HS-codes - 72: Gietijzer, ijzer en staal

7201
Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen
7201.10.00
Niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
7201.20.00
Niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
7201.50.00
Gelegeerd gietijzer; spiegelijzer
7202
Ferrolegeringen
-
Ferromangaan
7202.11.00
Bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof
7202.19.00
Ander
-
Ferrosilicium
7202.21.00
Bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium
7202.29.00
Ander
7202.30.00
Ferrosilicomangaan
-
Ferro-chromium:
7202.41.00
Bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof
7202.49.00
Ander
7202.50.00
Ferrosilicochroom
7202.60.00
Ferronikkel
7202.70.00
Ferromolybdeen
7202.80.00
Ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam
-
Andere
7202.91.00
Ferrotitaan en ferrosilicotitaan
7202.92.00
Ferrovanadium
7202.93.00
Ferroniobium
7202.99.00
Andere
7203
Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen
7203.10.00
Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts
7203.90.00
Andere
7204
Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal
7204.10.00
Resten en afval, van gietijzer
-
Resten en afval, van gelegeerd staal
7204.21.00
Van roestvrij staal
7204.29.00
Andere
7204.30.00
Resten en afval, van vertind ijzer en staal
-
Andere resten en afval
7204.41.00
Draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten
7204.41.00.10
No.1 in bundles
7204.41.00.20
Other turnings and shavings
7204.41.00.90
Andere
7204.49.00
Andere
7204.49.00.10
No. 1 heavy melting
7204.49.00.20
No. 2 heavy melting
7204.49.00.21
Andere
7204.49.00.91
Shredded
7204.49.00.99
Andere
7204.50.00
Afvalingots
7205
Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal
7205.10.00
Korrels
-
Poeder
7205.21.00
Van gelegeerd staal
7205.29.00
Ander
7206
Ijzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen
7206.10.00
Ingots
7206.90.00
Andere
7207
Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7207.11.00
Met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte
7207.11.00.10
Of iron
7207.11.00.11
Of non-alloy steel:
7207.11.00.21
Billets
7207.11.00.29
Andere
7207.12.00
Andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7207.19.00
Andere
7207.19.00.10
Rounds
7207.19.00.90
Andere
7207.20.00
Bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof
7207.20.00.10
Blooms
7207.20.00.20
Billets
7207.20.00.30
Slabs, sheet bars or rounds
7207.20.00.90
Andere
7208
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed
7208.10.00
Opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
-
Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled:
7208.25.00
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7208.26.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.27.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
-
Other, in coils, not further worked than hot-rolled:
7208.36.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7208.37.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7208.37.00.10
Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm
7208.37.00.20
Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm
7208.37.00.50
Of a width exceeding 1,830 mm
7208.38.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.38.00.10
Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm
7208.38.00.20
Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm
7208.38.00.50
Of a width exceeding 1,830 mm
7208.39.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
7208.40.00
Niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
-
Other, not in coils, not further worked than hot-rolled:
7208.51.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
-
Heat treated:
7208.51.00.11
Pressure vessel quality, vacuum-degassed
7208.51.00.12
Pressure vessel quality, not vacuum-degassed
7208.51.00.19
Andere
7208.51.00.20
Other, of a thickness of more than 10 mm but not exceeding 15.875 mm:
7208.51.00.21
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.22
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.23
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.24
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.25
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.26
Other, of a thickness of more than 15.875 mm but not exceeding 25.4 mm:
7208.51.00.31
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.32
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.33
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.34
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.35
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.36
Other, of a thickness of more than 25.4 mm but not exceeding 50.8 mm:
7208.51.00.41
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.42
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.43
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.44
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.45
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.46
Other, of a thickness of more than 50.8 mm but not exceeding 76.2 mm:
7208.51.00.51
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.52
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.53
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.54
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.55
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.56
Other, of a thickness of more than 76.2 mm but not exceeding 101.6 mm:
7208.51.00.61
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.62
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.63
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.64
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.65
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.66
Other, of a thickness exceeding 101.6 mm:
7208.51.00.71
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.51.00.72
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.51.00.73
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.51.00.74
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.51.00.75
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.52.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
-
Heat treated:
7208.52.00.11
Pressure vessel quality, vacuum-degassed
7208.52.00.12
Pressure vessel quality, not vacuum-degassed
7208.52.00.19
Andere
7208.52.00.20
Andere
7208.52.00.81
Of a width less than 1,168.4 mm
7208.52.00.82
Of a width of 1,168.4 mm or more but not exceeding 1,879.6 mm
7208.52.00.83
Of a width exceeding 1,879.6 mm but not exceeding 2,489.2 mm
7208.52.00.84
Of a width exceeding 2,489.2 mm but not exceeding 3,098.8 mm
7208.52.00.85
Of a width exceeding 3,098.8 mm
7208.53.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.54.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
7208.90.00
Andere
7209
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed
-
Opgerold, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7209.15.00
Met een dikte van 3 mm of meer
7209.16.00
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
7209.16.00.40
Annealed
7209.16.00.90
Andere
7209.17.00
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
7209.17.00.40
Annealed
7209.17.00.90
Andere
7209.18.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
-
Niet opgerold, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7209.25.00
Met een dikte van 3 mm of meer
7209.26.00
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
7209.27.00
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
7209.28.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7209.90.00
Andere
7210
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed
-
Vertind
7210.11.00
Met een dikte van 0,5 mm of meer
7210.12.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7210.20.00
Verlood
7210.30.00
Elektrolytisch verzinkt
-
Op andere wijze verzinkt
7210.41.00
Gegolfd
7210.49.00
Andere
7210.49.00.40
Of a thickness less than 0.25 mm
7210.49.00.50
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7210.49.00.60
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7210.49.00.70
Of a thickness exceeding 1 mm
7210.50.00
Bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden
-
Bekleed met aluminium
7210.61.00
Bekleed met aluminium-zinklegeringen
7210.61.00.10
Of a thickness of less than 1.44 mm
7210.61.00.20
Of a thickness of 1.44 mm or more
7210.69.00
Andere
7210.69.00.10
Of a thickness of less than 1.44 mm
7210.69.00.20
Of a thickness of 1.44 mm or more
7210.70.00
Geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
7210.70.00.10
Not plated or coated with metal and not clad
7210.70.00.11
Plated or coated with zinc:
7210.70.00.21
Electrolytically
7210.70.00.29
Andere
7210.70.00.90
Andere
7210.90.00
Andere
7211
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed
-
Enkel warm gewalst
7211.13.00
Aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven
7211.14.00
Andere, met een dikte van 4,75 mm of meer
7211.14.00.10
Not in coils
7211.14.00.90
Andere
7211.19.00
Andere
7211.19.00.10
Not in coils
7211.19.00.90
Andere
-
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7211.23.00
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7211.29.00
Andere
7211.90.00
Andere
7212
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed
7212.10.00
Vertind
7212.20.00
Elektrolytisch verzinkt
7212.20.00.10
Of a thickness less than 0.25 mm
7212.20.00.20
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7212.20.00.30
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7212.20.00.40
Of a thickness exceeding 1 mm
7212.30.00
Op andere wijze verzinkt
7212.30.00.10
Of a thickness less than 0.25 mm
7212.30.00.20
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7212.30.00.30
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7212.30.00.40
Of a thickness exceeding 1 mm
7212.40.00
Geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
7212.40.00.10
Not plated or coated with metal and not clad
7212.40.00.11
Plated or coated with zinc:
7212.40.00.21
Electrolytically
7212.40.00.29
Andere
7212.40.00.90
Andere
7212.50.00
Op andere wijze bekleed
7212.50.00.30
Of a thickness less than 0.25 mm
7212.50.00.40
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7212.50.00.50
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7212.50.00.60
Of a thickness exceeding 1 mm
7212.60.00
Geplateerd
7213
Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7213.10.00
Voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
-
Concrete reinforcing bars, of specification CSA G30.18:
7213.10.00.11
Of a diameter of 12 mm or less
7213.10.00.12
Of a diameter of more than 12 mm but not exceeding 17 mm
7213.10.00.13
Of a diameter exceeding 17 mm
7213.10.00.90
Andere
7213.20.00
Ander, van automatenstaal
7213.20.00.50
Containing by weight 0.1% or more of lead
7213.20.00.90
Andere
-
Andere
7213.91.00
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm
-
Not tempered or treated and not partly manufactured:
7213.91.00.41
Tire cord-quality steel wire rod, as defined in Statistical Note 2 to this Chapter
7213.91.00.42
Of cold heading quality (CHQ) steel, as defined in Statistical Note 3 to this Chapter
7213.91.00.43
Of welding quality wire rods, as defined in Statistical Note 4 to this Chapter
7213.91.00.49
Andere
7213.91.00.50
Other, containing by weight less than 0.25% of carbon
7213.91.00.60
Other, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon
7213.91.00.70
Other, containing by weight 0.6% or more of carbon
7213.99.00
Ander
-
Of circular cross section, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7213.99.00.11
Of a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7213.99.00.12
Of a diameter of 19 mm or more but not exceeding 25.5 mm
7213.99.00.13
Of a diameter exceeding 25.5 mm
7213.99.00.14
Of circular cross section, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7213.99.00.31
Of a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7213.99.00.32
Of a diameter of 19 mm or more but not exceeding 25.5 mm
7213.99.00.33
Of a diameter exceeding 25.5 mm
7213.99.00.34
Of circular cross section, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7213.99.00.51
Of a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7213.99.00.52
Of a diameter of 19 mm or more but not exceeding 25.5 mm
7213.99.00.53
Of a diameter exceeding 25.5 mm
7213.99.00.90
Andere
7214
Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd
7214.10.00
Gesmeed
7214.20.00
Voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
-
Concrete reinforcing bar, of specification CSA G30.18, with a diameter of 12 mm or less:
7214.20.00.11
With a maximum yield point of 400MPa
7214.20.00.12
With a minimum yield point greater than 400MPa but not exceeding 500MPa
7214.20.00.13
With a minimum yield point greater than 500MPa but not exceeding 600MPa
7214.20.00.14
With a minimum yield point greater than 600MPa
7214.20.00.15
Concrete reinforcing bar, of specification CSA G30.18, with a diameter of more than 12 mm but not exceeding 39 mm:
7214.20.00.21
With a maximum yield point of 400MPa
7214.20.00.22
With a minimum yield point greater than 400MPa but not exceeding 500MPa
7214.20.00.23
With a minimum yield point greater than 500MPa but not exceeding 600MPa
7214.20.00.24
With a minimum yield point greater than 600MPa
7214.20.00.25
Concrete reinforcing bar, of specification CSA G30.18, with a diameter exceeding 39 mm:
7214.20.00.31
With a maximum yield point of 400MPa
7214.20.00.32
With a minimum yield point greater than 400MPa but not exceeding 500MPa
7214.20.00.33
With a minimum yield point greater than 500MPa but not exceeding 600MPa
7214.20.00.34
With a minimum yield point greater than 600MPa
7214.20.00.90
Andere
7214.30.00
Andere, van automatenstaal
7214.30.00.10
Containing by weight 0.15% or more but not exceeding 0.35% of lead or 0.05% or more but not exceeding 0.4% of bismuth, for use in Canadian manufactures
7214.30.00.11
Flat bars, including flat grader blade sections:
7214.30.00.24
Of a width not exceeding 76 mm
7214.30.00.25
Of a width exceeding 76 mm but less than 152 mm
7214.30.00.26
Of a width of 152 mm or more
7214.30.00.27
Rounds:
7214.30.00.33
Of a diameter not exceeding 76 mm
7214.30.00.34
Of a diameter exceeding 76 mm
7214.30.00.40
Hexagons
7214.30.00.50
Squares
7214.30.00.90
Andere
-
Andere
7214.91.00
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede
-
Containing by weight less than 0.25% of carbon:
7214.91.00.11
Of a width not exceeding 76 mm
7214.91.00.12
Of a width exceeding 76 mm but less than 152 mm
7214.91.00.13
Of a width of 152 mm or more
7214.91.00.14
Containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7214.91.00.21
Of a width not exceeding 76 mm
7214.91.00.22
Of a width exceeding 76 mm but less than 152 mm
7214.91.00.23
Of a width of 152 mm or more
7214.91.00.24
Containing by weight 0.6% or more of carbon:
7214.91.00.31
Of a width not exceeding 76 mm
7214.91.00.32
Of a width exceeding 76 mm but less than 152 mm
7214.91.00.33
Of a width of 152 mm or more
7214.99.00
Andere
7214.99.00.20
Hexagons
7214.99.00.30
Squares
7214.99.00.31
Other, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7214.99.00.41
Rounds, of a diameter of less than 76 mm
7214.99.00.42
Rounds, of a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7214.99.00.43
Rounds, of a diameter exceeding 152 mm
7214.99.00.49
Andere
7214.99.00.50
Other, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7214.99.00.51
Rounds, of a diameter of less than 76 mm
7214.99.00.52
Rounds, of a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7214.99.00.53
Rounds, of a diameter exceeding 152 mm
7214.99.00.59
Andere
7214.99.00.60
Other, containing by weight 0.6% or more of carbon
7215
Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7215.10.00
Van automatenstaal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7215.10.00.20
Rounds
7215.10.00.90
Andere
7215.50.00
Andere, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7215.50.00.10
Flat bars
7215.50.00.11
Rounds:
7215.50.00.21
Ground, turned or polished
7215.50.00.29
Andere
7215.50.00.90
Andere
7215.90.00
Andere
7215.90.00.10
Chrome plated
7215.90.00.20
Corrosion resistant concrete reinforcing bars
7215.90.00.30
Other concrete reinforcing bars
7215.90.00.90
Andere
7216
Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7216.10.00
U-, i- of h-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm
-
U sections:
7216.10.00.11
American standard
7216.10.00.19
Andere
7216.10.00.20
I sections:
7216.10.00.21
American standard
7216.10.00.29
Andere
7216.10.00.30
H sections
-
L- of t-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm
7216.21.00
L-profielen
7216.21.00.10
Equal legs
7216.21.00.20
Unequal legs
7216.22.00
T-profielen
-
U-, i- of h-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer
7216.31.00
U-profielen
-
Of a height of 80 mm or more but not exceeding 152.4 mm:
7216.31.00.11
American standard
7216.31.00.12
For motor vehicles
7216.31.00.19
Andere
7216.31.00.20
Of a height exceeding 152.4 mm:
7216.31.00.21
American standard
7216.31.00.22
For motor vehicles
7216.31.00.29
Andere
7216.32.00
I-profielen
7216.32.00.10
Of a height of 80 mm or more but not exceeding 152.4 mm
7216.32.00.20
Of a height exceeding 152.4 mm
7216.33.00
H-profielen
-
Wide flange:
7216.33.00.11
Of a height not exceeding 150 mm
7216.33.00.12
Of a height exceeding 150 mm but not exceeding 355 mm
7216.33.00.13
Of a height exceeding 355 mm but not exceeding 635 mm
7216.33.00.14
Of a height exceeding 635 mm
7216.33.00.20
Bearing pile
7216.33.00.21
Andere
7216.33.00.91
Of a height of 80 mm or more but not exceeding 152.4 mm
7216.33.00.92
Of a height exceeding 152.4 mm
7216.40.00
L- of t-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer
-
L sections, equal legs:
7216.40.00.11
Of a height of 80 mm or more but not exceeding 152.4 mm
7216.40.00.12
Of a height exceeding 152.4 mm
7216.40.00.13
L sections, unequal legs:
7216.40.00.21
Large leg, of a height of 80 mm or more but not exceeding 152.4 mm
7216.40.00.22
Large leg, of a height exceeding 152.4 mm
7216.40.00.30
T sections
7216.50.00
Andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7216.50.00.10
For use in ships, boats or floating structures
7216.50.00.20
Shapes or sections, with bevelled edge or edges, of a length of more than 3.65 m and either of a width of more than 25.4 cm or of a thickness of more than 3.5 cm, for use in the manufacture of cutting edges for bulldozer or angledozer blades, front-end shovel loader buckets, combination excavating and transporting scrapers, road graders or road scrapers
7216.50.00.30
Track shoe profile bars of steel, of a width of 190 mm or more but not exceeding 350 mm and of a height not exceeding 150 mm, for use in the manufacture of track shoes for track-laying machinery or vehicles
7216.50.00.90
Andere
-
Profielen, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7216.61.00
Vervaardigd van gewalste platte producten
7216.69.00
Andere
-
Andere
7216.91.00
Door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit gewalste platte producten
7216.91.00.10
L sections
7216.91.00.20
I or H sections
7216.91.00.30
U sections
7216.91.00.31
Andere
7216.91.00.91
Ribbed shapes
7216.91.00.99
Andere
7216.99.00
Andere
7216.99.00.10
L sections
7216.99.00.20
I or H sections
7216.99.00.30
U sections
7216.99.00.31
Andere
7216.99.00.91
Ribbed shapes
7216.99.00.99
Andere
7217
Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7217.10.00
Niet bekleed, ook indien gepolijst
-
Round, heat treated, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7217.10.00.41
Of a diameter of less than 1.5 mm, in coils weighing not more than 2 kg
7217.10.00.42
Other, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.43
Other, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.44
Other, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.45
Other, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.46
Other, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7217.10.00.51
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.52
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.53
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.54
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.55
Flat
7217.10.00.59
Andere
7217.10.00.60
Other round, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7217.10.00.61
Heat treated, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.62
Heat treated, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.63
Heat treated, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.64
Heat treated, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.65
Other, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.66
Other, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.67
Other, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.68
Other, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.69
Other, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7217.10.00.71
Flat
7217.10.00.79
Andere
7217.10.00.80
Other round, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7217.10.00.81
Heat treated, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.82
Heat treated, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.83
Heat treated, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.84
Heat treated, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.85
Other, of a diameter of less than 1 mm
7217.10.00.86
Other, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.00.87
Other, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.10.00.88
Other, of a diameter of 3 mm or more
7217.10.00.89
Other, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7217.10.00.91
Flat
7217.10.00.99
Andere
7217.20.00
Verzinkt
7217.20.00.10
Flat
7217.20.00.4.00
Plated or coated wth zinc-aluminum, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7217.20.00.41
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.42
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.43
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.44
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.49
Andere
7217.20.00.5.00
Plated or coated with zinc-aluminum, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7217.20.00.51
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.52
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.53
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.54
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.59
Andere
7217.20.00.60
Plated or coated with zinc-aluminum, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7217.20.00.61
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.62
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.63
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.64
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.69
Andere
7217.20.00.70
Other, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7217.20.00.71
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.72
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.73
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.74
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.79
Andere
7217.20.00.80
Other, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7217.20.00.81
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.82
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.83
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.84
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.89
Andere
7217.20.00.90
Other, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7217.20.00.91
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.20.00.92
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.20.00.93
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.20.00.94
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.20.00.99
Andere
7217.30.00
Bekleed met andere onedele metalen
7217.30.00.10
Flat
7217.30.00.11
Other, containing by weight less than 0.25% of carbon:
7217.30.00.21
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.30.00.22
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.30.00.23
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.30.00.24
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.30.00.29
Andere
7217.30.00.30
Other, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon:
7217.30.00.31
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.30.00.32
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.30.00.33
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.30.00.34
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.30.00.39
Andere
7217.30.00.40
Other, containing by weight 0.6% or more of carbon:
7217.30.00.41
Round, of a diameter of less than 1 mm
7217.30.00.42
Round, of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7217.30.00.43
Round, of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7217.30.00.44
Round, of a diameter of 3 mm or more
7217.30.00.49
Andere
7217.90.00
Ander
7217.90.00.20
Coated with plastics
7217.90.00.21
Andere
7217.90.00.91
Containing by weight less than 0.25% of carbon
7217.90.00.92
Containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon
7217.90.00.93
Containing by weight 0.6% or more of carbon
7218
Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van roestvrij staal
7218.10.00
Ingots en andere primaire vormen
-
Andere
7218.91.00
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7218.99.00
Andere
7218.99.00.10
Blooms, billets, rounds, slabs and sheet bars
7218.99.00.90
Andere
7219
Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer
-
Enkel warm gewalst, opgerold
7219.11.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7219.12.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7219.13.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.14.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
-
Enkel warm gewalst, niet opgerold
7219.21.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7219.21.00.10
Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,830 mm
7219.21.00.20
Of a width exceeding 1,830 mm
7219.22.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7219.22.00.10
Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,830 mm
7219.22.00.20
Of a width exceeding 1,830 mm
7219.23.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.24.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
-
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7219.31.00
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7219.32.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.32.00.10
300 Series
7219.32.00.90
Andere
7219.33.00
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
7219.33.00.10
300 Series
7219.33.00.90
Andere
7219.34.00
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
7219.34.00.10
300 Series
7219.34.00.90
Andere
7219.35.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7219.35.00.10
300 Series
7219.35.00.90
Andere
7219.90.00
Andere
7220
Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm
-
Enkel warm gewalst
7220.11.00
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7220.12.00
Met een dikte van minder dan 4,75 mm
7220.20.00
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7220.20.00.10
300 Series
7220.20.00.90
Andere
7220.90.00
Andere
7221
Walsdraad van roestvrij staal
7221.00.00.30
Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
7221.00.00.40
Rounds, 300 series
7221.00.00.50
Other rounds
7221.00.00.60
Other wire rods
7221.00.00.90
Andere
7222
Staven en profielen van roestvrij staal
-
Staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7222.11.00
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede
7222.11.00.10
Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
7222.11.00.11
Other, of high nickel alloy steel:
7222.11.00.31
Of a diameter of 25 mm or more
7222.11.00.32
Of a diameter of less than 25 mm
7222.11.00.33
Andere
7222.11.00.91
Of a diameter of 25 mm or more
7222.11.00.92
Of a diameter of less than 25 mm
7222.19.00
Andere
-
High nickel alloy steel:
7222.19.00.11
Flat bars
7222.19.00.19
Andere
7222.19.00.20
Andere
7222.19.00.21
Flat bars
7222.19.00.29
Andere
7222.20.00
Staven, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7222.20.00.20
Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
7222.20.00.21
Other, of high nickel alloy steel:
7222.20.00.31
Rounds, of a diameter of 25 mm or more
7222.20.00.32
Rounds, of a diameter of less than 25 mm
7222.20.00.39
Andere
7222.20.00.40
Andere
7222.20.00.91
Rounds, of a diameter of 25 mm or more
7222.20.00.92
Rounds, of a diameter of less than 25 mm
7222.20.00.93
Flat bars
7222.20.00.99
Andere
7222.30.00
Andere staven
7222.30.00.20
Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
7222.30.00.30
Other, of high nickel alloy steel
7222.30.00.90
Andere
7222.40.00
Profielen
7222.40.00.10
Profile wire, cold drawn or cold drawn and annealed, up to 0.787 mm² in maximum solid cross-sectional area
7222.40.00.20
Other wire
7222.40.00.90
Andere
7223
Draad van roestvrij staal
7223.00.00.30
Profile wire, cold drawn or cold drawn and annealed, up to 0.787 mm² in maximum solid cross-sectional area
-
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7223.00.00.41
Round spring
7223.00.00.42
Other round
7223.00.00.49
Andere
-
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7223.00.00.51
Spring
7223.00.00.52
Other, of a diameter of less than 0.25 mm
7223.00.00.53
Other, of a diameter of 0.25 mm or more but less than 0.76 mm
7223.00.00.54
Other, of a diameter of 0.76 mm or more but less than 1.52 mm
7223.00.00.55
Other, of a diameter of 1.52 mm or more but less than 5.1 mm
7223.00.00.56
Other, of a diameter of 5.1 mm or more but less than 6.5 mm
7223.00.00.57
Other, of a diameter of 6.5 mm or more
7223.00.00.90
Andere
7224
Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van ander gelegeerd staal
7224.10.00
Ingots en andere primaire vormen
7224.90.00
Andere
7225
Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer
-
Van siliciumstaal (transformatorstaal)
7225.11.00
Met georiënteerde korrel
7225.19.00
Andere
7225.30.00
Andere, enkel warm gewalst, opgerold
7225.40.00
Andere, enkel warm gewalst, niet opgerold
7225.40.00.10
Heat treated
7225.40.00.20
Other, of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm
7225.40.00.30
Other, of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm
7225.40.00.40
Other, of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm
7225.40.00.50
Other, of a width exceeding 2,450 mm
7225.50.00
Andere, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7225.50.00.10
Of a thickness of less than 0.5 mm
7225.50.00.20
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7225.50.00.30
Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
7225.50.00.40
Of a thickness of 3 mm or more
-
Andere
7225.91.00
Elektrolytisch verzinkt
7225.91.00.10
Of a thickness of less than 0.25 mm
7225.91.00.20
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7225.91.00.30
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7225.91.00.40
Of a thickness exceeding 1 mm
7225.92.00
Op andere wijze verzinkt
7225.92.00.10
Of a thickness less than 0.25 mm
7225.92.00.20
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7225.92.00.30
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7225.92.00.40
Of a thickness exceeding 1 mm
7225.99.00
Andere
7225.99.00.20
Plated or coated with aluminum or aluminum alloys
7225.99.00.90
Andere
7226
Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm
-
Van siliciumstaal (transformatorstaal)
7226.11.00
Met georiënteerde korrel
7226.19.00
Andere
7226.20.00
Van sneldraaistaal
-
Andere
7226.91.00
Enkel warm gewalst
7226.92.00
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7226.99.00
Andere
-
Plated or coated with zinc:
7226.99.00.11
Of a thickness of less than 0.25 mm
7226.99.00.12
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7226.99.00.13
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7226.99.00.19
Of a thickness exceeding 1 mm
7226.99.00.20
Andere
7226.99.00.91
Of a thickness of less than 0.25 mm
7226.99.00.92
Of a thickness of 0.25 mm or more but less than 0.5 mm
7226.99.00.93
Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7226.99.00.99
Of a thickness exceeding 1 mm
7227
Walsdraad van ander gelegeerd staal
7227.10.00
Van sneldraaistaal
7227.20.00
Van siliciummangaanstaal
7227.20.00.20
Of welding quality wire rods, as defined in statistical note 4 to this chapter
7227.20.00.90
Andere
7227.90.00
Ander
-
Of tool steel (other than high speed steel), not tempered or treated and not partly manufactured:
7227.90.00.11
Of ball-bearing steel
7227.90.00.19
Andere
7227.90.00.20
Of other tool steel (other than high-speed steel):
7227.90.00.21
Of ball-bearing steel
7227.90.00.29
Andere
7227.90.00.50
Other, containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
7227.90.00.60
Other, of cold heading quality (CHQ) steel, as defined in Statistical Note 3 to this Chapter
7227.90.00.70
Other, of welding quality wire rods, as defined in Statistical Note 4 to this Chapter
7227.90.00.71
Other, of a circular cross section:
7227.90.00.81
Of a diameter of less than 14 mm
7227.90.00.82
Of a diameter of 14 mm or more but not exceeding 19 mm
7227.90.00.83
Of a diameter of 19 mm or more
7227.90.00.90
Andere
7228
Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal
7228.10.00
Staven van sneldraaistaal
7228.10.00.10
Cold-formed
7228.10.00.20
Not cold-formed
7228.20.00
Staven van siliciummangaanstaal
7228.20.00.40
Cold-formed
7228.20.00.50
Not cold-formed
7228.30.00
Andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
-
Of tool steel (other than high-speed steel):
7228.30.00.41
Of ball bearing steel
7228.30.00.42
Of chipper knife steel, not cold-formed
7228.30.00.49
Andere
7228.30.00.50
Concrete reinforcing bars and rods:
7228.30.00.51
With a diameter of 12 mm or less
7228.30.00.52
With a diameter of more than 12 mm but not exceeding 39 mm
7228.30.00.53
With a diameter exceeding 39 mm
7228.30.00.60
Other, of high-nickel alloy steel
7228.30.00.61
Other rounds:
7228.30.00.71
With a diameter of less than 76 mm
7228.30.00.72
With a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7228.30.00.73
With a diameter of 152 mm or more but not exceeding 228 mm
7228.30.00.74
With a diameter exceeding 228 mm
7228.30.00.75
Other, of rectangular cross section:
7228.30.00.81
With a minimum cross section less than 152mm
7228.30.00.82
With a maximum cross section of 152mm or more
7228.30.00.90
Andere
7228.40.00
Andere staven, enkel gesmeed
7228.40.00.10
Mold steel
7228.40.00.20
Tool steel
7228.40.00.90
Andere
7228.50.00
Andere staven, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7228.50.00.10
Mold steel
7228.50.00.20
Tool steel
7228.50.00.90
Andere
7228.60.00
Andere staven
7228.70.00
Profielen
-
L sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded:
7228.70.00.11
Equal legs
7228.70.00.12
Unequal legs
7228.70.00.13
Wide flange H sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded:
7228.70.00.21
Of a height not exceeding 150 mm
7228.70.00.22
Of a height exceeding 150 mm
7228.70.00.30
Other H sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded
7228.70.00.31
I sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded:
7228.70.00.41
American standard, of a height not exceeding 150 mm
7228.70.00.42
American standard, of a height exceeding 150 mm
7228.70.00.49
Andere
7228.70.00.50
U sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded
7228.70.00.60
T sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded
7228.70.00.70
Z sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded
7228.70.00.71
Other shapes or sections, not further worked than hot-rolled, cold-rolled, drawn or extruded:
7228.70.00.81
Bearing pile
7228.70.00.82
Curved grader blade sections
7228.70.00.83
Track shoe profile bars of steel, of a width of 190 mm or more but not exceeding 350 mm and of a height not exceeding 150 mm, for use in the manufacture of track shoes for track-laying machinery or vehicles
7228.70.00.89
Andere
7228.70.00.90
Andere
7228.70.00.91
L sections
7228.70.00.92
H or I sections
7228.70.00.93
U sections
7228.70.00.99
Andere
7228.80.00
Holle staven voor boringen
-
Enkel warm gewalst
7228.80.00.11
Round, alloy steel
7228.80.00.12
Round, non-alloy steel
7228.80.00.18
Other, alloy steel
7228.80.00.19
Andere
7228.80.00.20
Andere
7228.80.00.91
Round, alloy steel
7228.80.00.92
Round, non-alloy steel
7228.80.00.98
Other, alloy steel
7228.80.00.99
Andere
7229
Draad van ander gelegeerd staal
7229.20.00
Van siliciummangaanstaal
-
Round, of a diameter not exceeding 1.6 mm, containing by weight less than 0.2% of carbon, more than 0.9% of manganese, and more than 0.6% of silicon, suitable for electric arc-welding:
7229.20.00.11
Plated or coated with copper
7229.20.00.19
Andere
7229.20.00.90
Andere
7229.90.00
Ander
7229.90.00.30
Of high-speed steel
7229.90.00.40
Other flat
7229.90.00.41
Other round, of a diameter not exceeding 1.6 mm, containing by weight less than 0.2% of carbon and more than 0.3% of nickel or more than 0.08% of molybdenum, suitable for electric arc-welding:
7229.90.00.51
Plated or coated with copper
7229.90.00.59
Andere
7229.90.00.60
Other round, containing by weight 1.2% or more of silicon and 0.6% or more of chromium:
7229.90.00.61
Of a diameter of less than 1 mm
7229.90.00.62
Of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7229.90.00.63
Of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7229.90.00.64
Of a diameter of 3 mm or more
7229.90.00.65
Other round:
7229.90.00.71
Of a diameter of less than 1 mm
7229.90.00.72
Of a diameter of 1 mm or more but less than 1.5 mm
7229.90.00.73
Of a diameter of 1.5 mm or more but less than 3 mm
7229.90.00.74
Of a diameter of 3 mm or more
7229.90.00.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?