HS-codes - 72: Gietijzer, ijzer en staal

7201
Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen
7201.10.00.00
Niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
7201.20.00.00
Niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
7201.50
Gelegeerd gietijzer; spiegelijzer
7201.50.30.00
Alloy pig iron
7201.50.60.00
Spiegeleisen
7202
Ferrolegeringen
-
Ferromangaan
7202.11
Bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof
7202.11.10.00
Containing by weight more than 2 percent but not more than 4 percent of carbon
7202.11.50.00
Containing by weight more than 4 percent of carbon
7202.19
Ander
7202.19.10.00
Containing by weight not more than 1 percent of carbon
7202.19.50.00
Containing by weight more than 1 percent but not more than 2 percent of carbon
-
Ferrosilicium
7202.21
Bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium
-
Containing by weight more than 55 percent but not more than 80 percent of silicon:
7202.21.10.00
Containing by weight more than 3 percent of calcium
7202.21.50.00
Andere
7202.21.75.00
Containing by weight more than 80 percent but not more than 90 percent of silicon
7202.21.90.00
Containing by weight more than 90 percent of silicon
7202.29.00
Ander
7202.29.00.10
Containing by weight over 2 percent of magnesium
7202.29.00.50
Andere
7202.30.00.00
Ferrosilicomangaan
-
Ferrochroom
7202.41.00.00
Bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof
7202.49
Ander
7202.49.10.00
Containing by weight more than 3 percent of carbon
7202.49.50
Andere
7202.49.50.10
Containing by weight more than 0.5 percent of carbon
7202.49.50.90
Andere
7202.50.00.00
Ferrosilicochroom
7202.60.00.00
Ferronikkel
7202.70.00.00
Ferromolybdeen
7202.80.00.00
Ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam
-
Andere
7202.91.00.00
Ferrotitaan en ferrosilicotitaan
7202.92.00.00
Ferrovanadium
7202.93
Ferroniobium
7202.93.40.00
Containing by weight less than 0.02 percent of phosphorus or sulfur or less than 0.4 percent of silicon
7202.93.80.00
Andere
7202.99
Andere
7202.99.10.00
Ferrozirconium
7202.99.20.00
Calcium silicon
7202.99.80
Andere
7202.99.80.20
Ferrophosphorus
7202.99.80.40
Andere
7203
Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen
7203.10.00.00
Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts
7203.90.00.00
Andere
7204
Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal
7204.10.00.00
Resten en afval, van gietijzer
-
Resten en afval, van gelegeerd staal
7204.21.00.00
Van roestvrij staal
7204.29.00.00
Andere
7204.30.00.00
Resten en afval, van vertind ijzer en staal
-
Andere resten en afval
7204.41.00
Draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten
7204.41.00.20
No. 1 bundles
7204.41.00.40
No. 2 bundles
7204.41.00.60
Borings, shovelings and turnings
7204.41.00.80
Andere
7204.49.00
Andere
7204.49.00.20
No. 1 heavy melting
7204.49.00.40
No. 2 heavy melting
7204.49.00.41
Andere
7204.49.00.60
Cut plate and structural
7204.49.00.70
Shredded
7204.49.00.80
Andere
7204.50.00.00
Afvalingots
7205
Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal
7205.10.00.00
Korrels
-
Poeder
7205.21.00.00
Van gelegeerd staal
7205.29.00.00
Ander
-
II. IRON AND NONALLOY STEEL
7206
Ijzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen
7206.10.00.00
Ingots
7206.90.00.00
Andere
7207
Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7207.11.00.00
Met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte
7207.12.00
Andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7207.12.00.10
Having a width measuring less than four times the thickness
7207.12.00.50
Having a width measuring at least four times the thickness
7207.19.00
Andere
7207.19.00.30
Of circular cross section
7207.19.00.90
Andere
7207.20.00
Bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof
-
Of rectangular (including square) cross section:
7207.20.00.25
Having a width measuring less than four times the thickness
7207.20.00.45
Having a width measuring at least four times the thickness
7207.20.00.75
Of circular cross section
7207.20.00.90
Andere
7208
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed
7208.10
Opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
7208.10.15.00
Pickled
-
Andere
7208.10.30.00
Of a thickness of 4.75 mm or more
7208.10.60.00
Of a thickness of less than 4.75 mm
7208.11
Andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst
7208.25
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7208.25.30.00
Of high-strength steel
7208.25.60.00
Andere
7208.26.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.26.00.30
High-strength steel
7208.26.00.60
Andere
7208.27.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
-
High-strength steel:
7208.27.00.40
“Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter
7208.27.00.45
Andere
7208.27.00.60
Andere
7208.12
Andere, opgerold, enkel warm gewalst
7208.36.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7208.36.00.30
High-strength steel
7208.36.00.60
Andere
7208.37.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7208.37.00.30
High-strength steel
7208.37.00.60
Andere
7208.38.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.38.00.15
High-strength steel
7208.38.00.16
Andere
7208.38.00.30
With untrimmed edges
7208.38.00.90
Andere
7208.39.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
-
High-strength steel:
7208.39.00.20
“Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter
7208.39.00.25
Andere
-
Andere
7208.39.00.30
With untrimmed edges
7208.39.00.90
Andere
7208.40
Niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
7208.40.30
Of a thickness of 4.75 mm or more
7208.40.30.30
Of a thickness exceeding 10 mm
7208.40.30.60
Andere
7208.40.60
Of a thickness of less than 4.75 mm
7208.40.60.30
Of a thickness less than 3 mm
7208.40.60.60
Andere
7208.41
Andere, niet opgerold, enkel warm gewalst
7208.51.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7208.51.00.30
Universal mill plate
7208.51.00.31
Andere
7208.51.00.45
Of high-strength steel
7208.51.00.60
Andere
7208.52.00.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7208.53.00.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7208.54.00.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
7208.90.00.00
Andere
7209
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed
-
Opgerold, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7209.15.00.00
Met een dikte van 3 mm of meer
7209.16.00
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
-
Of high-strength steel:
-
Annealed:
7209.16.00.40
“Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter
7209.16.00.45
Andere
7209.16.00.60
Andere
-
Andere
7209.16.00.70
Annealed
7209.16.00.91
Andere
7209.17.00
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
-
Of high-strength steel:
-
Annealed:
7209.17.00.40
“Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter
7209.17.00.45
Andere
7209.17.00.60
Andere
-
Andere
7209.17.00.70
Annealed
7209.17.00.91
Andere
7209.18
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7209.18.15
Of high-strength steel
7209.18.15.30
Annealed
7209.18.15.60
Andere
7209.18.16
Andere
7209.18.25
Of a thickness of less than 0.361 mm (blackplate)
7209.18.25.20
Annealed
7209.18.25.85
Andere
7209.18.60
Andere
7209.18.60.20
Annealed
7209.18.60.90
Andere
-
Niet opgerold, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7209.25.00.00
Met een dikte van 3 mm of meer
7209.26.00.00
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
7209.27.00.00
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
7209.28.00.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7209.90.00.00
Andere
7210
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed
-
Vertind
7210.11.00.00
Met een dikte van 0,5 mm of meer
7210.12.00.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
7210.20.00.00
Verlood
7210.30.00
Elektrolytisch verzinkt
7210.30.00.30
Of high-strength steel
7210.30.00.60
Andere
-
Op andere wijze verzinkt
7210.41.00.00
Gegolfd
7210.49.00
Andere
-
Of high-strength steel:
7210.49.00.40
“Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter
7210.49.00.45
Andere
-
Andere
7210.49.00.91
Of a thickness of 0.4 mm or more
7210.49.00.95
Andere
7210.50.00
Bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden
7210.50.00.20
Of a width less than 1050 mm
7210.50.00.90
Andere
-
Bekleed met aluminium
7210.61.00.00
Bekleed met aluminium-zinklegeringen
7210.69.00.00
Andere
7210.70
Geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
7210.70.30.00
Not coated or plated with metal and not clad
7210.70.60
Andere
-
Zinc coated or plated:
7210.70.60.30
Electrolytically coated or plated
7210.70.60.60
Andere
7210.70.60.90
Andere
7210.90
Andere
7210.90.10.00
Clad
-
Andere
7210.90.60.00
Electrolytically coated or plated with base metal
7210.90.90.00
Andere
7211
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed
-
Enkel warm gewalst
7211.13.00.00
Aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven
7211.14.00
Andere, met een dikte van 4,75 mm of meer
7211.14.00.30
Of high-strength steel
7211.14.00.31
Andere
7211.14.00.45
Not in coils
7211.14.00.90
Andere
7211.19
Andere
-
Of a width of less than 300 mm:
7211.19.15.00
Of high-strength steel
-
Andere
7211.19.20.00
Of a thickness exceeding 1.25 mm
7211.19.30.00
Andere
-
Andere
7211.19.45.00
Of high-strength steel
-
Andere
7211.19.60.00
Pickled
7211.19.75
Andere
-
In coils:
7211.19.75.30
With untrimmed edges
7211.19.75.60
Andere
7211.19.75.90
Andere
-
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7211.23
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
-
Of a width of less than 300 mm:
-
Of a thickness exceeding 1.25 mm:
7211.23.15.00
Of high-strength steel
7211.23.20.00
Andere
7211.23.30.00
Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm
7211.23.45.00
Of a thickness not exceeding 0.25 mm
7211.23.60
Andere
7211.23.60.30
Of a thickness exceeding 1.25 mm
7211.23.60.60
Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm
7211.23.60.90
Of a thickness not exceeding 0.25 mm:
7211.29
Andere
-
Of a width of less than 300 mm:
7211.29.20
Of a thickness exceeding 0.25 mm
7211.29.20.30
Of a width less than 51 mm, in coils
7211.29.20.90
Andere
7211.29.45.00
Andere
7211.29.60
Andere
7211.29.60.30
Of a thickness exceeding 1.25 mm
7211.29.60.80
Andere
7211.90.00.00
Andere
7212
Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed
7212.10.00.00
Vertind
7212.20.00.00
Elektrolytisch verzinkt
7212.30
Op andere wijze verzinkt
-
Of a width of less than 300 mm:
7212.30.10
Of a thickness exceeding 0.25 mm or more
7212.30.10.30
Of a width less than 51 mm, in coils
7212.30.10.90
Andere
7212.30.30.00
Andere
7212.30.50.00
Andere
7212.40
Geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
7212.40.10.00
Of a width of less than 300 mm
7212.40.50.00
Andere
7212.50.00.00
Op andere wijze bekleed
7212.60.00.00
Geplateerd
7213
Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7213.10.00.00
Voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
7213.20.00
Ander, van automatenstaal
7213.20.00.10
Containing by weight 0.1 percent or more of lead
7213.20.00.80
Andere
-
Andere
7213.91
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm
7213.91.30
Not tempered, not treated and not partly manufactured
7213.91.30.11
Tire cord-quality steel wire rod of a kind described in statistical note 5 to this chapter
7213.91.30.15
Of Cold Heading Quality (CHQ) steel of a kind described in statistical note 6 to this chapter
7213.91.30.20
Of welding quality wire rods of a kind described in statistical note 7 to this chapter
7213.91.30.93
Andere
7213.91.31
Andere
7213.91.45.00
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7213.91.60.00
Andere
7213.99.00
Ander
-
Of circular cross section:
7213.99.00.30
With a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7213.99.00.60
With a diameter of 19 mm or more
7213.99.00.90
Andere
7214
Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd
7214.10.00.00
Gesmeed
7214.20.00.00
Voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
7214.30.00
Andere, van automatenstaal
7214.30.00.10
Containing by weight 0.1 percent or more of lead
7214.30.00.80
Andere
-
Andere
7214.91.00
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7214.91.00.16
With a maximum cross section less than 152 mm
7214.91.00.20
With a maximum cross section of 152 mm or more
7214.91.00.60
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7214.91.00.90
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7214.99.00
Andere
-
Rounds:
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7214.99.00.16
With a diameter less than 76 mm
7214.99.00.21
With a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7214.99.00.26
With a diameter exceeding 152 mm
-
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon:
7214.99.00.31
With a diameter less than 76 mm
7214.99.00.36
With a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7214.99.00.40
With a diameter exceeding 152 mm
7214.99.00.45
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
-
Andere
7214.99.00.60
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7214.99.00.75
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7214.99.00.90
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7215
Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7215.10.00
Van automatenstaal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7215.10.00.10
Containing by weight 0.1 percent or more of lead
7215.10.00.80
Andere
7215.50.00
Andere, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7215.50.00.16
With a diameter or cross section measuring less than 76 mm
7215.50.00.18
With a diameter or cross section measuring 76 mm or more but not exceeding 228 mm
7215.50.00.20
With a diameter or cross section exceeding 228 mm
-
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon:
7215.50.00.61
With a diameter or cross section measuring less than 76 mm
7215.50.00.63
With a diameter or cross section measuring 76 mm or more but not exceeding 228 mm
7215.50.00.65
With a diameter or cross section exceeding 228 mm
7215.50.00.90
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7215.90
Andere
-
Plated or coated with metal:
7215.90.10.00
Not cold-formed
7215.90.30.00
Cold-formed
7215.90.50.00
Andere
7216
Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7216.10.00
U-, i- of h-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm
7216.10.00.10
U sections
7216.10.00.50
Andere
-
L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm:
7216.21.00.00
L-profielen
7216.22.00.00
T-profielen
-
U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more:
7216.31.00.00
U-profielen
7216.32.00.00
I-profielen
7216.33.00
H-profielen
7216.33.00.30
Weighing not more than 11.3 kg per 30.5 cm, with a web depth measuring 102 mm to 356 mm
7216.33.00.60
Weighing more than 11.3 kg but not more than 27.2 kg per 30.5 cm, with a web depth measuring 203 mm to 457 mm
7216.33.00.90
Andere
7216.40.00
L- of t-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer
7216.40.00.10
L sections
7216.40.00.50
Andere
7216.50.00.00
Andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
-
Profielen, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7216.61.00.00
Vervaardigd van gewalste platte producten
7216.69.00.00
Andere
-
Andere
7216.91.00
Door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit gewalste platte producten
7216.91.00.10
Drilled, notched, punched or cambered
7216.91.00.90
Andere
7216.99.00
Andere
7216.99.00.10
Drilled, notched, punched or cambered
7216.99.00.90
Andere
7217
Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7217.10
Niet bekleed, ook indien gepolijst
-
Bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
-
Flat wire:
7217.10.10.00
Of a thickness not exceeding 0.25 mm
7217.10.20.00
Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm
7217.10.30.00
Of a thickness exceeding 1.25 mm
-
Round wire:
7217.10.40
With a diameter of less than 1.5 mm
-
Heat treated:
7217.10.40.40
In coils weighing not more than 2 kilograms
7217.10.40.45
Andere
7217.10.40.90
Andere
7217.10.50
With a diameter of 1.5 mm or more
7217.10.50.30
Heat treated
7217.10.50.90
Andere
7217.10.60.00
Other wire
-
Andere
7217.10.70.00
Flat wire
7217.10.80
Round wire
-
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon:
7217.10.80.10
Heat treated
7217.10.80.20
Andere
-
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon:
-
Heat treated:
7217.10.80.25
With a diameter of less than 1.0 mm
7217.10.80.30
With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.80.45
With a diameter of 1.5 mm or more
-
Andere
7217.10.80.60
With a diameter of less than 1.0 mm
7217.10.80.75
With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm
7217.10.80.90
With a diameter of 1.5 mm or more
7217.10.90.00
Other wire
7217.20
Verzinkt
7217.20.15.00
Flat wire
-
Round wire:
7217.20.30.00
With a diameter of 1.5 mm or more and containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.20.45
Andere
-
With a diameter of less than 1.0 mm:
7217.20.45.10
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.20.45.20
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7217.20.45.30
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
-
With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm:
7217.20.45.40
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.20.45.50
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7217.20.45.60
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
-
With a diameter of 1.5 mm or more:
7217.20.45.70
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7217.20.45.80
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
-
Andere
7217.20.60.00
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.20.75.00
Andere
7217.30
Bekleed met andere onedele metalen
7217.30.15
Flat wire
7217.30.15.30
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7217.30.15.60
Andere
7217.30.16
Round wire:
7217.30.30.00
With a diameter of 1.5 mm or more and containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.30.45
Andere
7217.30.45.04
Containing by weight less than 0.20 percent of carbon, and suitable for electric arc welding
7217.30.45.5
Andere
-
With a diameter of less than 1.0 mm:
7217.30.45.11
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.30.45.20
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent or carbon
7217.30.45.30
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
-
With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm:
7217.30.45.41
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.30.45.50
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7217.30.45.60
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7217.30.45.90
With a diameter of 1.5 mm or more
7217.30.17
Andere
7217.30.60.00
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.30.75.00
Andere
7217.90
Ander
7217.90.10.00
Coated with plastics
7217.90.50
Andere
7217.90.50.30
Containing by weight less than 0.25 percent of carbon
7217.90.50.60
Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon
7217.90.50.90
Containing by weight 0.6 percent or more of carbon
7217.91
III. STAINLESS STEEL
7218
Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van roestvrij staal
7218.10.00.00
Ingots en andere primaire vormen
-
Andere
7218.91.00
Met een rechthoekige dwarsdoorsnede
-
Having a width less than four times the thickness:
7218.91.00.15
Having a cross-sectional area of less than 232 cm2
7218.91.00.30
Having a cross-sectional area of 232 cm2 or more
7218.91.00.60
Having a width at least four times the thickness
7218.99.00
Andere
-
Of square cross section:
7218.99.00.15
Having a cross-sectional area of less than 232 cm2
7218.99.00.30
Having a cross-sectional area of 232 cm2 or more
-
Of circular cross section:
7218.99.00.45
Having a cross-sectional area of less than 232 cm2
7218.99.00.60
Having a cross-sectional area of 232 cm2 or more
7218.99.00.90
Andere
7219
Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer
-
Enkel warm gewalst, opgerold
7219.11.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7219.11.00.30
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.11.00.60
Of a width exceeding 1575 mm
7219.12.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7219.12.00.02
Not annealed or not pickled
7219.12.00.3
Andere
7219.12.00.06
Of high-nickel alloy steel
-
Andere
-
Of a width of 1370 mm or more:
-
Of a thickness exceeding 6.8 mm:
7219.12.00.21
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.12.00.26
Of a width exceeding 1575 mm
-
Andere
7219.12.00.51
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.12.00.56
Of a width exceeding 1575 mm
-
Andere
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7219.12.00.66
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.12.00.71
Andere
7219.12.00.81
Andere
7219.13.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.13.00.02
Not annealed or not pickled
7219.13.00.3
Andere
7219.13.00.31
Of a width of 1370 mm or more
-
Andere
-
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel:
7219.13.00.51
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.13.00.71
Andere
7219.13.00.81
Andere
7219.14.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
7219.14.00.30
Of a width of 1370 mm or more
7219.14.00.31
Andere
7219.14.00.65
Of high-nickel alloy steel
7219.14.00.90
Andere
-
Enkel warm gewalst, niet opgerold
7219.21.00
Met een dikte van meer dan 10 mm
7219.21.00.05
Of high-nickel alloy steel
7219.21.00.6
Andere
7219.21.00.20
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.21.00.40
Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm
7219.21.00.60
Of a width exceeding 1880 mm
7219.22.00
Met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
7219.22.00.05
Of high-nickel alloy steel
7219.22.00.6
Andere
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
-
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum:
7219.22.00.15
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.22.00.20
Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm
7219.22.00.25
Of a width exceeding 1880 mm
-
Andere
7219.22.00.35
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.22.00.40
Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm
7219.22.00.45
Of a width exceeding 1880 mm
-
Andere
7219.22.00.70
Of a width not exceeding 1575 mm
7219.22.00.75
Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm
7219.22.00.80
Of a width exceeding 1880 mm
7219.23.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
7219.23.00.30
Of a width of 1370 mm or more
7219.23.00.60
Andere
7219.24.00
Met een dikte van minder dan 3 mm
7219.24.00.30
Of a width of 1370 mm or more
7219.24.00.60
Andere
-
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7219.31.00
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7219.31.00.10
In coils
7219.31.00.50
Not in coils
7219.32.00
Met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
-
In coils:
-
Of a width of 1370 mm or more:
7219.32.00.05
Of high-nickel alloy steel
-
Andere
7219.32.00.20
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel
7219.32.00.25
Andere
-
Andere
7219.32.00.35
Of high-nickel alloy steel
-
Andere
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7219.32.00.36
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.32.00.38
Andere
-
Andere
7219.32.00.42
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7219.32.00.44
Andere
-
Not in coils:
7219.32.00.45
Of a width of 1370 mm or more
7219.32.00.60
Andere
7219.33.00
Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
-
In coils:
-
Of a width of 1370 mm or more:
7219.33.00.05
Of high-nickel alloy steel
-
Andere
7219.33.00.20
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel
7219.33.00.25
Andere
-
Andere
7219.33.00.35
Of high-nickel alloy steel
-
Andere
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7219.33.00.36
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.33.00.38
Andere
-
Andere
7219.33.00.42
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7219.33.00.44
Andere
-
Not in coils:
7219.33.00.45
Of a width of 1370 mm or more
-
Andere
7219.33.00.70
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel
7219.33.00.80
Andere
7219.34.00
Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
-
In coils:
7219.34.00.05
Of high-nickel alloy steel
-
Andere
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7219.34.00.20
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.34.00.25
Andere
-
Andere
7219.34.00.30
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7219.34.00.35
Andere
7219.34.00.50
Not in coils
7219.35.00
Met een dikte van minder dan 0,5 mm
-
In coils:
-
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel:
7219.35.00.05
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.35.00.15
Andere
-
Andere
7219.35.00.30
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7219.35.00.35
Andere
7219.35.00.50
Not in coils
7219.90.00
Andere
7219.90.00.10
Of high-nickel alloy steel
7219.90.00.11
Andere
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7219.90.00.20
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7219.90.00.25
Andere
-
Andere
7219.90.00.60
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7219.90.00.80
Andere
7220
Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm
-
Enkel warm gewalst
7220.11.00.00
Met een dikte van 4,75 mm of meer
7220.12
Met een dikte van minder dan 4,75 mm
7220.12.10.00
Of a width of 300 mm or more
7220.12.50.00
Of a width of less than 300 mm
7220.20
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7220.20.10
Of a width of 300 mm or more
-
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel:
7220.20.10.10
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7220.20.10.15
Andere
-
Andere
7220.20.10.60
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7220.20.10.80
Andere
7220.20.11
Of a width of less than 300 mm:
7220.20.60
Of a thickness exceeding 1.25 mm
7220.20.60.05
Of high-nickel alloy steel
7220.20.60.6
Andere
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7220.20.60.10
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7220.20.60.15
Andere
-
Andere
7220.20.60.60
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7220.20.60.80
Andere
7220.20.70
Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm
7220.20.70.05
Of high-nickel alloy steel
7220.20.70.6
Andere
-
Containing more than 0.5 percent by weight of nickel:
7220.20.70.10
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7220.20.70.15
Andere
-
Andere
7220.20.70.60
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7220.20.70.80
Andere
-
Of a thickness not exceeding 0.25 mm:
7220.20.80.00
Razor blade steel
7220.20.90
Andere
7220.20.90.30
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel
7220.20.90.60
Andere
7220.90.00
Andere
-
Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel:
7220.90.00.10
Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum
7220.90.00.15
Andere
-
Andere
7220.90.00.60
Containing less than 15 percent by weight of chromium
7220.90.00.80
Andere
7221.00.00
Walsdraad van roestvrij staal
7221.00.00.05
Of high-nickel alloy steel
7221.00.00.6
Andere
-
Of circular cross section:
-
With a diameter of less than 14 mm:
7221.00.00.17
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7221.00.00.18
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
7221.00.00.30
With a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7221.00.00.45
With a diameter of 19 mm or more
7221.00.00.75
Andere
7222
Staven en profielen van roestvrij staal
-
Staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7222.11.00
Met een cirkelvormige dwarsdoorsnede
7222.11.00.01
Electroslag or vacuum arc remelted
7222.11.00.06
Of high-nickel alloy steel
7222.11.00.7
Andere
-
With a maximum cross-sectional dimension of less than 152.4 mm:
7222.11.00.57
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.11.00.59
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
-
With a maximum cross-sectional dimension of 152.4 mm or more:
7222.11.00.82
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.11.00.84
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
7222.19.00
Andere
7222.19.00.01
Electroslag or vacuum arc remelted
7222.19.00.2
Andere
7222.19.00.06
Of high-nickel alloy steel
-
Andere
7222.19.00.52
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.19.00.54
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
7222.20.00
Staven, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7222.20.00.01
Electroslag or vacuum arc remelted
7222.20.00.06
Of high-nickel alloy steel
7222.20.00.7
Andere
-
Of a circular cross-section:
-
With a maximum circular cross-sectional dimension of less than 18 mm:
7222.20.00.41
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.20.00.43
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
-
With a maximum circular cross-sectional dimension of 18 mm or more and less than 152.4 mm:
7222.20.00.62
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.20.00.64
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
-
With a maximum circular cross-sectional dimension of 152.4 mm or more:
7222.20.00.67
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.20.00.69
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
-
Andere
7222.20.00.71
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.20.00.73
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
7222.30.00
Andere staven
7222.30.00.01
Electroslag or vacuum arc remelted
7222.30.00.12
Of high-nickel alloy steel
7222.30.00.13
Andere
-
With a maximum cross-sectional dimension of less than 152.4 mm:
7222.30.00.22
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.30.00.24
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
-
With a maximum cross-sectional dimension of 152.4 mm or more:
7222.30.00.82
Containing less than 8 percent by weight of nickel
7222.30.00.84
Containing 8 percent or more but less than 24 percent by weight of nickel
7222.40
Profielen
7222.40.30
Hot-rolled, not drilled, not punched and not otherwise advanced
-
With a maximum cross-sectional dimension of 80 mm or more:
7222.40.30.25
Angles
7222.40.30.45
Andere
-
With a maximum cross-sectional dimension of less than 80 mm:
7222.40.30.65
Angles
7222.40.30.85
Andere
7222.40.60.00
Andere
7223.00
Wire of stainless steel:
7223.00.10
Round wire
7223.00.10.05
Spring round wire of a kind described in statistical note 8 to this chapter
7223.00.10.6
Andere
7223.00.10.16
With a diameter of less than 0.25 mm
7223.00.10.31
With a diameter of 0.25 mm or more but less than 0.76 mm
7223.00.10.46
With a diameter of 0.76 mm or more but less than 1.52 mm
7223.00.10.61
With a diameter of 1.52 mm or more but less than 5.1 mm
7223.00.10.76
With a diameter of 5.1 mm or more
7223.00.50.00
Flat wire
7223.00.90.00
Andere
-
IV. OTHER ALLOY STEEL; HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY OR NONALLOY STEEL
7224
Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van ander gelegeerd staal
7224.10.00
Ingots en andere primaire vormen
7224.10.00.05
Of high-nickel alloy steel
7224.10.00.6
Andere
7224.10.00.45
Of tool steel
7224.10.00.75
Andere
7224.90.00
Andere
7224.90.00.05
Of high-nickel alloy steel
7224.90.00.6
Andere
-
Of tool steel:
-
Of rectangular (including square) cross section:
7224.90.00.15
Having a width less than four times the thickness
7224.90.00.25
Having a width at least four times the thickness
7224.90.00.35
Andere
-
Andere
-
Of rectangular (including square) cross section:
7224.90.00.45
Having a width less than four times the thickness
7224.90.00.55
Having a width at least four times the thickness
7224.90.00.65
Of circular cross section
7224.90.00.75
Andere
7225
Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer
-
Van siliciumstaal (transformatorstaal)
7225.11.00.00
Met georiënteerde korrel
7225.19.00.00
Andere
7225.30
Andere, enkel warm gewalst, opgerold
-
Of a thickness of 4.75 mm or more:
7225.30.11
Of tool steel
7225.30.11.10
Of high-speed steel
7225.30.11.80
Andere
7225.30.30
Andere
7225.30.30.05
Of high-nickel alloy steel
7225.30.30.50
Andere
-
Of a thickness of less than 4.75 mm:
7225.30.51
Of tool steel
7225.30.51.10
Of high-speed steel
7225.30.51.80
Andere
7225.30.70.00
Andere
7225.40
Andere, enkel warm gewalst, niet opgerold
-
Of a thickness of 4.75 mm or more:
7225.40.11
Of tool steel
7225.40.11.10
Of high-speed steel
7225.40.11.80
Andere
7225.40.30
Andere
7225.40.30.05
Of high-nickel alloy steel
7225.40.30.50
Andere
-
Of a thickness of less than 4.75 mm:
7225.40.51
Of tool steel
7225.40.51.10
Of high-speed steel
7225.40.51.30
Of ball-bearing steel
7225.40.51.60
Andere
7225.40.70.00
Andere
7225.50
Andere, niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
7225.50.11
Of tool steel
7225.50.11.10
Of high-speed steel
7225.50.11.30
Of ball-bearing steel
7225.50.11.60
Andere
7225.50.12
Andere
7225.50.60.00
Of a thickness of 4.75 mm or more
-
Of a thickness of less than 4.75 mm:
7225.50.70.00
Heat-resisting steel
7225.50.80
Andere
7225.50.80.10
Of high-nickel alloy steel
7225.50.80.80
Andere
7225.51
Andere
7225.91.00.00
Elektrolytisch verzinkt
7225.92.00.00
Op andere wijze verzinkt
7225.99.00
Andere
7225.99.00.10
Of high-nickel alloy steel
7225.99.00.90
Andere
7226
Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm
-
Van siliciumstaal (transformatorstaal)
7226.11
Met georiënteerde korrel
7226.11.10.00
Of a width of 300 mm or more
7226.11.90
Of a width of less than 300 mm
7226.11.90.30
Of thickness not exceeding 0.25 mm
7226.11.90.60
Andere
7226.19
Andere
7226.19.10.00
Of a width of 300 mm or more
7226.19.90.00
Of a width of less than 300 mm
7226.20.00.00
Van sneldraaistaal
-
Andere
7226.91
Enkel warm gewalst
-
Of tool steel (other than high-speed steel):
7226.91.05.00
Of chipper knife steel
-
Andere
7226.91.15
Of a width of 300 mm or more
7226.91.15.30
Of ball-bearing steel
7226.91.15.60
Andere
7226.91.25
Of a width of less than 300 mm
7226.91.25.30
Of ball-bearing steel
7226.91.25.60
Andere
-
Andere
7226.91.50.00
Of a thickness of 4.75 mm or more
-
Of a thickness of less than 4.75 mm:
7226.91.70.00
Of a width of 300 mm or more
7226.91.80.00
Of a width of less than 300 mm
7226.92
Niet verder bewerkt dan koud gewalst (koud gereduceerd)
-
Of tool steel (other than high-speed steel):
7226.92.10
Of a width of 300 mm or more
7226.92.10.30
Of ball-bearing steel
7226.92.10.60
Andere
7226.92.30
Of a width of less than 300 mm
7226.92.30.30
Of ball-bearing steel
7226.92.30.60
Andere
-
Andere
7226.92.50.00
Of a width of 300 mm or more
-
Of a width of less than 300 mm:
7226.92.70
Of a thickness not exceeding 0.25 mm
7226.92.70.05
Of high-nickel alloy steel
7226.92.70.50
Andere
7226.92.80
Of a thickness exceeding 0.25 mm
7226.92.80.05
Of high-nickel alloy steel
7226.92.80.50
Andere
7226.99.01
Andere
7226.99.01.10
Electrolytically plated or coated with zinc
7226.99.01.30
Op andere wijze verzinkt
7226.99.01.80
Andere
7227
Walsdraad van ander gelegeerd staal
7227.10.00.00
Van sneldraaistaal
7227.20.00
Van siliciummangaanstaal
7227.20.00.30
Of welding quality wire rods of a kind described in statistical note 7 to this chapter
7227.20.00.80
Andere
7227.90
Ander
-
Of tool steel (other than high-speed steel):
7227.90.10
Not tempered, not treated, and not partly manufactured
7227.90.10.30
Of ball-bearing steel
7227.90.10.60
Andere
7227.90.20
Andere
7227.90.20.30
Of ball-bearing steel
7227.90.20.60
Andere
7227.90.60
Andere
7227.90.60.05
Of high-nickel alloy steel
7227.90.60.10
Of Cold Heading Quality (CHQ) steel of a kind described in statistical note 6 to this chapter
7227.90.60.20
Of welding quality wire rods of a kind described in statistical note 7 to this chapter
7227.90.60.21
Of a circular cross section:
7227.90.60.30
With a diameter of less than 14 mm
7227.90.60.35
With a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm
7227.90.60.40
With a diameter of 19 mm or more
7227.90.60.90
Andere
7228
Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal
7228.10.00
Staven van sneldraaistaal
7228.10.00.10
Not cold-formed
7228.10.00.11
Cold-formed:
7228.10.00.30
With a maximum cross-sectional dimension of less than 18 mm
7228.10.00.60
With a maximum cross-sectional dimension of 18 mm or more
7228.20
Staven van siliciummangaanstaal
7228.20.10.00
Not cold-formed
7228.20.50.00
Cold-formed
7228.21
Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded:
7228.30
Andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
7228.30.20.00
Of ball-bearing steel
7228.30.40.00
Of chipper knife steel, not cold-formed
7228.30.60.00
Andere
7228.30.80
Andere
7228.30.80.05
Of high-nickel alloy steel
7228.30.80.10
Concrete reinforcing bars and rods
7228.30.80.11
Andere
7228.30.80.15
With a diameter or cross section measuring less than 76 mm
7228.30.80.41
With a diameter or cross section measuring 76 mm or more but not exceeding 152 mm
7228.30.80.45
With a diameter or cross section measuring 152 mm or more but not exceeding 228 mm
7228.30.80.70
With a diameter or cross section exceeding 228 mm
7228.40.00.00
Andere staven, enkel gesmeed
7228.50
Andere staven, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken
7228.50.10
Of tool steel (other than high-speed steel)
7228.50.10.10
Of ball-bearing steel
7228.50.10.11
Andere
-
With a maximum cross-sectional dimension of less than 18 mm:
7228.50.10.20
Of round or rectangular cross section with surfaces ground, milled or polished
7228.50.10.40
Andere
-
With a maximum cross-sectional dimension of 18 mm or more:
7228.50.10.60
Of round or rectangular cross section with surfaces ground, milled or polished
7228.50.10.80
Andere
7228.50.50
Andere
7228.50.50.05
Of high-nickel alloy steel
7228.50.50.6
Andere
7228.50.50.15
With a diameter or cross section measuring less than 76 mm
7228.50.50.40
With a diameter or cross section measuring 76 mm or more but not exceeding 228 mm
7228.50.50.70
With a diameter or cross section exceeding 228 mm
7228.60
Andere staven
7228.60.10
Of tool steel (other than high-speed steel)
7228.60.10.30
Of ball-bearing steel
7228.60.10.60
Andere
7228.60.11
Andere
7228.60.60.00
Not cold-formed
7228.60.80.00
Cold-formed
7228.70
Profielen
7228.70.30
Hot-rolled, not drilled, not punched and not otherwise advanced
7228.70.30.10
U, I, H and T sections
7228.70.30.11
Andere
-
With a maximum cross-sectional dimension of 76 mm or more:
7228.70.30.20
Angles
7228.70.30.41
Andere
-
With a maximum cross-sectional dimension of less than 76 mm:
7228.70.30.60
Angles
7228.70.30.81
Andere
7228.70.60.00
Andere
7228.80.00.00
Holle staven voor boringen
7229
Draad van ander gelegeerd staal
7229.20.00
Van siliciummangaanstaal
-
Round, with a diameter of less than or equal to 1.6 mm, containing by weight less than 0.20 percent of carbon, more than 0.9 percent of manganese, and more than 0.6 percent of silicon, and suitable for electric arc welding:
7229.20.00.10
Plated or coated with copper
7229.20.00.15
Andere
7229.20.00.90
Andere
7229.90
Ander
7229.90.05.00
Of high-speed steel
-
Andere
7229.90.10.00
Flat wire
7229.90.50
Round wire
-
With a diameter of less than or equal to 1.6 mm, containing by weight less than 0.20 percent of carbon and more than 0.3 percent of nickel or more than 0.08 percent of molybdenum, and suitable for electric arc welding:
7229.90.50.06
Plated or coated with copper
7229.90.50.08
Andere
-
Andere
7229.90.50.16
With a diameter of less than 1.0 mm
7229.90.50.31
With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm
7229.90.50.51
With a diameter of 1.5 mm or more
7229.90.90.00
Other wire

Need help to the find appropriate HS Code ?