HS-codes - 70: Glas en glaswerk

7001.00
Glasscherven en ander glasafval, met uitzondering van glas van kathodestraalbuizen of ander geactiveerd glas bedoeld bij post 8549; glasmassa
7001.00.1000
无色光学玻璃块料
-
无色光学玻璃块料
7001.00.9010
废碎玻璃 (来源于阴极射线管或税目85.49的其他活化玻璃除外)
-
废碎玻璃(来源于阴极射线管或税目85.49的其他活化玻璃除外)
7001.00.9090
其他玻璃块料
-
其他玻璃块料
7002
Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 7018), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt
7002.10
Kogels
7002.10.0000
未加工的玻璃球 (品目7018的微型玻璃球除外)
7002.10.0000999
未加工的玻璃球(品目7018的微型玻璃球除外)
7002.20
Staven of stengels
7002.21
Buizen
7002.20.1010
直径≥60毫米的光导纤维预制棒
-
直径≥60毫米的光导纤维预制棒
7002.20.1090
其他光导纤维预制棒
-
其他光导纤维预制棒
7002.20.9000
其他未加工的玻璃棒
-
其他未加工的玻璃棒
7002.31
Van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide
7002.31.1000
光导纤维用波导级石英玻璃管 (未经加工
-
光导纤维用波导级石英玻璃管(未经加工,熔凝石英或其他熔凝硅石制)
7002.31.9000
熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管
-
熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管
7002.32
Van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7002.32.0010
药用硼硅玻璃管(三氧化二硼含量≥8%) (0-300℃时线膨胀系数不超过5×10-6/开尔文的玻璃制)
-
药用硼硅玻璃管(三氧化二硼含量≥8%)(0-300℃时线膨胀系数小于5×10-6/开尔文的玻璃制)
7002.32.0090
其他未加工的玻璃管 (0-300℃时线膨胀系数不超过5×10-6/开尔文的玻璃制)
-
其他未加工的玻璃管(0-300℃时线膨胀系数小于5×10-6/开尔文的玻璃制)
7002.39
Andere
7002.39.0000
未列名、未加工的玻璃管
7002.39.0000999
未列名、未加工的玻璃管
7003
Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
-
In platen, niet gewapend
7003.12
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7003.12.0000
铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 (不透明
7003.12.0000999
铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工)
7003.19
Andere
7003.19.0001
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 (铸、轧制的非夹丝玻璃板、片
7003.19.0001999
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏用原板玻璃,包括保护屏用含碱玻璃(铸、轧制的非夹丝玻璃板、片,未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工)
7003.19.0002
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 (未着色
7003.19.0002999
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃(未着色;透明及不具吸收层的;未经其他加工)
7003.19.0090
铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 (未着色
-
铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工)
7003.20
Draadglas in platen
7003.20.0000
铸、轧制的夹丝玻璃板、片 (未经其他加工)
7003.20.0000999
铸、轧制的夹丝玻璃板、片(未经其他加工)
7003.30
Profielen
7003.30.0000
铸、轧制的玻璃型材及异型材 (未经其他加工)
7003.30.0000999
铸、轧制的玻璃型材及异型材(未经其他加工)
7004
Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7004.20
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7004.20.0000
拉、吹制的着色玻璃板、片 (不透明
7004.20.0000999
拉、吹制的着色玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工)
7004.90
Ander glas
7004.90.0001
光学平板玻璃
7004.90.0001999
光学平板玻璃,厚度0.7mm以下(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工)
7004.90.0002
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 (未着色
7004.90.0002999
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃(未着色;透明及不具吸收层的;未经其他加工)
7004.90.0003
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 (未着色
7004.90.0003999
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃(未着色;透明及不具吸收层的;未经其他加工)
7004.90.0090
拉、吹制的其他玻璃板、片 (未着色
-
拉、吹制的其他玻璃板、片(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工)
7005
Vuurgepolijst glas ("float glass") en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7005.10
Niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7005.11
Ander niet-gewapend glas
7005.10.0000
有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 (包括有反射或非反射层的玻璃板、片)
7005.10.0000999
有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板(包括有反射或非反射层的玻璃板、片)
7005.21
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of enkel geslepen
7005.21.0000
其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 (整块着色
7005.21.0000999
其他着色非夹丝浮法玻璃板、片(整块着色,不透明,镶色或仅表面研磨的)
7005.29
Ander
7005.29.0002
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 (非夹丝浮法玻璃板、片)
7005.29.0002999
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃(非夹丝浮法玻璃板、片)
7005.29.0003
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃
7005.29.0003999
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃
7005.29.0090
其他非夹丝浮法玻璃板、片
-
其他非夹丝浮法玻璃板、片
7005.30
Draadglas
7005.30.0000
夹丝浮法玻璃板、片 (包括表面研磨或抛光的
7005.30.0000999
夹丝浮法玻璃板、片(包括表面研磨或抛光的,不论是否有吸收或反射层)
7006.00
Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden
7006.00.0001
液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)以上,不含6代 (经弯曲
7006.00.0001999
液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)以上,不含6代(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配)
7006.00.0002
液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)及以下 (经弯曲
7006.00.0002999
液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)及以下(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配)
7006.00.0090
经其他加工编号7003-7005的玻璃 (经弯曲
-
经其他加工编号7003-7005的玻璃(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配)
7007
Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten
-
Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas)
7007.11
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen
7007.11.1001
空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃
-
空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃
7007.11.1090
航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 (其他规格及形状适于安装在航空航天器及船上的)
-
航空航天器及船舶用钢化安全玻璃(其他规格及形状适于安装在航空航天器及船上的)
7007.11.9000
车辆用钢化安全玻璃 (规格及形状适于安装在车辆上的)
-
车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)(其他车辆零部件)
-
车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)(钢化玻璃)
7007.19
Ander
7007.20
Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten
7007.19.0000
其他钢化安全玻璃
7007.19.0000999
其他钢化安全玻璃
7007.21
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen
7007.21.1000
航空航天器及船舶用层压安全玻璃 (规格及形状适于安装在航空航天器及船上的)
-
航空航天器及船舶用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在航空航天器及船上的)
7007.21.9000
车辆用层压安全玻璃 (规格及形状适于安装在车辆上的)
-
车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)(其他车辆零部件)
-
车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)(钢化玻璃)
7007.29
Ander
7007.29.0000
其他层压安全玻璃
7007.29.0000999
其他层压安全玻璃
7008.00
Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden
7008.00.1000
中空或真空隔温、隔音玻璃组件
-
中空或真空隔温、隔音玻璃组件(其他车辆零部件)
-
中空或真空隔温、隔音玻璃组件(钢化玻璃)
-
中空或真空隔温、隔音玻璃组件(其他玻璃及制品)
7008.00.9000
其他多层隔温、隔音玻璃组件
-
其他多层隔温、隔音玻璃组件(其他车辆零部件)
-
其他多层隔温、隔音玻璃组件(钢化玻璃)
-
其他多层隔温、隔音玻璃组件(其他玻璃及制品)
7009
Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen
7009.10
Achteruitkijkspiegels voor voertuigen
7009.11
Andere
7009.10.0000
车辆后视镜 (不论是否镶框)
7009.10.0000101
车辆后视镜(不论是否镶框)(其他车辆零部件)
7009.10.0000102
车辆后视镜(不论是否镶框)(玻璃镜)
7009.91
Niet omlijst
7009.91.0000
未镶框玻璃镜(包括后视镜)
7009.91.0000999
未镶框玻璃镜(包括后视镜)
7009.92
Omlijst
7009.92.0000
其他镶框玻璃镜(包括后视镜)
7009.92.0000999
其他镶框玻璃镜(包括后视镜)
7010
Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas
7010.10
Ampullen
7010.10.0000
玻璃安瓿
7010.10.0000999
玻璃安瓿
7010.20
Stoppen, deksels en andere sluitingen
7010.20.0000
玻璃制的塞、盖及类似封口器
7010.20.0000101
玻璃制的塞、盖及类似封口器(非食品用玻璃器皿)
7010.20.0000102
玻璃制的塞、盖及类似封口器(食品用玻璃包装)
7010.90
Andere
7010.90.1000
装运货物或保藏用的玻璃大容器 (指超过1升的坛
-
装运货物或保藏用的玻璃大容器(指超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(非食品用玻璃器皿)
-
装运货物或保藏用的玻璃大容器(指超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(食品用玻璃包装)
7010.90.2000
装运货物或保藏用的玻璃中容器 (指超过0.33升
-
装运货物或保藏用的玻璃中容器(指超过0.33升,但不超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(非食品用玻璃器皿)
-
装运货物或保藏用的玻璃中容器(指超过0.33升,但不超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(食品用玻璃包装)
7010.90.3000
装运货物或保藏用的玻璃小容器 (指超过0.15升
-
装运货物或保藏用的玻璃小容器(指超过0.15升,但不超过0.33升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(非食品用玻璃器皿)
-
装运货物或保藏用的玻璃小容器(指超过0.15升,但不超过0.33升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(食品用玻璃包装)
7010.90.9000
装运货物或保藏用的玻璃特小容器 (指不超过0.15升的坛、瓶、缸、罐及其他容器)
-
装运货物或保藏用的玻璃特小容器(指不超过0.15升的坛、瓶、缸、罐及其他容器)(非食品用玻璃器皿)
-
装运货物或保藏用的玻璃特小容器(指不超过0.15升的坛、瓶、缸、罐及其他容器)(食品用玻璃包装)
7011
Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen en lichtbronnen, voor kathodestraalbuizen of voor dergelijke artikelen
7011.10
Voor elektrische verlichting
7011.10.0000
电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件 (未装有配件)
7011.10.0000999
电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件(未装有配件)
7011.20
Voor kathodestraalbuizen
7011.20.1000
显像管玻壳及其零件 (未装有配件)
-
显像管玻壳及其零件(未装有配件)(其它电光源及其零件)
-
显像管玻壳及其零件(未装有配件)(其它显像管及其零件)
7011.20.9000
其他阴极射线管用的未封口玻壳 (包括零件
-
其他阴极射线管用的未封口玻壳(包括零件;但未装有配件)(其它电光源及其零件)
-
其他阴极射线管用的未封口玻壳(包括零件;但未装有配件)(其它显像管及其零件)
7011.90
Andere
7011.90.1000
电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件 (未装有配件)
-
电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件(未装有配件)
7011.90.9000
其他类似品用未封口玻璃外壳零件 (未装有配件)
-
其他类似品用未封口玻璃外壳零件(未装有配件)
7013
Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018)
7013.10
Van glaskeramiek
7013.11
Drinkglazen op voet, andere dan van glaskeramiek
7013.10.0000
玻璃陶瓷制玻璃器皿 (供餐桌
7013.10.0000999
玻璃陶瓷制玻璃器皿(供餐桌,厨房,办公室及室内装饰等用)
7013.22
Van kristal
7013.22.0000
铅晶质玻璃制高脚杯 (玻璃陶瓷制的除外)
7013.22.0000101
铅晶质玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.22.0000102
铅晶质玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.28
Andere
7013.29
Andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek
7013.28.0000
其他玻璃制高脚杯 (玻璃陶瓷制的除外)
7013.28.0000101
其他玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.28.0000102
其他玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.33
Van kristal
7013.33.0000
铅晶质玻璃制其他杯 (玻璃陶瓷制的除外)
7013.33.0000101
铅晶质玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.33.0000102
铅晶质玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.33.0000103
铅晶质玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品用玻璃包装)
7013.37
Andere
7013.38
Glaswerk voor tafelgebruik (ander dan drinkglazen) of voor keukengebruik, ander dan van glaskeramiek
7013.37.0000
其他玻璃杯 (玻璃陶瓷制的除外)
7013.37.0000101
其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.37.0000102
其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.37.0000103
其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品用玻璃包装)
7013.41
Van kristal
7013.41.0000
铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 ((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)
7013.41.0000101
铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.41.0000102
铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.41.0000103
铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)(食品用玻璃包装)
7013.42
Van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7013.42.0000
低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿 (低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文)
7013.42.0000101
低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文)(非食品用玻璃器皿)
7013.42.0000102
低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文)(食品接触玻璃产品)
7013.42.0000103
低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文)(食品用玻璃包装)
7013.49
Andere
7013.50
Ander glaswerk
7013.49.0000
其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 (不包括杯子
7013.49.0000101
其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.49.0000102
其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.49.0000103
其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外)(食品用玻璃包装)
7013.91
Van kristal
7013.91.0000
其他铅晶质玻璃器皿
7013.91.0000101
其他铅晶质玻璃器皿(非食品用玻璃器皿)
7013.91.0000102
其他铅晶质玻璃器皿((食品接触玻璃产品))
7013.91.0000103
其他铅晶质玻璃器皿(食品用玻璃包装)
7013.99
Ander
7013.99.0000
其他玻璃器皿
7013.99.0000101
其他玻璃器皿(非食品用玻璃器皿)
7013.99.0000102
其他玻璃器皿(食品接触玻璃产品)
7013.99.0000103
其他玻璃器皿(食品用玻璃包装)
7014.00
Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van glas (andere dan die bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt
7014.00.1000
光学仪器用光学元件毛坯 (未经光学加工的
-
光学仪器用光学元件毛坯(未经光学加工的,品目7015的物品除外)
7014.00.9001
滤波玻璃 (带有抗红外和防反射薄膜的)
-
滤波玻璃(带有抗红外和防反射薄膜的)
7014.00.9090
其他未经光学加工的信号玻璃器 (包括玻璃制光学元件
-
其他未经光学加工的信号玻璃器(包括玻璃制光学元件,品目7015的物品除外)
7015
Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch bewerkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen
7015.10
Brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte
7015.10.1000
视力矫正眼镜用变色镜片坯件 (未经光学加工的)
-
视力矫正眼镜用变色镜片坯件(未经光学加工的)
7015.10.9000
其他视力矫正眼镜用镜片坯件 (未经光学加工的)
-
其他视力矫正眼镜用镜片坯件(未经光学加工的)
7015.90
Andere
7015.90.1000
钟表玻璃 (未经光学加工的)
-
钟表玻璃(未经光学加工的)
7015.90.2000
平光变色镜片坯件 (未经光学加工的)
-
平光变色镜片坯件(未经光学加工的)
7015.90.9000
品目7015的其他未经光学加工玻璃
-
品目7015的其他未经光学加工玻璃
7016
Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in dergelijke vormen
7016.10
Glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden
7016.10.0000
供镶嵌或装饰用玻璃马赛克 (包括其他小件玻璃品
7016.10.0000999
供镶嵌或装饰用玻璃马赛克(包括其他小件玻璃品,不论是否有衬背)
7016.90
Andere
7016.90.1000
花饰铅条窗玻璃及类似品
-
花饰铅条窗玻璃及类似品
7016.90.9000
建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖 (包括瓦等
-
建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖(包括瓦等,不论是否夹丝以及多孔或泡沫玻璃块,板等)
7017
Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen
7017.10
Van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide
7017.10.0000
实验室
7017.10.0000999
实验室,卫生及配药用玻璃器(熔凝石英或熔凝硅石制,不论有无刻度或标量)
7017.20
Van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7017.20.0000
其他玻璃制实验室等用玻璃器 (0-300℃时线膨胀系数≤5×10-6/开尔文的玻璃制)
7017.20.0000999
其他玻璃制实验室等用玻璃器(0-300℃时线膨胀系数≤5×10-6/开尔文的玻璃制)
7017.90
Ander
7017.90.0000
其他实验室、卫生及配药用玻璃器
7017.90.0000999
其他实验室、卫生及配药用玻璃器
7018
Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybijouterieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm
7018.10
Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk
7018.10.0000
玻璃珠
7018.10.0000999
玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品(包括仿宝石,仿首饰除外)
7018.20
Glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm
7018.20.0001
熔融球形二氧化硅微粉,直径≤100um
7018.20.0001999
熔融球形二氧化硅微粉,直径≤100um
7018.20.0090
其他直径≤1毫米的玻璃珠
-
其他直径≤1毫米的玻璃珠
7018.90
Andere
7018.90.0000
灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品
7018.90.0000999
灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品,玻璃假眼(仿首饰除外,医用假眼除外)
7019
Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, rovings, weefsels)
-
Lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, en matten daarvan
7019.11
Garens, versneden, met een lengte van niet meer dan 50 mm
7019.11.0010
两用物项管制的长度不超过50mm的短切原丝 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的长度不超过50mm的短切原丝(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.11.0090
其他长度不超过50mm的短切原丝
-
其他长度不超过50mm的短切原丝
7019.12
Rovings
7019.12.0020
两用物项管制的玻璃纤维无捻粗纱 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的玻璃纤维无捻粗纱(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.12.0090
其他玻璃纤维无捻粗纱
-
其他玻璃纤维无捻粗纱
7019.13
Andere garens, lonten
7019.13.0010
两用物项管制的其他纱线、定长纤维纱条 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他纱线、定长纤维纱条(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.13.0090
其他纱线、定长纤维纱条
-
其他纱线、定长纤维纱条
7019.14
Mechanisch gebonden matten
7019.14.0010
两用物项管制的玻璃纤维制的机械结合毡 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的玻璃纤维制的机械结合毡(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.14.0090
其他玻璃纤维制的机械结合毡
-
其他玻璃纤维制的机械结合毡
7019.15
Chemisch gebonden matten
7019.15.0010
两用物项管制的玻璃纤维制的化学粘合毡 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的玻璃纤维制的化学粘合毡(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.15.0090
其他玻璃纤维制的化学粘合毡
-
其他玻璃纤维制的化学粘合毡
7019.19
Andere
7019.20
Mechanisch gebonden stoffen
7019.19.0012
两用物项管制的其他短切原丝 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他短切原丝(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.19.0090
其他短切原丝
-
其他短切原丝
7019.61
Dichte weefsels van rovings
7019.61.0010
两用物项管制的紧密粗纱机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的紧密粗纱机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.61.0090
其他紧密粗纱机织物 (机械结合的)
-
其他紧密粗纱机织物(机械结合的)
7019.62
Andere dichte stoffen van rovings
7019.62.0010
两用物项管制的其他紧密粗纱织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他紧密粗纱织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的,机织物除外)
7019.62.0090
其他紧密粗纱织物 (机械结合的
-
其他紧密粗纱织物(机械结合的,机织物除外)
7019.63
Dichte weefsels, met platbinding, van garen, niet bekleed of gelamineerd
7019.63.1010
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;未经涂布或层压
7019.63.1090
其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;未经涂布或层压(机械结合的)
7019.63.2010
两用物项管制的玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.63.2090
玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 (机械结合的)
-
玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯(机械结合的)
7019.63.9010
两用物项管制的其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
两用物项管制的其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;未经涂布或层压(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.63.9090
其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;未经涂布或层压(机械结合的)
7019.64
Dichte weefsels, met platbinding, van garen, bekleed of gelamineerd
7019.64.1010
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;经涂布或层压
7019.64.1090
其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;经涂布或层压(机械结合的)
7019.64.9010
两用物项管制的其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
两用物项管制的其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;经涂布或层压(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.64.9090
其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;经涂布或层压(机械结合的)
7019.65
Open weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm
7019.65.1010
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.65.1090
宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 (机械结合的)
-
宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的)
7019.65.9010
两用物项管制的宽度≤30mm的玻璃纤维网孔机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的宽度≤30mm的玻璃纤维网孔机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的;但粗纱制的除外)
7019.65.9090
其他宽度≤30cm的玻璃纤维网孔机织物 (机械结合的
-
其他宽度≤30cm的玻璃纤维网孔机织物(机械结合的;但粗纱制的除外)
7019.66
Open weefsels met een breedte van meer dan 30 cm
7019.66.1010
两用物项管制的宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.66.1090
宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 (机械结合的)
-
宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的)
7019.66.9010
两用物项管制的宽度>30cm的其他玻璃纤维纱线制网孔机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的宽度>30cm的其他玻璃纤维纱线制网孔机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.66.9090
其他玻璃纤维纱线制网孔机织物 (机械结合的)
-
其他玻璃纤维纱线制网孔机织物(机械结合的)
7019.69
Andere
7019.70
Chemisch gebonden stoffen
7019.69.1010
两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.69.1090
其他玻璃纤维制的垫 (机械结合的)
-
其他玻璃纤维制的垫(机械结合的)
7019.69.2010
两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.69.2090
其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 (机械结合的)
-
其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品(机械结合的)
7019.69.3010
两用物项管制的宽度≤30mm的其他玻璃纤维机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的宽度≤30mm的其他玻璃纤维机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.69.3090
其他宽度≤30cm的玻璃纤维机织物 (机械结合的)
-
其他宽度≤30cm的玻璃纤维机织物(机械结合的)
7019.69.9010
两用物项管制的其他玻璃纤维织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.69.9090
其他玻璃纤维织物 (机械结合的)
-
其他玻璃纤维织物(机械结合的)
7019.71
Vliezen
7019.71.0010
两用物项管制的玻璃纤维制的覆面毡(薄毡) (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的玻璃纤维制的覆面毡(薄毡)(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,化学粘合的)
7019.71.0090
玻璃纤维制的覆面毡(薄毡) (化学粘合的)
-
玻璃纤维制的覆面毡(薄毡)(化学粘合的)
7019.72
Andere dichte stoffen
7019.72.1010
两用物项管制的紧密玻璃纤维垫 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的紧密玻璃纤维垫(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,化学粘合的)
7019.72.1090
紧密玻璃纤维垫 (化学粘合的)
-
紧密玻璃纤维垫(化学粘合的)
7019.72.9010
两用物项管制的其他玻璃纤维制紧密织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制紧密织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,化学粘合的,不包括垫)
7019.72.9090
其他玻璃纤维制紧密织物 (化学粘合的
-
其他玻璃纤维制紧密织物(化学粘合的,不包括垫)
7019.73
Andere open stoffen
7019.73.1010
两用物项管制的网孔玻璃纤维垫 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的网孔玻璃纤维垫(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,化学粘合的)
7019.73.1090
网孔玻璃纤维垫 (化学粘合的)
-
网孔玻璃纤维垫(化学粘合的)
7019.73.9010
两用物项管制的其他玻璃纤维制网孔织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制网孔织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,化学粘合的,不包括垫)
7019.73.9090
其他玻璃纤维制网孔织物 (化学粘合的
-
其他玻璃纤维制网孔织物(化学粘合的,不包括垫)
7019.80
Glaswol en werken van glaswol
7019.80.1000
玻璃棉制的垫
-
玻璃棉制的垫
7019.80.2000
玻璃棉制的网、板及类似无纺产品
-
玻璃棉制的网、板及类似无纺产品
7019.80.9000
玻璃棉及其他玻璃棉制品
-
玻璃棉及其他玻璃棉制品
7019.90
Andere
7019.90.2110
两用物项管制的玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯) (用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂
-
两用物项管制的玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯)(用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂,每平方米重量<450克)
7019.90.2190
玻璃纤维布浸胶制品 (每平方米重量<450克)
-
玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量<450克)
7019.90.2910
两用物项管制的其他玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯) (用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂
-
两用物项管制的其他玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯)(用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂,每平方米重量≥450克)
7019.90.2990
其他玻璃纤维布浸胶制品 (每平方米重量≥450克)
-
其他玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量≥450克)
7019.90.9110
两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.90.9190
其他玻璃纤维制的垫
-
其他玻璃纤维制的垫
7019.90.9210
两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.90.9290
其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品
-
其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品
7019.90.9910
两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.90.9920
两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品 (用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂的连续的细线、粗纱、纱或宽度不超过15mm的带(预浸料坯))
-
两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品(用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂的连续的细线、粗纱、纱或宽度不超过15mm的带(预浸料坯))
7019.90.9990
其他玻璃纤维及其制品
-
其他玻璃纤维及其制品
7020.00
Ander glaswerk
7020.00.1100
导电玻璃
-
导电玻璃
7020.00.1200
绝缘子用玻璃伞盘
-
绝缘子用玻璃伞盘
7020.00.1301
半导体晶片生产用石英反应管及夹持器(熔融石英或其他熔融硅石制) (用于插入熔化和氧化炉内)
-
半导体晶片生产用石英反应管及夹持器(熔融石英或其他熔融硅石制)(用于插入熔化和氧化炉内)
7020.00.1390
熔融石英或其他熔融硅石制工业用其他玻璃制品 (导电玻璃及绝缘子用玻璃伞盘除外)
-
熔融石英或其他熔融硅石制工业用其他玻璃制品(导电玻璃及绝缘子用玻璃伞盘除外)
7020.00.1901
半导体晶片生产用石英反应管及夹持器 (用于插入熔化和氧化炉内)
-
半导体晶片生产用石英反应管及夹持器(用于插入熔化和氧化炉内)
7020.00.1990
其他工业用玻璃制品
-
其他工业用玻璃制品
7020.00.9100
保温瓶或其他保温容器用玻璃胆
-
保温瓶或其他保温容器用玻璃胆
7020.00.9901
石英玻璃
-
石英玻璃,平整度小于等于1微米
7020.00.9990
其他非工业用玻璃制品
-
其他非工业用玻璃制品

Need help to the find appropriate HS Code ?