HS-codes - 70: Glas en glaswerk

7001.00
Cullet and other waste and scrap of glass, excluding glass from cathode-ray tubes or other activated glass of heading 85.49; glass in the mass.
7002
Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 7018), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt
7002.10.00
Kogels
7002.20.00
Staven of stengels
-
Tubes:
7002.31.00
Van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide
7002.32.00
Van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7002.39.00
Andere
7003
Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
-
In platen, niet gewapend
7003.12.00
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7003.19.00
Andere
7003.20.00
Draadglas in platen
7003.30.00
Profielen
7004
Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7004.20.00
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7004.90.00
Ander glas
7005
Vuurgepolijst glas ("float glass") en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7005.10.00
Niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7005.10.00.20
Float glass, having a reflecting layer
7005.10.00.90
Andere
-
Other non-wired glass:
7005.21.00
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of enkel geslepen
-
Float glass, coloured green throughout the mass:
7005.21.00.11
Of a thickness not exceeding 3 mm
7005.21.00.12
Of a thickness exceeding 3 mm
7005.21.00.90
Andere
7005.29.00
Ander
7005.29.00.20
Of a thickness not exceeding 3 mm
7005.29.00.30
Of a thickness exceeding 3 mm but not exceeding 4 mm
7005.29.00.40
Of a thickness exceeding 4 mm but not exceeding 5 mm
7005.29.00.50
Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 6 mm
7005.29.00.60
Of a thickness exceeding 6 mm but not exceeding 10 mm
7005.29.00.70
Of a thickness exceeding 10 mm
7005.30.00
Draadglas
7006.00
Glass of heading 70.03, 70.04 or 70.05, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials.
7007
Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten
-
Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas)
7007.11.00
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen
7007.19.00
Ander
7007.19.00.10
Having an absorbent or reflecting layer
7007.19.00.20
Other, coloured throughout the mass
7007.19.00.21
Other, colourless:
7007.19.00.32
Of a thickness not exceeding 6 mm
7007.19.00.33
Of a thickness exceeding 6 mm
-
Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten
7007.21.00
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen
7007.29.00
Ander
7008.00
Multiple-walled insulating units of glass.
7009
Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen
7009.10.00
Achteruitkijkspiegels voor voertuigen
7009.10.00.10
Interior
7009.10.00.11
Exterior:
7009.10.00.21
Non-braced, for mounting on doors
7009.10.00.29
Andere
-
Andere
7009.91.00
Niet omlijst
7009.92.00
Omlijst
7010
Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas
7010.10.00
Ampullen
7010.20.00
Stoppen, deksels en andere sluitingen
7010.90.00
Andere
-
Food preserve containers:
7010.90.00.21
Having a wide mouth, outside diameter of 38 mm or more
7010.90.00.29
Andere
7010.90.00.30
Andere
7010.90.00.91
Alcoholic beverage containers
7010.90.00.93
Soft drink containers
7010.90.00.94
Cosmetic containers
7010.90.00.95
Pharmaceutical containers
7010.90.00.96
Having a wide mouth, outside diameter of 38 mm or more
7010.90.00.99
Andere
7011
Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen en lichtbronnen, voor kathodestraalbuizen of voor dergelijke artikelen
7011.10.00
Voor elektrische verlichting
7011.20.00
Voor kathodestraalbuizen
7011.20.10.00
Cones (funnels)
7011.20.90.00
Andere
7011.90.00
Andere
7013
Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018)
7013.10.00
Van glaskeramiek
-
Stemware drinking glasses, other than of glass-ceramics:
7013.22.00
Van kristal
7013.22.00.10
Subject to customs duty based on excise duty
7013.22.00.90
Andere
7013.28.00
Andere
-
Other drinking glasses, other than of glass-ceramics:
7013.33.00
Van kristal
7013.37.00
Andere
-
Glassware of a kind used for table (other than drinking glasses) or kitchen purposes, other than of glass-ceramics:
7013.41.00
Van kristal
7013.41.00.20
Decanters, subject to customs duty based on excise duty
7013.41.00.90
Andere
7013.42.00
Van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7013.49.00
Andere
7013.49.00.20
Laminated glass tableware
7013.49.00.30
Decanters, subject to customs duty based on excise duty
7013.49.00.50
Coffee mugs, beer mugs, tankards, shot glasses and mixing glasses
7013.49.00.90
Andere
-
Other glassware:
7013.91.00
Van kristal
7013.99.00
Ander
7013.99.00.20
Vases
7013.99.00.30
Decorative ware
7013.99.00.90
Andere
7014
Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van glas (andere dan die bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt
7014.00.00.50
Blanks
7014.00.00.90
Andere
7015
Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch bewerkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen
7015.10.00
Brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte
7015.90.00
Andere
7016
Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in dergelijke vormen
7016.10.00
Glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden
7016.90.00
Andere
7017
Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen
7017.10.00
Van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide
7017.20.00
Van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7017.90.00
Ander
7017.90.00.10
Microscope slides
7017.90.00.11
Andere
7017.90.00.91
Bottles, flasks, phials and jars
7017.90.00.99
Andere
7018
Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybijouterieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm
7018.10.00
Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk
7018.10.00.20
Glass beads, of a kind designed for hand-made articles
7018.10.00.90
Andere
7018.20.00
Glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm
7018.90.00
Andere
7019
Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, rovings, weefsels)
-
Lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, en matten daarvan
7019.11.00
Garens, versneden, met een lengte van niet meer dan 50 mm
7019.12.00
Rovings
7019.13.00
Andere garens, lonten
7019.14.00
Mechanisch gebonden matten
7019.15.00
Chemisch gebonden matten
7019.19.00
Andere
-
Mechanisch gebonden stoffen
7019.61.00
Dichte weefsels van rovings
7019.62.00
Andere dichte stoffen van rovings
7019.63.00
Dichte weefsels, met platbinding, van garen, niet bekleed of gelamineerd
7019.64.00
Dichte weefsels, met platbinding, van garen, bekleed of gelamineerd
7019.65.00
Open weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm
7019.66.00
Open weefsels met een breedte van meer dan 30 cm
7019.69.00
Andere
-
Chemisch gebonden stoffen
7019.71.00
Vliezen
7019.72.00
Andere dichte stoffen
7019.73.00
Andere open stoffen
7019.80.00
Glaswol en werken van glaswol
-
Insulation products:
7019.80.00.11
Pipe coverings
7019.80.00.19
Andere
7019.80.00.90
Andere
7019.90.00
Andere
7019.90.00.20
Woven articles
7019.90.00.90
Andere
7020
Ander glaswerk
7020.00.10.00
For use in the manufacture of cut or decorated glassware; Glassware having a linear coefficient of expansion not exceeding 5x10-6 per Kelvin within a temperature range of 0°C to 300°C; Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels
7020.00.90.00
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?