HS-codes - 70: Glas en glaswerk

7001.00.000
Cullet and other waste and scrap of glass, excluding glass from cathode-ray tubes or other activated glass of heading 85.49; glass in the mass.
7002
Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 7018), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt
7002.10.000
Balls
7002.20.000
Rods
7002.20
Staven of stengels
7002.31.000
Of fused quartz or other fused silica
7002.32.000
Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 ツツ気 to 300 ツツ気
7002.39.000
Andere
7003
Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7003
Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7003.12.000
Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer
7003.19.000
Andere
7003.20.000
Wired sheets
7003.30.000
Profiles
7004
Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7004.20.000
Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer
7004.90.000
Other glass
7005
Vuurgepolijst glas ("float glass") en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt
7005.10
Niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7005.10.010
1 Having a non-reflecting layer
7005.10
Niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7005.10.091
- Not more than 5 mm in thickness
7005.10.099
- Other
7005.10
Niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
7005.21
In de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of enkel geslepen
7005.21.010
- Not more than 4 mm in thickness
7005.21.090
- Other
7005.29
Ander
7005.29.010
1 Not more than 4 mm in thickness
7005.29
Ander
7005.29.020
- More than 4 mm and not more than 6 mm in thickness
7005.29.090
- Other
7005.30.000
Wired glass
7006.00.000
Glass of heading 70.03, 70.04 or 70.05, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials.
7007
Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten
7007
Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten
7007.11
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen
7007.11.010
1 Of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles, aircraft or spacecraft
7007.11.090
2 Other
7007.19.000
Andere
7007.19
Ander
7007.21
Blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen
7007.21.010
- Of motor vehicles
7007.21.090
- Other
7007.29.000
Andere
7008.00.000
Multiple-walled insulating units of glass.
7009
Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen
7009.10.000
Rear-view mirrors for vehicles
7009.10
Achteruitkijkspiegels voor voertuigen
7009.91.000
Unframed
7009.92.000
Framed
7010
Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas
7010.10.000
Ampoules
7010.20.000
Stoppers, lids and other closures
7010.90.000
Andere
7011
Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen en lichtbronnen, voor kathodestraalbuizen of voor dergelijke artikelen
7011.10.000
For electric lighting
7011.20.000
For cathode-ray tubes
7011.90.000
Andere
7013
Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018)
7013.10.000
Of glass-ceramics
7013.10
Van glaskeramiek
7013.22.000
Of lead crystal
7013.28.000
Andere
7013.28
Andere
7013.33.000
Of lead crystal
7013.37.000
Andere
7013.37
Andere
7013.41.000
Of lead crystal
7013.42.000
Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 ツツ気 to 300 ツツ気
7013.49.000
Andere
7013.49
Andere
7013.91.000
Of lead crystal
7013.99.000
Andere
7014.00.000
Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 70.15), not optically worked.
7015
Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch bewerkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen
7015.10.000
Glasses for corrective spectacles
7015.90.000
Andere
7016
Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in dergelijke vormen
7016.10.000
Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes
7016.90
Andere
7016.90.010
1 Leaded lights and the like
7016.90.090
2 Other
7017
Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen
7017.10.000
Of fused quartz or other fused silica
7017.20.000
Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 ツツ気 to 300 ツツ気
7017.90.000
Andere
7018
Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybijouterieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm
7018.10.000
Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares
7018.20.000
Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter
7018.90
Andere
7018.90.010
1 Combined with precious metal or metal plated with precious metal
7018.90.090
2 Other
7019
Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, rovings, weefsels)
7019
Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, rovings, weefsels)
7019.11.000
Chopped strands, of a length of not more than 50 mm
7019.12.000
Rovings
7019.13.000
Other yarn, slivers
7019.14.000
Mechanically bonded mats
7019.15.000
Chemically bonded mats
7019.19.000
Andere
7019.19
Andere
7019.61.000
Closed woven fabrics of rovings
7019.62.000
Other closed fabrics of rovings
7019.63.000
Closed woven fabrics, plain weave, of yarns, not coated or laminated
7019.64.000
Closed woven fabrics, plain weave, of yarns, coated or laminated
7019.65.000
Open woven fabrics of a width not exceeding 30 cm
7019.66.000
Open woven fabrics of a width exceeding 30 cm
7019.69.000
Andere
7019.69
Andere
7019.71.000
Veils (thin sheets)
7019.72.000
Other closed fabrics
7019.73.000
Other open fabrics
7019.80.000
Glass wool and articles of glass wool
7019.90.000
Andere
7020.00.000
Other articles of glass.

Need help to the find appropriate HS Code ?