HS-codes - 76: Aluminium en werken van aluminium

7601
Ruw aluminium
7601.10
Niet-gelegeerd aluminium
7601.20
Aluminiumlegeringen
7602
Resten en afval, van aluminium
-
Resten
7603
Poeder en schilfers, van aluminium
7603.10
Poeder, ander dan met lamellaire structuur
7603.20
Poeder met lamellaire structuur; schilfers
7604
Staven en profielen, van aluminium
7604.10
Van niet-gelegeerd aluminium
7604.11
Van aluminiumlegeringen
7604.21
Holle profielen
7604.29
Andere
7605
Draad van aluminium
-
Van niet-gelegeerd aluminium
7605.11
Waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 7 mm overtreft
7605.19
Ander
-
Van aluminiumlegeringen
7605.21
Waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 7 mm overtreft
7605.29
Ander
7606
Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm
-
Vierkant of rechthoekig
7606.11
Van niet-gelegeerd aluminium
7606.12
Van aluminiumlegeringen
-
Andere
7606.91
Van niet-gelegeerd aluminium
7606.92
Van aluminiumlegeringen
7607
Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)
-
Niet op een drager
7607.11
Enkel gewalst
7607.19
Andere
7607.20
Op een drager
7608
Buizen en pijpen, van aluminium
7608.10
Van niet-gelegeerd aluminium
7608.20
Van aluminiumlegeringen
7609
Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium
7610
Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, torens, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van aluminium, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken
7610.10
Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels
7610.90
Andere
7611.00
Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
7612
Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
7612.10
Soepele tubes (bijvoorbeeld voor tandpasta)
7612.90
Andere
7613
Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium
7614
Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit
7614.10
Met een kern van staal
7614.90
Andere
7615
Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van aluminium; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van aluminium
7615.10
Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden
7615.20
Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan
7616
Andere werken van aluminium
7616.10
Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen, schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen
7616.11
Andere
7616.91
Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad
7616.99
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?