HS-codes - 71: Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten

-
I. Echte of gekweekte parels, natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen
7101
Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gezet noch gevat; echte of gekweekte parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer
7101.10
Echte parels
7101.11
Gekweekte parels
7101.21
Onbewerkt
7101.22
Bewerkt
7102
Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet
7102.10
Niet gesorteerd
7102.11
Industriediamant
7102.21
Onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden
7102.29
Andere
7102.12
Andere diamant
7102.31
Onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden
7102.39
Andere
7103
Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer
7103.10
Onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt
7103.11
Op andere wijze bewerkt
7103.91
Robijnen, saffieren en smaragden
7103.99
Andere
7104
Synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op vervoer
7104.10
Piëzo-elektrisch kwarts
7104.11
Andere, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt
7104.21
Diamant
7104.29
Andere
7104.12
Andere
7104.91
Diamant
7104.99
Andere
7105
Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen
7105.10
Van diamant
7105.90
Ander
71.6
II. Edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen
7106
Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
7106.10
Poeder
7106.11
Ander
7106.91
Onbewerkt
7106.92
Halfbewerkt
7107.00
Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt
7108
Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
-
Niet-monetair goud
7108.11
Poeder
7108.12
In andere onbewerkte vorm
7108.13
In andere halfbewerkte vorm
7108.20
Monetair goud
7109.00
Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt
7110
Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
-
Platina
7110.11
Onbewerkt of in poedervorm
7110.19
Ander
-
Palladium
7110.21
Onbewerkt of in poedervorm
7110.29
Ander
-
Rhodium
7110.31
Onbewerkt of in poedervorm
7110.39
Ander
-
Iridium, osmium en ruthenium
7110.41
Onbewerkt of in poedervorm
7110.49
Ander
7111.00
Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt
7112
Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen, andere dan goederen bedoeld bij post 8549
7112.30
As, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen
7112.31
Andere
7112.91
Van goud, van met goud geplateerde metalen daaronder begrepen, doch met uitzondering van schuim dat andere edele metalen bevat
7112.92
Van platina, van met platina geplateerde metalen daaronder begrepen, doch met uitzondering van schuim dat andere edele metalen bevat
7112.99
Andere
71.3
III. Bijouterieën, juwelen, edelsmidswerk en andere werken
7113
Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen
-
Van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen
7113.11
Van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen
7113.19
Van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen
7113.20
Van onedele metalen geplateerd met edele metalen
7114
Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen
-
Van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen
7114.11
Van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen
7114.19
Van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen
7114.20
Van onedele metalen geplateerd met edele metalen
7115
Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen
7115.10
Katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas
7115.90
Andere
7116
Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen
7116.10
Van echte of gekweekte parels
7116.20
Van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen
7117
Fancybijouterieën
-
Van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of geplatineerd
7117.11
Manchetknopen en dergelijke knopen
7117.19
Andere
7117.90
Andere
7118
Munten
7118.10
Munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden munten
7118.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?