HS-codes - 73: Werken van gietijzer, van ijzer en van staal

7301
Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal
7301.10.00
Damwandprofielen
7301.20.00
Gelaste profielen
7302
Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails
7302.10.00
Rails
7302.10.10.00
Stroomgeleiders, gedeeltelijk van non-ferrometaal
-
Andere
-
Nieuwe
-
Vignolerails
7302.10.22.00
Wegende per meter 36 kg of meer
7302.10.28.00
Wegende per meter minder dan 36 kg
7302.10.40.00
Groefrails
7302.10.50.00
Andere
7302.10.90.00
Gebruikte
7302.30.00
Wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels
7302.40.00
Lasplaten en onderlegplaten
7302.90.00
Andere
7303
Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer
7303.00.10.00
Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen
7303.00.10.10
Van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet), met uitzondering van buizen en pijpen van nodulair gietijzer zonder inwendige en uitwendige bekleding („kale buizen”)
7303.00.10.20
Buizen en pijpen van nodulair gietijzer zonder inwendige en uitwendige bekleding („kale buizen”)
7303.00.10.90
Andere
7303.00.90.00
Andere
7303.00.90.10
Buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet), met uitzondering van buizen en pijpen van nodulair gietijzer zonder inwendige en uitwendige bekleding („kale buizen”)
7303.00.90.20
Buizen en pijpen van nodulair gietijzer zonder inwendige en uitwendige bekleding („kale buizen”)
7303.00.90.90
Andere
7304
Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal
-
Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen
7304.11.00
Van roestvrij staal
7304.11.00.10
Met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.11.00.90
Andere
7304.19.00
Andere
7304.19.10.00
Met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm
7304.19.10.20
Met rond profiel en met een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.19.10.80
Andere
7304.19.30.00
Met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm
7304.19.30.20
Met rond profiel en met een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.19.30.80
Andere
7304.19.90.00
Met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm
-
Bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning
7304.22.00
Boorpijpen (drill pipes) van roestvrij staal
7304.22.00.20
Met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.22.00.80
Andere
7304.23.00
Andere boorpijpen (drill pipes)
7304.23.00.20
Met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.23.00.80
Andere
7304.24.00
Andere, van roestvrij staal
7304.24.00.20
Met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.24.00.80
Andere
7304.29.00
Andere
7304.29.10.00
Met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm
7304.29.10.20
Met rond profiel en met een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.29.10.80
Andere
7304.29.30.00
Met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm
7304.29.30.20
Met rond profiel en met een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.29.30.80
Andere
7304.29.90.00
Met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm
7304.29.90.10
Bekledingsbuizen (casings)
7304.29.90.90
Andere
-
Andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7304.31.00
Koud getrokken of koud gewalst
7304.31.20.00
Precisiebuizen
7304.31.80.00
Andere
7304.31.80.30
Met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.31.80.99
Andere
7304.39.00
Andere
7304.39.50.00
Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd
7304.39.50.30
Met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.39.50.99
Andere
-
Andere, met een uitwendige diameter
7304.39.82.00
Van niet meer dan 168,3 mm
7304.39.82.30
Met een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.39.82.99
Andere
7304.39.83.00
Van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm
7304.39.83.20
Met een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.39.83.80
Andere
7304.39.88.00
Van meer dan 406,4 mm
-
Andere, met rond profiel, van roestvrij staal
7304.41.00
Koud getrokken of koud gewalst
7304.41.00.10
Voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen, bestemd voor burgerluchtvaartuigen
7304.41.00.90
Andere
7304.49.00
Andere
7304.49.83.00
Met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm
7304.49.83.10
Voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen, bestemd voor burgerluchtvaartuigen
7304.49.83.90
Andere
7304.49.85.00
Met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm
7304.49.85.10
Voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen, bestemd voor burgerluchtvaartuigen
7304.49.85.90
Andere
7304.49.89.00
Met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm
7304.49.89.10
Voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen, bestemd voor burgerluchtvaartuigen
7304.49.89.90
Andere
-
Andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal
7304.51.00
Koud getrokken of koud gewalst
7304.51.10.00
Recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen
-
Andere
7304.51.81.00
Precisiebuizen
7304.51.89.00
Andere
7304.51.89.30
Met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.51.89.99
Andere
7304.59.00
Andere
7304.59.30.00
Recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen
-
Andere
7304.59.82.00
Met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm
7304.59.82.30
Met een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.59.82.99
Andere
7304.59.83.00
Met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm
7304.59.83.20
Met een koolstofequivalentiewaarde (carbon equivalent value, cev) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het internationaal instituut voor lastechniek (international institute of welding, iiw)
7304.59.83.80
Andere
7304.59.89.00
Met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm
7304.90.00
Andere
7304.90.00.10
Voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen, bestemd voor bugerluchtvaartuigen
7304.90.00.11
Andere
7304.90.00.91
Buizen en pijpen, van roestvrij staal
7304.90.00.99
Andere
7305
Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal
-
Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen
7305.11.00
Overlangs gelast, door booglassen onder poederdek
7305.12.00
Op andere wijze overlangs gelast
7305.19.00
Andere
7305.20.00
Bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning
-
Andere, gelast
7305.31.00
Overlangs gelast
7305.39.00
Andere
7305.90.00
Andere
7306
Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal
-
Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen
7306.11.00
Gelast, van roestvrij staal
7306.19.00
Andere
-
Bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning
7306.21.00
Gelast, van roestvrij staal
7306.29.00
Andere
7306.30.00
Andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal
-
Precisiebuizen
7306.30.12.00
Koud getrokken of koud gewalst
7306.30.18.00
Andere
-
Andere
-
Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien (zogenaamde gasbuizen)
7306.30.41.00
Verzinkt
7306.30.41.20
Buizen en pijpen met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm
7306.30.41.90
Andere
7306.30.49.00
Andere
7306.30.49.20
Buizen en pijpen met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm
7306.30.49.90
Andere
-
Andere, met een uitwendige diameter
-
Van niet meer dan 168,3 mm
7306.30.72.00
Verzinkt
7306.30.72.80
Buizen en pijpen
7306.30.72.90
Andere
7306.30.77.00
Andere
7306.30.77.80
Buizen en pijpen
7306.30.77.90
Andere
7306.30.80.00
Van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm
7306.40.00
Andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal
7306.40.20.00
Koud getrokken of koud gewalst
7306.40.80.00
Andere
7306.50.00
Andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal
-
Precisiebuizen
7306.50.21.00
Koud getrokken of koud gewalst
7306.50.29.00
Andere
7306.50.80.00
Andere
-
Andere, gelast, ander dan met rond profiel
7306.61.00
Met vierkant of rechthoekig profiel
7306.61.10.00
Van roestvrij staal
-
Andere
7306.61.92.00
Met een wanddikte van niet meer dan 2 mm
7306.61.99.00
Met een wanddikte van meer dan 2 mm
7306.69.00
Met ander profiel
7306.69.10.00
Van roestvrij staal
7306.69.90.00
Andere
7306.90.00
Andere
7307
Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Gegoten
7307.11.00
Van niet-smeedbaar gietijzer
7307.11.10.00
Voor buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen
7307.11.90.00
Andere
7307.19.00
Andere
7307.19.10.00
Van gietijzer
-
Met schroefdraad
-
Van smeedbaar gietijzer
7307.19.10.03
Binnenringen van knelkoppelingen met metrisch schroefdraad overeenkomstig iso din 13
7307.19.10.05
Ronde aansluitdozen zonder deksel
7307.19.10.10
Andere
-
Van nodulair gietijzer
7307.19.10.13
Binnenringen van knelkoppelingen met metrisch schroefdraad overeenkomstig iso din 13
7307.19.10.15
Ronde aansluitdozen van smeedbaar ijzer, met schroefdraad, zonder deksel; t-stukken van nodulair ijzer met rubberafdichting en een uitgangsopening; gegroefde eindkappen van nodulair ijzer voor gebruik op gegroefde stalen buizen met van schroefdraad voorziene uitgangsopening; verloopstukken van nodulair ijzer met een van schroefdraad voorzien uiteinde; t-vormige verloopstukken van nodulair ijzer met een van schroefdraad voorziene uitgangsopening; afdekzadels van nodulair ijzer zonder een van schroefdraad voorziene uitgangsopening die worden gebruikt om een gat in een buisleiding af te dichten
7307.19.10.20
Andere
7307.19.10.30
Andere
-
Zonder schroefdraad
7307.19.10.35
Van smeedbaar gietijzer
7307.19.10.40
Van nodulair gietijzer
7307.19.10.45
Andere
7307.19.90.00
Andere
-
Andere, van roestvrij staal
7307.21.00
Flenzen
7307.21.00.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.21.00.90
Andere
7307.22.00
Ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad
7307.22.10.00
Moffen
7307.22.90.00
Ellebogen en bochten
7307.22.90.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.22.90.90
Andere
7307.23.00
Hulpstukken, door stomplassen te bevestigen
7307.23.10.00
Ellebogen en bochten
-
Van soorten austenitisch roestvrij staal die overeenkomen met aisi-typen 304, 304l, 316, 316l, 316ti, 321 en 321h en de equivalenten daarvan in de andere normen, met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een wanddikte van 16 mm of minder, met een gemiddelde oppervlakteruwheid (ra) aan de binnenkant van minimaal 0,8 μm, zonder flens en al dan niet afgewerkt
-
Invoer vanuit maleisië
7307.23.10.35
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.23.10.40
Andere
-
Andere
7307.23.10.50
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.23.10.55
Andere
-
Andere
7307.23.10.80
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.23.10.85
Andere
7307.23.90.00
Andere
-
Van soorten austenitisch roestvrij staal die overeenkomen met aisi-typen 304, 304l, 316, 316l, 316ti, 321 en 321h en de equivalenten daarvan in de andere normen, met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een wanddikte van 16 mm of minder, met een gemiddelde oppervlakteruwheid (ra) aan de binnenkant van minimaal 0,8 μm, zonder flens en al dan niet afgewerkt
-
Invoer vanuit maleisië
7307.23.90.35
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.23.90.40
Andere
-
Andere
7307.23.90.50
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.23.90.55
Andere
-
Andere
7307.23.90.80
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.23.90.85
Andere
7307.29.00
Andere
7307.29.10.00
Met schroefdraad
7307.29.10.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.29.10.90
Andere
7307.29.80.00
Andere
7307.29.80.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.29.80.90
Andere
-
Andere
7307.91.00
Flenzen
7307.91.00.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.91.00.90
Andere
7307.92.00
Ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad
7307.92.10.00
Moffen
7307.92.90.00
Ellebogen en bochten
7307.92.90.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.92.90.90
Andere
7307.93.00
Hulpstukken, door stomplassen te bevestigen
-
Met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm
7307.93.11.00
Ellebogen en bochten
-
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.93.11.11
Invoer vanuit Taiwan, Indonesië, Sri Lanka of de Filippijnen
7307.93.11.19
Andere
-
Andere
7307.93.11.30
Andere hulpstukken met schroefdraad
-
Andere
7307.93.11.91
Invoer vanuit taiwan
7307.93.11.93
Invoer vanuit indonesië
7307.93.11.94
invoer vanuit Sri Lanka
7307.93.11.95
Invoer vanuit de filippijnen
7307.93.11.99
Andere
7307.93.19.00
Andere
-
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.93.19.11
invoer vanuit Taiwan, Indonesië, Sri Lanka of de Filippijnen
7307.93.19.19
Andere
-
Andere
7307.93.19.30
Andere hulpstukken met schroefdraad
-
Andere
7307.93.19.91
Invoer vanuit taiwan
7307.93.19.93
Invoer vanuit indonesië
7307.93.19.94
invoer vanuit Sri Lanka
7307.93.19.95
Invoer vanuit de filippijnen
7307.93.19.99
Andere
-
Met een grootste uitwendige diameter van meer dan 609,6 mm
7307.93.91.00
Ellebogen en bochten
7307.93.91.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.93.91.90
Andere
7307.93.99.00
Andere
7307.93.99.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.93.99.90
Andere
7307.99.00
Andere
7307.99.10.00
Met schroefdraad
7307.99.10.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7307.99.10.90
Andere
7307.99.80.00
Andere
-
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
-
Met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm
7307.99.80.11
invoer vanuit Taiwan, Indonesië, Sri Lanka of de Filippijnen
7307.99.80.19
Andere
7307.99.80.20
Andere
-
Andere
-
Met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm
7307.99.80.92
Invoer vanuit taiwan
7307.99.80.93
Invoer vanuit indonesië
7307.99.80.94
invoer vanuit Sri Lanka
7307.99.80.95
Invoer vanuit de filippijnen
7307.99.80.98
Andere
7307.99.80.99
Andere
7308
Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken
7308.10.00
Bruggen en brugdelen
7308.20.00
Torens en vakwerkmasten
7308.20.00.11
Buisvormige stalen windmolenmasten voor grootschalig toepassing, al dan niet taps toelopend, al dan niet geassembleerd, al dan niet voorzien van een geïntegreerde mastfundering, al dan niet gecombineerd met gondels of rotorbladen, ontworpen ter ondersteuning van de gondel en de rotorbladen, voor gebruik in windturbines met een elektrisch opwekkingsvermogen – zowel onshore als offshore – gelijk aan of groter dan 1,00 megawatt, en met, in volledig geassembleerde toestand, een minimumhoogte van 50 meter tussen de basis van de mast en de onderkant van de gondel
7308.20.00.90
Andere
7308.30.00
Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels
7308.40.00
Steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal
7308.90.00
Andere
-
Geheel of hoofdzakelijk bestaande uit platen
7308.90.51.00
Gelaagde profielplaten met isolerende tussenlaag
7308.90.59.00
Andere
7308.90.98.00
Andere
7308.90.98.11
Stalen segmenten van windmolenmasten voor gebruik bij de assemblage van windmolenmasten voor grootschalig toepassing, al dan niet taps toelopend, al dan niet voorzien van een geïntegreerde mastfundering, al dan niet gecombineerd met gondels of rotorbladen, ontworpen ter ondersteuning van de gondel en de rotorbladen, voor gebruik in windturbines met een elektrisch opwekkingsvermogen – zowel onshore als offshore – gelijk aan of groter dan 1,00 megawatt, en met, in volledig geassembleerde toestand van de mast, een minimumhoogte van 50 meter tussen de basis van de mast en de onderkant van de gondel
7308.90.98.90
Andere
7309
Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
7309.00.10.00
Voor gassen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas)
-
Voor vloeistoffen
7309.00.30.00
Inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
-
Andere, met een inhoudsruimte
7309.00.51.00
Van meer dan 100 000 l
7309.00.59.00
Van niet meer dan 100 000 l
7309.00.90.00
Voor vaste stoffen
7310
Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
7310.10.00
Met een inhoudsruimte van 50 l of meer
7310.10.00.10
Navulbare vaten, fusten, tanks, tonnen en dergelijke recipiënten, met uitzondering van blikken en dozen, van roestvrij staal, met een ongeveer cilindervormig lichaam, met een wanddikte van 0,5 mm of meer, van de soort gebruikt voor andere materialen dan ruwe olie en aardolieproducten, ongeacht het type afwerking, volume, of soort roestvrij staal, al dan niet met aanvullende onderdelen, al dan niet geverfd of bekleed met andere materialen
7310.10.00.90
Andere
-
Met een inhoudsruimte van minder dan 50 l
7310.21.00
Blikken die door solderen of door felsen worden gesloten
7310.21.11.00
Blikken van de soort gebruikt voor voedingsmiddelen
7310.21.19.00
Blikken van de soort gebruikt voor dranken
-
Andere, met een wanddikte
7310.21.91.00
Van minder dan 0,5 mm
7310.21.99.00
Van 0,5 mm of meer
7310.29.00
Andere
7310.29.10.00
Met een wanddikte van minder dan 0,5 mm
7310.29.90.00
Met een wanddikte van 0,5 mm of meer
7310.29.90.10
Navulbare vaten, fusten, tanks, tonnen en dergelijke recipiënten, met uitzondering van blikken en dozen, van roestvrij staal, met een ongeveer cilindervormig lichaam, van de soort gebruikt voor andere materialen dan ruwe olie en aardolieproducten, met een capaciteit van 4,5 liter of meer, ongeacht het type afwerking, volume, of soort roestvrij staal, al dan niet met aanvullende onderdelen, al dan niet geverfd of bekleed met andere materialen
7310.29.90.90
Andere
7311
Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Naadloze
-
Voor een druk van 165 bar of meer, met een inhoudsruimte
7311.00.11.00
Van minder dan 20 l
7311.00.11.10
Bergingsmiddelen voor luchtdrukregeling, van ijzer of van staal, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7311.00.11.90
Andere
7311.00.13.00
Van 20 l of meer doch niet meer dan 50 l
7311.00.13.10
Bergingsmiddelen voor luchtdrukregeling, van ijzer of van staal, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7311.00.13.90
Andere
7311.00.19.00
Van meer dan 50 l
7311.00.19.10
Bergingsmiddelen voor luchtdrukregeling, van ijzer of van staal, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7311.00.19.90
Andere
7311.00.30.00
Andere
7311.00.30.10
Bergingsmiddelen voor luchtdrukregeling, van ijzer of van staal, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7311.00.30.90
Andere
-
Andere, met een inhoudsruimte
7311.00.91.00
Van minder dan 1 000 l
7311.00.99.00
Van 1 000 l of meer
7312
Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit
7312.10.00
Kabels en strengen
7312.10.20.00
Van roestvrij staal
-
Andere, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede
-
Van niet meer dan 3 mm
7312.10.41.00
Bekleed met koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)
7312.10.49.00
Andere
-
Van meer dan 3 mm
-
Strengen
7312.10.61.00
Niet bekleed
7312.10.61.91
Met niet meer dan 18 draden, van niet-gelegeerd staal, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof
7312.10.61.99
Andere
-
Bekleed
7312.10.65.00
Verzinkt
7312.10.65.91
Met niet meer dan 18 draden, van niet-gelegeerd staal, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met uitzondering van gegalvaniseerde strengen (zonder extra bekledingsmateriaal) bestaande uit zeven draden waarin de diameter van de kerndraad gelijk is aan of minder dan 3 % groter is dan de diameter van elk van de andere zes draden
7312.10.65.99
Andere
7312.10.69.00
Andere
7312.10.69.91
Met niet meer dan 18 draden, van niet-gelegeerd staal, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof
7312.10.69.99
Andere
-
Kabels, gesloten kabels daaronder begrepen
-
Niet bekleed of enkel verzinkt, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede
7312.10.81.00
Van meer dan 3 doch niet meer dan 12 mm
-
Van staal
7312.10.81.12
Invoer vanuit marokko
7312.10.81.13
Invoer vanuit de republiek korea
7312.10.81.19
Andere
7312.10.81.90
Andere
7312.10.83.00
Van meer dan 12 doch niet meer dan 24 mm
-
Van staal
7312.10.83.12
Invoer vanuit marokko
7312.10.83.13
Invoer vanuit de republiek korea
7312.10.83.19
Andere
7312.10.83.90
Andere
7312.10.85.00
Van meer dan 24 doch niet meer dan 48 mm
-
Van staal
7312.10.85.12
Invoer vanuit marokko
7312.10.85.13
Invoer vanuit de republiek korea
7312.10.85.19
Andere
7312.10.85.90
Andere
7312.10.89.00
Van meer dan 48 mm
-
Van staal
7312.10.89.12
Invoer vanuit marokko
7312.10.89.13
Invoer vanuit de republiek korea
7312.10.89.19
Andere
7312.10.89.90
Andere
7312.10.98.00
Andere
-
Van staal
7312.10.98.12
Invoer vanuit marokko
7312.10.98.13
Invoer vanuit de republiek korea
7312.10.98.19
Andere
7312.10.98.90
Andere
7312.90.00
Andere
7313.00
Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, bestaande uit getorste draden of uit strippen, al dan niet voorzien van punten, stekels of tanden, van ijzer of van staal
7314
Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal
-
Geweven metaaldoek
7314.12.00
Eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal
7314.14.00
Ander geweven metaaldoek, van roestvrij staal
7314.19.00
Ander
7314.20.00
Metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van draad waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 3 mm of meer bedraagt en met een maas van 100 cm2 of meer
7314.20.10.00
Van geribde draad
7314.20.90.00
Ander
-
Ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast
7314.31.00
Verzinkt
7314.39.00
Ander
-
Ander metaaldoek, metaalgaas en traliewerk
7314.41.00
Verzinkt
7314.42.00
Bekleed met kunststof
7314.49.00
Ander
7314.50.00
Plaatgaas
7315
Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Scharnierende kettingen en delen daarvan
7315.11.00
Rolkettingen
7315.11.10.00
Van de soort gebruikt voor rijwielen of voor motorrijwielen
7315.11.90.00
Andere
7315.12.00
Andere kettingen
7315.19.00
Delen
7315.20.00
Sneeuwkettingen
-
Andere kettingen
7315.81.00
Damkettingen
7315.82.00
Andere kettingen, met gelaste schakels
7315.89.00
Andere
7315.90.00
Andere delen
7316.00
Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
7317
Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen, gegolfde krambanden en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met een kop van andere stoffen, doch met uitzondering van die met een koperen kop
-
Uit draad
7317.00.20.00
Nagels en spijkers in strippen, ook indien op rollen
7317.00.60.00
Andere
7317.00.80.00
Andere
7318
Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Artikelen met schroefdraad
7318.11.00
Kraagschroeven
7318.12.00
Andere houtschroeven, met uitzondering van oogschroeven en schroefhaken
7318.12.10.00
Van roestvrij staal
7318.12.10.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.12.10.90
Andere
7318.12.90.00
Andere
7318.12.90.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.12.90.90
Andere
7318.13.00
Oogschroeven en schroefhaken
7318.13.00.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.13.00.90
Andere
7318.14.00
Zelftappende schroeven
7318.14.10.00
Van roestvrij staal
7318.14.10.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.14.10.90
Andere
-
Andere
7318.14.91.00
Plaatschroeven
7318.14.91.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.14.91.90
Andere
7318.14.99.00
Andere
7318.14.99.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.14.99.90
Andere
7318.15.00
Andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen
7318.15.20.00
Voor het bevestigen van bestanddelen van spoorbanen
-
Andere
-
Zonder kop
7318.15.35.00
Van roestvrij staal
7318.15.35.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.35.90
Andere
-
Andere, met een trekvastheid
7318.15.42.00
van minder dan 800 MPa
7318.15.42.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.42.90
Andere
7318.15.48.00
van 800 MPa of meer
7318.15.48.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.48.90
Andere
-
Met kop
-
Met gleuf of kruisgleuf
7318.15.52.00
Van roestvrij staal
7318.15.52.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.52.90
Andere
7318.15.58.00
Andere
7318.15.58.10
Zelfborgende bouten en moeren (hi-lok-systemen)
-
Andere
7318.15.58.60
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.58.90
Andere
-
Met binnenzeskant
7318.15.62.00
Van roestvrij staal
7318.15.62.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.62.90
Andere
7318.15.68.00
Andere
7318.15.68.10
Zelfborgende bouten en moeren (hi-lok-systemen)
-
Andere
7318.15.68.60
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.68.90
Andere
-
Zeskantkop
7318.15.75.00
Van roestvrij staal
7318.15.75.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.75.90
Andere
-
Andere, met een trekvastheid
7318.15.82.00
van minder dan 800 MPa
7318.15.82.10
Zelfborgende bouten en moeren (hi-lok-systemen)
-
Andere
7318.15.82.60
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.82.90
Andere
7318.15.88.00
van 800 MPa of meer
7318.15.88.60
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.88.80
Andere
7318.15.95.00
Andere
-
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.15.95.11
Van roestvrij staal
7318.15.95.19
Andere
-
Andere
7318.15.95.85
Van roestvrij staal
7318.15.95.89
Andere
7318.16.00
Moeren
-
Van roestvrij staal
7318.16.31.00
Blindklinkmoeren
7318.16.31.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.16.31.90
Andere
7318.16.39.00
Andere
7318.16.39.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.16.39.90
Andere
-
Andere
7318.16.40.00
Blindklinkmoeren
7318.16.40.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.16.40.90
Andere
7318.16.60.00
Borgmoeren
7318.16.60.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.16.60.90
Andere
-
Andere, met een binnendiameter
7318.16.92.00
Van niet meer dan 12 mm
7318.16.92.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.16.92.90
Andere
7318.16.99.00
Van meer dan 12 mm
7318.16.99.20
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.16.99.90
Andere
7318.19.00
Andere
7318.19.00.20
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.19.00.90
Andere
-
Artikelen zonder schroefdraad
7318.21.00
Veerringen en andere verende sluitringen
-
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.21.00.21
Van roestvrij staal
-
Andere
7318.21.00.31
Invoer vanuit maleisië
7318.21.00.39
Andere
-
Andere
7318.21.00.91
Van roestvrij staal
-
Andere
7318.21.00.95
Invoer vanuit maleisië
7318.21.00.98
Andere
7318.22.00
Andere sluitringen
-
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.22.00.21
Van roestvrij staal
-
Andere
7318.22.00.31
Invoer vanuit maleisië
7318.22.00.39
Andere
-
Andere
7318.22.00.91
Van roestvrij staal
-
Andere
7318.22.00.95
Invoer vanuit maleisië
7318.22.00.98
Andere
7318.23.00
Massieve klinknagels en klinkbouten
7318.23.00.20
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.23.00.90
Andere
7318.24.00
Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën
7318.24.00.20
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.24.00.40
Buis- of pijpkoppelingselementen:-van roestvrij staal volgens specificatie 17-4ph of van staal volgens de specificatie gereedschapsstaal s7,-spuitgegoten,-met een rockwellhardheid van 38 hrc (± 1) of 53 rc(+ 2/- 1),-met afmetingen 7 mm x 4 mm x 5 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm x 20 mm x 10 mm
7318.24.00.90
Andere
7318.29.00
Andere
7318.29.00.20
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7318.29.00.90
Andere
7319
Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van ijzer of van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of van staal, elders genoemd noch elders onder begrepen
7319.40.00
Veiligheidsspelden en andere spelden
7319.90.00
Andere
7319.90.10.00
Naainaalden, stopnaalden of borduurnaalden
7319.90.90.00
Andere
7320
Veren en veerbladen, van ijzer of van staal
7320.10.00
Bladveren en veerbladen daarvoor
-
Warm gevormd
7320.10.11.00
Paraboolveren en veerbladen daarvoor
7320.10.11.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7320.10.11.90
Andere
7320.10.19.00
Andere
7320.10.19.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7320.10.19.90
Andere
7320.10.90.00
Andere
7320.10.90.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7320.10.90.90
Andere
7320.20.00
Schroefveren
7320.20.20.00
Warm gevormd
7320.20.20.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7320.20.20.90
Andere
-
Andere
7320.20.81.00
Drukveren (met uitzondering van voluutveren)
7320.20.81.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7320.20.81.90
Andere
7320.20.85.00
Trekveren
7320.20.85.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7320.20.85.90
Andere
7320.20.89.00
Andere
7320.20.89.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7320.20.89.90
Andere
7320.90.00
Andere
7320.90.10.00
Vlakke spiraalveren
7320.90.10.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
-
Andere
7320.90.10.91
Platte spiraalveren van gehard staal, met: - een dikte van 2,67mm of meer, maar niet meer dan 4,11mm, - een breedte van 12,57mm of meer, maar niet meer dan 16,01mm, - een koppel van 18,05nm of meer, maar niet meer dan 73,5nm, - een hoek tussen de vrije stand en de nominale werkstand van 76° of meer, maar niet meer dan 218°bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van spanners voor drijfriemen voor explosie- en verbrandingsmotoren
7320.90.10.99
Andere
7320.90.30.00
Schotelveren
7320.90.30.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7320.90.30.90
Andere
7320.90.90.00
Andere
7320.90.90.10
Bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7320.90.90.90
Andere
7321
Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke mede dienen voor centrale verwarming daaronder begrepen), barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Kook- of braadtoestellen en bordenwarmers
7321.11.00
Voor gas of voor gas en andere brandstof
7321.11.10.00
Voorzien van oven, afzonderlijke ovens daaronder begrepen
7321.11.90.00
Andere
7321.12.00
Voor vloeibare brandstof
7321.19.00
Andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen
-
Andere toestellen
7321.81.00
Voor gas of voor gas en andere brandstof
7321.82.00
Voor vloeibare brandstof
7321.89.00
Andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen
7321.90.00
Delen
7322
Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (andere dan die met een elektrische warmtebron), ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden van gekoelde of geconditioneerde lucht, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal
-
Radiatoren en delen daarvan
7322.11.00
Van gietijzer
7322.19.00
Andere
7322.90.00
Andere
7322.90.00.10
Luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht, met uitzondering van delen daarvan, bestemd voor burgerluchtvaartuigen
7322.90.00.90
Andere
7323
Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van ijzer of van staal
7323.10.00
Ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden
-
Andere
7323.91.00
Van gietijzer, niet geëmailleerd
7323.92.00
Van gietijzer, geëmailleerd
7323.93.00
Van roestvrij staal
7323.93.00.10
Strijkplanken (met inbegrip van mouwplanken), al dan niet op poten, alsmede poten, werkbladen en strijkijzersteunen (treefjes) daarvan
7323.93.00.90
Andere
7323.94.00
Van ijzer of van staal, geëmailleerd
7323.99.00
Andere
7323.99.00.10
Strijkplanken (met inbegrip van mouwplanken), al dan niet op poten, alsmedepoten, werkbladen en strijkijzersteunen (treefjes) daarvan
7323.99.00.90
Andere
7324
Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
7324.10.00
Gootstenen en wasbakken van roestvrij staal
7324.10.00.10
Bestemd voor burgerluchtvaartuigen
7324.10.00.90
Andere
-
Badkuipen
7324.21.00
Van gietijzer, ook indien geëmailleerd
7324.29.00
Andere
7324.90.00
Andere, delen daaronder begrepen
7324.90.00.10
Sanitaire artikelen, met uitzondering van delen daarvan, bestemd voor burgerluchtvaartuigen
7324.90.00.90
Andere
7325
Andere gegoten werken van ijzer of van staal
7325.10.00
Van niet-smeedbaar gietijzer
7325.10.00.10
Gegoten roosters en deksels voor afwateringsgoten die onder de norm en 1433 vallen en die moeten worden gemonteerd als onderdeel van afwateringsgoten van polymeer, plastic, verzinkt staal of beton, en die ervoor zorgen dat oppervlaktewater in de goot stroomt
7325.10.00.15
Vloer- en dakafvoerputten, inspectieputten en deksels voor inspectieputten, die onder de norm en 1253 vallen
7325.10.00.20
Klimbeugels, hijssleutels, en brandkranen
7325.10.00.21
Andere
7325.10.00.31
Producten van gietijzer met bladvormig grafiet (grijs gietijzer) en delen daarvan, van de soort die wordt gebruikt voor:- het afdekken van installaties op of onder de grond en/of openingen tot installaties op of onder de grond, alsmede- het toegankelijk maken van installaties op of onder de grond en/of zicht mogelijk maken in installaties op of onder de grond
7325.10.00.99
Andere
-
Andere
7325.91.00
Kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines
7325.99.00
Andere
7325.99.10.00
Van gietijzer
7325.99.10.31
Gegoten roosters en deksels voor afwateringsgoten die onder de norm en 1433 vallen en die moeten worden gemonteerd als onderdeel van afwateringsgoten van polymeer, plastic, verzinkt staal of beton, en die ervoor zorgen dat oppervlaktewater in de goot stroomt
7325.99.10.35
Vloer- en dakafvoerputten, inspectieputten en deksels voor inspectieputten, die onder de norm en 1253 vallen
7325.99.10.40
Klimbeugels, hijssleutels, en brandkranen
7325.99.10.60
Producten van gietijzer met bolgrafiet (ook bekend als nodulair gietijzer) en delen daarvan, van de soort die wordt gebruikt voor:- het afdekken van installaties op of onder de grond en/of openingen tot installaties op of onder de grond, alsmede- het toegankelijk maken van installaties op of onder de grond en/of zicht mogelijk maken in installaties op of onder de grond
7325.99.10.90
Andere
7325.99.90.00
Andere
7325.99.90.10
Beugels, flenzen en bevestigings-, aansluit-, klem- en scheidstukken, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7325.99.90.20
Materiaal voor het stuwen en het vastzetten van de lading, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7325.99.90.30
Kogels, gebruikt bij het vrachtlaadsysteem, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7325.99.90.90
Andere
7326
Andere werken van ijzer of van staal
-
Gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt
7326.11.00
Kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines
7326.19.00
Andere
7326.19.10.00
Gesmeed
7326.19.90.00
Andere
7326.20.00
Werken van ijzer- of staaldraad
7326.20.00.10
Bestemd voor burgerluchtvaartuigen
7326.20.00.20
Metaalvlies, bestaande uit een massa roestvrijstalen draden met een diameter van 0,001 mm tot 0,070 mm, samengeperst door sinteren en walsen
7326.20.00.90
Andere
7326.90.00
Andere
7326.90.30.00
Ladders en trapladders
7326.90.40.00
Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen
7326.90.50.00
Haspels voor kabels, slangen, enz
7326.90.60.00
Niet-mechanische ventilators (luchtroosters en dergelijke), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken
-
Andere werken van ijzer of staal
7326.90.92.00
Gesmeed
7326.90.92.10
Beugels, flenzen en bevestigings-, aansluit-, klem- en scheidstukken, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.92.20
Materiaal voor het stuwen en het vastzetten van de lading, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.92.30
Kogels, gebruikt bij het vrachtlaadsysteem, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.92.90
Andere
7326.90.94.00
Gestampt
7326.90.94.10
Beugels, flenzen en bevestigings-, aansluit-, klem- en scheidstukken, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.94.20
Materiaal voor het stuwen en het vastzetten van de lading, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.94.30
Kogels, gebruikt bij het vrachtlaadsysteem, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.94.40
Stalen kogelhals, in een matrijs gesmeed, bewerkt en warmte- of oppervlaktebehandeld, met een hoek tussen het middelpunt van de conuskop en de arm van minder dan 90° of met een hoek tussen het middelpunt van de kogel en de arm van minder dan 90°, bestemd voor de vervaardiging van trekhaken voor personenauto's
7326.90.94.90
Andere
7326.90.96.00
Gesinterd
7326.90.96.10
Beugels, flenzen en bevestigings-, aansluit-, klem- en scheidstukken, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.96.20
Materiaal voor het stuwen en het vastzetten van de lading, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.96.30
Kogels, gebruikt bij het vrachtlaadsysteem, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.96.90
Andere
7326.90.98.00
Andere
7326.90.98.10
Beugels, flenzen en bevestigings-, aansluit-, klem- en scheidstukken, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.98.20
Materiaal voor het stuwen en het vastzetten van de lading, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.98.30
Kogels, gebruikt bij het vrachtlaadsysteem, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
7326.90.98.40
Gewichten van ijzer, staal en/of zinklegeringen:-met een gewicht van niet meer dan 500 g en niet groter dan 107 mm x 107 mm x 11 mm,-al dan niet met onderdelen van andere stoffen,-al dan niet met onderdelen van andere metalen,-al dan niet met een behandeld oppervlak,-al dan niet bedrukt,van een soort gebruikt voor de vervaardiging van afstandsbedieningen
7326.90.98.60
Schoepenring van de soort om bladen voor gasstroomregelaars te bevestigen: -van ijzer of staallegering,-met een hittebestendigheid van 830 °c of meer, doch niet meer dan 1 050 °c,-met een uitwendige diameter van niet meer dan 92 mm,-met openingen voor het vasthouden van de bladen van de gasstroomregelaars,bestemd voor de vervaardiging van turbocompressoren
7326.90.98.70
Schijf van de soort om de breedte van het gasstroomkanaal te waarborgen: -van ijzer of staallegering,-met een hittebestendigheid van 830 °c of meer, doch niet meer dan 1 050 °c,-met een uitwendige diameter van niet meer dan 92,5 mm,-met een inwendige diameter van niet meer dan 62 mm,bestemd voor de vervaardiging van turbocompressoren
7326.90.98.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?