HS-codes - 72: Gietijzer, ijzer en staal

-
I. Basisproducten; producten in de vorm van korrels of van poeder
7201
Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen
7201.10.00
Niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
-
Bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan
7201.10.11.00
Met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent
7201.10.11.10
Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm
7201.10.11.90
Andere
7201.10.19.00
Met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent
7201.10.30.00
Bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspercent mangaan
7201.10.30.10
Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm, bevattende niet meer dan 1 gewichtspercent silicium
7201.10.30.90
Andere
7201.10.90.00
Bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan
7201.20.00
Niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
7201.50.00
Gelegeerd gietijzer; spiegelijzer
7201.50.10.00
Gelegeerd gietijzer bevattende 0,3 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent titaan en 0,5 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent vanadium
7201.50.90.00
Ander
7202
Ferrolegeringen
-
Ferromangaan
7202.11.00
Bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof
7202.11.20.00
Met een korrel van niet meer dan 5 mm en een mangaangehalte van meer dan 65 gewichtspercenten
7202.11.80.00
Ander
7202.19.00
Ander
-
Ferrosilicium
7202.21.00
Bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium
7202.29.00
Ander
7202.29.10.00
Met een magnesiumgehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten
7202.29.90.00
Ander
7202.30.00
Ferrosilicomangaan
-
Ferrochroom
7202.41.00
Bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof
7202.41.10.00
Bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten koolstof
7202.41.90.00
Bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof
7202.49.00
Ander
7202.49.10.00
Bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof
7202.49.10.20
Bevattende meer dan 30 doch niet meer dan 90 gewichtspercenten chroom (hooggeraffineerd ferrochroom)
7202.49.10.90
Ander
7202.49.50.00
Bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof
-
Bevattende 30 of meer gewichtspercenten chroom
7202.49.50.11
Bevattende niet meer dan 0,1 gewichtspercent koolstof en meer dan 30 doch niet meer dan 90 gewichtspercenten chroom (hooggeraffineerd ferrochrom)
7202.49.50.19
Ander
7202.49.50.90
Ander
7202.49.90.00
Bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof
7202.50.00
Ferrosilicochroom
7202.60.00
Ferronikkel
7202.70.00
Ferromolybdeen
7202.80.00
Ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam
-
Andere
7202.91.00
Ferrotitaan en ferrosilicotitaan
7202.92.00
Ferrovanadium
7202.93.00
Ferroniobium
7202.99.00
Andere
7202.99.10.00
Ferrofosfor
7202.99.30.00
Ferrosilicomagnesium
7202.99.80.00
Andere
7202.99.80.10
Ijzer-dysprosiumlegering met: - 78 of meer gewichtspercenten dysprosium en - 18 of meer - doch niet meer dan 22 - gewichtspercenten ijzer
7202.99.80.30
Calciumsilicium - een legering bevattende 16 of meer gewichtspercenten calcium, 45 of meer gewichtspercenten silicium, niet minder dan 4 gewichtspercenten maar minder dan 14 gewichtspercenten ijzer en niet meer dan 10 gewichtspercenten van enig ander element, ook indien aangeboden in bulk, verpakt in zakken of in stalen vaten, ingesloten in stalen platen (of kerndraad), dan wel in andere staat aangeboden
7202.99.80.90
Andere
7203
Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen
7203.10.00
Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts
7203.90.00
Andere
7204
Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal
7204.10.00
Resten en afval, van gietijzer
-
Resten en afval, van gelegeerd staal
7204.21.00
Van roestvrij staal
7204.21.10.00
Bevattende 8 of meer gewichtspercenten nikkel
7204.21.10.10
Schroot
7204.21.10.90
Andere
7204.21.90.00
Andere
7204.21.90.10
Schroot
7204.21.90.90
Andere
7204.29.00
Andere
7204.29.00.10
Schroot
7204.29.00.90
Andere
7204.30.00
Resten en afval, van vertind ijzer en staal
7204.30.00.10
Schroot
7204.30.00.90
Andere
-
Andere resten en afval
7204.41.00
Draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten
7204.41.10.00
Draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel en vijlsel
7204.41.10.10
Schroot
7204.41.10.90
Andere
-
Afval van het stampen of stansen
7204.41.91.00
In pakketten
7204.41.91.10
Schroot
7204.41.91.90
Andere
7204.41.99.00
Andere
7204.41.99.10
Schroot
7204.41.99.90
Andere
7204.49.00
Andere
7204.49.10.00
Gefragmenteerd
7204.49.10.10
Schroot
7204.49.10.90
Andere
-
Andere
7204.49.30.00
In pakketten
7204.49.30.10
Schroot
7204.49.30.90
Andere
7204.49.90.00
Andere
7204.49.90.10
Schroot
7204.49.90.90
Andere
7204.50.00
Afvalingots
7205
Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal
7205.10.00
Korrels
-
Poeder
7205.21.00
Van gelegeerd staal
7205.29.00
Ander
72.6
II. Ijzer en niet-gelegeerd staal
7206
Ijzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen
7206.10.00
Ingots
7206.90.00
Andere
7207
Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7207.11.00
Met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte
-
Gewalst of door continugieten verkregen
7207.11.11.00
Van automatenstaal
-
Andere
7207.11.14.00
Met een dikte van niet meer dan 130 mm
7207.11.16.00
Met een dikte van meer dan 130 mm
7207.11.90.00
Gesmeed
7207.12.00
Andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7207.12.10.00
Gewalst of door continugieten verkregen
7207.12.90.00
Gesmeed
7207.19.00
Andere
-
Met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede
7207.19.12.00
Gewalst of door continugieten verkregen
7207.19.19.00
Gesmeed
7207.19.80.00
Andere
7207.19.80.10
Onafgewerkt profielijzer en profielstaal, gewalst of door continu-gieten verkregen
7207.19.80.90
Andere
7207.20.00
Bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof
-
Met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte
-
Gewalst of door continugieten verkregen
7207.20.11.00
Van automatenstaal
-
Andere, bevattende
7207.20.15.00
0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7207.20.17.00
0,6 of meer gewichtspercenten koolstof
7207.20.19.00
Gesmeed
-
Andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7207.20.32.00
Gewalst of door continugieten verkregen
7207.20.39.00
Gesmeed
-
Met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede
7207.20.52.00
Gewalst of door continugieten verkregen
7207.20.59.00
Gesmeed
7207.20.80.00
Andere
7207.20.80.10
Onafgewerkt profielijzer en profielstaal, gewalst of door continu-gieten verkregen
7207.20.80.90
Andere
7208
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed
7208.10.00
Opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
-
Andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst
7208.25.00
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7208.26.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.27.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
-
Andere, opgerold, enkel warm gewalst
7208.36.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7208.37.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7208.37.00.10
Bestemd om opnieuw te worden gewalst
7208.37.00.90
Andere
7208.38.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.38.00.10
Bestemd om opnieuw te worden gewalst
7208.38.00.90
Andere
7208.39.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
7208.39.00.10
Bestemd om opnieuw te worden gewalst
7208.39.00.90
Andere
7208.40.00
Niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
7208.40.00.10
Met een dikte van 2 mm of meer
7208.40.00.90
Met een dikte van minder dan 2 mm
-
Andere, niet opgerold, enkel warm gewalst
7208.51.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7208.51.20.00
Met een dikte van meer dan 15 mm
7208.51.20.10
Van niet-gelegeerd staal, met uitzondering van gereedschapsstaal
7208.51.20.90
Andere
-
Met een dikte van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte
7208.51.91.00
Van 2 050 mm of meer
7208.51.91.10
Van niet-gelegeerd staal, met uitzondering van gereedschapsstaal
7208.51.91.90
Andere
7208.51.98.00
Van minder dan 2 050 mm
7208.51.98.10
Van niet-gelegeerd staal, met uitzondering van gereedschapsstaal
7208.51.98.90
Andere
7208.52.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7208.52.10.00
Aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm
-
Andere, met een breedte
7208.52.91.00
Van 2 050 mm of meer
7208.52.91.10
Van niet-gelegeerd staal, met uitzondering van gereedschapsstaal
7208.52.91.90
Andere
7208.52.99.00
Van minder dan 2 050 mm
7208.53.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.53.10.00
Aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer
7208.53.90.00
Andere
7208.54.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
7208.90.00
Andere
7208.90.20.00
Geperforeerd
7208.90.20.10
Van niet-gelegeerd staal, met uitzondering van gereedschapsstaal, met een dikte van meer dan 10 mm of met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm en met een breedte van 2 050 mm of meer
7208.90.20.90
Andere
7208.90.80.00
Andere
7208.90.80.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
7208.90.80.20
Van niet-gelegeerd staal, met uitzondering van gereedschapsstaal, met een dikte van meer dan 10 mm of met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm en met een breedte van 2 050 mm of meer
7208.90.80.90
Andere
7209
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed
-
Opgerold, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7209.15.00
Met een dikte van 3 mm of meer
7209.15.00.10
Dynamoplaat of transformatorplaat
7209.15.00.90
Andere
7209.16.00
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
7209.16.10.00
Dynamoband of transformatorband
7209.16.90.00
Andere
7209.17.00
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
7209.17.10.00
Dynamoband of transformatorband
7209.17.90.00
Andere
7209.18.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7209.18.10.00
Dynamoband of transformatorband
-
Andere
7209.18.91.00
Met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm
7209.18.99.00
Met een dikte van minder dan 0,35 mm
7209.18.99.10
Gegloeid (bekend als „onvertind blik”)
7209.18.99.90
Andere
-
Niet opgerold, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7209.25.00
Met een dikte van 3 mm of meer
7209.25.00.10
Dynamoplaat of transformatorplaat
7209.25.00.90
Andere
7209.26.00
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
7209.26.10.00
Dynamoplaat of transformatorplaat
7209.26.90.00
Andere
7209.27.00
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
7209.27.10.00
Dynamoplaat of transformatorplaat
7209.27.90.00
Andere
7209.28.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7209.28.10.00
Dynamoplaat of transformatorplaat
7209.28.90.00
Andere
7209.90.00
Andere
7209.90.20.00
Geperforeerd
7209.90.80.00
Andere
7209.90.80.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
7209.90.80.90
Andere
7210
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed
-
Vertind
7210.11.00
Met een dikte van 0,5 mm of meer
7210.11.00.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
7210.11.00.90
Andere
7210.12.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7210.12.20.00
Blik
7210.12.20.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
7210.12.20.90
Andere
7210.12.80.00
Andere
7210.12.80.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
7210.12.80.90
Andere
7210.20.00
Verlood
7210.20.00.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
7210.20.00.90
Andere
7210.30.00
Elektrolytisch verzinkt
7210.30.00.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
7210.30.00.90
Andere
-
Op andere wijze verzinkt
7210.41.00
Gegolfd
7210.41.00.20
Al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7210.41.00.30
Thermisch geplateerd of bekleed, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7210.41.00.80
Andere
7210.49.00
Andere
7210.49.00.20
Al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7210.49.00.30
Thermisch geplateerd of bekleed, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7210.49.00.80
Andere
7210.50.00
Bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden
7210.50.00.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
7210.50.00.90
Andere
-
Bekleed met aluminium
7210.61.00
Bekleed met aluminium-zinklegeringen
7210.61.00.20
Al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7210.61.00.30
Thermisch geplateerd of bekleed, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7210.61.00.80
Andere
7210.69.00
Andere
7210.69.00.20
Al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7210.69.00.30
Thermisch geplateerd of bekleed met aluminium en/of magnesium, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7210.69.00.80
Andere
7210.70.00
Geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
7210.70.10.00
Blik, gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist
7210.70.10.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
7210.70.10.90
Andere
7210.70.80.00
Andere
-
Enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
7210.70.80.11
Van niet-gelegeerd staal, aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat
7210.70.80.19
Andere
-
Andere
7210.70.80.91
Van niet-gelegeerd staal, aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van zogenaamde "sandwichpanelen" van de soort gebruikt in de bouw, bestaande uit twee metalen buitenplaten met een stabiliserende kern van isolatiemateriaal, met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat
7210.70.80.99
Andere
7210.90.00
Andere
7210.90.30.00
Geplateerd
7210.90.30.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden
7210.90.30.90
Andere
7210.90.40.00
Vertind en bedrukt
7210.90.40.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden
7210.90.40.90
Andere
7210.90.80.00
Andere
7210.90.80.10
Verzilverd, verguld, geplatineerd of geëmailleerd
-
Andere
7210.90.80.91
Enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden
7210.90.80.92
Thermisch geplateerd of bekleed met magnesium of gelegerd met magnesium en zink, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7210.90.80.99
Andere
7211
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed
-
Enkel warm gewalst
7211.13.00
Aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven
7211.13.00.11
Met een breedte van niet meer dan 350 mm en een dikte van 50 mm of meer
7211.13.00.19
Andere
7211.14.00
Andere, met een dikte van 4,75 mm of meer
7211.14.00.10
Met een breedte van meer dan 500 mm
7211.14.00.11
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7211.14.00.91
Met een breedte van niet meer dan 350 mm en een dikte van 50 mm of meer
7211.14.00.95
Andere
7211.19.00
Andere
7211.19.00.10
Met een breedte van meer dan 500 mm
7211.19.00.11
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7211.19.00.91
Met een breedte van niet meer dan 350 mm en een dikte van 50 mm of meer
7211.19.00.95
Andere
-
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7211.23.00
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7211.23.20.00
Dynamoband of transformatorband
7211.23.20.10
Met een breedte van meer dan 500 mm
7211.23.20.90
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
-
Andere
7211.23.30.00
Met een dikte van 0,35 mm of meer
7211.23.30.10
Met een breedte van meer dan 500 mm
-
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7211.23.30.91
Opgerold, bestemd voor het vervaardigen van blik
7211.23.30.99
Andere
7211.23.80.00
Met een dikte van minder dan 0,35 mm
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7211.23.80.11
Opgerold, gegloeid (bekend als „onvertind blik”)
7211.23.80.19
Andere
-
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
-
Opgerold, bestemd voor het vervaardigen van blik
7211.23.80.93
Gegloeid (bekend als „onvertind blik”)
7211.23.80.95
Andere
-
Andere
7211.23.80.97
Opgerold, gegloeid (bekend als „onvertind blik”)
7211.23.80.99
Andere
7211.29.00
Andere
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7211.29.00.11
Dynamoband of transformatorband
7211.29.00.19
Andere
-
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7211.29.00.91
Dynamoband of transformatorband
7211.29.00.99
Andere
7211.90.00
Andere
7211.90.20.00
Geperforeerd
7211.90.80.00
Andere
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7211.90.80.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7211.90.80.20
Andere
7211.90.80.90
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7212
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed
7212.10.00
Vertind
7212.10.10.00
Blik, enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.10.90.00
Andere
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7212.10.90.11
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.10.90.19
Andere
7212.10.90.90
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7212.20.00
Elektrolytisch verzinkt
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7212.20.00.11
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.20.00.19
Andere
7212.20.00.90
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7212.30.00
Op andere wijze verzinkt
7212.30.00.20
Al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7212.30.00.30
Thermisch geplateerd of bekleed, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7212.30.00.80
Andere
7212.40.00
Geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
7212.40.20.00
Blik, enkel gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist
7212.40.20.10
Blik, enkel gevernist
-
Andere
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7212.40.20.91
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.40.20.93
Andere
7212.40.20.99
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7212.40.80.00
Andere
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
-
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.40.80.01
Van niet-gelegeerd staal, aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat
7212.40.80.09
Andere
-
Andere
7212.40.80.21
Van niet-gelegeerd staal, aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van zogenaamde "sandwichpanelen" van de soort gebruikt in de bouw, bestaande uit twee metalen buitenplaten met een stabiliserende kern van isolatiemateriaal, met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat
7212.40.80.29
Andere
-
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7212.40.80.91
Van niet-gelegeerd staal, aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van zogenaamde "sandwichpanelen" van de soort gebruikt in de bouw, bestaande uit twee metalen buitenplaten met een stabiliserende kern van isolatiemateriaal, en met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat)
7212.40.80.99
Andere
7212.50.00
Op andere wijze bekleed
7212.50.20.00
Bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7212.50.20.11
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.50.20.19
Andere
7212.50.20.90
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7212.50.30.00
Vernikkeld of verchroomd
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7212.50.30.11
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.50.30.19
Andere
7212.50.30.90
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7212.50.40.00
Verkoperd
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7212.50.40.11
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.50.40.19
Andere
7212.50.40.90
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
-
Bekleed met aluminium
7212.50.61.00
Bekleed met aluminium-zinklegeringen
7212.50.61.20
Al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7212.50.61.30
Thermisch geplateerd of bekleed, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7212.50.61.80
Andere
7212.50.69.00
Andere
7212.50.69.20
Al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7212.50.69.30
Thermisch geplateerd of bekleed, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7212.50.69.80
Andere
7212.50.90.00
Andere
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7212.50.90.11
Verzilverd, verguld, geplatineerd of geëmailleerd
-
Andere
7212.50.90.13
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.50.90.14
Thermisch geplateerd of bekleed met magnesium of gelegerd met magnesium en zink, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7212.50.90.19
Andere
-
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7212.50.90.92
Thermisch geplateerd of bekleed met magnesium of gelegerd met magnesium en zink, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7212.50.90.95
Ander
7212.60.00
Geplateerd
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
7212.60.00.11
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.60.00.19
Andere
-
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
-
Enkel aan het oppervlak bewerkt
7212.60.00.91
Warm gewalst, enkel geplateerd
7212.60.00.93
Andere
7212.60.00.99
Andere
7213
Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7213.10.00
Voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
7213.20.00
Ander, van automatenstaal
-
Ander
7213.91.00
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm
7213.91.10.00
Van de soort gebruikt voor het wapenen van beton
7213.91.20.00
Van de soort gebruikt voor bandenkoord
-
Ander
7213.91.41.00
Bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof
7213.91.49.00
Bevattende meer dan 0,06 doch minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7213.91.70.00
Bevattende 0,25 of meer doch niet meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof
7213.91.90.00
Bevattende meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof
7213.99.00
Ander
7213.99.10.00
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7213.99.90.00
Bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof
7214
Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd
7214.10.00
Gesmeed
7214.10.00.10
Staven voor het wapenen van beton, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen; met uitzondering van staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, en met uitzondering van andere lange producten, zoals ronde staven
7214.10.00.90
Andere
7214.20.00
Voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
7214.20.00.10
Staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand
7214.20.00.11
Andere
7214.20.00.20
Staven voor het wapenen van beton, met uitzondering van lange producten, zoals ronde staven
7214.20.00.80
Andere
7214.30.00
Andere, van automatenstaal
7214.30.00.10
Staven voor het wapenen van beton, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen; met uitzondering van staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, en met uitzondering van andere lange producten, zoals ronde staven
7214.30.00.90
Andere
-
Andere
7214.91.00
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7214.91.10.00
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7214.91.10.10
Staven voor het wapenen van beton, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen; met uitzondering van staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, en met uitzondering van andere lange producten, zoals ronde staven
7214.91.10.90
Andere
7214.91.90.00
Bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof
7214.91.90.10
Staven voor het wapenen van beton, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen; met uitzondering van staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, en met uitzondering van andere lange producten, zoals ronde staven
7214.91.90.90
Andere
7214.99.00
Andere
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7214.99.10.00
Van de soort gebruikt voor het wapenen van beton
7214.99.10.10
Staven, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen; met uitzondering van staven die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, en met uitzondering van andere lange producten, zoals ronde staven
7214.99.10.90
Andere
-
Andere, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter
7214.99.31.00
Van 80 mm of meer
7214.99.39.00
Van minder dan 80 mm
7214.99.50.00
Andere
-
Bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof
-
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter
7214.99.71.00
Van 80 mm of meer
7214.99.79.00
Van minder dan 80 mm
7214.99.95.00
Andere
7214.99.95.10
Staven voor het wapenen van beton, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen; met uitzondering van staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, en met uitzondering van andere lange producten, zoals ronde staven
7214.99.95.90
Andere
7215
Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7215.10.00
Van automatenstaal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7215.50.00
Andere, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7215.50.11.00
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7215.50.19.00
Andere
7215.50.80.00
Bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof
7215.90.00
Andere
7215.90.00.10
Warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd
7215.90.00.90
Andere
7216
Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7216.10.00
U-, i- of h-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm
-
L- of t-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm
7216.21.00
L-profielen
7216.22.00
T-profielen
-
U-, i- of h-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer
7216.31.00
U-profielen
7216.31.10.00
Met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm
7216.31.90.00
Met een lijfhoogte van meer dan 220 mm
7216.32.00
I-profielen
-
Met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm
7216.32.11.00
Met flenzen met evenwijdige vlakken
7216.32.19.00
Andere
-
Met een lijfhoogte van meer dan 220 mm
7216.32.91.00
Met flenzen met evenwijdige vlakken
7216.32.99.00
Andere
7216.33.00
H-profielen
7216.33.10.00
Met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm
7216.33.90.00
Met een lijfhoogte van meer dan 180 mm
7216.40.00
L- of t-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer
7216.40.10.00
L-profielen
7216.40.90.00
T-profielen
7216.50.00
Andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7216.50.10.00
Met een dwarsdoorsnede die kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van 80 mm
-
Andere
7216.50.91.00
Platbulbstaal
7216.50.91.10
Met een breedte tot 204 mm
7216.50.91.90
Andere
7216.50.99.00
Andere
-
Profielen, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7216.61.00
Vervaardigd van gewalste platte producten
7216.61.10.00
C-, L-, U-, Z-, omega-profielen of open buisprofielen
7216.61.90.00
Andere
7216.69.00
Andere
-
Andere
7216.91.00
Door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit gewalste platte producten
7216.91.10.00
Profielplaten
7216.91.80.00
Andere
7216.99.00
Andere
7216.99.00.10
Warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd
7216.99.00.90
Andere
7217
Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7217.10.00
Niet bekleed, ook indien gepolijst
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7217.10.10.00
Met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8 mm
-
Met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of meer
7217.10.31.00
Voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
7217.10.39.00
Ander
7217.10.50.00
Bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7217.10.90.00
Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof
7217.10.90.10
Van niet-gelegeerd staal, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm
7217.10.90.90
Ander
7217.20.00
Verzinkt
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7217.20.10.00
Met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8 mm
7217.20.30.00
Met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of meer
7217.20.50.00
Bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7217.20.90.00
Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof
7217.20.90.10
Van niet-gelegeerd staal, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm
7217.20.90.90
Ander
7217.30.00
Bekleed met andere onedele metalen
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7217.30.41.00
Verkoperd
7217.30.49.00
Ander
7217.30.50.00
Bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7217.30.90.00
Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof
7217.90.00
Ander
7217.90.20.00
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7217.90.50.00
Bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7217.90.90.00
Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof
72.8
III. Roestvrij staal
7218
Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van roestvrij staal
7218.10.00
Ingots en andere primaire vormen
-
Andere
7218.91.00
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7218.91.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7218.91.80.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7218.99.00
Andere
-
Met een vierkante dwarsdoorsnede
7218.99.11.00
Gewalst of verkregen door continugieten
7218.99.19.00
Gesmeed
-
Andere
7218.99.20.00
Gewalst of verkregen door continugieten
7218.99.80.00
Gesmeed
7219
Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer
-
Enkel warm gewalst, opgerold
7219.11.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7219.11.00.10
Verzonden vanuit turkije
7219.11.00.90
Andere
7219.12.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7219.12.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7219.12.10.10
Verzonden vanuit turkije
7219.12.10.90
Andere
7219.12.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7219.12.90.10
Verzonden vanuit turkije
7219.12.90.90
Andere
7219.13.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.13.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7219.13.10.10
Verzonden vanuit turkije
7219.13.10.90
Andere
7219.13.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7219.13.90.10
Verzonden vanuit turkije
7219.13.90.90
Andere
7219.14.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
7219.14.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7219.14.10.10
Verzonden vanuit turkije
7219.14.10.90
Andere
7219.14.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7219.14.90.10
Verzonden vanuit turkije
7219.14.90.90
Andere
-
Enkel warm gewalst, niet opgerold
7219.21.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7219.21.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7219.21.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7219.22.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7219.22.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7219.22.10.10
Verzonden vanuit turkije
7219.22.10.90
Andere
7219.22.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7219.22.90.10
Verzonden vanuit turkije
7219.22.90.90
Andere
7219.23.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.23.00.10
Verzonden vanuit turkije
7219.23.00.90
Andere
7219.24.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
7219.24.00.10
Verzonden vanuit turkije
7219.24.00.90
Andere
-
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7219.31.00
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7219.31.00.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.31.00.90
Andere
7219.32.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.32.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7219.32.10.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.32.10.90
Andere
7219.32.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7219.32.90.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.32.90.90
Andere
7219.33.00
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
7219.33.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7219.33.10.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.33.10.90
Andere
7219.33.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7219.33.90.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.33.90.90
Andere
7219.34.00
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
7219.34.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7219.34.10.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.34.10.90
Andere
7219.34.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7219.34.90.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.34.90.90
Andere
7219.35.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7219.35.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7219.35.10.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.35.10.90
Andere
7219.35.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7219.35.90.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.35.90.90
Andere
7219.90.00
Andere
7219.90.20.00
Geperforeerd
7219.90.20.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.90.20.90
Andere
7219.90.80.00
Andere
7219.90.80.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7219.90.80.90
Andere
7220
Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm
-
Enkel warm gewalst
7220.11.00
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7220.11.00.10
Verzonden vanuit turkije
7220.11.00.90
Andere
7220.12.00
Met een dikte van minder dan 4,75 mm
7220.12.00.10
Verzonden vanuit turkije
7220.12.00.90
Andere
7220.20.00
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
-
Met een dikte van 3 mm of meer, bevattende
7220.20.21.00
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7220.20.21.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7220.20.21.90
Andere
7220.20.29.00
Minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7220.20.29.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7220.20.29.90
Andere
-
Met een dikte van meer dan 0,35 doch minder dan 3 mm, bevattende
7220.20.41.00
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7220.20.41.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7220.20.41.90
Andere
7220.20.49.00
Minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7220.20.49.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7220.20.49.90
Andere
-
Met een dikte van niet meer dan 0,35 mm, bevattende
7220.20.81.00
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7220.20.81.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7220.20.81.90
Andere
7220.20.89.00
Minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7220.20.89.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7220.20.89.90
Andere
7220.90.00
Andere
7220.90.20.00
Geperforeerd
7220.90.20.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7220.90.20.90
Andere
7220.90.80.00
Andere
7220.90.80.10
Verzonden vanuit taiwan, turkije of vietnam
7220.90.80.90
Andere
7221
Walsdraad van roestvrij staal
7221.00.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7221.00.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7222
Staven en profielen van roestvrij staal
-
Staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7222.11.00
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede
-
Met een diameter van 80 mm of meer, bevattende
7222.11.11.00
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7222.11.19.00
Minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
-
Met een diameter van minder dan 80 mm, bevattende
7222.11.81.00
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7222.11.89.00
Minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7222.19.00
Andere
7222.19.10.00
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7222.19.90.00
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7222.20.00
Staven, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
-
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede
-
Met een diameter van 80 mm of meer, bevattende
7222.20.11.00
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7222.20.19.00
Minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
-
Met een diameter van 25 mm of meer doch minder dan 80 mm, bevattende
7222.20.21.00
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7222.20.29.00
Minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
-
Met een diameter van minder dan 25 mm, bevattende
7222.20.31.00
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7222.20.39.00
Minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
-
Andere, bevattende
7222.20.81.00
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7222.20.89.00
Minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7222.30.00
Andere staven
-
Gesmeed, bevattende
7222.30.51.00
2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7222.30.91.00
Minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7222.30.97.00
Andere
7222.30.97.10
Warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd
7222.30.97.90
Andere
7222.40.00
Profielen
7222.40.10.00
Enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7222.40.50.00
Niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7222.40.90.00
Andere
7222.40.90.10
Warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd
7222.40.90.90
Andere
7223
Draad van roestvrij staal
-
Bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel
7223.00.11.00
Bevattende 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 of meer doch niet meer dan 22 gewichtspercenten chroom
7223.00.19.00
Ander
-
Bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
7223.00.91.00
Bevattende 13 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten chroom en 3,5 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten aluminium
7223.00.99.00
Ander
72.4
IV. Ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal
7224
Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van ander gelegeerd staal
7224.10.00
Ingots en andere primaire vormen
7224.10.10.00
Van gereedschapsstaal
7224.10.90.00
Andere
7224.90.00
Andere
7224.90.02.00
Van gereedschapsstaal
7224.90.02.29
Met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede
-
Andere
7224.90.02.89
Warm gewalst of verkregen door continu-gieten
7224.90.02.99
Andere
-
Andere
-
Met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede
-
Warm gewalst of verkregen door continugieten
-
Met een breedte van minder dan tweemaal de dikte
7224.90.03.00
Van sneldraaistaal
7224.90.05.00
Bevattende niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof, 0,5 of meer doch niet meer dan 1,2 gewichtspercent mangaan en 0,6 of meer doch niet meer dan 2,3 gewichtspercenten silicium; bevattende 0,0008 of meer gewichtspercenten boor (borium) met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten
7224.90.07.00
Andere
7224.90.14.00
Andere
7224.90.18.00
Gesmeed
-
Andere
-
Warm gewalst of verkregen door continugieten
7224.90.31.00
Bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen
7224.90.38.00
Andere
7224.90.90.00
Gesmeed
7225
Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer
-
Van siliciumstaal (transformatorstaal)
7225.11.00
Met georiënteerde korrel
-
Met een dikte van meer dan 0,16 mm
7225.11.00.11
Met een maximaal kernverlies van niet meer dan 0,9 w/kg
7225.11.00.15
Met een maximaal kernverlies van meer dan 0,9 w/kg maar niet meer dan 1,05 w/kg
7225.11.00.19
Met een maximaal kernverlies van meer dan 1,05 w/kg
7225.11.00.90
Andere
7225.19.00
Andere
7225.19.10.00
Warm gewalst
7225.19.10.10
Geplateerde of beklede producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm, en geplateerde of beklede producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm
7225.19.10.90
Andere
7225.19.90.00
Koud gewalst
7225.30.00
Andere, enkel warm gewalst, opgerold
7225.30.10.00
Van gereedschapsstaal
7225.30.30.00
Van sneldraaistaal
7225.30.30.10
Enkel gewalst; enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden
7225.30.30.90
Andere
7225.30.90.00
Andere
7225.40.00
Andere, enkel warm gewalst, niet opgerold
7225.40.12.00
Van gereedschapsstaal
7225.40.15.00
Van sneldraaistaal
-
Andere
7225.40.40.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7225.40.60.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7225.40.60.10
Met een breedte van 2 050 mm of meer
7225.40.60.90
Andere
7225.40.90.00
Met een dikte van minder dan 4,75 mm
7225.50.00
Andere, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7225.50.20.00
Van sneldraaistaal
7225.50.20.10
Enkel gewalst; enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden
7225.50.20.90
Andere
7225.50.80.00
Andere
-
Andere
7225.91.00
Elektrolytisch verzinkt
7225.91.00.10
Enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden
7225.91.00.90
Andere
7225.92.00
Op andere wijze verzinkt
7225.92.00.20
Al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7225.92.00.30
Thermisch geplateerd of bekleed, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7225.92.00.80
Andere
7225.99.00
Andere
-
Enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden
7225.99.00.11
Aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat
7225.99.00.22
Andere, al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7225.99.00.23
Thermisch geplateerd of bekleed met magnesium en/of aluminium, gelegeerd of niet gelegeerd met zink, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7225.99.00.25
Andere
-
Andere, met een dikte van meer dan 10 mm of met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm en met een breedte van 2 050 mm of meer
7225.99.00.41
Thermisch geplateerd of bekleed met magnesium en/of aluminium, gelegeerd of niet gelegeerd met zink, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7225.99.00.45
Ander
-
Andere
7225.99.00.91
Aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van zogenaamde "sandwichpanelen" van de soort gebruikt in de bouw, bestaande uit twee metalen buitenplaten met een stabiliserende kern van isolatiemateriaal, met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat
7225.99.00.92
Andere, al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7225.99.00.93
Thermisch geplateerd of bekleed met magnesium en/of aluminium, gelegeerd of niet gelegeerd met zink, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7225.99.00.95
Andere
7226
Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm
-
Van siliciumstaal (transformatorstaal)
7226.11.00
Met georiënteerde korrel
-
Met een breedte van meer dan 500 mm
-
Met een dikte van meer dan 0,16 mm
7226.11.00.12
Met een maximaal kernverlies van niet meer dan 0,9 w/kg
7226.11.00.14
Met een maximaal kernverlies van meer dan 0,9 w/kg maar niet meer dan 1,05 w/kg
7226.11.00.16
Met een maximaal kernverlies van meer dan 1,05 w/kg
7226.11.00.19
Andere
-
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
-
Met een dikte van meer dan 0,16 mm
7226.11.00.92
Met een maximaal kernverlies van niet meer dan 0,9 w/kg
7226.11.00.94
Met een maximaal kernverlies van meer dan 0,9 w/kg maar niet meer dan 1,05 w/kg
7226.11.00.96
Met een maximaal kernverlies van meer dan 1,05 w/kg
7226.11.00.99
Andere
7226.19.00
Andere
7226.19.10.00
Enkel warm gewalst
7226.19.10.10
Geplateerd of bekleed producten
-
Andere
7226.19.10.91
Met een breedte van niet meer dan 350 mm en een dikte van 50 mm of meer
7226.19.10.95
Andere
7226.19.80.00
Andere
7226.19.80.10
Met een breedte van meer dan 500 mm
7226.19.80.90
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7226.20.00
Van sneldraaistaal
7226.20.00.20
Producten die niet enkel zijn warm gewalst, of die zijn geplateerd of bekleed
7226.20.00.95
Andere
-
Andere
7226.91.00
Enkel warm gewalst
7226.91.20.00
Van gereedschapsstaal
-
Andere
7226.91.91.00
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7226.91.91.11
Met een breedte van niet meer dan 350 mm en een dikte van 50 mm of meer
7226.91.91.19
Andere
7226.91.99.00
Met een dikte van minder dan 4,75 mm
7226.92.00
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7226.92.00.10
Met een breedte van meer dan 500 mm
7226.92.00.90
Met een breedte van niet meer dan 500 mm
7226.99.00
Andere
7226.99.10.00
Elektrolytisch verzinkt
7226.99.30.00
Op andere wijze verzinkt
7226.99.30.10
Al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7226.99.30.30
Thermisch geplateerd of bekleed, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7226.99.30.90
Andere
7226.99.70.00
Andere
-
Met een breedte van niet meer dan 500 mm, warm gewalst, enkel geplateerd; met een breedte van meer dan 500 mm, enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen
7226.99.70.11
Aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat
7226.99.70.13
Thermisch geplateerd of bekleed met magnesium en/of aluminium, gelegeerd of niet gelegeerd met zink, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7226.99.70.19
Andere
-
Andere
7226.99.70.91
Aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van zogenaamde "sandwichpanelen" van de soort gebruikt in de bouw, bestaande uit twee metalen buitenplaten met een stabiliserende kern van isolatiemateriaal, met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat
7226.99.70.93
Thermisch geplateerd of bekleed met magnesium en/of aluminium, gelegeerd of niet gelegeerd met zink, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7226.99.70.94
Andere, al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden
7226.99.70.96
Andere
7227
Walsdraad van ander gelegeerd staal
7227.10.00
Van sneldraaistaal
7227.20.00
Van siliciummangaanstaal
7227.90.00
Ander
7227.90.10.00
Bevattende 0,0008 of meer gewichtspercent boor (borium) met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten
7227.90.50.00
Bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen
7227.90.95.00
Ander
7228
Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal
7228.10.00
Staven van sneldraaistaal
7228.10.20.00
Enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd
7228.10.50.00
Gesmeed
7228.10.90.00
Andere
7228.20.00
Staven van siliciummangaanstaal
7228.20.10.00
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst
7228.20.10.10
Enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
-
Andere
7228.20.10.91
Warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd
7228.20.10.99
Andere
-
Andere
7228.20.91.00
Enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd
7228.20.99.00
Andere
7228.30.00
Andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7228.30.20.00
Van gereedschapsstaal
7228.30.20.10
Staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of getordeerd na het walsen
7228.30.20.90
Andere
-
Bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen
7228.30.41.00
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, met een diameter van 80 mm of meer
7228.30.41.10
Staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of getordeerd na het walsen
7228.30.41.90
Andere
7228.30.49.00
Andere
7228.30.49.10
Staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of getordeerd na het walsen
7228.30.49.90
Andere
-
Andere
-
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede
7228.30.61.00
Met een diameter van 80 mm of meer
7228.30.61.10
Staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of getordeerd na het walsen
7228.30.61.90
Andere
7228.30.69.00
Met een diameter van minder dan 80 mm
7228.30.69.10
Staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of getordeerd na het walsen
7228.30.69.90
Andere
7228.30.70.00
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst
7228.30.70.10
Staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of getordeerd na het walsen
7228.30.70.90
Andere
7228.30.89.00
Andere
7228.30.89.10
Staven voor het wapenen van beton die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of getordeerd na het walsen
7228.30.89.90
Andere
7228.40.00
Andere staven, enkel gesmeed
7228.40.10.00
Van gereedschapsstaal
7228.40.90.00
Andere
7228.50.00
Andere staven, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7228.50.20.00
Van gereedschapsstaal
7228.50.40.00
Bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen
-
Andere
-
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede
7228.50.61.00
Met een diameter van 80 mm of meer
7228.50.69.00
Met een diameter van minder dan 80 mm
7228.50.80.00
Andere
7228.60.00
Andere staven
7228.60.20.00
Van gereedschapsstaal
7228.60.20.10
Warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd
7228.60.20.90
Andere
7228.60.80.00
Andere
7228.60.80.10
Warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd
7228.60.80.90
Andere
7228.70.00
Profielen
7228.70.10.00
Enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst
7228.70.90.00
Andere
7228.70.90.10
Warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd
7228.70.90.90
Andere
7228.80.00
Holle staven voor boringen
7229
Draad van ander gelegeerd staal
7229.20.00
Van siliciummangaanstaal
7229.90.00
Ander
7229.90.20.00
Van sneldraaistaal
7229.90.50.00
Bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen
7229.90.90.00
Ander

Need help to the find appropriate HS Code ?