HS-codes - 72: Gietijzer, ijzer en staal

-
I. Basisproducten; producten in de vorm van korrels of van poeder
7201
Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen
7201.10
Niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
7201.20
Niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
7201.50
Gelegeerd gietijzer; spiegelijzer
7202
Ferrolegeringen
-
Ferromangaan
7202.11
Bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof
7202.19
Ander
-
Ferrosilicium
7202.21
Bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium
7202.29
Ander
7202.30
Ferrosilicomangaan
7202.31
Ferrochroom
7202.41
Bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof
7202.49
Ander
7202.50
Ferrosilicochroom
7202.60
Ferronikkel
7202.70
Ferromolybdeen
7202.80
Ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam
7202.81
Andere
7202.91
Ferrotitaan en ferrosilicotitaan
7202.92
Ferrovanadium
7202.93
Ferroniobium
7202.99
Andere
7203
Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen
7203.10
Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts
7203.90
Andere
7204
Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal
7204.10
Resten en afval, van gietijzer
7204.11
Resten en afval, van gelegeerd staal
7204.21
Van roestvrij staal
7204.29
Andere
7204.30
Resten en afval, van vertind ijzer en staal
7204.31
Andere resten en afval
7204.41
Draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten
7204.49
Andere
7204.50
Afvalingots
7205
Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal
7205.10
Korrels
7205.11
Poeder
7205.21
Van gelegeerd staal
7205.29
Ander
72.6
II. Ijzer en niet-gelegeerd staal
7206
Ijzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen
7206.10
Ingots
7206.90
Andere
7207
Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7207.11
Met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte
7207.12
Andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7207.19
Andere
7207.20
Bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof
7208
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed
7208.10
Opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
7208.11
Andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst
7208.25
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7208.26
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.27
Met een dikte van minder dan 3 mm
7208.12
Andere, opgerold, enkel warm gewalst
7208.36
Met een dikte van meer dan 10 mm
7208.37
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7208.38
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.39
Met een dikte van minder dan 3 mm
7208.40
Niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
7208.41
Andere, niet opgerold, enkel warm gewalst
7208.51
Met een dikte van meer dan 10 mm
7208.52
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7208.53
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.54
Met een dikte van minder dan 3 mm
7208.90
Andere
7209
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed
-
Opgerold, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7209.15
Met een dikte van 3 mm of meer
7209.16
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
7209.17
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
7209.18
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
-
Niet opgerold, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7209.25
Met een dikte van 3 mm of meer
7209.26
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
7209.27
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
7209.28
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7209.90
Andere
7210
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed
-
Vertind
7210.11
Met een dikte van 0,5 mm of meer
7210.12
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7210.20
Verlood
7210.30
Elektrolytisch verzinkt
7210.31
Op andere wijze verzinkt
7210.41
Gegolfd
7210.49
Andere
7210.50
Bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden
7210.51
Bekleed met aluminium
7210.61
Bekleed met aluminium-zinklegeringen
7210.69
Andere
7210.70
Geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
7210.90
Andere
7211
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed
-
Enkel warm gewalst
7211.13
Aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven
7211.14
Andere, met een dikte van 4,75 mm of meer
7211.19
Andere
-
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7211.23
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7211.29
Andere
7211.90
Andere
7212
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed
7212.10
Vertind
7212.20
Elektrolytisch verzinkt
7212.30
Op andere wijze verzinkt
7212.40
Geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
7212.50
Op andere wijze bekleed
7212.60
Geplateerd
7213
Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7213.10
Voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
7213.20
Ander, van automatenstaal
7213.21
Ander
7213.91
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm
7213.99
Ander
7214
Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd
7214.10
Gesmeed
7214.20
Voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
7214.30
Andere, van automatenstaal
7214.31
Andere
7214.91
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7214.99
Andere
7215
Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7215.10
Van automatenstaal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7215.50
Andere, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7215.90
Andere
7216
Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7216.10
U-, i- of h-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm
7216.11
L- of t-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm
7216.21
L-profielen
7216.22
T-profielen
7216.12
U-, i- of h-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer
7216.31
U-profielen
7216.32
I-profielen
7216.33
H-profielen
7216.40
L- of t-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer
7216.50
Andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7216.51
Profielen, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7216.61
Vervaardigd van gewalste platte producten
7216.69
Andere
7216.52
Andere
7216.91
Door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit gewalste platte producten
7216.99
Andere
7217
Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7217.10
Niet bekleed, ook indien gepolijst
7217.20
Verzinkt
7217.30
Bekleed met andere onedele metalen
7217.90
Ander
72.8
III. Roestvrij staal
7218
Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van roestvrij staal
7218.10
Ingots en andere primaire vormen
7218.11
Andere
7218.91
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7218.99
Andere
7219
Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer
-
Enkel warm gewalst, opgerold
7219.11
Met een dikte van meer dan 10 mm
7219.12
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7219.13
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.14
Met een dikte van minder dan 3 mm
-
Enkel warm gewalst, niet opgerold
7219.21
Met een dikte van meer dan 10 mm
7219.22
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7219.23
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.24
Met een dikte van minder dan 3 mm
-
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7219.31
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7219.32
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.33
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
7219.34
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
7219.35
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7219.90
Andere
7220
Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm
-
Enkel warm gewalst
7220.11
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7220.12
Met een dikte van minder dan 4,75 mm
7220.20
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7220.90
Andere
7221
Walsdraad van roestvrij staal
7222
Staven en profielen van roestvrij staal
-
Staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7222.11
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede
7222.19
Andere
7222.20
Staven, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7222.30
Andere staven
7222.40
Profielen
7223
Draad van roestvrij staal
-
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
-
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
72.4
IV. Ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal
7224
Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van ander gelegeerd staal
7224.10
Ingots en andere primaire vormen
7224.90
Andere
7225
Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer
-
Van siliciumstaal (transformatorstaal)
7225.11
Met georiënteerde korrel
7225.19
Andere
7225.30
Andere, enkel warm gewalst, opgerold
7225.40
Andere, enkel warm gewalst, niet opgerold
7225.50
Andere, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7225.51
Andere
7225.91
Elektrolytisch verzinkt
7225.92
Op andere wijze verzinkt
7225.99
Andere
7226
Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm
-
Van siliciumstaal (transformatorstaal)
7226.11
Met georiënteerde korrel
7226.19
Andere
7226.20
Van sneldraaistaal
7226.21
Andere
7226.91
Enkel warm gewalst
7226.92
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7226.99
Andere
7227
Walsdraad van ander gelegeerd staal
7227.10
Van sneldraaistaal
7227.20
Van siliciummangaanstaal
7227.90
Ander
7228
Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal
7228.10
Staven van sneldraaistaal
7228.20
Staven van siliciummangaanstaal
7228.30
Andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7228.40
Andere staven, enkel gesmeed
7228.50
Andere staven, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7228.60
Andere staven
7228.70
Profielen
7228.80
Holle staven voor boringen
7229
Draad van ander gelegeerd staal
7229.20
Van siliciummangaanstaal
7229.90
Ander

Need help to the find appropriate HS Code ?