HS-codes - 78: Lood en werken van lood

7801
Ruw lood
7801.10.00
Geraffineerd lood
-
Ander
7801.91.00
Waarin, van de andere elementen, antimoon met het hoogste gewicht voorkomt
7801.91.00.10
Bevattende 0,02 of meer gewichtspercenten zilver en bestemd om te worden geraffineerd (werklood)
7801.91.00.90
Ander
7801.99.00
Ander
7801.99.10.00
Bevattende 0,02 of meer gewichtspercenten zilver en bestemd om te worden geraffineerd (werklood)
7801.99.90.00
Ander
7802.00
Resten en afval, van lood
7804
Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van lood
-
Platen, bladen en strippen
7804.11.00
Bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)
7804.19.00
Andere
7804.20.00
Poeder en schilfers
7806
Andere werken van lood
7806.00.10.00
Bergingsmiddelen met loden bekleding ter afscherming van radioactieve straling, voor het vervoer of de opslag van radioactieve stoffen
7806.00.80.00
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?