HS-codes - 70: Glas en glaswerk

7001
Glasscherven en ander glasafval, met uitzondering van glas van kathodestraalbuizen of ander geactiveerd glas bedoeld bij post 8549; glasmassa
-
Glasmassa
7002
Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 7018), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt
7002.10
Kogels
7002.20
Staven of stengels
7002.21
Buizen
7002.31
Van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide
7002.32
Van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7002.39
Andere
7003
Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
-
In platen, niet gewapend
7003.12
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7003.19
Andere
7003.20
Draadglas in platen
7003.30
Profielen
7004
Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7004.20
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7004.90
Ander glas
7005
Vuurgepolijst glas ("float glass") en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7005.10
Niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7005.11
Ander niet-gewapend glas
7005.21
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of enkel geslepen
7005.29
Ander
7005.30
Draadglas
7006
Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden
7007
Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten
-
Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas)
7007.11
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen
7007.19
Ander
-
Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten
7007.21
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen
7007.29
Ander
7008
Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden
-
Ander
7009
Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen
7009.10
Achteruitkijkspiegels voor voertuigen
7009.11
Andere
7009.91
Niet omlijst
7009.92
Omlijst
7010
Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas
7010.10
Ampullen
7010.20
Stoppen, deksels en andere sluitingen
7010.90
Andere
7011
Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen en lichtbronnen, voor kathodestraalbuizen of voor dergelijke artikelen
7011.10
Voor elektrische verlichting
7011.20
Voor kathodestraalbuizen
7011.90
Andere
7013
Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018)
7013.10
Van glaskeramiek
7013.11
Drinkglazen op voet, andere dan van glaskeramiek
7013.22
Van kristal
7013.28
Andere
7013.12
Andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek
7013.33
Van kristal
7013.37
Andere
7013.13
Glaswerk voor tafelgebruik (ander dan drinkglazen) of voor keukengebruik, ander dan van glaskeramiek
7013.41
Van kristal
7013.42
Van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7013.49
Andere
7013.14
Ander glaswerk
7013.91
Van kristal
7013.99
Ander
7014
Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van glas (andere dan die bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt
7015
Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch bewerkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen
7015.10
Brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte
7015.90
Andere
7016
Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in dergelijke vormen
7016.10
Glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden
7016.90
Andere
7017
Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen
7017.10
Van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide
7017.20
Van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7017.90
Ander
7018
Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybijouterieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm
7018.10
Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk
7018.20
Glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm
7018.90
Andere
7019
Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, rovings, weefsels)
-
Lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, en matten daarvan
7019.11
Garens, versneden, met een lengte van niet meer dan 50 mm
7019.12
Rovings
7019.13
Andere garens, lonten
7019.14
Mechanisch gebonden matten
7019.15
Chemisch gebonden matten
7019.19
Andere
-
Mechanisch gebonden stoffen
7019.61
Dichte weefsels van rovings
7019.62
Andere dichte stoffen van rovings
7019.63
Dichte weefsels, met platbinding, van garen, niet bekleed of gelamineerd
7019.64
Dichte weefsels, met platbinding, van garen, bekleed of gelamineerd
7019.65
Open weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm
7019.66
Open weefsels met een breedte van meer dan 30 cm
7019.69
Andere
-
Chemisch gebonden stoffen
7019.71
Vliezen
7019.72
Andere dichte stoffen
7019.73
Andere open stoffen
7019.80
Glaswol en werken van glaswol
7019.90
Andere
7020
Ander glaswerk
-
Binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische bergingsmiddelen met vacuümisolatie
-
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?