HS-codes - 84: Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan

8401
Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopenscheiding
8401.10
Kernreactoren
8401.20
Machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daarvan
8401.30
Niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen)
8401.40
Delen van kernreactoren
8402
Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water
-
Stoomketels
8402.11
Waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45 ton per uur
8402.12
Waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45 ton per uur
8402.19
Andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen
8402.20
Ketels voor oververhit water
8402.90
Delen
8403
Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402
8403.10
Ketels
8403.90
Delen
8404
Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bijvoorbeeld economisers of voorwarmers, oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor stoommachines
8404.10
Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403
8404.20
Condensors voor stoommachines
8404.90
Delen
8405
Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen
8405.10
Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen
8405.90
Delen
8406
Stoomturbines en andere dampturbines
8406.10
Turbines voor de voortstuwing van schepen
8406.11
Andere turbines
8406.81
Met een vermogen van meer dan 40 mw
8406.82
Met een vermogen van niet meer dan 40 mw
8406.90
Delen
8407
Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen
8407.10
Luchtvaartuigmotoren
8407.11
Motoren voor de voortstuwing van schepen
8407.21
Buitenboordmotoren
8407.29
Andere
8407.12
Motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87
8407.31
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³
8407.32
Met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm3
8407.33
Met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 1 000 cm3
8407.34
Met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm3
8407.90
Andere motoren
8408
Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)
8408.10
Motoren voor de voortstuwing van schepen
8408.20
Motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87
8408.90
Andere motoren
8409
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408
8409.10
Voor luchtvaartuigmotoren
8409.11
Andere
8409.91
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor zuigermotoren met vonkontsteking
8409.99
Andere
8410
Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daarvoor
-
Waterturbines en waterraderen (waterwielen)
8410.11
Met een vermogen van niet meer dan 1 000 kw
8410.12
Met een vermogen van meer dan 1 000 doch niet meer dan 10 000 kw
8410.13
Met een vermogen van meer dan 10 000 kw
8410.90
Delen, regulators daaronder begrepen
8411
Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines
-
Turbinestraalmotoren
8411.11
Met een stuwkracht van niet meer dan 25 kn
8411.12
Met een stuwkracht van meer dan 25 kn
-
Schroefturbines
8411.21
Met een vermogen van niet meer dan 1 100 kw
8411.22
Met een vermogen van meer dan 1 100 kw
-
Andere gasturbines
8411.81
Met een vermogen van niet meer dan 5 000 kw
8411.82
Met een vermogen van meer dan 5 000 kw
-
Delen
8411.91
Van turbinestraalmotoren of van schroefturbines
8411.99
Andere
8412
Andere motoren en andere krachtmachines
8412.10
Straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren
8412.11
Hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines
8412.21
Rechtlijnig werkend (cilinders)
8412.29
Andere
8412.12
Pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines
8412.31
Rechtlijnig werkend (cilinders)
8412.39
Andere
8412.80
Andere
8412.90
Delen
8413
Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; elevatoren voor vloeistoffen
-
Pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een meettoestel te worden voorzien
8413.11
Distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermiddelen, van de soort gebruikt in benzinestations en garages
8413.19
Andere
8413.20
Handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8413 11 of 8413 19
8413.30
Brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
8413.40
Betonpompen
8413.50
Andere oscillerende verdringerpompen
8413.60
Andere roterende verdringerpompen
8413.70
Andere centrifugaalpompen
8413.71
Andere pompen; elevatoren voor vloeistoffen
8413.81
Pompen
8413.82
Elevatoren voor vloeistoffen
8413.72
Delen
8413.91
Van pompen
8413.92
Van elevatoren voor vloeistoffen
8414
Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filters; gasdichte biologische veiligheidskasten, ook indien met filters
8414.10
Vacuümpompen
8414.20
Hand- en voetpompen, voor lucht
8414.30
Compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties
8414.40
Luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht om door een voertuig te worden getrokken
8414.41
Ventilatoren
8414.51
Tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een vermogen van niet meer dan 125 w
8414.59
Andere
8414.60
Afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van niet meer dan 120 cm
8414.70
Gasdichte biologische veiligheidskasten
8414.80
Andere
8414.90
Delen
8415
Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen
8415.10
Van de soort die aan een raam, muur, plafond of vloer wordt bevestigd en die uit één enkele eenheid bestaat of van het type "split-systeem" (systemen met afzonderlijke elementen)
8415.20
Van de soort gebruikt voor het comfort van personen in motorvoertuigen
8415.21
Andere
8415.81
Uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien van een klep voor het omkeren van de werking daarvan (omkeerbare warmtepompen)
8415.82
Andere, voorzien van een koeltechnische inrichting
8415.83
Niet voorzien van een koeltechnische inrichting
8415.90
Delen
8416
Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde vaste brandstof of met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen
8416.10
Branders voor vloeibare brandstof
8416.20
Andere branders, branders voor meer dan een soort brandstof daaronder begrepen
8416.30
Automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen
8416.90
Delen
8417
Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval daaronder begrepen, niet elektrisch
8417.10
Roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen en andere ovens voor thermische behandeling van ertsen of van metalen
8417.20
Bakkersovens
8417.80
Andere
8417.90
Delen
8418
Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415
8418.10
Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan
8418.11
Koelkasten voor huishoudelijk gebruik
8418.21
Met compressiekoeling
8418.29
Andere
8418.30
Vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l
8418.40
Vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l
8418.50
Andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en dergelijke) voor het bewaren en het uitstallen, uitgerust met koel- of vriesinrichting
8418.51
Andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek; warmtepompen
8418.61
Warmtepompen, andere dan machines en apparaten voor de regeling van het klimaat bedoeld bij 8415
8418.69
Andere
8418.52
Delen
8418.91
Meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te worden voorzien
8418.99
Andere
8419
Toestellen, apparaten, inrichtingen en laboratoriumuitrusting, ook indien elektrisch verhit (met uitzondering van ovens en andere toestellen bedoeld bij post 8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch
-
Geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch
8419.11
Gasgeisers
8419.12
Zonneboilers
8419.19
Andere
8419.20
Sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik
8419.21
Droogtoestellen
8419.33
Apparaten voor het vriesdrogen, eenheden voor het vriesdrogen en verstuivingsdrogers
8419.34
Andere, voor landbouwproducten
8419.35
Andere, voor hout, papierstof, papier of karton
8419.39
Andere
8419.40
Distilleertoestellen en rectificeertoestellen
8419.50
Warmtewisselaars
8419.60
Apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere gassen
8419.61
Andere toestellen, apparaten en inrichtingen
8419.81
Voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen van spijzen
8419.89
Andere
8419.90
Delen
8420
Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor
8420.10
Kalanders en walsmachines
8420.11
Delen
8420.91
Cilinders
8420.99
Andere
8421
Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen
-
Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen
8421.11
Melkontromers
8421.12
Centrifuges voor wasgoed
8421.19
Andere
-
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen
8421.21
Voor het filtreren of zuiveren van water
8421.22
Voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan water
8421.23
Smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
8421.29
Andere
-
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen
8421.31
Luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
8421.32
Katalysatoren en deeltjesfilters, ook indien gecombineerd, om uitlaatgassen van verbrandingsmotoren te zuiveren of te filteren
8421.39
Andere
-
Delen
8421.91
Van centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen
8421.99
Andere
8422
Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergings middelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen); toestellen voor het persen van koolzuur in dranken
-
Machines voor het afwassen van vaatwerk
8422.11
Voor huishoudelijk gebruik
8422.19
Andere
8422.20
Machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen
8422.30
Machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken
8422.40
Andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen)
8422.90
Delen
8423
Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten
8423.10
Personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen
8423.20
Toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden
8423.30
Toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere bergingsmiddelen
8423.31
Andere weegtoestellen en weeginrichtingen
8423.81
Met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg
8423.82
Met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 5 000 kg
8423.89
Andere
8423.90
Gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen en weeginrichtingen
8424
Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen
8424.10
Blusapparaten, ook indien gevuld
8424.20
Spuitpistolen en dergelijke toestellen
8424.30
Zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen
8424.31
Sproeiers voor de land- of tuinbouw
8424.41
Draagbare sproeiers
8424.49
Andere
8424.32
Andere toestellen
8424.82
Voor de land- of tuinbouw
8424.89
Andere
8424.90
Delen
8425
Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en vijzels
-
Takels
8425.11
Met elektromotor
8425.19
Andere
-
Lieren; kaapstanders
8425.31
Met elektromotor
8425.39
Andere
-
Dommekrachten en vijzels
8425.41
Stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen
8425.42
Andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend
8425.49
Andere
8426
Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan
-
Loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en portaalwagens
8426.11
Loopkranen
8426.12
Verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens
8426.19
Andere
8426.20
Torenkranen
8426.30
Portaalkranen
8426.31
Andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht
8426.41
Op luchtbanden
8426.49
Andere
8426.32
Andere machines en toestellen
8426.91
Ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd
8426.99
Andere
8427
Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting
8427.10
Transportwagens met eigen beweegkracht, aangedreven door een elektromotor
8427.20
Andere transportwagens met eigen beweegkracht
8427.90
Andere transportwagens
8428
Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen (bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen)
8428.10
Personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begrepen
8428.20
Pneumatische transportinrichtingen
8428.21
Andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen
8428.31
Speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik
8428.32
Andere, werkend met bakken
8428.33
Andere, werkend met banden
8428.39
Andere
8428.40
Roltrappen en rolpaden
8428.60
Kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen; trekmechanismen voor kabelsporen
8428.70
Industriële robots
8428.90
Andere machines en toestellen
8429
Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht
-
Bulldozers en angledozers
8429.11
Op rupsbanden
8429.19
Andere
8429.20
Egaliseermachines
8429.30
Schrapers
8429.40
Wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines
8429.41
Mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen
8429.51
Laadschoppen met voorschop
8429.52
Machines waarvan de bovenbouw 360° kan draaien
8429.59
Andere
8430
Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers
8430.10
Heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen
8430.20
Sneeuwruimers
8430.21
Gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van tunnels
8430.31
Met eigen beweegkracht
8430.39
Andere
8430.22
Andere machines voor het boren
8430.41
Met eigen beweegkracht
8430.49
Andere
8430.50
Andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht
8430.51
Andere machines en toestellen, zonder eigen beweegkracht
8430.61
Machines en toestellen voor het aanstampen
8430.69
Andere
8431
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430
8431.10
Van machines of toestellen bedoeld bij post 8425
8431.20
Van machines of toestellen bedoeld bij post 8427
8431.21
Van machines of toestellen bedoeld bij post 8428
8431.31
Van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder begrepen), dan wel van roltrappen
8431.39
Andere
8431.22
Van machines of toestellen bedoeld bij post 8426, 8429 of 8430
8431.41
Emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen
8431.42
Bladen voor bulldozers of voor angledozers
8431.43
Delen van machines voor het boren bedoeld bij onderverdeling 8430 41 of 8430 49
8431.49
Andere
8432
Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; rollers voor gras- en sportvelden
8432.10
Ploegen
8432.11
Eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachines
8432.21
Schijfeggen
8432.29
Andere
8432.12
Zaai-, plant- en pootmachines
8432.31
Directe zaai-, plant- en pootmachines zonder grondbewerking
8432.39
Andere
8432.13
Machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen
8432.41
Mestverspreiders
8432.42
Kunstmeststrooiers
8432.80
Andere machines, toestellen en werktuigen
8432.90
Delen
8433
Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwproducten, stro- en veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post 8437
-
Gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder begrepen
8433.11
Met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting
8433.19
Andere
8433.20
Andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder begrepen
8433.30
Andere machines en toestellen voor het hooien
8433.40
Stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen
8433.41
Andere machines en toestellen voor het oogsten; dorsmachines
8433.51
Maaidorsers
8433.52
Andere dorsmachines
8433.53
Machines voor het oogsten van wortels en knollen
8433.59
Andere
8433.60
Machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten
8433.90
Delen
8434
Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven
8434.10
Melkmachines
8434.20
Machines en toestellen voor zuivelbedrijven
8434.90
Delen
8435
Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van dergelijke dranken
8435.10
Machines en toestellen
8435.90
Delen
8436
Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt
8436.10
Machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder
8436.11
Machines en toestellen voor de pluimveeteelt, broedmachines en kunstmoeders daaronder begrepen
8436.21
Broedmachines en kunstmoeders
8436.29
Andere
8436.80
Andere machines en toestellen
8436.81
Delen
8436.91
Van machines of toestellen voor de pluimveeteelt, van broedmachines of van kunstmoeders
8436.99
Andere
8437
Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten; machines en toestellen voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten, andere dan machines en toestellen die in het boerenbedrijf worden gebruikt
8437.10
Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten
8437.80
Andere machines en toestellen
8437.90
Delen
8438
Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken, andere dan machines en toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke of van plantaardige of microbiële vette oliën of vetten
8438.10
Machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen of voor het vervaardigen van deegwaren
8438.20
Machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed, cacao of chocolade
8438.30
Machines en toestellen voor suikerfabrieken
8438.40
Machines en toestellen voor brouwerijen
8438.50
Machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van vlees
8438.60
Machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of groenten
8438.80
Andere machines en toestellen
8438.90
Delen
8439
Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton
8439.10
Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen
8439.20
Machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of van karton
8439.30
Machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton
8439.31
Delen
8439.91
Van machines of toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen
8439.99
Andere
8440
Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen
8440.10
Machines en toestellen
8440.90
Delen
8441
Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen
8441.10
Snijmachines
8441.20
Machines voor de vervaardiging van zakken of van enveloppen
8441.30
Machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of van dergelijke bergingsmiddelen, anders dan door vormen
8441.40
Machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit papier of uit karton
8441.80
Andere machines en toestellen
8441.90
Delen
8442
Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465) voor het prepareren of het maken van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)
8442.30
Machines, toestellen en uitrustingsstukken
8442.40
Delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken
8442.50
Drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)
8443
Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442; andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd; delen en toebehoren daarvan
-
Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442
8443.11
Machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met rollen
8443.12
Machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoorgebruik, gevoed met vellen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 22 cm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 36 cm bedraagt
8443.13
Andere machines en toestellen voor de offsetdruk
8443.14
Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie
8443.15
Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere dan gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie
8443.16
Machines en toestellen voor de flexografie
8443.17
Machines en toestellen voor de diepdruk
8443.19
Andere
-
Andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd
8443.31
Machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of telekopiëren verrichten, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk
8443.32
Andere, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk
8443.39
Andere
-
Delen en toebehoren
8443.91
Delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442
8443.99
Andere
8444
Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen
8445
Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het spoelen, het opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bindgaren en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt op de machines bedoeld bij post 8446 of 8447
-
Machines voor het bereiden van spinvezels
8445.11
Kaardmachines
8445.12
Kammachines
8445.13
Voorspinmachines
8445.19
Andere
8445.20
Machines voor het spinnen
8445.30
Machines voor het doubleren of twijnen
8445.40
Machines voor het spoelen, opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of afhaspelen van textielstoffen
8445.90
Andere
8446
Weefgetouwen
8446.10
Voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm
8446.11
Voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, met schietspoel
8446.21
Met motor
8446.29
Andere
8446.30
Voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, andere dan met schietspoel
8447
Breimachines, naai-breimachines ("stitch-bonding"-machines), guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlechtwerk of van filetweefsel, alsmede machines voor het tuften
-
Rondbreimachines
8447.11
Met een cilinderdiameter van niet meer dan 165 mm
8447.12
Met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm
8447.20
Vlakbreimachines; naai-breimachines ("stitch-bonding"-machines)
8447.90
Andere
8448
Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld dobby's of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen); delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze post of bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, breimachinenaalden)
-
Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447
8448.11
Dobby's (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, kaartherhalers, kaartenpons-, kaartenkopieer- en kaartenrijgmachines
8448.19
Andere
8448.20
Delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8444 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
8448.21
Delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8445 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
8448.31
Kaardbeslag
8448.32
Voor machines voor het bereiden van spinvezels, andere dan kaardbeslag
8448.33
Spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers)
8448.39
Andere
8448.22
Delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
8448.42
Rieten, hevels en schachten
8448.49
Andere
8448.23
Delen en toebehoren voor de machines of toestellen bedoeld bij post 8447 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
8448.51
Platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van mazen
8448.59
Andere
8449.00
Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt of van gebonden textielvlies, zowel aan het stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de vervaardiging van vilthoeden daaronder begrepen; hoedvormen
8450
Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting
-
Machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed
8450.11
Volautomatische machines
8450.12
Andere machines, met ingebouwde centrifuge
8450.19
Andere
8450.20
Machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog wasgoed
8450.90
Delen
8451
Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij post 8450) voor het wassen, het reinigen, het wringen, het drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen daaronder begrepen), het bleken, het verven, het appreteren, het afwerken, het bestrijken of het impregneren van garens, van weefsels of van textielwaren, alsmede machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen die worden gebruikt bij de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum; machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels
8451.10
Machines voor het droog reinigen
8451.11
Droogmachines
8451.21
Met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed
8451.29
Andere
8451.30
Strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begrepen)
8451.40
Machines voor het wassen, het bleken of het verven
8451.50
Machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels
8451.80
Andere machines en toestellen
8451.90
Delen
8452
Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines
8452.10
Naaimachines voor huishoudelijk gebruik
8452.11
Andere naaimachines
8452.21
Automatische eenheden
8452.29
Andere
8452.30
Naalden voor naaimachines
8452.90
Meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, alsmede delen daarvan; andere delen van naaimachines
8453
Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naaimachines
8453.10
Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder
8453.20
Machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel
8453.80
Andere machines en toestellen
8453.90
Delen
8454
Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen
8454.10
Convertors
8454.20
Gietvormen voor ingots en gietpannen
8454.30
Gietmachines
8454.90
Delen
8455
Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor
8455.10
Walsstoelen voor buizen
8455.11
Andere walsstoelen
8455.21
Voor het warm walsen of voor het gecombineerd warm en koud walsen
8455.22
Voor het koud walsen
8455.30
Walsrollen
8455.90
Andere delen
8456
Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische procedés, van elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen; waterstraalsnijmachines
-
Werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen
8456.11
Werkend met behulp van laserstralen
8456.12
Werkend met behulp van andere licht- of fotonenstralen
8456.20
Werkend met behulp van ultrasone trillingen
8456.30
Werkend met behulp van elektro-erosie (vonkerosie)
8456.40
Werkend met behulp van plasmastralen
8456.50
Waterstraalsnijmachines
8456.90
Andere
8457
Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van metalen
8457.10
Bewerkingscentra
8457.20
Enkel-stationsbewerkingsmachines
8457.30
Meervoudige transferbewerkingsmachines
8458
Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het verspanend bewerken van metaal
-
Horizontale draaibanken
8458.11
Met numerieke besturing
8458.19
Andere
-
Andere draaibanken
8458.91
Met numerieke besturing
8458.99
Andere
8459
Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen, andere dan de draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) bedoeld bij post 8458
8459.10
Bewerkingseenheden op slede
8459.11
Andere boormachines
8459.21
Met numerieke besturing
8459.29
Andere
8459.12
Andere ruim-freesmachines
8459.31
Met numerieke besturing
8459.39
Andere
8459.13
Andere ruimmachines
8459.41
Met numerieke besturing
8459.49
Andere
8459.14
Kniefreesmachines
8459.51
Met numerieke besturing
8459.59
Andere
8459.15
Andere freesmachines
8459.61
Met numerieke besturing
8459.69
Andere
8459.70
Andere machines voor het snijden of tappen van draad
8460
Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslijpen, honen of op andere wijze afwerken van metalen of van cermets, met behulp van slijpmiddelen (slijpstenen, slijpschijven, hoonstenen) of polijstschijven, andere dan de machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen bedoeld bij post 8461
-
Vlakslijpmachines
8460.12
Met numerieke besturing
8460.19
Andere
-
Andere slijpmachines
8460.22
Centerloze uitwendige rondslijpmachines, met numerieke besturing
8460.23
Andere rondslijpmachines, met numerieke besturing
8460.24
Andere, met numerieke besturing
8460.29
Andere
-
Machines voor het slijpen van gereedschap
8460.31
Met numerieke besturing
8460.39
Andere
8460.40
Hoon- en lapmachines
8460.90
Andere
8461
Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken van metaal of van cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen
8461.20
Sterkearmschaafbanken en steekbanken
8461.30
Trekfreesbanken
8461.40
Machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen
8461.50
Zaagmachines en afsteekbanken
8461.90
Andere
8462
Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of matrijssmeden van metaal andere dan walsstoelen; machines (persen en lijnen voor het overlangs of op lengte snijden daaronder begrepen) voor het buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van metaalcarbiden, andere dan de hiervoor bedoelde machines
-
Machines voor het warm bewerken door middel van smeden, matrijssmeden (persen daaronder begrepen) of hameren
8462.11
Machines voor het gesloten matrijssmeden
8462.19
Andere
-
Machines ((af)kantpersen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken, voor vlakke producten
8462.22
Machines voor profielvorming
8462.23
(af)kantpersen met numerieke besturing
8462.24
Paneelbuigers met numerieke besturing
8462.25
Rolvormmachines met numerieke besturing
8462.26
Andere machines voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken, met numerieke besturing
8462.29
Andere
-
Lijnen voor het overlangs of op lengte snijden en andere snijmachines (met uitzondering van persen) voor vlakke producten, andere dan gecombineerde ponssnijmachines
8462.32
Lijnen voor het overlangs of op lengte snijden
8462.33
Snijmachines met numerieke besturing
8462.39
Andere
-
Machines (met uitzondering van persen) voor het ponsen, het inkepen of het nibbelen, voor vlakke producten, gecombineerde ponssnijmachines daaronder begrepen
8462.42
Met numerieke besturing
8462.49
Andere
-
Machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven (met uitzondering van persen)
8462.51
Met numerieke besturing
8462.59
Andere
-
Persen voor het koud bewerken van metaal
8462.61
Hydraulische persen
8462.62
Mechanische persen
8462.63
Servopersen
8462.69
Andere
8462.90
Andere
8463
Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal of van cermets
8463.10
Trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke
8463.20
Schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines
8463.30
Machines voor het bewerken van draad
8463.90
Andere
8464
Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas
8464.10
Zaagmachines
8464.20
Slijp- en polijstmachines
8464.90
Andere
8465
Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op andere wijze samenvoegen daaronder begrepen) voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen
8465.10
Machines waarmee bewerkingen van verschillende aard zonder tussentijdse gereedschapswisseling kunnen worden uitgevoerd
8465.20
Bewerkingscentra
8465.21
Andere
8465.91
Zaagmachines
8465.92
Schaafmachines, freesmachines en profileermachines
8465.93
Schuur-, slijp- en polijstmachines
8465.94
Machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten
8465.95
Boormachines en uitsteekmachines
8465.96
Splijt-, afsnij- en schilmachines
8465.99
Andere
8466
Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465, daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op deze machines; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten
8466.10
Gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen
8466.20
Werkstukhouders
8466.30
Verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op machines
8466.31
Andere
8466.91
Voor machines bedoeld bij post 8464
8466.92
Voor machines bedoeld bij post 8465
8466.93
Voor machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8461
8466.94
Voor machines bedoeld bij post 8462 of 8463
8467
Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde elektrische of niet-elektrische motor wordt aangedreven
-
Pneumatisch
8467.11
Roterend (ook indien met slagmechanisme)
8467.19
Ander
-
Met ingebouwde elektromotor
8467.21
Boormachines van alle soorten
8467.22
Zagen
8467.29
Ander
-
Ander gereedschap
8467.81
Kettingzagen
8467.89
Ander
-
Delen
8467.91
Van kettingzagen
8467.92
Van pneumatisch gereedschap
8467.99
Andere
8468
Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook indien geschikt voor het snijden, andere dan die bedoeld bij post 8515; machines en toestellen voor het oppervlakteharden, werkend met gas
8468.10
Handbranders
8468.20
Andere machines en toestellen, werkend met gas
8468.80
Andere machines en toestellen
8468.90
Delen
8470
Rekenmachines en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties; boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor de afgifte van kaartjes en dergelijke machines, met rekenmechanisme; kasregisters
8470.10
Elektronische rekenmachines die zonder externe elektrische energiebron kunnen functioneren en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties
8470.11
Andere elektronische rekenmachines
8470.21
Schrijvende
8470.29
Andere
8470.30
Andere rekenmachines
8470.50
Kasregisters
8470.90
Andere
8471
Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen
8471.30
Draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm
8471.31
Andere automatische gegevensverwerkende machines
8471.41
Bevattende in dezelfde behuizing ten minste een centrale verwerkingseenheid en, al dan niet gecombineerd, een invoer- en uitvoereenheid
8471.49
Andere, aangeboden in de vorm van systemen
8471.50
Verwerkingseenheden, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 8471 41 en 8471 49, die in dezelfde behuizing een of twee van de volgende soorten eenheden mogen bevatten: geheugeneenheden, invoereenheden en uitvoereenheden
8471.60
Invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden bevatten
8471.70
Geheugeneenheden
8471.80
Andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines
8471.90
Andere
8472
Andere kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld hectografen en stencilmachines, adresseermachines, machines voor het automatisch afleveren van bankbiljetten, machines voor het sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potloodslijpmachines, perforeermachines en hechtmachines)
8472.10
Duplicators
8472.30
Machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enveloppe steken of het van een adresband voorzien van poststukken, machines voor het openen, het sluiten of het verzegelen van correspondentie en machines voor het aanbrengen of het stempelen van postzegels
8472.90
Andere
8473
Delen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en dergelijke) waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen bedoeld bij de posten 8470 tot en met 8472
-
Delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8470
8473.21
Van de elektronische rekenmachines bedoeld bij de onderverdelingen 8470 10, 8470 21 en 8470 29
8473.29
Andere
8473.30
Delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8471
8473.40
Delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8472
8473.50
Delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor gebruik met de machines bedoeld bij twee of meer van de posten 8470 tot en met 8472
8474
Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen (poeders en pasta's daaronder begrepen); machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand
8474.10
Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden of het wassen
8474.20
Machines en toestellen voor het breken, het malen of het verpulveren
8474.21
Machines en toestellen voor het mengen of het kneden
8474.31
Betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel
8474.32
Machines voor het mengen van minerale stoffen met bitumen
8474.39
Andere
8474.80
Andere machines en toestellen
8474.90
Delen
8475
Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk
8475.10
Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas
8475.11
Machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk
8475.21
Machines voor het vervaardigen van optische vezels en van onafgewerkte vormen ("ébauches") daarvan
8475.29
Andere
8475.90
Delen
8476
Verkoopautomaten (bijvoorbeeld voor postzegels, voor sigaretten, voor levensmiddelen, voor dranken), geldwisselapparaten daaronder begrepen
-
Verkoopautomaten voor dranken
8476.21
Voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen
8476.29
Andere
-
Andere machines
8476.81
Voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen
8476.89
Andere
8476.90
Delen
8477
Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk
8477.10
Spuitgietmachines
8477.20
Strengpersen (extrudeerpersen)
8477.30
Blaasvormmachines
8477.40
Vacuümvormmachines en andere thermovormmachines
8477.41
Andere giet- of vormmachines en -toestellen
8477.51
Machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van een nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het vervaardigen van binnenbanden
8477.59
Andere
8477.80
Andere machines en toestellen
8477.90
Delen
8478
Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk
8478.10
Machines en toestellen
8478.90
Delen
8479
Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk
8479.10
Machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare werken, van bouwwerken en van dergelijke werken
8479.20
Machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden van dierlijke olie of vet of van plantaardige of microbiële vette olie of vet
8479.30
Persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van hout of van andere houtachtige stoffen, alsmede andere machines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk
8479.40
Machines voor het vervaardigen van touw en kabel
8479.50
Industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen
8479.60
Toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van verdamping
8479.61
Loopbruggen voor passagiers
8479.71
Van de soort gebruikt op luchthavens
8479.79
Andere
8479.62
Andere machines en toestellen
8479.81
Voor de behandeling van metaal, wikkelmachines voor het vervaardigen van elektrische spoelen daaronder begrepen
8479.82
Voor het mengen, het kneden, het breken, het malen, het ziften, het homogeniseren, het emulgeren of het roeren
8479.83
Koude isostatische persen
8479.89
Andere
8479.90
Delen
8480
Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof
8480.10
Vormkasten voor gieterijen
8480.20
Modelplaten voor gietvormen
8480.30
Modellen voor gietvormen
8480.31
Vormen voor metalen of voor metaalcarbiden
8480.41
Voor het spuitgieten of het persgieten
8480.49
Andere
8480.50
Vormen voor glas
8480.60
Vormen voor minerale stoffen
8480.61
Vormen voor rubber of voor kunststof
8480.71
Voor het spuitgieten of het persgieten
8480.79
Andere
8481
Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen
8481.10
Reduceerventielen
8481.20
Kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging
8481.30
Terugslagkleppen
8481.40
Overloopkleppen en veiligheidskleppen
8481.80
Andere artikelen
8481.90
Delen
8482
Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers
8482.10
Kogellagers
8482.20
Kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische rollen daaronder begrepen
8482.30
Tonlagers
8482.40
Naaldlagers, samenstellingen van kooien en naaldrollen daaronder begrepen
8482.50
Cilinderlagers, samenstellingen van kooien en rollen daaronder begrepen
8482.80
Andere, gecombineerde lagers daaronder begrepen
8482.81
Delen
8482.91
Kogels, rollen, naalden en dergelijke
8482.99
Andere
8483
Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; versnellingsbakken en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen)
8483.10
Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken
8483.20
Kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers
8483.30
Kussenblokken, andere dan die voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers; lagerschalen
8483.40
Getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen; kogellager- en rollagerassen; versnellingsbakken en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen)
8483.50
Vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen)
8483.60
Koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen daaronder begrepen)
8483.90
Afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen; delen
8484
Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen
8484.10
Metalloplastische pakking
8484.20
Mechanische afdichtingen
8484.90
Andere
8485
Machines voor additieve productie
8485.10
Door het afzetten van metaal
8485.20
Door het afzetten van kunststof of rubber
8485.30
Door het afzetten van gips, cement, keramische materialen of glas
8485.80
Andere
8485.90
Delen
8486
Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal, van elektronische geïntegreerde schakelingen of van platte beeldschermen; machines en apparaten bedoeld bij aantekening 11, onder c), op dit hoofdstuk; delen en toebehoren
8486.10
Machines en apparaten voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal
8486.20
Machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal of van elektronische geïntegreerde schakelingen
8486.30
Machines en apparaten voor de vervaardiging van platte beeldschermen
8486.40
Machines en apparaten bedoeld bij aantekening 11, onder c), op dit hoofdstuk
8486.90
Delen en toebehoren
8487
Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen
8487.10
Scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven
8487.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?