HS-codes - 73: Werken van gietijzer, van ijzer en van staal

7301
Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal
7301.10
Damwandprofielen
7301.20
Gelaste profielen
7302
Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails
7302.10
Rails
7302.30
Wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels
7302.40
Lasplaten en onderlegplaten
7302.90
Andere
7303
Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer
7304
Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal
-
Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen
7304.11
Van roestvrij staal
7304.19
Andere
-
Bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning
7304.22
Boorpijpen (drill pipes) van roestvrij staal
7304.23
Andere boorpijpen (drill pipes)
7304.24
Andere, van roestvrij staal
7304.29
Andere
-
Andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7304.31
Koud getrokken of koud gewalst
7304.39
Andere
-
Andere, met rond profiel, van roestvrij staal
7304.41
Koud getrokken of koud gewalst
7304.49
Andere
-
Andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal
7304.51
Koud getrokken of koud gewalst
7304.59
Andere
7304.90
Andere
7305
Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal
-
Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen
7305.11
Overlangs gelast, door booglassen onder poederdek
7305.12
Op andere wijze overlangs gelast
7305.19
Andere
7305.20
Bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning
7305.21
Andere, gelast
7305.31
Overlangs gelast
7305.39
Andere
7305.90
Andere
7306
Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal
-
Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen
7306.11
Gelast, van roestvrij staal
7306.19
Andere
-
Bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning
7306.21
Gelast, van roestvrij staal
7306.29
Andere
7306.30
Andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7306.40
Andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal
7306.50
Andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal
7306.51
Andere, gelast, ander dan met rond profiel
7306.61
Met vierkant of rechthoekig profiel
7306.69
Met ander profiel
7306.90
Andere
7307
Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Gegoten
7307.11
Van niet-smeedbaar gietijzer
7307.19
Andere
-
Andere, van roestvrij staal
7307.21
Flenzen
7307.22
Ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad
7307.23
Hulpstukken, door stomplassen te bevestigen
7307.29
Andere
-
Andere
7307.91
Flenzen
7307.92
Ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad
7307.93
Hulpstukken, door stomplassen te bevestigen
7307.99
Andere
7308
Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken
7308.10
Bruggen en brugdelen
7308.20
Torens en vakwerkmasten
7308.30
Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels
7308.40
Steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal
7308.90
Andere
7309
Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
-
Voor vloeistoffen
7310
Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
7310.10
Met een inhoudsruimte van 50 l of meer
7310.11
Met een inhoudsruimte van minder dan 50 l
7310.21
Blikken die door solderen of door felsen worden gesloten
7310.29
Andere
7311
Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Naadloze
-
Andere, met een inhoudsruimte
7312
Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit
7312.10
Kabels en strengen
7312.90
Andere
7313.00
Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, bestaande uit getorste draden of uit strippen, al dan niet voorzien van punten, stekels of tanden, van ijzer of van staal
7314
Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal
-
Geweven metaaldoek
7314.12
Eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal
7314.14
Ander geweven metaaldoek, van roestvrij staal
7314.19
Ander
7314.20
Metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van draad waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 3 mm of meer bedraagt en met een maas van 100 cm2 of meer
7314.21
Ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast
7314.31
Verzinkt
7314.39
Ander
7314.22
Ander metaaldoek, metaalgaas en traliewerk
7314.41
Verzinkt
7314.42
Bekleed met kunststof
7314.49
Ander
7314.50
Plaatgaas
7315
Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Scharnierende kettingen en delen daarvan
7315.11
Rolkettingen
7315.12
Andere kettingen
7315.19
Delen
7315.20
Sneeuwkettingen
7315.21
Andere kettingen
7315.81
Damkettingen
7315.82
Andere kettingen, met gelaste schakels
7315.89
Andere
7315.90
Andere delen
7316.00
Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
7317
Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen, gegolfde krambanden en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met een kop van andere stoffen, doch met uitzondering van die met een koperen kop
-
Uit draad
7318
Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Artikelen met schroefdraad
7318.11
Kraagschroeven
7318.12
Andere houtschroeven, met uitzondering van oogschroeven en schroefhaken
7318.13
Oogschroeven en schroefhaken
7318.14
Zelftappende schroeven
7318.15
Andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen
7318.16
Moeren
7318.19
Andere
-
Artikelen zonder schroefdraad
7318.21
Veerringen en andere verende sluitringen
7318.22
Andere sluitringen
7318.23
Massieve klinknagels en klinkbouten
7318.24
Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën
7318.29
Andere
7319
Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van ijzer of van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of van staal, elders genoemd noch elders onder begrepen
7319.40
Veiligheidsspelden en andere spelden
7319.90
Andere
7320
Veren en veerbladen, van ijzer of van staal
7320.10
Bladveren en veerbladen daarvoor
7320.20
Schroefveren
7320.90
Andere
7321
Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke mede dienen voor centrale verwarming daaronder begrepen), barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Kook- of braadtoestellen en bordenwarmers
7321.11
Voor gas of voor gas en andere brandstof
7321.12
Voor vloeibare brandstof
7321.19
Andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen
-
Andere toestellen
7321.81
Voor gas of voor gas en andere brandstof
7321.82
Voor vloeibare brandstof
7321.89
Andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen
7321.90
Delen
7322
Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (andere dan die met een elektrische warmtebron), ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden van gekoelde of geconditioneerde lucht, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Radiatoren en delen daarvan
7322.11
Van gietijzer
7322.19
Andere
7322.90
Andere
7323
Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van ijzer of van staal
7323.10
Ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden
7323.11
Andere
7323.91
Van gietijzer, niet geëmailleerd
7323.92
Van gietijzer, geëmailleerd
7323.93
Van roestvrij staal
7323.94
Van ijzer of van staal, geëmailleerd
7323.99
Andere
7324
Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
7324.10
Gootstenen en wasbakken van roestvrij staal
7324.11
Badkuipen
7324.21
Van gietijzer, ook indien geëmailleerd
7324.29
Andere
7324.90
Andere, delen daaronder begrepen
7325
Andere gegoten werken van ijzer of van staal
7325.10
Van niet-smeedbaar gietijzer
7325.11
Andere
7325.91
Kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines
7325.99
Andere
7326
Andere werken van ijzer of van staal
-
Gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt
7326.11
Kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines
7326.19
Andere
7326.20
Werken van ijzer- of staaldraad
7326.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?