HS-codes - 73: Werken van gietijzer, van ijzer en van staal

7301
Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal
7301.10
Damwandprofielen
7301.10.010
1 Of alloy steel
7301.10.020
2 Other
7301.20.000
Angles, shapes and sections
7302
Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails
7302.10.000
Rails
7302.30.000
Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces
7302.40.000
Fish-plates and sole plates
7302.90.000
Andere
7303.00.000
Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer
7304
Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal
7304
Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal
7304.11.000
Of stainless steel
7304.19
Andere
7304.19.100
1 Of alloy steel
7304.19.900
2 Other
7304.19
Andere
7304.22.000
Drill pipe of stainless steel
7304.23
Andere boorpijpen (drill pipes)
7304.23.010
- Of alloy steel
7304.23.090
- Other
7304.24.000
Andere, van roestvrij staal
7304.29
Andere
7304.29.010
1 Of alloy steel
7304.29.090
2 Other
7304.29
Andere
7304.31
Koud getrokken of koud gewalst
7304.31.010
1 Drill pipe
7304.31.020
2 Other
7304.39
Andere
7304.39.010
1 Drill pipe
7304.39.020
2 Other
7304.39
Andere
7304.41
Koud getrokken of koud gewalst
7304.41.010
1 Drill pipe
7304.41.020
2 Other
7304.49
Andere
7304.49.010
1 Drill pipe
7304.49.020
2 Other
7304.49
Andere
7304.51
Koud getrokken of koud gewalst
7304.51.010
1 Drill pipe
7304.51.020
2 Other
7304.59
Andere
7304.59.010
1 Drill pipe
7304.59.020
2 Other
7304.90
Andere
7304.90.050
1 Drill pipe
7304.90
Andere
7304.90.030
(1)Of alloy steel
7304.90.040
(2)Other
7305
Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal
7305
Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal
7305.11
Overlangs gelast, door booglassen onder poederdek
7305.11.010
1 Of alloy steel
7305.11.020
2 Other
7305.12
Op andere wijze overlangs gelast
7305.12.010
1 Of alloy steel
7305.12.020
2 Other
7305.19
Andere
7305.19.010
1 Of alloy steel
7305.19.020
2 Other
7305.20
Bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning
7305.20.010
1 Of alloy steel
7305.20.020
2 Other
7305.20
Bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning
7305.31
Overlangs gelast
7305.31.010
1 Of alloy steel
7305.31.020
2 Other
7305.39
Andere
7305.39.010
1 Of alloy steel
7305.39.020
2 Other
7305.90
Andere
7305.90.010
1 Of alloy steel
7305.90.020
2 Other
7306
Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal
7306
Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal
7306.11.000
Welded, of stainless steel
7306.19
Andere
7306.19.100
1 Of alloy steel
7306.19.900
2 Other
7306.19
Andere
7306.21.000
Welded, of stainless steel
7306.29
Andere
7306.29.100
1 Of alloy steel
7306.29.900
2 Other
7306.30
Andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7306.30
Andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7306.30.011
-- Plated or coated
7306.30.019
-- Other
7306.30
Andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal
7306.30.021
-- Plated or coated
7306.30.029
-- Other
7306.30.090
- Other
7306.40.000
Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel
7306.50.000
Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel
7306.50
Andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal
7306.61
Met vierkant of rechthoekig profiel
7306.61.100
1 Of alloy steel
7306.61
Met vierkant of rechthoekig profiel
7306.61.910
- With any side of 200mm or more
7306.61.990
- Other
7306.69
Met ander profiel
7306.69.100
1 Of alloy steel
7306.69.900
2 Other
7306.90
Andere
7306.90.010
1 Of alloy steel
7306.90.020
2 Other
7307
Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of van staal
7307
Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of van staal
7307.11.000
Of non-malleable cast iron
7307.19.000
Andere
7307.19
Andere
7307.21.000
Flanges
7307.22.000
Threaded elbows, bends and sleeves
7307.23.000
Butt welding fittings
7307.29.000
Andere
7307.29
Andere
7307.91.000
Flanges
7307.92.000
Threaded elbows, bends and sleeves
7307.93
Hulpstukken, door stomplassen te bevestigen
7307.93.010
ツ−Of carbon steelツ(manufactured with steel specified in Note 1 (d) to Chapter 72, but excluding those manufactured with other alloy steel specified in Note 1 (f) to Chapter 72ツ)
7307.93.090
ツ−Other
7307.99.000
Andere
7308
Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken
7308.10.000
Bridges and bridge-sections
7308.20.000
Towers and lattice masts
7308.30.000
Doors, windows and their frames and thresholds for doors
7308.40.000
Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping
7308.90
Andere
7308.90.010
- Structures and parts thereof
7308.90.090
- Other
7309.00.000
Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
7310
Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
7310.10.000
Of a capacity of 50l or more
7310.10
Met een inhoudsruimte van 50 l of meer
7310.21.000
Cans which are to be closed by soldering or crimping
7310.29
Andere
7310.29.010
- Cans used as sales packings for foodstuffs and beverages
7310.29.090
- Other
7311.00.000
Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal
7312
Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit
7312.10
Kabels en strengen
7312.10.010
- Stranded wire
7312.10
Kabels en strengen
7312.10.091
-- Of a cross-section dimension exceeding 3mm
7312.10.092
-- Of a cross-section dimension not exceeding 3mm
7312.90.000
Andere
7313.00.000
Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, bestaande uit getorste draden of uit strippen, al dan niet voorzien van punten, stekels of tanden, van ijzer of van staal
7314
Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal
7314
Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal
7314.12.000
Endless bands for machinery, of stainless steel
7314.14.000
Other woven cloth, of stainless steel
7314.19.000
Andere
7314.20.000
Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3mm or more and having a mesh size of 100㎠ or more
7314.20
Metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van draad waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 3 mm of meer bedraagt en met een maas van 100 cm2 of meer
7314.31.000
Plated or coated with zinc
7314.39.000
Andere
7314.39
Ander
7314.41.000
Plated or coated with zinc
7314.42.000
Coated with plastics
7314.49.000
Andere
7314.50.000
Expanded metal
7315
Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
7315
Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
7315.11.000
Roller chain
7315.12.000
Andere kettingen
7315.19.000
Delen
7315.20.000
Skid chain
7315.20
Sneeuwkettingen
7315.81.000
Stud-link
7315.82.000
Other, welded link
7315.89.000
Andere
7315.90.000
Other parts
7316.00.000
Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
7317.00.000
Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper
7318
Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal
7318
Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal
7318.11.000
Coach screws
7318.12.000
Other wood screws
7318.13.000
Screw hooks and screw rings
7318.14.000
Self-tapping screws
7318.15
Andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen
7318.15
Andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen
7318.15.011
-- Of stainless steel
7318.15.019
-- Other
7318.15.090
- Screws
7318.16
Moeren
7318.16.010
- Of stainless steel
7318.16.090
- Other
7318.19.000
Andere
7318.19
Andere
7318.21.000
Spring washers and other lock washers
7318.22.000
Other washers
7318.23.000
Rivets
7318.24.000
Cotters and cotter-pins
7318.29.000
Andere
7319
Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van ijzer of van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of van staal, elders genoemd noch elders onder begrepen
7319.40.000
Safety pins and other pins
7319.90.000
Andere
7320
Veren en veerbladen, van ijzer of van staal
7320.10
Bladveren en veerbladen daarvoor
7320.10.010
1 Chassis springs and leaves therefor, for motor vehicles
7320.10.090
2 Other
7320.20
Schroefveren
7320.20.010
1 Chassis springs for motor vehicles
7320.20.090
2 Other
7320.90
Andere
7320.90.010
1 Chassis springs for motor vehicles
7320.90.090
2 Other
7321
Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke mede dienen voor centrale verwarming daaronder begrepen), barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
7321
Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke mede dienen voor centrale verwarming daaronder begrepen), barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
7321.11.000
For gas fuel or for both gas and other fuels
7321.12.000
For liquid fuel
7321.19.000
Other, including appliances for solid fuel
7321.19
Andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen
7321.81.000
For gas fuel or for both gas and other fuels
7321.82.000
For liquid fuel
7321.89.000
Other, including appliances for solid fuel
7321.90.000
Delen
7322
Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (andere dan die met een elektrische warmtebron), ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden van gekoelde of geconditioneerde lucht, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal
7322
Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (andere dan die met een elektrische warmtebron), ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden van gekoelde of geconditioneerde lucht, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal
7322.11.000
Of cast iron
7322.19.000
Andere
7322.90.000
Andere
7323
Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van ijzer of van staal
7323.10.000
Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like
7323.10
Ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden
7323.91.000
Of cast iron, not enamelled
7323.92.000
Of cast iron, enamelled
7323.93.000
Of stainless steel
7323.94.000
Of iron (other than cast iron) or steel, enamelled
7323.99.000
Andere
7324
Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal
7324.10.000
Sinks and wash basins, of stainless steel
7324.10
Gootstenen en wasbakken van roestvrij staal
7324.21.000
Of cast iron, whether or not enamelled
7324.29.000
Andere
7324.90.000
Other, including parts
7325
Andere gegoten werken van ijzer of van staal
7325.10.000
Of non-malleable cast iron
7325.10
Van niet-smeedbaar gietijzer
7325.91.000
Grinding balls and similar articles for mills
7325.99
Andere
7325.99.010
- Of cast steel
7325.99.090
- Other
7326
Andere werken van ijzer of van staal
7326
Andere werken van ijzer of van staal
7326.11.000
Grinding balls and similar articles for mills
7326.19.000
Andere
7326.20.000
Articles of iron or steel wire
7326.90
Andere
7326.90.010
- Endless conveyor belts, including unfinished conveyor belts with rivet holes at the extremities, in rolls
7326.90
Andere
7326.90.030
-- Forgings of iron or steel, worked
7326.90.090
-- Other

Need help to the find appropriate HS Code ?