 gewichtspercenten aluminiumoxide (al2o3)
6902.20.99.00
Andere
6902.90.00
Andere
6903
Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes en schuiven), andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
6903.10.00
Bevattende meer dan 50 gewichtspercenten vrije koolstof
6903.20.00
Bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (al2o3) of een mengsel of verbinding van aluminiumoxide en siliciumdioxide (sio2)
6903.20.10.00
Bevattende minder dan 45 gewichtspercenten aluminiumoxide (al2o3)
6903.20.90.00
Bevattende 45 of meer gewichtspercenten aluminiumoxide (al2o3)
6903.90.00
Andere
6903.90.10.00
Bevattende meer dan 25 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten vrije koolstof
6903.90.90.00
Andere
6903.90.90.40
Reactorbuizen en -houders van siliciumcarbide met een maximale werktemperatuur van 1 370 °c of hoger
6903.90.90.90
Andere
69.4
II. Andere keramische producten
6904
Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen
6904.10.00
Baksteen
6904.90.00
Andere
6905
Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische stoffen
6905.10.00
Dakpannen
6905.90.00
Andere
6906.00
Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen
6907
Plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van keramische stoffen, ook indien op een drager; keramische afwerkstukken
-
Plavuizen, vloer- en wandtegels, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 6907 30 en 6907 40
6907.21.00
Met een waterabsorptiecoëfficient van niet meer dan 0,5 gewichtspercent
6907.22.00
Met een waterabsorptiecoëfficient van meer dan 0,5 gewichtspercent, doch niet meer dan 10 gewichtspercenten
6907.23.00
Met een waterabsorptiecoëfficient van meer dan 10 gewichtspercenten
6907.30.00
Blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 6907 40
6907.40.00
Keramische afwerkstukken
6909
Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van keramische stoffen; troggen, bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken en dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen
-
Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik
6909.11.00
Van porselein
6909.12.00
Artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal van mohs
6909.19.00
Andere
6909.19.00.20
Rollen of kogels van siliciumnitride (si3n4)
6909.19.00.25
Keramische korrels, bevattende aluminiumoxide, siliciumoxide en ijzeroxide
6909.19.00.30
Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet, met een totaal volume van niet meer dan 65 l, met één of meer aan beide uiteinden open of aan één uiteinde afgesloten kanaaltjes per cm2 van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede
6909.19.00.40
Keramische absorptie- of adsorptiepatronen met actieve kool van brandstofsystemen voor motorvoertuigen, met de volgende kenmerken:-geëxtrudeerde gebakken keramisch gebonden multicellulaire cilindervormige structuur,-5 of meer gewichtspercent, maar niet meer dan 70 gewichtspercent actieve kool,-30 of meer gewichtspercent, maar niet meer dan 90 gewichtspercent keramisch bindmiddel,-met een diameter van 29 mm of meer, maar niet meer dan 41 mm,-een lengte van niet meer dan 150 mm,-gebakken bij een temperatuur van 800 °c of meer
6909.19.00.50
Werken van keramische stoffen gemaakt met continuvezels van keramische oxiden, bevattende: - 2 of meer gewichtspercenten diboortrioxide, - niet meer dan 28 gewichtspercenten siliciumdioxide en - 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxide
6909.19.00.60
Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van een mengsel van siliciumcarbide en silicium, met een hardheid van minder dan 9 op de schaal van mohs, met een totaal volume van niet meer dan 65 liter en met per cm² van het oppervlak van de doorsnede één of meer gesloten kanalen aan het uiteinde
6909.19.00.70
Steunen voor katalysatoren of filters, bestaande uit poreus keramiek en hoofdzakelijk vervaardigd uit aluminium- en titaanoxiden; met een totaalvolume van ten hoogste 65 liter en ten minste één porie (open aan één of beide uiteinden) per cm2 dwarsdoorsnede
6909.19.00.90
Andere
6909.90.00
Andere
6910
Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs en dergelijke artikelen voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische stoffen
6910.10.00
Van porselein
6910.90.00
Andere
6911
Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein
6911.10.00
Keuken- en tafelgerei
6911.10.00.10
Kruiden- en specerijmolens en hun keramische maalonderdelen, koffiemolens, messenslijpers, slijpers, keukeninstrumenten die worden gebruikt voor het snijden, malen, raspen, in plakken snijden, schrapen en schillen, pizzastenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het bakken van pizza of brood
6911.10.00.90
Andere
6911.90.00
Andere
6912
Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan porselein
-
Keuken- en tafelgerei
6912.00.21.00
Van gewoon aardewerk
-
Met de hand vervaardigd
6912.00.21.11
Keuken- en tafelgerei uitgezonderd kruiden- en specerijmolens en hun keramische maalonderdelen, koffiemolens, messenslijpers, slijpers, keukeninstrumenten die worden gebruikt voor het snijden, malen, raspen, in plakken snijden, schrapen en schillen, pizzastenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het bakken van pizza of brood
6912.00.21.19
Andere
-
Andere
6912.00.21.91
Keuken- en tafelgerei uitgezonderd kruiden- en specerijmolens en hun keramische maalonderdelen, koffiemolens, messenslijpers, slijpers, keukeninstrumenten die worden gebruikt voor het snijden, malen, raspen, in plakken snijden, schrapen en schillen, pizzastenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het bakken van pizza of brood
6912.00.21.99
Andere
6912.00.23.00
Van gres
6912.00.23.10
Keuken- en tafelgerei uitgezonderd kruiden- en specerijmolens en hun keramische maalonderdelen, koffiemolens, messenslijpers, slijpers, keukeninstrumenten die worden gebruikt voor het snijden, malen, raspen, in plakken snijden, schrapen en schillen, pizzastenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het bakken van pizza of brood
6912.00.23.90
Andere
6912.00.25.00
Van faience of van fijn aardewerk
6912.00.25.10
Keuken- en tafelgerei uitgezonderd kruiden- en specerijmolens en hun keramische maalonderdelen, koffiemolens, messenslijpers, slijpers, keukeninstrumenten die worden gebruikt voor het snijden, malen, raspen, in plakken snijden, schrapen en schillen, pizzastenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het bakken van pizza of brood
6912.00.25.90
Andere
6912.00.29.00
Andere
6912.00.29.10
Keuken- en tafelgerei uitgezonderd kruiden- en specerijmolens en hun keramische maalonderdelen, koffiemolens, messenslijpers, slijpers, keukeninstrumenten die worden gebruikt voor het snijden, malen, raspen, in plakken snijden, schrapen en schillen, pizzastenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het bakken van pizza of brood
6912.00.29.90
Andere
-
Andere
6912.00.81.00
Van gewoon aardewerk
6912.00.81.10
Met de hand vervaardigd
6912.00.81.90
Andere
6912.00.83.00
Van gres
6912.00.85.00
Van faience of van fijn aardewerk
6912.00.89.00
Andere
6913
Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen
6913.10.00
Van porselein
6913.10.00.10
Met de hand vervaardigd
6913.10.00.90
Andere
6913.90.00
Andere
6913.90.10.00
Van gewoon aardewerk
6913.90.10.10
Met de hand vervaardigd
6913.90.10.90
Andere
-
Andere
6913.90.93.00
Van faience of van fijn aardewerk
6913.90.93.10
Met de hand vervaardigd
6913.90.93.90
Andere
6913.90.98.00
Andere
6913.90.98.10
Met de hand vervaardigd
6913.90.98.90
Andere
6914
Andere werken van keramische stoffen
6914.10.00
Van porselein
6914.90.00
Andere
6914.90.00.10
Van gewoon aardewerk met de hand vervaardigd
6914.90.00.11
Andere
6914.90.00.20
Werken van keramische stoffen gemaakt met continuvezels van keramische oxiden, bevattende: - 2 of meer gewichtspercenten diboortrioxide, - niet meer dan 28 gewichtspercenten siliciumdioxide en - 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxide
6914.90.00.30
Microbolletjes van keramische stoffen, doorzichtig, verkregen uit siliciumdioxide en zirkoniumdioxide, met een diameter van meer dan 125 µm
6914.90.00.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?