HS-codes - 70: Glas en glaswerk

7001
Glasscherven en ander glasafval, met uitzondering van glas van kathodestraalbuizen of ander geactiveerd glas bedoeld bij post 8549; glasmassa
7001.00.10.00
Glasscherven en ander glasafval
-
Glasmassa
7001.00.91.00
Optisch glas
7001.00.99.00
Andere
7002
Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 7018), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt
7002.10.00
Kogels
7002.20.00
Staven of stengels
7002.20.10.00
Optisch glas
7002.20.90.00
Andere
-
Buizen
7002.31.00
Van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide
7002.32.00
Van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7002.39.00
Andere
7003
Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
-
In platen, niet gewapend
7003.12.00
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7003.12.10.00
Van optisch glas
-
Andere
7003.12.91.00
Voorzien van een niet-reflecterende laag
7003.12.99.00
Andere
7003.19.00
Andere
7003.19.10.00
Van optisch glas
7003.19.90.00
Andere
7003.20.00
Draadglas in platen
7003.30.00
Profielen
7004
Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7004.20.00
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7004.20.10.00
Optisch glas
-
Ander
7004.20.91.00
Voorzien van een niet-reflecterende laag
7004.20.99.00
Ander
7004.90.00
Ander glas
7004.90.10.00
Optisch glas
7004.90.80.00
Ander
7005
Vuurgepolijst glas ("float glass") en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7005.10.00
Niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7005.10.05.00
Voorzien van een niet-reflecterende laag
-
Ander, met een dikte
7005.10.25.00
Van niet meer dan 3,5 mm
7005.10.30.00
Van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm
7005.10.80.00
Van meer dan 4,5 mm
-
Ander niet-gewapend glas
7005.21.00
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of enkel geslepen
7005.21.25.00
Met een dikte van niet meer dan 3,5 mm
7005.21.30.00
Met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm
7005.21.80.00
Met een dikte van meer dan 4,5 mm
7005.29.00
Ander
7005.29.25.00
Met een dikte van niet meer dan 3,5 mm
7005.29.35.00
Met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm
7005.29.80.00
Met een dikte van meer dan 4,5 mm
7005.30.00
Draadglas
7006
Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden
7006.00.10.00
Optisch glas
7006.00.90.00
Ander
7006.00.90.25
Glazen schijfje van vuurgepolijst ("float") borosilicaatglas -met een diktevariatie van 1 µm of minder, en -lasergegraveerd
7006.00.90.40
Platen natronkalk- of borosilicaatglas van stn-kwaliteit (super twisted nematic) of tn-kwaliteit (twisted nematic) met:- een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm,- een breedte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm,- een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 1,1 mm,- een deklaag van indiumtinoxide met een weerstand van 80 ohm of meer, maar niet meer dan 160 ohm aan één zijde,- al dan niet voorzien van een passiveringslaag van siliciumdioxide (sio2), tussen de indiumtinoxide laag en de glaslaag,- al dan niet voorzien van een meerlaagse antireflectiedeklaag aan de andere zijde, en- afgeschuinde randen
7006.00.90.90
Andere
7007
Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten
-
Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas)
7007.11.00
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen
7007.11.10.00
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en tractors
7007.11.10.10
Specifiek gevormd en gehard veiligheidsglas:-met een breedte van 200 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,-met een hoogte van 150 mm of meer, maar niet meer dan 500 mm,bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van raamconstructies voor motorvoertuigen
7007.11.10.90
Ander
7007.11.90.00
Ander
7007.19.00
Ander
7007.19.10.00
Geëmailleerd
7007.19.20.00
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of reflecterende laag
7007.19.80.00
Ander
-
Zonneglas dat bestaat uit gehard natronkalkvlakglas, met een ijzergehalte van minder dan 300 ppm, een doorlaatbaarheid van zonlicht van meer dan 88 % (gemeten volgens am1,5 300-2500 nm), een warmtebestendigheid tot 250° c (gemeten volgens en 12150), een temperatuurwisselbestendigheid van δ 150 k (gemeten volgens en 12150) en een mechanische sterkte van 90 n/mm² of meer (gemeten volgens en 1288-3)
-
Met een maximale dikte van 4,5 mm
7007.19.80.12
Ongecoat
7007.19.80.18
Eenzijdig of dubbelzijdig gecoat
-
Ander
7007.19.80.80
Ongecoat
7007.19.80.85
Eenzijdig of dubbelzijdig gecoat
7007.19.80.95
Ander
-
Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten
7007.21.00
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen
7007.21.20.00
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en tractors
7007.21.80.00
Ander
7007.21.80.10
Cockpitruiten, niet omlijst, bestemd voor burgerluchtvaartuigen
7007.21.80.90
Ander
7007.29.00
Ander
7008
Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden
7008.00.20.00
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of reflecterende laag
-
Ander
7008.00.81.00
Bestaande uit twee langs de hele omtrek met een randprofiel luchtdicht afgesloten glasplaten en gescheiden door lucht, andere gassen of een vacuüm
7008.00.89.00
Ander
7009
Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen
7009.10.00
Achteruitkijkspiegels voor voertuigen
7009.10.00.30
Gelaagd glas dat het licht mechanisch kan dimmen door de verschillende hoeken van het invallende licht:- al dan niet met een chroomlaag,- met scheurvast plakband of smeltlijm, en- met een verwijderbaar schutvel aan de voorkant en een beschermende papierlaag aan de achterkant,van de soort gebruikt voor achteruitkijkspiegels van voertuigen
7009.10.00.50
Onafgewerkt elektrochroom zelfdimmend glas voor achteruitkijkspiegels voor motorvoertuigen: - al dan niet voorzien van een kunststof achterplaat, - al dan niet voorzien van een verwarmingselement, - al dan niet voorzien van een blind spot module (bsm) display
7009.10.00.60
Elektrochrome zelfdimmende binnenspiegel:-met een spiegelsteun-in een behuizing van kunststof en-met een geïntegreerde schakeling,-al dan niet voorzien van grootlichtassistent,-al dan niet voorzien van een digitaal kompas,-al dan niet voorzien van een garagedeuropener,-al dan niet voorzien van een geïntegreerde tolmodule,-al dan niet voorzien van een camera voor bewaking van de bestuurder en/of de cabine,-al dan niet voorzien van een infraroodfilter,bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld in hoofdstuk 87
7009.10.00.90
Andere
-
Andere
7009.91.00
Niet omlijst
7009.92.00
Omlijst
7010
Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas
7010.10.00
Ampullen
7010.20.00
Stoppen, deksels en andere sluitingen
7010.90.00
Andere
7010.90.10.00
Weckglazen
-
Andere
7010.90.21.00
Verkregen uit een buis van glas
-
Andere, met een nominale capaciteit
7010.90.31.00
Van 2,5 l of meer
-
Van minder dan 2,5 l
-
Voor voedingswaren en dranken
-
Flessen en flacons
-
Van niet-gekleurd glas, met een nominale capaciteit
7010.90.41.00
Van 1 l of meer
7010.90.43.00
Van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l
7010.90.45.00
Van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l
7010.90.47.00
Van minder dan 0,15 l
-
Van gekleurd glas, met een nominale capaciteit
7010.90.51.00
Van 1 l of meer
7010.90.53.00
Van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l
7010.90.55.00
Van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l
7010.90.57.00
Van minder dan 0,15 l
-
Andere, met een nominale capaciteit
7010.90.61.00
Van 0,25 l of meer
7010.90.67.00
Van minder dan 0,25 l
-
Voor farmaceutische producten, met een nominale capaciteit
7010.90.71.00
Van meer dan 0,055 l
7010.90.79.00
Van niet meer dan 0,055 l
-
Voor andere producten
7010.90.91.00
Van niet-gekleurd glas
7010.90.99.00
Van gekleurd glas
7011
Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen en lichtbronnen, voor kathodestraalbuizen of voor dergelijke artikelen
7011.10.00
Voor elektrische verlichting
7011.20.00
Voor kathodestraalbuizen
7011.90.00
Andere
7013
Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018)
7013.10.00
Van glaskeramiek
-
Drinkglazen op voet, andere dan van glaskeramiek
7013.22.00
Van kristal
7013.22.10.00
Handgeschept
7013.22.90.00
Mechanisch vervaardigd
7013.28.00
Andere
7013.28.10.00
Handgeschept
7013.28.90.00
Mechanisch vervaardigd
-
Andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek
7013.33.00
Van kristal
-
Handgeschept
7013.33.11.00
Geslepen of op andere wijze versierd
7013.33.19.00
Andere
-
Mechanisch vervaardigd
7013.33.91.00
Geslepen of op andere wijze versierd
7013.33.99.00
Andere
7013.37.00
Andere
7013.37.10.00
Van hardglas
-
Andere
-
Handgeschept
7013.37.51.00
Geslepen of op andere wijze versierd
7013.37.59.00
Andere
-
Mechanisch vervaardigd
7013.37.91.00
Geslepen of op andere wijze versierd
7013.37.99.00
Andere
-
Glaswerk voor tafelgebruik (ander dan drinkglazen) of voor keukengebruik, ander dan van glaskeramiek
7013.41.00
Van kristal
7013.41.10.00
Handgeschept
7013.41.90.00
Mechanisch vervaardigd
7013.42.00
Van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7013.49.00
Andere
7013.49.10.00
Van hardglas
-
Ander
7013.49.91.00
Handgeschept
7013.49.99.00
Mechanisch vervaardigd
-
Ander glaswerk
7013.91.00
Van kristal
7013.91.10.00
Handgeschept
7013.91.90.00
Mechanisch vervaardigd
7013.99.00
Ander
7013.99.00.10
Handgeschept
7013.99.00.90
Andere
7014
Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van glas (andere dan die bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt
7014.00.00.10
Optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt, andere dan signaal- en waarschuwingsartikelen
7014.00.00.90
Andere
7015
Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch bewerkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen
7015.10.00
Brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte
7015.90.00
Andere
7016
Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in dergelijke vormen
7016.10.00
Glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden
7016.90.00
Andere
7016.90.10.00
Glas in lood
7016.90.40.00
Blokken en stenen voor bouwdoeleinden
7016.90.70.00
Andere
7017
Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen
7017.10.00
Van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide
7017.20.00
Van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7017.90.00
Ander
7018
Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybijouterieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm
7018.10.00
Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk
-
Glazen kralen
7018.10.11.00
Geslepen en mechanisch gepolijst
7018.10.19.00
Andere
7018.10.19.10
Met de hand vervaardigd
7018.10.19.90
Andere
7018.10.30.00
Onechte parels
-
Onechte edelstenen
7018.10.51.00
Geslepen en mechanisch gepolijst
7018.10.59.00
Andere
7018.10.90.00
Andere
7018.20.00
Glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm
7018.90.00
Andere
7018.90.10.00
Glazen ogen; voorwerpen van klein glaswerk
7018.90.90.00
Andere
7019
Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, rovings, weefsels)
-
Lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, en matten daarvan
7019.11.00
Garens, versneden, met een lengte van niet meer dan 50 mm
7019.12.00
Rovings
-
Rovings die geïmpregneerd en bekleed zijn, met een verlies bij ontsteking van 3% of meer (zoals bepaald met behulp van iso-norm 1887)
7019.12.00.02
Rovings, van 650 tex of meer doch niet meer dan 2 500 tex, bekleed met een laag van polyurethaan, al dan niet gemengd met andere stoffen
7019.12.00.05
Rovings variërend van 1980 tot 2033 tex, bestaande uit continuglasvezels van 9μm (±0,5µm)
7019.12.00.19
Andere
-
Andere
7019.12.00.22
Rovings, van 650 tex of meer doch niet meer dan 2 500 tex, bekleed met een laag van polyurethaan, al dan niet gemengd met andere stoffen
7019.12.00.25
Rovings variërend van 1980 tot 2033 tex, bestaande uit continuglasvezels van 9μm (±0,5µm)
7019.12.00.26
Stratifils (rovings) van s-glas:— samengesteld uit continuglasvezels van 9 μm (±0,5 μm),— van 200 tex of meer maar niet meer dan 680 tex,— zonder calciumoxide, en— met een breuksterkte van meer dan 3 550 mpa, zoals bepaald door astm d2343-09voor gebruik in de vliegtuigbouw
7019.12.00.39
Andere
7019.13.00
Andere garens, lonten
-
Van filamenten
7019.13.00.10
Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 3,5 of 4,5 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 5,2 µm, niet behandeld voor hechting aan elastomeren
7019.13.00.15
S-glasgarens van 33 tex of een veelvoud van 33 tex (± 13%), gemaakt van verspinbare continuglasvezels met vezels met een diameter van 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)
7019.13.00.20
Garens van 10,3 tex of meer doch niet meer dan 11,9 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben
7019.13.00.25
Garens van 5,1 tex of meer doch niet meer dan 6.. 0 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben
7019.13.00.30
Garens van e-glas van 22 tex (± 1,6 tex), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 7 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 6,35 of meer doch niet meer dan 7,61 µm
7019.13.00.50
Garens van 11 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels, bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, met een nominale diameter van 6 µm of 9 µm, andere dan behandelde
7019.13.00.55
Glaskoord, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen uit filamenten van glas van het type-k of het type-u, bestaande uit: - 9 % of meer doch niet meer dan 16 % magnesiumoxide, - 19 % of meer doch niet meer dan 25 % aluminiumoxide, - 0 % of meer doch niet meer dan 2 % booroxide, - zonder calciumoxide,bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinolformaldehydehars en gechloorsulfoneerd polyethyleen
-
Andere
7019.13.00.85
Lonten en strengen
7019.13.00.87
Andere
-
Andere
7019.13.00.92
Lonten en strengen
7019.13.00.94
Andere
7019.14.00
Mechanisch gebonden matten
7019.14.00.10
Met een gering hydrofiel vermogen, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7019.14.00.90
Andere
7019.15.00
Chemisch gebonden matten
7019.15.00.10
Met een gering hydrofiel vermogen, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7019.15.00.90
Andere
7019.19.00
Andere
-
Van filamenten
7019.19.00.20
Lonten en strengen
7019.19.00.30
Andere
-
Andere
7019.19.00.80
Lonten en strengen
7019.19.00.85
Andere
-
Mechanisch gebonden stoffen
7019.61.00
Dichte weefsels van rovings
-
Weefsels van rovings, geïmpregneerd met epoxyhars, met een thermische uitzettingscoëfficiënt tussen 30°c en 120°c (bepaald met de ipc-tm-650-methode) van: - 10ppm per°c of meer, doch niet meer dan 12ppm per°c in de lengte en de breedte en - 20ppm per°c of meer, doch niet meer dan 30ppm per°c in de dikte, met een glasovergangstemperatuur van 152°c of meer, doch niet meer dan 153°c (bepaald met de ipc-tm-650-methode)
7019.61.00.11
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m² , met uitzondering van glasvezelschijven
7019.61.00.19
Andere
-
Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars
7019.61.00.21
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven
7019.61.00.29
Andere
-
Andere
7019.61.00.50
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven
7019.61.00.70
Weefsels van e-glasvezels:- met een massa van 20 g/m² of meer maar niet meer dan 214 g/m²,- oppervlak behandeld met een organosilaan koppelingsreagens,- op rollen,- met een vochtgehalte van 0,13 of minder gewichtspercenten, en- met niet meer dan 3 holle vezels per 100 000 vezels,voor exclusief gebruik bij de vervaardiging van prepregs en met koper beklede laminaten
-
Andere
-
Stoffen van continuglasvezelrovings, ook indien gestikt, met uitzondering van producten die zijn geïmpregneerd of gepreïmpregneerd (pre-preg)
7019.61.00.81
Invoer vanuit Marokko
7019.61.00.83
Verzonden vanuit turkije
7019.61.00.84
Andere
7019.61.00.85
Andere
7019.62.00
Andere dichte stoffen van rovings
7019.62.10.00
Resten en afval
-
Stoffen van continuglasvezelrovings of -draden, met uitzondering van producten die zijn geïmpregneerd of gepreïmpregneerd (pre-preg)
7019.62.10.81
Invoer vanuit Marokko
7019.62.10.83
Verzonden vanuit turkije
7019.62.10.84
Andere
7019.62.10.85
Andere
7019.62.90.00
Andere
-
Stoffen van continuglasvezelrovings of -draden, met uitzondering van producten die zijn geïmpregneerd of gepreïmpregneerd (pre-preg)
7019.62.90.81
Invoer vanuit Marokko
7019.62.90.83
Verzonden vanuit turkije
7019.62.90.84
Andere
7019.62.90.85
Andere
7019.63.00
Dichte weefsels, met platbinding, van garen, niet bekleed of gelamineerd
-
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m² , met uitzondering van glasvezelschijven
7019.63.00.11
Invoer vanuit maleisië
7019.63.00.12
Invoer vanuit taiwan
7019.63.00.13
Invoer vanuit thailand
7019.63.00.14
Invoer vanuit india
7019.63.00.15
Invoer vanuit indonesië
7019.63.00.19
Andere
7019.63.00.30
Weefsels van e-glasvezels:- met een gewicht van 20 g/m² of meer maar niet meer dan 214 g/m²,- oppervlak behandeld met een organosilaan koppelingsreagens,- op rollen,- met een vochtgehalte van 0,13 of minder gewichtspercenten, en- met niet meer dan 3 holle vezels per 100 000 vezels,uitsluitend voor gebruik bij de vervaardiging van prepregs en met koper beklede laminaten
7019.63.00.31
Andere
-
Stoffen van continuglasvezelrovings of -draden, ook indien gestikt, met uitzondering van producten die zijn geïmpregneerd of gepreïmpregneerd (pre-preg)
7019.63.00.81
Invoer vanuit marokko
7019.63.00.83
Verzonden vanuit turkije
7019.63.00.84
Andere
7019.63.00.85
Andere
7019.64.00
Dichte weefsels, met platbinding, van garen, bekleed of gelamineerd
-
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m² , met uitzondering van glasvezelschijven
7019.64.00.11
Invoer vanuit maleisië
7019.64.00.12
Invoer vanuit taiwan
7019.64.00.13
Invoer vanuit thailand
7019.64.00.14
Invoer vanuit india
7019.64.00.15
Invoer vanuit indonesië
7019.64.00.19
Andere
7019.64.00.40
Glasvezelweefsel met een deklaag van epoxyhars bevattende:-91 of meer, maar niet meer dan 93 gewichtspercenten glasvezel-7 of meer, maar niet meer dan 9 gewichtspercenten epoxyhars
7019.64.00.41
Andere
-
Stoffen van continuglasvezelrovings of -draden, ook indien gestikt, met uitzondering van producten die zijn geïmpregneerd of gepreïmpregneerd (pre-preg)
7019.64.00.81
Invoer vanuit marokko
7019.64.00.83
Verzonden vanuit turkije
7019.64.00.84
Andere
7019.64.00.85
Andere
7019.65.00
Open weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm
-
Weefsels van rovings, geïmpregneerd met epoxyhars, met een thermische uitzettingscoëfficiënt tussen 30°c en 120°c (bepaald met de ipc-tm-650-methode) van: - 10ppm per°c of meer, doch niet meer dan 12ppm per°c in de lengte en de breedte en - 20ppm per°c of meer, doch niet meer dan 30ppm per°c in de dikte, met een glasovergangstemperatuur van 152°c of meer, doch niet meer dan 153°c (bepaald met de ipc-tm-650-methode)
-
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m² , met uitzondering van glasvezelschijven
7019.65.00.11
Invoer vanuit maleisië
7019.65.00.12
Invoer vanuit taiwan
7019.65.00.13
Invoer vanuit thailand
7019.65.00.14
Invoer vanuit india
7019.65.00.15
Invoer vanuit indonesië
7019.65.00.18
Andere
7019.65.00.19
Andere
-
Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars
7019.65.00.21
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven
7019.65.00.29
Andere
-
Andere
7019.65.00.50
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven
7019.65.00.70
Weefsels van e-glasvezels:- met een massa van 20 g/m² of meer maar niet meer dan 214 g/m²,- geïmpregneerd met silaan,- op rollen,- met een vochtgehalte van 0,13 of minder gewichtspercenten, en- met niet meer dan 3 holle vezels per 100 000 vezels,voor exclusief gebruik bij de vervaardiging van prepregs en met koper beklede laminaten
-
Andere
-
Stoffen van continuglasvezelrovings, ook indien gestikt, met uitzondering van producten die zijn geïmpregneerd of gepreïmpregneerd (pre-preg)
7019.65.00.81
Invoer vanuit marokko
7019.65.00.83
Verzonden vanuit turkije
7019.65.00.84
Andere
7019.65.00.85
Andere
7019.66.00
Open weefsels met een breedte van meer dan 30 cm
7019.66.00.10
Gaasweefsel van glasvezels bedekt met kunststof, met een gewicht van 120 g/m² (± 10 g/m²), van het soort gebruikt voor de vervaardiging van insectenwerende rolhorren of van horren met een vaste omlijsting
7019.66.00.16
Weefsels van rovings, geïmpregneerd met epoxyhars, met een thermische uitzettingscoëfficiënt tussen 30°c en 120°c (bepaald met de ipc-tm-650-methode) van: - 10ppm per°c of meer, doch niet meer dan 12ppm per°c in de lengte en de breedte en - 20ppm per°c of meer, doch niet meer dan 30ppm per°c in de dikte, met een glasovergangstemperatuur van 152°c of meer, doch niet meer dan 153°c (bepaald met de ipc-tm-650-methode)
-
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m² , met uitzondering van glasvezelschijven
7019.66.00.11
Invoer vanuit maleisië
7019.66.00.12
Invoer vanuit taiwan
7019.66.00.13
Invoer vanuit thailand
7019.66.00.14
Invoer vanuit india
7019.66.00.15
Invoer vanuit indonesië
7019.66.00.18
Andere
7019.66.00.19
Andere
7019.66.00.17
Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars
7019.66.00.21
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven
7019.66.00.29
Andere
7019.66.00.20
Andere
7019.66.00.50
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven
-
Andere
-
Stoffen van continuglasvezelrovings, ook indien gestikt, met uitzondering van producten die zijn geïmpregneerd of gepreïmpregneerd (pre-preg)
7019.66.00.81
Invoer vanuit marokko
7019.66.00.83
Verzonden vanuit turkije
7019.66.00.84
Andere
7019.66.00.85
Andere
7019.69.00
Andere
7019.69.10.00
Genaaide stoffen en gestikte stoffen
-
Stoffen van continuglasvezelrovings of -draden, met uitzondering van producten die zijn geïmpregneerd of gepreïmpregneerd (pre-preg)
7019.69.10.81
Invoer vanuit Marokko
7019.69.10.83
Verzonden vanuit turkije
7019.69.10.84
Andere
7019.69.10.85
Andere
7019.69.90.00
Andere
-
Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m² , met uitzondering van glasvezelschijven
7019.69.90.11
Invoer vanuit maleisië
7019.69.90.12
Invoer vanuit taiwan
7019.69.90.13
Invoer vanuit thailand
7019.69.90.14
Invoer vanuit india
7019.69.90.15
Invoer vanuit indonesië
7019.69.90.19
Andere
-
Andere
-
Stoffen van continuglasvezelrovings of -draden, ook indien gestikt, met uitzondering van producten die zijn geïmpregneerd of gepreïmpregneerd (pre-preg)
7019.69.90.81
Invoer vanuit marokko
7019.69.90.83
Verzonden vanuit turkije
7019.69.90.84
Andere
7019.69.90.85
Andere
-
Chemisch gebonden stoffen
7019.71.00
Vliezen
7019.71.00.10
Met een gering hydrofiel vermogen, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7019.71.00.50
Niet-geweven producten van niet-verspinbare glasvezels, bestemd voor de vervaardiging van luchtfilters of katalysatoren
7019.71.00.90
Andere
7019.72.00
Andere dichte stoffen
7019.72.00.50
Niet-geweven producten van niet-verspinbare glasvezels, bestemd voor de vervaardiging van luchtfilters of katalysatoren
7019.72.00.90
Andere
7019.73.00
Andere open stoffen
7019.80.00
Glaswol en werken van glaswol
7019.80.10.00
Platen, matrassen en dergelijke producten
7019.80.10.20
Platen en dergelijke producten, met een gering hydrofiel vermogen, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7019.80.10.90
Andere
7019.80.90.00
Andere
7019.80.90.10
Glaswol waarin vezels met een diameter van minder dan 4,6 µm overheersen
7019.80.90.90
Andere
7019.90.00
Andere
7019.90.00.20
Strengen van glas, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen op basis van draad van gedraaide filamenten van glas, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinol-formaldehyde-vinylpyridinehars en een acrylnitril-butadieenrubber (nbr)
7019.90.00.30
Glaskoord met een hoge elasticiteitsmodulus (type k), geïmpregneerd met rubber, verkregen uit gedraaid glasvezelgaren met een hoge elasticiteitsmodulus, bekleed met een latex die bestaat uit een resorcinol-formaldehydehars met of zonder vinylpyridine en/of gehydrogeneerde acrylnitril-butadieenrubber (hnbr)
7019.90.00.31
Andere
-
Stoffen van continuglasvezelrovings of -draden, met uitzondering van producten die zijn geïmpregneerd of gepreïmpregneerd (pre-preg)
7019.90.00.81
Invoer vanuit marokko
7019.90.00.83
Verzonden vanuit turkije
7019.90.00.84
Andere
7019.90.00.85
Andere
7020
Ander glaswerk
7020.00.05.00
Reactorbuizen en -houders van kwarts, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen
-
Binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische bergingsmiddelen met vacuümisolatie
7020.00.07.00
Niet afgewerkt
7020.00.08.00
Afgewerkt
-
Andere
7020.00.10.00
Van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide
7020.00.10.10
Sokkel voor televisietoestellen, ook indien met een steun voor bevestiging en stabilisatie van het televisietoestel
7020.00.10.20
Grondstoffen voor optische elementen van gesmolten siliciumdioxide met:- een dikte van 10 cm of meer, maar niet meer dan 40 cm, en- een gewicht van 100 kg of meer
7020.00.10.90
Andere
7020.00.30.00
Van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per kelvin tussen 0 °c en 300 °c
7020.00.80.00
Ander

Need help to the find appropriate HS Code ?