HS-codes - 81: Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen

8101
Wolfraam en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
8101.10.00
Poeder
-
Andere
8101.94.00
Ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen
8101.96.00
Draad
8101.97.00
Resten en afval
8101.99.00
Andere
8102
Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
8102.10.00
Poeder
-
Andere
8102.94.00
Ruw molybdeen, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen
8102.95.00
Staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen en strippen
8102.96.00
Draad
8102.97.00
Resten en afval
8102.99.00
Andere
8103
Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
8103.20.00
Ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen; poeder
8103.30.00
Resten en afval
-
Andere
8103.91.00
Smeltkroezen
8103.99.00
Andere
8104
Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
-
Ruw magnesium
8104.11.00
Bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium
8104.19.00
Ander
8104.20.00
Resten en afval
8104.30.00
Draaisel en korrels, gekalibreerd; poeder
8104.90.00
Andere
8105
Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
8105.20.00
Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; ruw kobalt; poeder
8105.30.00
Resten en afval
8105.90.00
Andere
8106
Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
8106.10.00
Bevattende meer dan 99,99 gewichtspercenten bismut
8106.90.00
Andere
8108
Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
8108.20.00
Ruw titaan; poeder
8108.30.00
Resten en afval
8108.90.00
Andere
8108.90.00.10
Plates, sheets, strip and foil, not alloyed
8108.90.00.20
Tubes and pipes, not alloyed
8108.90.00.90
Andere
8109
Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
-
Ruw zirkonium; poeder
8109.21.00
Bevattende minder dan 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen zirkonium
8109.29.00
Andere
-
Resten en afval
8109.31.00
Bevattende minder dan 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen zirkonium
8109.39.00
Andere
-
Andere
8109.91.00
Bevattende minder dan 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen zirkonium
8109.99.00
Andere
8110
Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
8110.10.00
Ruw antimoon; poeder
8110.20.00
Resten en afval
8110.90.00
Andere
8111.00
Manganese and articles thereof, including waste and scrap.
8112
Beryllium, chroom, hafnium (celtium), rhenium, thallium, cadmium, germanium, vanadium, gallium, indium en niobium (columbium), alsmede werken van deze metalen, resten en afval daaronder begrepen
-
Beryllium
8112.12.00
Ruw; poeder
8112.13.00
Resten en afval
8112.19.00
Andere
-
Chroom
8112.21.00
Ruw; poeder
8112.22.00
Resten en afval
8112.29.00
Andere
-
Hafnium
8112.31.00
Ruw; resten en afval; poeder
8112.39.00
Andere
-
Rhenium
8112.41.00
Ruw; resten en afval; poeder
8112.49.00
Andere
-
Thallium
8112.51.00
Ruw; poeder
8112.52.00
Resten en afval
8112.59.00
Andere
-
Cadmium
8112.61.00
Resten en afval
8112.69.00
Andere
-
Andere
8112.92.00
Ruw; resten en afval; poeder
8112.99.00
Andere
8113.00
Cermets and articles thereof, including waste and scrap.

Need help to the find appropriate HS Code ?