HS-codes - 71: Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten

7101
Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gezet noch gevat; echte of gekweekte parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer
7101.10
Echte parels
7101.10.30.00
Graded and temporarily strung for convenience of transport
7101.10.60.00
Andere
7101.11
Gekweekte parels
7101.21.00.00
Onbewerkt
7101.22
Bewerkt
7101.22.30.00
Graded and temporarily strung for convenience of transport
7101.22.60.00
Andere
7102
Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet
7102.10.00.00
Niet gesorteerd
-
Industriediamant
7102.21
Onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden
7102.21.10
Miners' diamonds
7102.21.10.10
Carbonados
7102.21.10.20
Andere
7102.21.11
Andere
7102.21.30.00
Simply sawn, cleaved or bruted
7102.21.40.00
Andere
7102.29.00
Andere
-
Miners' diamonds:
7102.29.00.10
Carbonados
7102.29.00.20
Andere
7102.29.00.50
Andere
-
Andere diamant
7102.31.00.00
Onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden
7102.39.00
Andere
7102.39.00.10
Weighing not over 0.5 carat each
7102.39.00.50
Weighing over 0.5 carat each
7103
Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer
7103.10
Onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt
7103.10.20.00
Unworked
7103.10.40.00
Andere
7103.11
Op andere wijze bewerkt
7103.91.00
Robijnen, saffieren en smaragden
7103.91.00.10
Rubies
7103.91.00.20
Sapphires
7103.91.00.30
Emeralds
7103.99
Andere
7103.99.10.00
Cut but not set, and suitable for use in the manufacture of jewelry
7103.99.50.00
Andere
7104
Synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op vervoer
7104.10.00.00
Piëzo-elektrisch kwarts
-
Andere, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt
7104.21.00.00
Diamant
7104.29.00.00
Andere
-
Andere
7104.91
Diamant
7104.91.10.00
Cut but not set, and suitable for use in the manufacture of jewelry
7104.91.50.00
Andere
7104.99
Andere
7104.99.10.00
Cut but not set, and suitable for use in the manufacture of jewelry
7104.99.50.00
Andere
7105
Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen
7105.10.00
Van diamant
-
Natural:
7105.10.00.11
80 mesh or finer
7105.10.00.15
Andere
-
Synthetic:
7105.10.00.20
Coated with metal
-
Andere
7105.10.00.30
80 mesh or finer
7105.10.00.50
Andere
7105.90.00.00
Ander
-
II. PRECIOUS METALS AND METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL
7106
Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
7106.10.00.00
Poeder
-
Andere
7106.91
Onbewerkt
7106.91.10
Bullion and dore
7106.91.10.10
Bullion
7106.91.10.20
Dore
7106.91.50.00
Andere
7106.92
Halfbewerkt
7106.92.10.00
Rectangular or near rectangular shapes, containing 99.5 percent or more by weight of silver and not otherwise marked or decorated than with weight, purity, or other identifying information
7106.92.50.00
Andere
7107.00.00.00
Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt
7108
Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
-
Niet-monetair goud
7108.11.00.00
Poeder
7108.12
In andere onbewerkte vorm
7108.12.10
Bullion and dore
-
Bullion:
7108.12.10.13
Containing by weight not less than 99.95 percent of gold
7108.12.10.17
Andere
7108.12.10.20
Dore
7108.12.50
Andere
7108.12.50.10
Containing by weight not less than 99.95 percent of gold
7108.12.50.50
Andere
7108.13
In andere halfbewerkte vorm
7108.13.10.00
Gold leaf
-
Andere
7108.13.55.00
Rectangular or near rectangular shapes, containing 99.5 percent or more by weight of gold and not otherwise marked or decorated than with weight, purity, or other identifying information
7108.13.70.00
Andere
7108.20.00.00
Monetair goud
7109.00.00.00
Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt
7110
Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
-
Platina
7110.11.00
Onbewerkt of in poedervorm
7110.11.00.10
Grain and nuggets of the metal platinum
7110.11.00.20
Sponge of the metal platinum
7110.11.00.50
Andere
7110.19.00.00
Ander
-
Palladium
7110.21.00.00
Onbewerkt of in poedervorm
7110.29.00.00
Ander
-
Rhodium
7110.31.00.00
Onbewerkt of in poedervorm
7110.39.00.00
Ander
-
Iridium, osmium en ruthenium
7110.41.00
Onbewerkt of in poedervorm
-
Separately:
7110.41.00.10
Iridium
7110.41.00.20
Osmium
7110.41.00.30
Ruthenium
7110.41.00.50
Andere
7110.49.00
Ander
7110.49.00.10
Iridium separately
7110.49.00.50
Andere
7111.00.00.00
Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt
7112
Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen, andere dan goederen bedoeld bij post 8549
7112.30.01.00
Ash containing precious metal or precious metal compounds
-
Andere
7112.91.01.00
Of gold, including metal clad with gold but excluding sweepings containing other precious metals
7112.92.01.00
Of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings containing other precious metals
7112.99.01.00
Andere
-
III. JEWELRY, GOLDSMITHS' AND SILVERSMITHS' WARES AND OTHER ARTICLES
7113
Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen
-
Van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen
7113.11
Van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen
7113.11.10.00
Rope, curb, cable, chain and similar articles produced in continuous lengths, all the foregoing, whether or not cut to specific lengths and whether or not set with imitation pearls or imitation gemstones, suitable for use in the manufacture of articles provided for in this heading
-
Andere
7113.11.20.00
Valued not over $18 per dozen pieces or parts
7113.11.50.00
Andere
7113.19
Van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen
7113.19.10.00
Rope, curb, cable, chain and similar articles produced in continuous lengths, all the foregoing, whether or not cut to specific lengths and whether or not set with imitation pearls or imitation gemstones, suitable for use in the manufacture of articles provided for in this heading
-
Andere
-
Necklaces and neck chains, of gold:
7113.19.21.00
Rope
7113.19.25.00
Mixed link
7113.19.29.00
Andere
7113.19.30.00
Clasps and parts thereof
7113.19.50
Andere
-
Of ISO standard platinum:
7113.19.50.21
Necklaces and neck chains
7113.19.50.25
Rings
7113.19.50.30
Earrings
7113.19.50.45
Andere
7113.19.50.90
Andere
7113.20
Van onedele metalen geplateerd met edele metalen
7113.20.10.00
Rope, curb, cable, chain and similar articles produced in continuous lengths, all the foregoing, whether or not cut to specific lengths and whether or not set with imitation pearls or imitation gemstones, suitable for use in the manufacture of articles provided for in this heading
-
Andere
-
Necklaces and neck chains, clad with gold:
7113.20.21.00
Rope
7113.20.25.00
Mixed link
7113.20.29.00
Andere
7113.20.30.00
Clasps and parts thereof
7113.20.50.00
Andere
7114
Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen
-
Van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen
7114.11
Van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen
7114.11.10.00
Knives with silver handles
7114.11.20.00
Forks with silver handles
-
Spoons and ladles:
7114.11.30.00
With sterling silver handles
7114.11.40.00
Andere
7114.11.45.00
Sets of the foregoing which include two or more knives, forks, spoons or ladles
-
Articles not elsewhere specified or included of a type used for household, table or kitchen use; toilet and sanitary wares; all the foregoing and parts thereof, of silver:
7114.11.50.00
Sterling silver tableware
7114.11.60.00
Andere
7114.11.70.00
Andere
7114.19.00.00
Van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen
7114.20.00
Van onedele metalen geplateerd met edele metalen
7114.20.00.40
Articles not elsewhere specified or included, of a type used for household, table or kitchen use; toilet or sanitary ware
7114.20.00.60
Andere
7115
Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen
7115.10.00.00
Katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas
7115.90
Andere
7115.90.05
Articles of precious metal, in rectangular or near rectangular shapes, containing 99.5 percent or more by weight of a precious metal and not otherwise marked or decorated than with weight, purity, or other identifying information
7115.90.05.30
Of gold
7115.90.05.60
Of silver
7115.90.05.90
Andere
7115.90.6
Andere
7115.90.30.00
Of gold, including metal clad with gold
7115.90.40.00
Of silver, including metal clad with silver
7115.90.60.00
Andere
7116
Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen
7116.10
Van echte of gekweekte parels
7116.10.10.00
Natural
7116.10.25.00
Cultured
7116.20
Van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen
-
Articles of jewelry:
7116.20.05.00
Valued not over $40 per piece
7116.20.15.00
Andere
-
Andere
-
Of semiprecious stones (except rock crystal):
7116.20.30.00
Graded semiprecious stones strung temporarily for convenience of transport
7116.20.35.00
Figurines of semiprecious stone
7116.20.40.00
Andere
7116.20.50.00
Andere
7117
Fancybijouterieën
-
Van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of geplatineerd
7117.11.00.00
Manchetknopen en dergelijke knopen
7117.19
Andere
-
Rope, curb, cable, chain and similar articles produced in continuous lengths, all the foregoing, whether or not cut to specific lengths and whether or not set with imitation pearls or imitation gemstones, suitable for use in the manufacture of articles provided for in this heading:
-
Valued not over 33 cents per meter:
7117.19.05.00
Toy jewelry valued not over 8 cents per piece
7117.19.15.00
Andere
7117.19.20.00
Valued over 33 cents per meter
7117.19.30.00
Religious articles of a purely devotional charac- ter designed to be worn on apparel or carried on or about or attached to the person
-
Andere
7117.19.60.00
Toy jewelry valued not over 8 cents per piece
7117.19.90.00
Andere
7117.90
Andere
7117.90.10.00
Necklaces, valued not over 30 cents per dozen, composed wholly of plastic shapes mounted on fiber string
-
Religious articles of a purely devotional character designed to be worn on apparel or carried on or about or attached to the person:
7117.90.20.00
Rosaries and chaplets
7117.90.30.00
Andere
-
Andere
-
Valued not over 20 cents per dozen pieces or parts:
7117.90.45.00
Toy jewelry (except parts)
7117.90.55.00
Andere
-
Valued over 20 cents per dozen pieces or parts:
7117.90.60.00
Toy jewelry (except parts) valued not over 8 cents per piece
-
Andere
7117.90.75.00
Of plastics
7117.90.90.00
Andere
7118
Munten
7118.10.00.00
Munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden munten
7118.90.00
Andere
-
Gold:
7118.90.00.11
Canadian maple leaf
7118.90.00.19
Andere
7118.90.00.20
Platina
7118.90.00.55
Andere
-
I. PRIMARY MATERIALS; PRODUCTS IN GRANULAR OR POWDER FORM

Need help to the find appropriate HS Code ?