HS-codes - 84: Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan

8401
Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopenscheiding
8401.10.00
Kernreactoren
8401.20.00
Machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daarvan
8401.30.00
Niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen)
8401.40.00
Delen van kernreactoren
8402
Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water
-
Stoomketels
8402.11.00
Waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45 ton per uur
8402.12.00
Waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45 ton per uur
8402.19.00
Andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen
8402.20.00
Ketels voor oververhit water
8402.90.00
Delen
8403
Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402
8403.10.00
Ketels
8403.10.00.10
Of a kind used for heating buildings, other than domestic
8403.10.00.90
Andere
8403.90.00
Delen
8404
Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bijvoorbeeld economisers of voorwarmers, oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor stoommachines
8404.10.00
Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403
8404.10.00.10
Economizers
8404.10.00.90
Andere
8404.20.00
Condensors voor stoommachines
8404.90.00
Delen
8405
Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen
8405.10.00
Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen
8405.90.00
Delen
8406
Stoomturbines en andere dampturbines
8406.10.00
Turbines voor de voortstuwing van schepen
-
Other turbines:
8406.81.00
Met een vermogen van meer dan 40 mw
8406.81.00.10
Stationary steam turbines
8406.81.00.90
Andere
8406.82.00
Met een vermogen van niet meer dan 40 mw
8406.82.00.10
Stationary steam turbines
8406.82.00.90
Andere
8406.90.00
Delen
8406.90.10.00
Blade diaphragms, spindle discs and shafts, wholly or in chief part of metal, for the repair or remanufacture of steam turbines or parts thereof; Electro-mechanical speed regulators and parts thereof, for steam turbines
-
Other parts of the goods of tariff item No. 8406.10.00:
8406.90.21.00
Rotors, not further advanced than cleaned or machined for removal of fins, gates, sprues or risers, or to permit location in finishing machinery
8406.90.22.00
Rotors, finished for final assembly
8406.90.23.00
Blades, rotating or stationary
8406.90.29.00
Andere
-
Other parts of the goods of tariff item No. 8406.81.00 or 8406.82.00:
8406.90.31.00
Rotors, not further advanced than cleaned or machined for removal of fins, gates, sprues or risers, or to permit location in finishing machinery, wholly or in chief part of metal, for the repair or remanufacture of steam turbines or parts thereof
8406.90.32.00
Other rotors, not further advanced than cleaned or machined for removal of fins, gates, sprues or risers, or to permit location in finishing machinery
8406.90.33.00
Rotors, finished for final assembly, wholly or in chief part of metal, for the repair or remanufacture of steam turbines or parts thereof
8406.90.34.00
Other rotors, finished for final assembly
8406.90.35.00
Other rotors, wholly or in chief part of metal, for the repair or remanufacture of steam turbines or parts thereof
8406.90.36.00
Blades, rotating or stationary, wholly or chief part of metal, for the repair or remanufacture of steam turbines or parts thereof
8406.90.37.00
Other blades, rotating or stationary
8406.90.39.00
Andere
8407
Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen
8407.10.00
Luchtvaartuigmotoren
8407.10.00.20
New, not exceeding 372 kW
8407.10.00.30
New, exceeding 372 kW
8407.10.00.40
Used or rebuilt
-
Motoren voor de voortstuwing van schepen
8407.21.00
Buitenboordmotoren
8407.29.00
Andere
8407.29.10.00
Inboard-outboard engines
8407.29.20.00
Inboard engines
-
Reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87:
8407.31.00
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³
8407.32.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm3
8407.33.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 1 000 cm3
8407.33.00.10
For vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04
8407.33.00.90
Andere
8407.34.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm3
8407.34.10.00
Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc
8407.34.10.10
For tractors of subheading 8701.21 to 8701.29 or vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04
8407.34.10.90
Andere
-
Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc:
8407.34.21.00
For use in the repair of road tractors for semi-trailers, motor vehicles for the transport of ten or more persons (including the driver), ambulances, hearses, motor vehicles for the transport of goods, fire fighting vehicles, or chassis for the foregoing vehicles, or for use in the manufacture of repair parts therefor
8407.34.29.00
Andere
8407.34.29.10
For tractors of subheading 8701.21 to 8701.29 or vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04
8407.34.29.90
Andere
8407.90.00
Andere motoren
8407.90.00.30
Gas, natural or propane, other than gas turbines
8407.90.00.90
Andere
8408
Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)
8408.10.00
Motoren voor de voortstuwing van schepen
8408.20.00
Motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87
8408.90.00
Andere motoren
8408.90.00.20
For installation in agricultural or horticultural machinery or equipment
8408.90.00.21
Andere
8408.90.00.94
Other, of a power not exceeding 149.2 kW
8408.90.00.95
Other, of a power exceeding 149.2 kW but not exceeding 373 kW
8408.90.00.96
Other, of a power exceeding 373 kW but not exceeding 746 kW
8408.90.00.97
Other, of a power exceeding 746 kW but not exceeding 1,119 kW
8408.90.00.98
Other, of a power exceeding 1,119 kW
8409
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408
8409.10.00
Voor luchtvaartuigmotoren
-
Andere
8409.91.00
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor zuigermotoren met vonkontsteking
8409.91.00.10
Of the engines of vehicles of subheading 8701.21 to 8701.29 or heading 87.02, 87.03 or 87.04
8409.91.00.20
Of marine propulsion engines
8409.91.00.90
Andere
8409.99.00
Andere
8409.99.00.10
Of the engines of vehicles of subheading 8701.21 to 8701.29 or heading 87.02, 87.03 or 87.04
8409.99.00.20
Of marine propulsion engines
8409.99.00.90
Andere
8410
Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daarvoor
-
Waterturbines en waterraderen (waterwielen)
8410.11.00
Met een vermogen van niet meer dan 1 000 kw
8410.12.00
Met een vermogen van meer dan 1 000 doch niet meer dan 10 000 kw
8410.13.00
Met een vermogen van meer dan 10 000 kw
8410.90.00
Delen, regulators daaronder begrepen
8411
Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines
-
Turbinestraalmotoren
8411.11.00
Met een stuwkracht van niet meer dan 25 kn
8411.12.00
Met een stuwkracht van meer dan 25 kn
8411.12.00.10
Aircraft turbines
8411.12.00.90
Andere
-
Schroefturbines
8411.21.00
Met een vermogen van niet meer dan 1 100 kw
8411.22.00
Met een vermogen van meer dan 1 100 kw
-
Andere gasturbines
8411.81.00
Met een vermogen van niet meer dan 5 000 kw
8411.81.00.10
Aircraft turbines
8411.81.00.90
Andere
8411.82.00
Met een vermogen van meer dan 5 000 kw
8411.82.00.10
Aircraft turbines
8411.82.00.90
Andere
-
Delen
8411.91.00
Van turbinestraalmotoren of van schroefturbines
8411.91.00.20
For aircraft turbines
8411.91.00.90
Andere
8411.99.00
Andere
8411.99.00.30
For aircrafts
8411.99.00.90
Andere
8412
Andere motoren en andere krachtmachines
8412.10.00
Straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren
-
Hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines
8412.21.00
Rechtlijnig werkend (cilinders)
8412.21.00.10
Tie-rod type
8412.21.00.30
Telescoping
8412.21.00.90
Andere
8412.29.00
Andere
-
Unlimited rotary acting:
8412.29.00.11
Gear type
8412.29.00.12
Radial piston type
8412.29.00.13
Axial piston type
8412.29.00.19
Andere
8412.29.00.90
Andere
-
Pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines
8412.31.00
Rechtlijnig werkend (cilinders)
8412.39.00
Andere
8412.80.00
Andere
8412.90.00
Delen
-
Of hydraulic or pneumatic power engines and motors:
8412.90.00.11
Linear acting (cylinders)
8412.90.00.12
Rotary acting
8412.90.00.19
Andere
8412.90.00.90
Andere
8413
Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; elevatoren voor vloeistoffen
-
Pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een meettoestel te worden voorzien
8413.11.00
Distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermiddelen, van de soort gebruikt in benzinestations en garages
8413.11.10.00
For dispensing gasoline, diesel fuel, liquid natural gas or liquid propane
8413.11.90.00
Andere
8413.19.00
Andere
8413.19.10.00
For dispensing fuel oil; Skid-mounted pumps for dispensing fuel for helicopters
8413.19.90.00
Andere
8413.19.90.10
Automatic dosage pumps (infusion pumps), of a kind used for administering medication
8413.19.90.90
Andere
8413.20.00
Handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8413 11 of 8413 19
8413.30.00
Brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
8413.30.00.10
Fuel injection pumps, for diesel or semi-diesel engines
8413.30.00.90
Andere
8413.40.00
Betonpompen
8413.50.00
Andere oscillerende verdringerpompen
8413.50.00.10
Mud pumps, of a power exceeding 745 kW
8413.50.00.20
Diaphragm pumps
8413.50.00.21
Hydraulic fluid power pumps:
8413.50.00.31
Radial piston type
8413.50.00.39
Andere
8413.50.00.90
Andere
8413.60.00
Andere roterende verdringerpompen
-
Hydraulic fluid power pumps:
8413.60.00.11
Vane type
8413.60.00.12
Gear type
8413.60.00.19
Andere
8413.60.00.20
Other, oilwell or oilfield pumps
8413.60.00.30
Roller pumps
8413.60.00.90
Andere
8413.70.00
Andere centrifugaalpompen
8413.70.00.10
Submersible pumps
8413.70.00.11
Single stage, single suction type:
8413.70.00.21
Close coupled, with discharge outlet of under 5.08 cm in diameter
8413.70.00.22
Close coupled, with discharge outlet of 5.08 cm or over in diameter
8413.70.00.23
Frame mounted, with discharge outlet of under 7.6 cm in diameter
8413.70.00.24
Frame mounted, with discharge outlet of 7.6 cm or over in diameter
8413.70.00.30
Multi-stage, single suction type
8413.70.00.40
Multi-stage, double suction type
8413.70.00.90
Andere
-
Other pumps; liquid elevators:
8413.81.00
Pompen
8413.81.00.10
Turbine pumps
8413.81.00.20
Self-contained household water system pumps and windmill pumps
8413.81.00.90
Andere
8413.82.00
Elevatoren voor vloeistoffen
-
Delen
8413.91.00
Van pompen
8413.91.00.10
Sucker rods, pony rods or polished rods, designed for oilfield related pumps, parts thereof
8413.91.00.11
Of pumps, fitted or designed to be fitted with a measuring device:
8413.91.00.21
For dispensing gasoline, diesel fuel, liquid natural gas, liquid propane or fuel oil
8413.91.00.22
Of automatic dosage pumps (infusion pumps), of a kind used for administering medication
8413.91.00.29
Andere
8413.91.00.30
Of fuel, lubricating or cooling medium pumps, for internal combustion piston engines
8413.91.00.40
Of concrete pumps
8413.91.00.41
Of other reciprocating positive displacement pumps:
8413.91.00.51
Of hydraulic fluid power pumps
8413.91.00.59
Andere
8413.91.00.60
Of other rotary positive displacement pumps:
8413.91.00.61
Of hydraulic fluid power pumps
8413.91.00.69
Andere
8413.91.00.70
Of other centrifugal pumps
8413.91.00.90
Andere
8413.92.00
Van elevatoren voor vloeistoffen
8414
Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filters; gasdichte biologische veiligheidskasten, ook indien met filters
8414.10.00
Vacuümpompen
8414.20.00
Hand- en voetpompen, voor lucht
8414.30.00
Compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties
-
Screw type:
8414.30.00.11
Semi-hermetic
8414.30.00.19
Andere
8414.30.00.20
Other, semi-hermetic:
8414.30.00.81
For automobiles
8414.30.00.82
For ammonia
8414.30.00.83
Other, of a power not exceeding 186.5 W
8414.30.00.84
Other, of a power exceeding 186.5 W
8414.30.00.85
Andere
8414.30.00.91
For automobiles
8414.30.00.92
For ammonia
8414.30.00.93
Other, of a power not exceeding 186.5 W
8414.30.00.94
Other, of a power exceeding 186.5 W but not exceeding 2.2 kW
8414.30.00.95
Other, of a power exceeding 2.2 kW but not exceeding 7.46 kW
8414.30.00.96
Other, of a power exceeding 7.46 kW
8414.40.00
Luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht om door een voertuig te worden getrokken
8414.40.00.20
Of a capacity not exceeding 0.2 m³/sec
8414.40.00.30
Of a capacity exceeding 0.2 m³/sec
-
Ventilatoren
8414.51.00
Tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een vermogen van niet meer dan 125 w
8414.51.10.00
Personal fans, mains powered; Table fans, single or variable speed, oscillating
8414.51.90.00
Andere
8414.51.90.10
Floor fans
8414.51.90.20
Ceiling or roof fans
8414.51.90.90
Andere
8414.59.00
Andere
8414.59.00.20
Ceiling or roof fans
8414.59.00.30
Other fans, suitable for use with motor vehicles
8414.59.00.31
Andere
8414.59.00.91
Axial type
8414.59.00.92
Centrifugal type
8414.59.00.99
Andere
8414.60.00
Afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van niet meer dan 120 cm
8414.70.00
Gasdichte biologische veiligheidskasten
8414.80.00
Andere
8414.80.10.00
Turbochargers and superchargers for use in motor vehicles of Chapter 87
8414.80.90.00
Andere
-
Air compressors, stationary:
8414.80.90.41
Reciprocating
8414.80.90.42
Rotary
8414.80.90.49
Andere
-
Air compressors, portable:
8414.80.90.71
Reciprocating
8414.80.90.72
Rotary
8414.80.90.79
Andere
-
Gas compressors:
8414.80.90.81
Reciprocating
8414.80.90.82
Centrifugal
8414.80.90.89
Andere
8414.80.90.90
Andere
8414.90.00
Delen
8414.90.10.00
Stators and rotors for compressors for use in refrigerating equipment
8414.90.90.00
Andere
8414.90.90.30
Of compressors, of a kind used in refrigerating equipment
8414.90.90.40
Of fans, for table, floor, wall, window, ceiling or roof, with a self-contained electric motor of an output not exceeding 125 W
8414.90.90.50
Of other fans
8414.90.90.90
Andere
8415
Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen
8415.10.00
Van de soort die aan een raam, muur, plafond of vloer wordt bevestigd en die uit één enkele eenheid bestaat of van het type "split-systeem" (systemen met afzonderlijke elementen)
8415.10.00.10
Domestic type
8415.10.00.90
Andere
8415.20.00
Van de soort gebruikt voor het comfort van personen in motorvoertuigen
-
Andere
8415.81.00
Uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien van een klep voor het omkeren van de werking daarvan (omkeerbare warmtepompen)
8415.81.10.00
The following, excluding mini-split heat pumps and air conditioner units: Single packaged or split-system, of a heat transfer capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour); Water source, vertical, horizontal and console types, of a heat transfer capacity not exceeding 34.8 kW (118,700 BTU per hour)
-
Single packaged:
8415.81.10.11
Of a heat capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.81.10.12
Of a heat capacity exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.81.10.90
Andere
8415.81.90.00
Andere
-
Single packaged:
8415.81.90.11
Of a heat capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.81.90.12
Of a heat capacity exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.81.90.90
Andere
8415.82.00
Andere, voorzien van een koeltechnische inrichting
8415.82.10.00
Domestic heat pumps and air conditioners, ductless split-systems; Portable type, of a weight not exceeding 25 kg and of a heat transfer capacity not exceeding 1.8 kW (6,000 BTU per hour); Truck heater/air conditioners
-
Andere
8415.82.91.00
Central station air handlers; Combination terminal units, water source or air to air, of a heat transfer capacity not exceeding 5.8 kW (19,800 BTU per hour); Fan coil units; For off-highway vehicles; For humidity and dust sensitive areas, of a heat transfer capacity not exceeding 71.1 kW (242,700 BTU per hour); Single packaged, combination, of a heat transfer capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour); Split-system, of a heat transfer capacity not exceeding 47.4 kW (161,800 per hour); Water source, of a heat transfer capacity not exceeding 34.8 kW (118,700 BTU per hour)
8415.82.91.10
Central station air handlers
8415.82.91.20
Fan coil units
8415.82.91.90
Andere
8415.82.99.00
Andere
-
Single packaged combination and split system (remote condenser type) air conditioners, other than year-round units:
8415.82.99.11
Single packaged, combination, of a heat transfer capacity exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.82.99.12
Split system (remote condenser type) air conditioners, of a heat transfer capacity exceeding 47.4 kW (161,800 BTU per hour)
-
Year-round units (heating and cooling):
8415.82.99.21
Of a heat capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.82.99.22
Of a heat capacity exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.82.99.30
Air conditioning evaporator coils
8415.82.99.40
Dehumidifiers, incorporating a refrigeration unit
8415.82.99.90
Andere
8415.83.00
Niet voorzien van een koeltechnische inrichting
8415.83.00.10
Condensing units, of a heat capacity not exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.83.00.20
Condensing units, of a heat capacity exceeding 15.8 kW (53,900 BTU per hour)
8415.83.00.30
Heat exchangers
8415.83.00.90
Andere
8415.90.00
Delen
8415.90.30.00
Chassis, chassis bases or outer cabinets
8415.90.90.00
Andere
8416
Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde vaste brandstof of met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen
8416.10.00
Branders voor vloeibare brandstof
8416.20.00
Andere branders, branders voor meer dan een soort brandstof daaronder begrepen
8416.20.00.30
Gas burners
8416.20.00.90
Andere
8416.30.00
Automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen
8416.90.00
Delen
8417
Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval daaronder begrepen, niet elektrisch
8417.10.00
Roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen en andere ovens voor thermische behandeling van ertsen of van metalen
8417.20.00
Bakkersovens
8417.80.00
Andere
8417.90.00
Delen
8418
Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415
8418.10.00
Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan
8418.10.10.00
Absorption-type, combination gas and electric powered, designed for permanent installation in recreational vehicles and for use in the manufacture of such vehicles
8418.10.20.00
Refrigerating-freezing type
8418.10.90.00
Andere
-
Compression type:
8418.10.90.13
Having a refrigeration capacity, by volume, not exceeding 381 litres
8418.10.90.14
Having a refrigeration capacity, by volume, exceeding 381 litres
-
Electric, having a refrigeration capacity, by volume, of 381 litres or more:
8418.10.90.21
Having a refrigeration capacity, by volume, of 381 litres or more, but not exceeding 524 litres
8418.10.90.22
Having a refrigeration capacity, by volume, exceeding 524 litres
8418.10.90.90
Andere
-
Koelkasten voor huishoudelijk gebruik
8418.21.00
Met compressiekoeling
8418.21.00.10
Electric, having a refrigeration capacity, by volume, of 381 litres or more
8418.21.00.11
Andere
8418.21.00.91
Having a refrigeration capacity, by volume, not exceeding 184 litres
8418.21.00.92
Having a refrigeration capacity, by volume, exceeding 184 litres but not exceeding 266 litres
8418.21.00.93
Having a refrigeration capacity, by volume, exceeding 266 litres but less than 381 litres
8418.29.00
Andere
8418.30.00
Vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l
8418.30.10.00
Household type
8418.30.90.00
Andere
8418.40.00
Vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l
8418.40.10.00
Blood bank type; Household type; With minimum temperature capability to -85°C at 30°C ambient
8418.40.90.00
Andere
8418.50.00
Andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en dergelijke) voor het bewaren en het uitstallen, uitgerust met koel- of vriesinrichting
8418.50.10.00
Refrigerating or refrigerating-freezing type
-
Freezing type:
8418.50.21.00
Display counter; Ice merchandisers; Reach-in frozen food and ice cream merchandisers, sliding, swing glass or solid door, with capacities not exceeding 2.3 m³
8418.50.29.00
Andere
-
Andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek; warmtepompen
8418.61.00
Warmtepompen, andere dan machines en apparaten voor de regeling van het klimaat bedoeld bij 8415
8418.69.00
Andere
8418.69.20.00
Commercial refrigerating installations (store type)
8418.69.90.00
Andere
8418.69.90.10
Absorption liquid chilling units
8418.69.90.20
Ice cube makers and dispensers
8418.69.90.30
Soft ice-cream makers and dispensers
8418.69.90.40
Water coolers
8418.69.90.50
Reciprocating liquid chilling refrigerating units
8418.69.90.60
Centrifugal liquid chilling refrigerating units
8418.69.90.70
Refrigeration condensing units
8418.69.90.80
Refrigeration units, of a kind used for trucks, trailers or vans
8418.69.90.90
Andere
-
Delen
8418.91.00
Meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te worden voorzien
8418.91.10.00
For use in the manufacture of the goods of this heading; For the goods of tariff item No. 8418.10.10, 8418.10.90, 8418.21.00, 8418.29.00, 8418.30.10, 8418.30.90, 8418.40.10, 8418.40.90, 8418.50.10, 8418.50.29, 8418.61.00, 8418.69.20 or 8418.69.90
8418.91.20.00
For the goods of tariff item No. 8418.50.21
8418.99.00
Andere
8418.99.10.00
Door assemblies incorporating at least two of the following: inner panel, outer panel, insulation, hinges or handles
8418.99.90.00
Andere
8418.99.90.10
For combined refrigerator-freezers fitted with separate external doors and for household type refrigerators
8418.99.90.90
Andere
8419
Toestellen, apparaten, inrichtingen en laboratoriumuitrusting, ook indien elektrisch verhit (met uitzondering van ovens en andere toestellen bedoeld bij post 8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch
-
Geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch
8419.11.00
Gasgeisers
8419.11.00.10
For domestic purposes
8419.11.00.90
Andere
8419.12.00
Zonneboilers
8419.19.00
Andere
8419.19.00.10
For domestic purposes
8419.19.00.90
Andere
8419.20.00
Sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik
8419.20.00.10
Medical or surgical sterilizers
8419.20.00.20
Laboratory sterilizers
-
Droogtoestellen
8419.33.00
Apparaten voor het vriesdrogen, eenheden voor het vriesdrogen en verstuivingsdrogers
8419.34.00
Andere, voor landbouwproducten
8419.35.00
Andere, voor hout, papierstof, papier of karton
8419.35.00.10
For wood
8419.35.00.90
Andere
8419.39.00
Andere
8419.39.00.10
For food and beverages
8419.39.00.90
Andere
8419.40.00
Distilleertoestellen en rectificeertoestellen
8419.50.00
Warmtewisselaars
8419.50.00.30
Mechanically operated
8419.50.00.90
Andere
8419.60.00
Apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere gassen
-
Other machinery, plant and equipment:
8419.81.00
Voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen van spijzen
8419.81.00.10
Machinery for making hot drinks
8419.81.00.20
Continuous pressure preheaters or cookers or atmospheric preheaters or cookers, for sterilizing or cooking or for both sterilizing and cooking food products in hermetically sealed containers
8419.81.00.30
Toasters, electrically heated
8419.81.00.90
Andere
8419.89.00
Andere
8419.90.00
Delen
8419.90.00.10
Of machinery and plant for making paper pulp, paper or paperboard
8419.90.00.20
Of apparatus of a type used in restaurants, hotels or similar locations
8419.90.00.30
Of medical, surgical or laboratory sterilizers
8419.90.00.90
Andere
8420
Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor
8420.10.00
Kalanders en walsmachines
8420.10.00.10
For textiles
8420.10.00.20
For paper
8420.10.00.30
For rubber or plastics
8420.10.00.90
Andere
-
Delen
8420.91.00
Cilinders
8420.99.00
Andere
8421
Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen
-
Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen
8421.11.00
Melkontromers
8421.12.00
Centrifuges voor wasgoed
8421.19.00
Andere
-
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen
8421.21.00
Voor het filtreren of zuiveren van water
8421.22.00
Voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan water
8421.23.00
Smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
8421.23.00.10
Oil filters
8421.23.00.20
Fuel filters
8421.23.00.90
Andere
8421.29.00
Andere
8421.29.00.20
Hydraulic fluid power filters rated at 1,000 kPa or greater
8421.29.00.90
Andere
-
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen
8421.31.00
Luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
8421.31.00.10
Air filters for use with the goods of tariff item No. 9908.00.00; Air cleaners for use in the manufacture of asphalt pavers
8421.31.00.20
Air filters, for motor vehicles of Chapter 87
8421.31.00.90
Andere
8421.32.00
Katalysatoren en deeltjesfilters, ook indien gecombineerd, om uitlaatgassen van verbrandingsmotoren te zuiveren of te filteren
8421.39.00
Andere
8421.39.00.10
Dust extractors or smoke filters
8421.39.00.20
Electrostatic filters (precipitators)
8421.39.00.30
Industrial gas cleaning equipment
8421.39.00.40
Gas separation equipment
8421.39.00.90
Andere
-
Delen
8421.91.00
Van centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen
8421.91.10.00
Drying chambers for clothes-dryers and other parts of clothes-dryers incorporating drying chambers
8421.91.20.00
Furniture designed to receive clothes-dryers
8421.91.90.00
Andere
8421.99.00
Andere
8421.99.00.10
For machinery and apparatus for filtering or purifying water
8421.99.00.90
Andere
8422
Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergings middelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen); toestellen voor het persen van koolzuur in dranken
-
Machines voor het afwassen van vaatwerk
8422.11.00
Voor huishoudelijk gebruik
8422.11.10.00
Counter-top, electric; Portable, of a width not exceeding 46 cm
8422.11.90.00
Andere
8422.11.90.10
Portable electric dish washing machines
8422.11.90.90
Andere
8422.19.00
Andere
8422.20.00
Machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen
8422.30.00
Machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken
8422.30.00.10
Machines for aerating beverages
8422.30.00.11
Machinery for filling, closing, sealing, labelling or capsuling:
8422.30.00.21
Bottles
8422.30.00.22
Cans
8422.30.00.23
Bags
8422.30.00.29
Andere
8422.30.00.90
Andere
8422.40.00
Andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen)
8422.90.00
Delen
8422.90.10.00
Water containment chambers and other parts incorporating water containment chambers, for dish washing machines of the household type
8422.90.20.00
Door assemblies for dish washing machines of the household type
8422.90.90.00
Andere
8422.90.90.10
Of dish washing machines, household type
8422.90.90.30
Of dish washing machines, other than household type
8422.90.90.50
Of machinery for filling, closing, sealing, or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; Of machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; Of machinery for aerating beverages
8422.90.90.60
Of other packing or wrapping machinery, including heat-shrink wrapping machinery
8422.90.90.90
Andere
8423
Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten
8423.10.00
Personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen
8423.20.00
Toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden
8423.30.00
Toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere bergingsmiddelen
-
Andere weegtoestellen en weeginrichtingen
8423.81.00
Met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg
8423.81.00.10
Digital electronic type
8423.81.00.90
Andere
8423.82.00
Met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 5 000 kg
8423.89.00
Andere
8423.90.00
Gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen en weeginrichtingen
8424
Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen
8424.10.00
Blusapparaten, ook indien gevuld
8424.10.00.10
Manually operated
8424.10.00.90
Andere
8424.20.00
Spuitpistolen en dergelijke toestellen
8424.30.00
Zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen
8424.30.00.10
Sand blasting machines
8424.30.00.90
Andere
-
Agricultural or horticultural sprayers:
8424.41.00
Draagbare sproeiers
8424.49.00
Andere
-
Andere toestellen
8424.82.00
Voor de land- of tuinbouw
-
Mechanical appliances for irrigation:
8424.82.00.11
Self propelled, center pivot
8424.82.00.19
Andere
8424.82.00.20
Lawn sprinklers
8424.82.00.90
Andere
8424.89.00
Andere
8424.90.00
Delen
8424.90.00.10
Of sand blasting machines
8424.90.00.20
Of steam and similar jet projecting machines
8424.90.00.90
Andere
8425
Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en vijzels
-
Takels
8425.11.00
Met elektromotor
8425.11.00.10
Chain hoists
8425.11.00.20
Cable hoists
8425.11.00.90
Andere
8425.19.00
Andere
8425.19.00.10
Chain hoists, manually operated
8425.19.00.90
Andere
-
Lieren; kaapstanders
8425.31.00
Met elektromotor
8425.39.00
Andere
-
Dommekrachten en vijzels
8425.41.00
Stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen
8425.42.00
Andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend
8425.49.00
Andere
8426
Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan
-
Loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en portaalwagens
8426.11.00
Loopkranen
8426.12.00
Verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens
8426.19.00
Andere
8426.20.00
Torenkranen
8426.30.00
Portaalkranen
-
Andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht
8426.41.00
Op luchtbanden
8426.41.00.10
Cable operated
8426.41.00.11
Andere
8426.41.00.91
Work trucks fitted with a crane
8426.41.00.99
Andere
8426.49.00
Andere
8426.49.00.10
Cable operated
8426.49.00.90
Andere
-
Andere machines en toestellen
8426.91.00
Ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd
8426.99.00
Andere
8427
Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting
8427.10.00
Transportwagens met eigen beweegkracht, aangedreven door een elektromotor
8427.10.10.00
Rider-type, counterbalanced fork-lift trucks
8427.10.90.00
Andere
8427.10.90.10
Automated guided vehicles (AGV)
8427.10.90.20
Operator riding
8427.10.90.90
Andere
8427.20.00
Andere transportwagens met eigen beweegkracht
8427.20.10.00
Rider-type, counterbalanced fork-lift trucks
8427.20.90.00
Andere
8427.90.00
Andere transportwagens
8428
Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen (bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen)
8428.10.00
Personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begrepen
8428.10.00.10
Passenger elevator
8428.10.00.90
Andere
8428.20.00
Pneumatische transportinrichtingen
-
Andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen
8428.31.00
Speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik
8428.32.00
Andere, werkend met bakken
8428.33.00
Andere, werkend met banden
8428.39.00
Andere
8428.39.00.30
Feeders
8428.39.00.31
Bulk conveyors:
8428.39.00.41
Chain type
8428.39.00.42
Screw type
8428.39.00.49
Andere
8428.39.00.80
Other conveyors
8428.39.00.90
Andere
8428.40.00
Roltrappen en rolpaden
8428.60.00
Kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen; trekmechanismen voor kabelsporen
8428.70.00
Industriële robots
8428.90.00
Andere machines en toestellen
8428.90.00.10
Self-propelled crawler mounted pipelayers
8428.90.00.40
Woodland log handling machinery, other than skidders
8428.90.00.90
Andere
8429
Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht
-
Bulldozers en angledozers
8429.11.00
Op rupsbanden
8429.11.00.10
New
8429.11.00.20
Used or rebuilt
8429.19.00
Andere
8429.19.00.10
New
8429.19.00.20
Used or rebuilt
8429.20.00
Egaliseermachines
8429.20.00.10
Levellers, for use on the farm
8429.20.00.90
Andere
8429.30.00
Schrapers
8429.30.00.10
New
8429.30.00.20
Used or rebuilt
8429.40.00
Wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines
8429.40.00.10
Tamping machines, new
8429.40.00.20
Tamping machines, used or rebuilt
8429.40.00.21
Road rollers:
8429.40.00.31
New
8429.40.00.32
Used or rebuilt
-
Mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen
8429.51.00
Laadschoppen met voorschop
-
Wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, exceeding 12.3 m³:
8429.51.00.12
New, 4 wheel drive, rear engine mounted
8429.51.00.13
Used or rebuilt
8429.51.00.19
Andere
8429.51.00.20
Wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m³, used or rebuilt
8429.51.00.30
Wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m³, new, two wheel drive, rear engine mounted
8429.51.00.31
Wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m³, new, four wheel drive, rear engine mounted, with a bucket capacity of:
8429.51.00.41
Less than 1.5 m³
8429.51.00.42
1.5 m³ or more but less than 2.2 m³
8429.51.00.43
2.2 m³ or more but less than 2.9 m³
8429.51.00.44
2.9 m³ or more but less than 3.8 m³
8429.51.00.45
3.8 m³ or more but less than 5.2 m³
8429.51.00.46
5.2 m³ or more but less than 7.6 m³
8429.51.00.47
7.6 m³ or more but less than 11.4 m³
8429.51.00.48
11.4 m³ or more but not exceeding 12.3 m³
8429.51.00.50
Other wheeled front-end loaders, designed to be fitted with a bucket, having a capacity, for general purpose use, not exceeding 12.3 m³
8429.51.00.51
Track-laying front-end loaders:
8429.51.00.61
New, with an engine of a power of less than 44.7 kW
8429.51.00.62
New, with an engine of a power of 44.7 kW or more but less than 67.1 kW
8429.51.00.63
New, with an engine of a power of 67.1 kW or more but less than 93.2 kW
8429.51.00.64
New, with an engine of a power of 93.2 kW or more but less than 119.3 kW
8429.51.00.65
New, with an engine of a power of 119.3 kW or more
8429.51.00.66
Used or rebuilt
8429.52.00
Machines waarvan de bovenbouw 360° kan draaien
-
Crawler mounted backhoes, shovels and clamshells, new:
8429.52.00.31
Hydraulic
8429.52.00.39
Andere
8429.52.00.40
Other backhoes, shovels and clamshells, new:
8429.52.00.41
Hydraulic
8429.52.00.49
Andere
8429.52.00.50
Other backhoes, shovels and clamshells, used or rebuilt
8429.52.00.51
Andere
8429.52.00.91
New
8429.52.00.92
Used or rebuilt
8429.59.00
Andere
8429.59.00.10
Used or rebuilt
8429.59.00.11
New:
8429.59.00.21
Backhoes
8429.59.00.22
Ditchers and trenchers
8429.59.00.29
Andere
8430
Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers
8430.10.00
Heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen
8430.20.00
Sneeuwruimers
-
Snow-blowers (throwers):
8430.20.00.11
Attachment type
8430.20.00.19
Andere
8430.20.00.90
Andere
-
Coal or rock cutters and tunnelling machinery:
8430.31.00
Met eigen beweegkracht
8430.39.00
Andere
-
Andere machines voor het boren
8430.41.00
Met eigen beweegkracht
8430.49.00
Andere
-
For oil and gas field drilling:
8430.49.00.11
Rotary
8430.49.00.19
Andere
8430.49.00.20
For well drilling:
8430.49.00.21
Rotary
8430.49.00.29
Andere
8430.49.00.60
Fixed platforms, for the discovery or exploitation of off-shore deposits of oil or natural gas
8430.49.00.90
Andere
8430.50.00
Andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht
-
Other machinery, not self-propelled:
8430.61.00
Machines en toestellen voor het aanstampen
8430.69.00
Andere
8431
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430
8431.10.00
Van machines of toestellen bedoeld bij post 8425
8431.10.00.20
Of pulley tackle and hoists, other than skip hoists or hoists of a kind used for raising vehicles
8431.10.00.90
Andere
8431.20.00
Van machines of toestellen bedoeld bij post 8427
-
Of machinery of heading 84.28:
8431.31.00
Van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder begrepen), dan wel van roltrappen
8431.31.00.10
Of lifts
8431.31.00.20
Of skip hoists
8431.31.00.30
Of escalators
8431.39.00
Andere
8431.39.00.10
Of pneumatic or other continuous-action elevators and conveyors
8431.39.00.20
Of self-propelled crawler mounted pipelayers
8431.39.00.90
Andere
-
Of machinery of heading 84.26, 84.29 or 84.30:
8431.41.00
Emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen
8431.41.00.30
Shovel attachments
8431.41.00.40
Dragline buckets
8431.41.00.90
Andere
8431.42.00
Bladen voor bulldozers of voor angledozers
8431.43.00
Delen van machines voor het boren bedoeld bij onderverdeling 8430 41 of 8430 49
8431.43.00.20
For oil and gas field machinery
8431.43.00.90
Andere
8431.49.00
Andere
-
Of machinery of heading 84.26:
8431.49.00.11
Of machinery of subheading 8426.11, 8426.19 or 8426.30
8431.49.00.12
Of mobile lifting frames, straddle carriers and work trucks fitted with a crane
8431.49.00.19
Andere
8431.49.00.20
Attachments for mounting on machinery:
8431.49.00.21
Backhoe attachments
8431.49.00.22
Front-end loader attachments
8431.49.00.23
Rippers and rooters
8431.49.00.29
Andere
8431.49.00.30
Andere
8431.49.00.91
Of coal or rock cutters and tunneling machinery
8431.49.00.92
Of backhoes, shovels, clamshells and draglines
8431.49.00.99
Andere
8432
Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; rollers voor gras- en sportvelden
8432.10.00
Ploegen
8432.10.00.10
Disc ploughs
8432.10.00.20
Mouldboard ploughs
8432.10.00.90
Andere
-
Eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachines
8432.21.00
Schijfeggen
8432.29.00
Andere
8432.29.00.10
Cultivators, weeders and hoes
8432.29.00.90
Andere
-
Seeders, planters and transplanters:
8432.31.00
Directe zaai-, plant- en pootmachines zonder grondbewerking
8432.31.00.10
Seeders
8432.31.00.90
Andere
8432.39.00
Andere
8432.39.00.10
Seeders
8432.39.00.90
Andere
-
Machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen
8432.41.00
Mestverspreiders
8432.42.00
Kunstmeststrooiers
8432.80.00
Andere machines, toestellen en werktuigen
8432.90.00
Delen
8432.90.00.10
Of ploughs
8432.90.00.20
Of harrows, scarifiers, cultivators, weeders or hoes
8432.90.00.30
Of seeders, planters, transplanters, manure spreaders or fertilizer distributors
8432.90.00.90
Andere
8433
Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwproducten, stro- en veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post 8437
-
Gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder begrepen
8433.11.00
Met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting
-
Riding type:
8433.11.00.14
Of a power less than 7.46 kW
8433.11.00.15
Of a power of 7.46 kW or more
8433.11.00.16
Andere
8433.11.00.91
Electric mowers
8433.11.00.92
Other, of a power less than 3.7 kW
8433.11.00.93
Other, of a power of 3.7 kW or more
8433.19.00
Andere
8433.20.00
Andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder begrepen
8433.30.00
Andere machines en toestellen voor het hooien
8433.40.00
Stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen
-
Other harvesting machinery; threshing machinery:
8433.51.00
Maaidorsers
8433.51.00.10
Self-propelled
8433.51.00.90
Andere
8433.52.00
Andere dorsmachines
8433.53.00
Machines voor het oogsten van wortels en knollen
8433.59.00
Andere
8433.59.00.10
Forage harvesters
8433.59.00.90
Andere
8433.60.00
Machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten
8433.90.00
Delen
8433.90.00.10
Of mowers for lawns, parks or sports-grounds
8433.90.00.20
Of haying machinery or balers
8433.90.00.30
Of other mowers, harvesting machines and threshing machines
8433.90.00.40
Of machines for cleaning, sorting or grading eggs
8433.90.00.50
Of machines for cleaning, sorting or grading fruit or other agricultural produce
8434
Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven
8434.10.00
Melkmachines
8434.20.00
Machines en toestellen voor zuivelbedrijven
8434.90.00
Delen
8435
Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van dergelijke dranken
8435.10.00
Machines en toestellen
8435.90.00
Delen
8436
Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt
8436.10.00
Machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder
-
Machines en toestellen voor de pluimveeteelt, broedmachines en kunstmoeders daaronder begrepen
8436.21.00
Broedmachines en kunstmoeders
8436.29.00
Andere
8436.80.00
Andere machines en toestellen
8436.80.00.10
Forestry machinery
8436.80.00.11
Agricultural or horticultural type:
8436.80.00.21
Crop preparation machinery
8436.80.00.22
Barn and barnyard machinery, including automatic feeders or watering troughs
8436.80.00.29
Andere
8436.80.00.90
Andere
-
Delen
8436.91.00
Van machines of toestellen voor de pluimveeteelt, van broedmachines of van kunstmoeders
8436.99.00
Andere
8436.99.00.10
Of forestry machinery
8436.99.00.20
Of machinery for preparing animal feeding stuffs; Of crop preparation machinery
8436.99.00.30
Of barn and barnyard machinery, including automatic feeders or watering troughs
8436.99.00.90
Andere
8437
Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten; machines en toestellen voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten, andere dan machines en toestellen die in het boerenbedrijf worden gebruikt
8437.10.00
Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten
8437.80.00
Andere machines en toestellen
8437.90.00
Delen
8438
Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken, andere dan machines en toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke of van plantaardige of microbiële vette oliën of vetten
8438.10.00
Machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen of voor het vervaardigen van deegwaren
8438.20.00
Machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed, cacao of chocolade
8438.30.00
Machines en toestellen voor suikerfabrieken
8438.40.00
Machines en toestellen voor brouwerijen
8438.50.00
Machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van vlees
8438.50.00.10
Meat-packing or poultry-packing plant machinery (abattoir)
8438.50.00.90
Andere
8438.60.00
Machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of groenten
8438.80.00
Andere machines en toestellen
8438.90.00
Delen
8439
Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton
8439.10.00
Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen
8439.20.00
Machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of van karton
8439.30.00
Machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton
-
Delen
8439.91.00
Van machines of toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen
8439.99.00
Andere
8439.99.00.10
Of machinery for making paper or paperboard
8439.99.00.90
Andere
8440
Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen
8440.10.00
Machines en toestellen
8440.90.00
Delen
8441
Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen
8441.10.00
Snijmachines
8441.20.00
Machines voor de vervaardiging van zakken of van enveloppen
8441.30.00
Machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of van dergelijke bergingsmiddelen, anders dan door vormen
8441.40.00
Machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit papier of uit karton
8441.80.00
Andere machines en toestellen
8441.90.00
Delen
8442
Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465) voor het prepareren of het maken van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)
8442.30.00
Machines, toestellen en uitrustingsstukken
8442.40.00
Delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken
8442.50.00
Drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)
8442.50.00.10
Planed, grained, polished or otherwise prepared for engraving or impressing
8442.50.00.90
Andere
8443
Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442; andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd; delen en toebehoren daarvan
-
Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442
8443.11.00
Machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met rollen
8443.12.00
Machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoorgebruik, gevoed met vellen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 22 cm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 36 cm bedraagt
8443.13.00
Andere machines en toestellen voor de offsetdruk
8443.14.00
Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie
8443.15.00
Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere dan gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie
8443.16.00
Machines en toestellen voor de flexografie
8443.17.00
Machines en toestellen voor de diepdruk
8443.19.00
Andere
-
Andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd
8443.31.00
Machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of telekopiëren verrichten, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk
8443.32.00
Andere, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk
8443.32.00.10
Ink-jet printing machines
8443.32.00.20
Laser printers
8443.32.00.90
Andere
8443.39.00
Andere
-
Delen en toebehoren
8443.91.00
Delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442
8443.91.00.10
Machines for uses ancillary to printing
8443.91.00.90
Andere
8443.99.00
Andere
8443.99.00.10
Accessory and auxiliary machines, which are intended for attachment to an electrostatic photocopier and which do not operate independently of such photocopier
8443.99.00.90
Andere
8444.00
Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials.
8445
Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het spoelen, het opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bindgaren en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt op de machines bedoeld bij post 8446 of 8447
-
Machines voor het bereiden van spinvezels
8445.11.00
Kaardmachines
8445.12.00
Kammachines
8445.13.00
Voorspinmachines
8445.19.00
Andere
8445.20.00
Machines voor het spinnen
8445.30.00
Machines voor het doubleren of twijnen
8445.40.00
Machines voor het spoelen, opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of afhaspelen van textielstoffen
8445.90.00
Andere
8446
Weefgetouwen
8446.10.00
Voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm
-
Voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, met schietspoel
8446.21.00
Met motor
8446.29.00
Andere
8446.30.00
Voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, andere dan met schietspoel
8447
Breimachines, naai-breimachines ("stitch-bonding"-machines), guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlechtwerk of van filetweefsel, alsmede machines voor het tuften
-
Rondbreimachines
8447.11.00
Met een cilinderdiameter van niet meer dan 165 mm
8447.12.00
Met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm
8447.20.00
Vlakbreimachines; naai-breimachines ("stitch-bonding"-machines)
8447.90.00
Andere
8448
Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld dobby's of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen); delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze post of bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, breimachinenaalden)
-
Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447
8448.11.00
Dobby's (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, kaartherhalers, kaartenpons-, kaartenkopieer- en kaartenrijgmachines
8448.19.00
Andere
8448.20.00
Delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8444 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
-
Parts and accessories of machines of heading 84.45 or of their auxiliary machinery:
8448.31.00
Kaardbeslag
8448.32.00
Voor machines voor het bereiden van spinvezels, andere dan kaardbeslag
8448.33.00
Spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers)
8448.39.00
Andere
-
Parts and accessories of weaving machines (looms) or of their auxiliary machinery:
8448.42.00
Rieten, hevels en schachten
8448.49.00
Andere
-
Parts and accessories of machines of heading 84.47 or of their auxiliary machinery:
8448.51.00
Platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van mazen
8448.59.00
Andere
8449.00
Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt of van gebonden textielvlies, zowel aan het stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de vervaardiging van vilthoeden daaronder begrepen; hoedvormen
8450
Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting
-
Machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed
8450.11.00
Volautomatische machines
8450.11.10.00
Household type, not including machines which both wash and dry
8450.11.10.10
Combination units (pairs)
8450.11.10.90
Andere
8450.11.90.00
Andere
8450.11.90.10
Coin-operated
8450.11.90.90
Andere
8450.12.00
Andere machines, met ingebouwde centrifuge
8450.19.00
Andere
8450.20.00
Machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog wasgoed
8450.20.00.10
Commercial laundry washer-extractors
8450.20.00.90
Andere
8450.90.00
Delen
8450.90.10.00
Tubs or tub assemblies
8450.90.20.00
Furniture designed to receive household or laundry type washing machines, including machines which both wash and dry
8450.90.90.00
Andere
8451
Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij post 8450) voor het wassen, het reinigen, het wringen, het drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen daaronder begrepen), het bleken, het verven, het appreteren, het afwerken, het bestrijken of het impregneren van garens, van weefsels of van textielwaren, alsmede machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen die worden gebruikt bij de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum; machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels
8451.10.00
Machines voor het droog reinigen
-
Droogmachines
8451.21.00
Met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed
8451.29.00
Andere
8451.30.00
Strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begrepen)
8451.30.10.00
Accessory steam irons for commercial laundries; Vacuum and heated pressing tables
8451.30.90.00
Andere
8451.40.00
Machines voor het wassen, het bleken of het verven
8451.40.10.00
Carpet shampooers; Carpet, drapery and upholstery cleaning machines; Fish net washing machines
8451.40.90.00
Andere
8451.50.00
Machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels
8451.80.00
Andere machines en toestellen
8451.90.00
Delen
8451.90.10.00
Drying chambers for the drying machines of subheading 8451.21 or 8451.29 and other parts of drying machines incorporating drying chambers
8451.90.20.00
Furniture designed to receive the drying machines of subheading 8451.21 or 8451.29
8451.90.90.00
Andere
8451.90.90.10
Of machines for washing, dry-cleaning, ironing, pressing or drying made up textile articles or of other household or laundry type machines
8451.90.90.90
Andere
8452
Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines
8452.10.00
Naaimachines voor huishoudelijk gebruik
-
Andere naaimachines
8452.21.00
Automatische eenheden
8452.29.00
Andere
8452.30.00
Naalden voor naaimachines
8452.90.00
Meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, alsmede delen daarvan; andere delen van naaimachines
8452.90.10.00
Furniture, bases and covers for sewing machines, and parts thereof, for domestic sewing machines
8452.90.20.00
Other parts of domestic sewing machines
8452.90.90.00
Andere
8453
Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naaimachines
8453.10.00
Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder
8453.20.00
Machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel
8453.80.00
Andere machines en toestellen
8453.90.00
Delen
8454
Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen
8454.10.00
Convertors
8454.20.00
Gietvormen voor ingots en gietpannen
8454.20.00.10
Ingot moulds, for the production of steel ingots
8454.20.00.90
Andere
8454.30.00
Gietmachines
8454.30.00.10
Die casting machines
8454.30.00.90
Andere
8454.90.00
Delen
-
Of casting machines:
8454.90.00.11
Of die casting machines
8454.90.00.19
Andere
8454.90.00.90
Andere
8455
Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor
8455.10.00
Walsstoelen voor buizen
-
Andere walsstoelen
8455.21.00
Voor het warm walsen of voor het gecombineerd warm en koud walsen
8455.22.00
Voor het koud walsen
8455.30.00
Walsrollen
8455.30.00.10
Cast iron
8455.30.00.20
Cast steel
8455.30.00.90
Andere
8455.90.00
Andere delen
8455.90.10.00
Castings or weldments, individually weighing less than 90 tonnes
8455.90.90.00
Andere
8456
Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische procedés, van elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen; waterstraalsnijmachines
-
Werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen
8456.11.00
Werkend met behulp van laserstralen
8456.12.00
Werkend met behulp van andere licht- of fotonenstralen
8456.20.00
Werkend met behulp van ultrasone trillingen
8456.30.00
Werkend met behulp van elektro-erosie (vonkerosie)
8456.40.00
Werkend met behulp van plasmastralen
8456.50.00
Waterstraalsnijmachines
8456.90.00
Andere
8457
Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van metalen
8457.10.00
Bewerkingscentra
-
Numerically controlled:
8457.10.00.11
Used or rebuilt
8457.10.00.12
New vertical spindle machines, with automatic tool changers and a Y-axis travel not exceeding 660 mm
8457.10.00.13
New vertical spindle machines, with automatic tool changers and a Y-axis travel exceeding 660 mm
8457.10.00.14
New, with automatic tool changers, other than vertical spindle machines
8457.10.00.15
New, other than with automatic tool changers
8457.10.00.90
Andere
8457.20.00
Enkel-stationsbewerkingsmachines
8457.30.00
Meervoudige transferbewerkingsmachines
8458
Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het verspanend bewerken van metaal
-
Horizontale draaibanken
8458.11.00
Met numerieke besturing
8458.11.00.10
Multiple spindle
8458.11.00.11
Andere
8458.11.00.91
Of a power not exceeding 18.64 kW
8458.11.00.92
Of a power exceeding 18.64 kW
8458.19.00
Andere
-
Andere draaibanken
8458.91.00
Met numerieke besturing
8458.99.00
Andere
8459
Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen, andere dan de draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) bedoeld bij post 8458
8459.10.00
Bewerkingseenheden op slede
-
Andere boormachines
8459.21.00
Met numerieke besturing
8459.29.00
Andere
-
Andere ruim-freesmachines
8459.31.00
Met numerieke besturing
8459.31.00.10
Table type horizontal spindle, excluding planer type
8459.31.00.80
Other horizontal spindle
8459.31.00.90
Andere
8459.39.00
Andere
-
Andere ruimmachines
8459.41.00
Met numerieke besturing
8459.49.00
Andere
-
Milling machines, knee-type:
8459.51.00
Met numerieke besturing
8459.59.00
Andere
-
Andere freesmachines
8459.61.00
Met numerieke besturing
8459.69.00
Andere
8459.70.00
Andere machines voor het snijden of tappen van draad
8459.70.10.00
Numerically controlled
8459.70.90.00
Andere
8460
Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslijpen, honen of op andere wijze afwerken van metalen of van cermets, met behulp van slijpmiddelen (slijpstenen, slijpschijven, hoonstenen) of polijstschijven, andere dan de machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen bedoeld bij post 8461
-
Vlakslijpmachines
8460.12.00
Met numerieke besturing
8460.19.00
Andere
-
Andere slijpmachines
8460.22.00
Centerloze uitwendige rondslijpmachines, met numerieke besturing
8460.23.00
Andere rondslijpmachines, met numerieke besturing
8460.24.00
Andere, met numerieke besturing
8460.29.00
Andere
-
Machines voor het slijpen van gereedschap
8460.31.00
Met numerieke besturing
8460.39.00
Andere
8460.40.00
Hoon- en lapmachines
8460.40.10.00
Numerically controlled
8460.40.90.00
Andere
8460.90.00
Andere
8461
Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken van metaal of van cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen
8461.20.00
Sterkearmschaafbanken en steekbanken
8461.20.10.00
Numerically controlled
8461.20.90.00
Andere
8461.30.00
Trekfreesbanken
8461.30.10.00
Numerically controlled
8461.30.90.00
Andere
8461.40.00
Machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen
8461.50.00
Zaagmachines en afsteekbanken
8461.50.10.00
Numerically controlled
8461.50.90.00
Andere
8461.90.00
Andere
8461.90.10.00
Numerically controlled
8461.90.90.00
Andere
8462
Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of matrijssmeden van metaal andere dan walsstoelen; machines (persen en lijnen voor het overlangs of op lengte snijden daaronder begrepen) voor het buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van metaalcarbiden, andere dan de hiervoor bedoelde machines
-
Machines voor het warm bewerken door middel van smeden, matrijssmeden (persen daaronder begrepen) of hameren
8462.11.00
Machines voor het gesloten matrijssmeden
8462.19.00
Andere
-
Machines ((af)kantpersen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken, voor vlakke producten
8462.22.00
Machines voor profielvorming
8462.22.10.00
Numerically controlled
8462.22.90.00
Andere
8462.23.00
(af)kantpersen met numerieke besturing
8462.24.00
Paneelbuigers met numerieke besturing
8462.25.00
Rolvormmachines met numerieke besturing
8462.26.00
Andere machines voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken, met numerieke besturing
8462.29.00
Andere
8462.29.10.00
Numerically controlled
8462.29.90.00
Andere
-
Lijnen voor het overlangs of op lengte snijden en andere snijmachines (met uitzondering van persen) voor vlakke producten, andere dan gecombineerde ponssnijmachines
8462.32.00
Lijnen voor het overlangs of op lengte snijden
8462.33.00
Snijmachines met numerieke besturing
8462.39.00
Andere
-
Machines (met uitzondering van persen) voor het ponsen, het inkepen of het nibbelen, voor vlakke producten, gecombineerde ponssnijmachines daaronder begrepen
8462.42.00
Met numerieke besturing
8462.42.00.10
Punching machines
8462.42.00.90
Andere
8462.49.00
Andere
-
Machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven (met uitzondering van persen)
8462.51.00
Met numerieke besturing
8462.59.00
Andere
-
Persen voor het koud bewerken van metaal
8462.61.00
Hydraulische persen
8462.61.10.00
Numerically controlled
8462.61.90.00
Andere
8462.62.00
Mechanische persen
8462.62.10.00
Numerically controlled
8462.62.90.00
Andere
8462.63.00
Servopersen
8462.63.10.00
Numerically controlled
8462.63.90.00
Andere
8462.69.00
Andere
8462.69.10.00
Numerically controlled
8462.69.90.00
Andere
8462.69.90.10
Die stamping machines
8462.69.90.90
Andere
8462.90.00
Andere
8462.90.10.00
Numerically controlled
8462.90.90.00
Andere
8463
Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal of van cermets
8463.10.00
Trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke
8463.20.00
Schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines
8463.30.00
Machines voor het bewerken van draad
8463.90.00
Andere
8464
Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas
8464.10.00
Zaagmachines
8464.10.00.10
For working stone
8464.10.00.20
For working concrete
8464.10.00.90
Andere
8464.20.00
Slijp- en polijstmachines
8464.20.00.10
Glass working machines
8464.20.00.90
Andere
8464.90.00
Andere
8464.90.00.10
For cold working glass
8464.90.00.90
Andere
8465
Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op andere wijze samenvoegen daaronder begrepen) voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen
8465.10.00
Machines waarmee bewerkingen van verschillende aard zonder tussentijdse gereedschapswisseling kunnen worden uitgevoerd
8465.10.00.10
For working wood
8465.10.00.90
Andere
8465.20.00
Bewerkingscentra
-
Andere
8465.91.00
Zaagmachines
8465.91.00.10
Of a kind used in sawmills
8465.91.00.11
Other, for working wood:
8465.91.00.21
Band type
8465.91.00.23
Table type
8465.91.00.26
Mitre type
8465.91.00.29
Andere
8465.91.00.30
Andere
8465.91.00.91
Mitre type
8465.91.00.99
Andere
8465.92.00
Schaafmachines, freesmachines en profileermachines
-
For milling or moulding wood:
8465.92.00.11
Routers
8465.92.00.19
Andere
8465.92.00.90
Andere
8465.93.00
Schuur-, slijp- en polijstmachines
8465.93.00.30
For working wood
8465.93.00.90
Andere
8465.94.00
Machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten
8465.94.00.10
For working wood
8465.94.00.90
Andere
8465.95.00
Boormachines en uitsteekmachines
8465.95.00.10
For working wood
8465.95.00.90
Andere
8465.96.00
Splijt-, afsnij- en schilmachines
-
For working wood:
8465.96.00.11
Log splitters
8465.96.00.12
Chippers
8465.96.00.19
Andere
8465.96.00.90
Andere
8465.99.00
Andere
-
For working wood:
8465.99.00.11
Log splitters
8465.99.00.12
Chippers
8465.99.00.19
Andere
8465.99.00.90
Andere
8466
Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465, daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op deze machines; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten
8466.10.00
Gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen
8466.10.00.10
Tool holders, for forming-type or cutting-type dies
8466.10.00.20
Holders, for replaceable cutting or drill inserts
8466.10.00.90
Andere
8466.20.00
Werkstukhouders
8466.20.00.20
For metalworking machine tools
8466.20.00.90
Andere
8466.30.00
Verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op machines
-
Andere
8466.91.00
Voor machines bedoeld bij post 8464
8466.92.00
Voor machines bedoeld bij post 8465
8466.92.00.10
Of woodworking machines
8466.92.00.90
Andere
8466.93.00
Voor machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8461
8466.93.10.00
Bed, base, table, head, tail, saddle, cradle, cross slide, column, arm, saw arm, wheelhead, tailstock, headstock, ram, frame, work-arbour support, and C-frame castings, weldments or fabrications
8466.93.90.00
Andere
8466.94.00
Voor machines bedoeld bij post 8462 of 8463
8466.94.10.00
Bed, base, table, column, cradle, frame, bolster, crown, slide, rod, tailstock and headstock castings, weldments or fabrications
8466.94.90.00
Andere
8467
Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde elektrische of niet-elektrische motor wordt aangedreven
-
Pneumatisch
8467.11.00
Roterend (ook indien met slagmechanisme)
8467.11.00.10
Wrenches
8467.11.00.11
Suitable for metalworking:
8467.11.00.21
Grinders, polishers or sanders
8467.11.00.29
Andere
8467.11.00.30
Other drills, screwdrivers and nut runners
8467.11.00.90
Andere
8467.19.00
Ander
8467.19.00.10
Designed for use in construction or mining
8467.19.00.90
Andere
-
Met ingebouwde elektromotor
8467.21.00
Boormachines van alle soorten
8467.21.00.10
Rotary, battery powered
8467.21.00.80
Other rotary
8467.21.00.90
Andere
8467.22.00
Zagen
8467.22.00.20
Chain saws
8467.22.00.30
Reciprocating and jig saws, including saber saws
8467.22.00.40
Circular saws
8467.22.00.90
Andere
8467.29.00
Ander
-
Grinders, polishers and other sanders:
8467.29.00.11
Angle grinders, polishers or sanders
8467.29.00.12
Orbital and straight-line sanders
8467.29.00.19
Andere
8467.29.00.20
Screwdrivers, nut runners and impact wrenches
8467.29.00.30
Routers
8467.29.00.40
Hedge trimmers
8467.29.00.50
Grass and weed trimmers (edgers)
8467.29.00.90
Andere
-
Ander gereedschap
8467.81.00
Kettingzagen
8467.89.00
Ander
8467.89.00.20
Gasoline powered grass and weed trimmers and brush cutters
8467.89.00.30
Other, designed for use in agriculture or horticulture
8467.89.00.90
Andere
-
Delen
8467.91.00
Van kettingzagen
8467.92.00
Van pneumatisch gereedschap
8467.99.00
Andere
8468
Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook indien geschikt voor het snijden, andere dan die bedoeld bij post 8515; machines en toestellen voor het oppervlakteharden, werkend met gas
8468.10.00
Handbranders
8468.20.00
Andere machines en toestellen, werkend met gas
8468.80.00
Andere machines en toestellen
8468.90.00
Delen
8470
Rekenmachines en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties; boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor de afgifte van kaartjes en dergelijke machines, met rekenmechanisme; kasregisters
8470.10.00
Elektronische rekenmachines die zonder externe elektrische energiebron kunnen functioneren en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties
-
Andere elektronische rekenmachines
8470.21.00
Schrijvende
8470.29.00
Andere
8470.30.00
Andere rekenmachines
8470.50.00
Kasregisters
8470.50.00.10
Point-of-sale terminals
8470.50.00.90
Andere
8470.90.00
Andere
8470.90.00.10
Postage-franking machines
8470.90.00.20
Ticket-issuing machines
8470.90.00.90
Andere
8471
Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen
8471.30.00
Draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm
-
Andere automatische gegevensverwerkende machines
8471.41.00
Bevattende in dezelfde behuizing ten minste een centrale verwerkingseenheid en, al dan niet gecombineerd, een invoer- en uitvoereenheid
8471.41.00.10
With cathode-ray tubes (CRT)
8471.41.00.90
Andere
8471.49.00
Andere, aangeboden in de vorm van systemen
8471.49.00.10
With cathode-ray tubes (CRT)
8471.49.00.90
Andere
8471.50.00
Verwerkingseenheden, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 8471 41 en 8471 49, die in dezelfde behuizing een of twee van de volgende soorten eenheden mogen bevatten: geheugeneenheden, invoereenheden en uitvoereenheden
8471.50.00.10
With cathode-ray tubes (CRT)
8471.50.00.90
Andere
8471.60.00
Invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden bevatten
8471.60.00.10
Combined input/output units
8471.60.00.20
Optical scanners and magnetic ink recognition devices
8471.60.00.30
Magnetic media entry devices
8471.60.00.40
Card readers, badge readers and paper tape readers
8471.60.00.50
Keyboards
8471.60.00.60
Output devices
8471.60.00.90
Andere
8471.70.00
Geheugeneenheden
-
Magnetic disc drives:
8471.70.00.12
For flexible (floppy) magnetic disks
8471.70.00.13
For hard magnetic disks
8471.70.00.19
Andere
8471.70.00.90
Andere
8471.80.00
Andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines
8471.80.10.00
Control or adapter units
-
Andere
8471.80.91.00
Units suitable for physical incorporation into automatic data processing machines or units thereof
8471.80.99.00
Andere
8471.90.00
Andere
8472
Andere kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld hectografen en stencilmachines, adresseermachines, machines voor het automatisch afleveren van bankbiljetten, machines voor het sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potloodslijpmachines, perforeermachines en hechtmachines)
8472.10.00
Duplicators
8472.30.00
Machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enveloppe steken of het van een adresband voorzien van poststukken, machines voor het openen, het sluiten of het verzegelen van correspondentie en machines voor het aanbrengen of het stempelen van postzegels
8472.90.00
Andere
8472.90.00.10
Automatic teller machines, including automatic banknote dispensers
8472.90.00.20
Coin or currency handling machines
8472.90.00.90
Andere
8473
Delen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en dergelijke) waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen bedoeld bij de posten 8470 tot en met 8472
-
Delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8470
8473.21.00
Van de elektronische rekenmachines bedoeld bij de onderverdelingen 8470 10, 8470 21 en 8470 29
8473.29.00
Andere
8473.30.00
Delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8471
8473.30.20.00
Printed circuit assemblies
8473.30.30.00
Parts and accessories of printed circuit assemblies, including face plates and lock latches
8473.30.90.00
Andere
8473.40.00
Delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8472
8473.50.00
Delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor gebruik met de machines bedoeld bij twee of meer van de posten 8470 tot en met 8472
8473.50.10.00
Printed circuit assemblies
8473.50.20.00
Parts and accessories of printed circuit assemblies, including face plates and lock latches
8473.50.90.00
Andere
8474
Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen (poeders en pasta's daaronder begrepen); machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand
8474.10.00
Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden of het wassen
8474.10.00.10
Portable
8474.10.00.90
Andere
8474.20.00
Machines en toestellen voor het breken, het malen of het verpulveren
8474.20.00.20
Portable
8474.20.00.90
Andere
-
Machines en toestellen voor het mengen of het kneden
8474.31.00
Betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel
8474.31.00.10
Stationary
8474.31.00.20
Portable
8474.32.00
Machines voor het mengen van minerale stoffen met bitumen
8474.39.00
Andere
8474.80.00
Andere machines en toestellen
8474.80.00.30
For agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products, in powder or paste form
8474.80.00.90
Andere
8474.90.00
Delen
8474.90.00.10
Of sorting, screening, separating or washing machines
8474.90.00.20
Of crushing or grinding machines
8474.90.00.30
Of mixing or kneading machines
8474.90.00.90
Andere
8475
Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk
8475.10.00
Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas
-
Machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk
8475.21.00
Machines voor het vervaardigen van optische vezels en van onafgewerkte vormen ("ébauches") daarvan
8475.29.00
Andere
8475.90.00
Delen
8476
Verkoopautomaten (bijvoorbeeld voor postzegels, voor sigaretten, voor levensmiddelen, voor dranken), geldwisselapparaten daaronder begrepen
-
Verkoopautomaten voor dranken
8476.21.00
Voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen
8476.21.10.00
For vending in-cup hot beverages, with no more than three selections
8476.21.90.00
Andere
8476.29.00
Andere
-
Andere machines
8476.81.00
Voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen
8476.81.10.00
For vending French fried potatoes or chicken nuggets
8476.81.90.00
Andere
8476.89.00
Andere
8476.90.00
Delen
8477
Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk
8477.10.00
Spuitgietmachines
8477.10.00.10
For injection-moulding rubber
8477.10.00.20
For injection-moulding plastics
8477.20.00
Strengpersen (extrudeerpersen)
8477.30.00
Blaasvormmachines
8477.40.00
Vacuümvormmachines en andere thermovormmachines
-
Other machinery for moulding or otherwise forming:
8477.51.00
Machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van een nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het vervaardigen van binnenbanden
8477.59.00
Andere
8477.80.00
Andere machines en toestellen
8477.90.00
Delen
8477.90.10.00
Base, bed, platen, clamp cylinder, ram and injection castings, weldments and fabrications
8477.90.20.00
Barrel screws
8477.90.20.20
For extruders
8477.90.20.90
Andere
8477.90.30.00
Hydraulic assemblies consisting of at least two of the following: manifold, valves, pump or oil cooler
8477.90.90.00
Andere
8477.90.90.10
For injection moulding machines
8477.90.90.20
For extruders
8477.90.90.30
For blow moulding machines
8477.90.90.40
For machines for forming pneumatic tires
8477.90.90.90
Andere
8478
Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk
8478.10.00
Machines en toestellen
8478.90.00
Delen
8479
Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk
8479.10.00
Machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare werken, van bouwwerken en van dergelijke werken
8479.10.00.10
Concrete spreaders, pavers, finishers, profilers or finegraders
8479.10.00.20
Bituminous spreaders, pavers, finishers, profilers or finegraders
8479.10.00.90
Andere
8479.20.00
Machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden van dierlijke olie of vet of van plantaardige of microbiële vette olie of vet
8479.30.00
Persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van hout of van andere houtachtige stoffen, alsmede andere machines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk
8479.40.00
Machines voor het vervaardigen van touw en kabel
8479.50.00
Industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen
8479.50.00.10
For automotive assembly lines
8479.50.00.90
Andere
8479.60.00
Toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van verdamping
-
Loopbruggen voor passagiers
8479.71.00
Van de soort gebruikt op luchthavens
8479.79.00
Andere
-
Andere machines en toestellen
8479.81.00
Voor de behandeling van metaal, wikkelmachines voor het vervaardigen van elektrische spoelen daaronder begrepen
8479.82.00
Voor het mengen, het kneden, het breken, het malen, het ziften, het homogeniseren, het emulgeren of het roeren
8479.82.00.10
Mixing, kneading or stirring machines
8479.82.00.90
Andere
8479.83.00
Koude isostatische persen
8479.89.00
Andere
8479.89.10.00
Aircraft ground use continuous flow jet engine start units; Artificial fog or smoke generators; Automatic loaders for small arms ammunition; Automotive relay assembly lines; Box dumpers for use with fresh fruit or fresh vegetables; Cathode assembly systems; Coating plant with thermal waste gas purification plant; Coin control devices, of iron or steel, for apparatus, other than telephones, which vends merchandise, services or tickets; Condenser tube cleaning systems; Double-sided printed circuit board coating systems; Dry solder mask processing lines for printed circuit board production; Fishing tools or well fracturing machines and appliances to be employed in the exploration, discovery, development, maintenance, testing, depletion or production of oil or natural gas wells or for use in drilling machinery to be employed in the exploration, discovery, development or operation of potash or rock salt deposits; Horizontal solder levelling systems for printed circuit board production; Initial fluid filling machines for automobiles; Laboratory jet dyeing machines; Liquid solder mask coater processing lines for printed circuit board production; Low volume needle or taper nozzle fluid dispensers; Machinery to be employed in the manufacture of pharmaceutical goods; Machines to be employed in the manufacture of slide fasteners, tooth brushes or Venetian blinds; Machines for use by printers, lithographers, bookbinders, paper or foil converters, manufacturers of stereotypes, electrotypes or printing plates or rolls, or by manufacturers of articles made from paper, paperboard or foil; Multilayer registration systems for printed circuit board production; On-line capsule inspection systems; Pipe scraping systems for cleaning; Powder presses for X-ray diffraction samples; Printed circuit board conveyorized washing and drying machines; Railcar door openers or pullers; Rider type scrubbers or polishers; Scallop attachment machines; Shot shell cartridge loaders; Tape embossing machines; Textile or plastic separator systems for footwear manufacture; Tin strip etch lines for printed circuit board production; Trailer mounted jet air start units; Ultrasonic cleaners excluding those for washing cases
8479.89.20.00
Carpet sweepers; Electric motor driven household air humidifiers or air dehumidifiers, excluding appliances of heading 84.15 or 84.24; Munition cartridge loaders, excluding shot shell cartridge loaders and automatic loaders for small arms ammunition
-
Electric motor driven household air humidifiers or air dehumidifiers, excluding appliances of heading 84.15 or 84.24:
8479.89.20.21
Humidifiers
8479.89.20.22
Dehumidifiers
8479.89.20.90
Andere
8479.89.30.00
Machinery to be employed in the manufacture of fertilizers from fish or fish waste; Mechanical devices for the control of the composition of sterilizing or cleaning solutions used in the food or beverage industries or in hospitals
-
Trash compactors:
8479.89.41.00
Industrial solid waste compactors; Waste or refuse compactors, electrically powered, utilized on aircraft, trains, ships or buses, capable of crushing bottles and other in-transit waste
8479.89.49.00
Andere
8479.89.90.00
Andere
8479.89.90.10
For the production of petroleum or gas
8479.89.90.20
For motor vehicle maintenance
8479.89.90.90
Andere
8479.90.00
Delen
-
Of the goods of tariff item No. 8479.89.41 or 8479.89.49:
8479.90.11.00
Frame assemblies incorporating at least two of the following: baseplate, side frames, power screws or front plates
8479.90.12.00
Ram assemblies incorporating a ram wrapper or ram cover
8479.90.13.00
Container assemblies incorporating at least two of the following: container bottom, container wrapper, slide track or container front
8479.90.14.00
Cabinets or cases
8479.90.19.00
Andere
8479.90.90.00
Andere
8479.90.90.10
Of industrial robots
8479.90.90.20
Of machinery for public works, building or the like
8479.90.90.30
Of presses for the manufacture of particle board or fibre building board of wood or other ligneous materials and other machinery for treating wood or cork
8479.90.90.40
Of machines or mechanical appliances for treating metal
8479.90.90.90
Andere
8480
Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof
8480.10.00
Vormkasten voor gieterijen
8480.20.00
Modelplaten voor gietvormen
8480.30.00
Modellen voor gietvormen
-
Moulds for metal or metal carbides:
8480.41.00
Voor het spuitgieten of het persgieten
8480.49.00
Andere
8480.50.00
Vormen voor glas
8480.60.00
Vormen voor minerale stoffen
8480.60.00.10
For concrete or clay products
8480.60.00.90
Andere
-
Moulds for rubber or plastics:
8480.71.00
Voor het spuitgieten of het persgieten
8480.71.00.60
Injection type
8480.71.00.70
Compression type
8480.79.00
Andere
8481
Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen
8481.10.00
Reduceerventielen
8481.10.00.40
Pneumatic-fluid power type
8481.10.00.90
Andere
8481.20.00
Kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging
-
Oleohydraulic valves, directional control:
8481.20.00.11
Manual
8481.20.00.12
Solenoid
8481.20.00.19
Andere
8481.20.00.20
Oleohydraulic valves, flow control
8481.20.00.30
Other oleohydraulic valves
8481.20.00.31
Pneumatic valves, directional control:
8481.20.00.41
Solenoid
8481.20.00.49
Andere
8481.20.00.50
Other pneumatic valves
8481.30.00
Terugslagkleppen
-
Hand operated or hand activated (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.30.00.11
Of iron
8481.30.00.12
Of steel
8481.30.00.19
Andere
8481.30.00.90
Andere
8481.40.00
Overloopkleppen en veiligheidskleppen
8481.40.00.10
Blow-out preventers, for oil or natural gas wells
8481.40.00.11
Andere
8481.40.00.91
Hand operated or hand activated (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves)
8481.40.00.92
Other, hydraulically controlled
8481.40.00.93
Other, pneumatically controlled
8481.40.00.99
Andere
8481.80.00
Andere artikelen
-
Hand operated or hand activated, of iron (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.80.00.21
Gate
8481.80.00.24
Butterfly
8481.80.00.26
Ball
8481.80.00.27
Plug
8481.80.00.29
Andere
8481.80.00.30
Hand operated or hand activated, of steel (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.80.00.31
Gate
8481.80.00.33
Globe
8481.80.00.34
Butterfly
8481.80.00.35
Needle
8481.80.00.36
Ball
8481.80.00.37
Plug
8481.80.00.39
Andere
8481.80.00.40
Hand operated or hand activated, of brass or bronze, forged (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.80.00.41
Gate
8481.80.00.46
Ball
8481.80.00.49
Andere
8481.80.00.50
Hand operated or hand activated, of brass or bronze, cast (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.80.00.56
Ball
8481.80.00.59
Andere
8481.80.00.60
Hand operated or hand activated, other (excluding multiple gear, pulley or chain valves and connective couplings equipped with valves):
8481.80.00.61
Gate
8481.80.00.64
Butterfly
8481.80.00.66
Ball
8481.80.00.69
Andere
8481.80.00.70
Faucets and flush valves:
8481.80.00.71
Faucets, plated, single control
8481.80.00.72
Faucets, plated, dual control
8481.80.00.79
Andere
8481.80.00.80
Other, electrically, electro-hydraulically or pneumatically controlled:
8481.80.00.81
Control valves, designed for proportional operation by a signal from a control device, electrically or electro-hydraulically controlled
8481.80.00.82
Other, electrically or electro-hydraulically controlled
8481.80.00.83
Control valves, designed for proportional operation by a signal from a control device, pneumatically controlled
8481.80.00.84
Other, pneumatically controlled
8481.80.00.85
Andere
8481.80.00.91
Solenoid valves
8481.80.00.93
Regulator valves, self-operating, for controlling variables such as temperature, pressure, flow and liquid level
8481.80.00.94
Other, hydraulically controlled
8481.80.00.95
Other, thermostatically controlled
8481.80.00.99
Andere
8481.90.00
Delen
8481.90.00.10
Of hand operated or check appliances
8481.90.00.20
Of valves, for oleohydraulic or pneumatic transmissions
8481.90.00.90
Andere
8482
Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers
8482.10.00
Kogellagers
-
Angular contact type:
8482.10.00.21
Flanged wheel hub bearing units
8482.10.00.29
Andere
8482.10.00.30
Double row, radial type
8482.10.00.31
Single row, radial type, having an external diameter of:
8482.10.00.51
Not exceeding 52 mm
8482.10.00.52
Exceeding 52 mm but not exceeding 100 mm
8482.10.00.53
Exceeding 100 mm
8482.10.00.90
Andere
8482.20.00
Kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische rollen daaronder begrepen
-
Cup and cone assemblies, entered as a set:
8482.20.00.11
Flanged wheel hub units
8482.20.00.12
Other wheel hub units
8482.20.00.13
With cups having an outside diameter not exceeding 102 mm
8482.20.00.14
With cups having an outside diameter exceeding 102 mm
8482.20.00.15
Other cone assemblies, entered separately:
8482.20.00.21
For cups having an outside diameter not exceeding 102 mm
8482.20.00.22
For cups having an outside diameter exceeding 102 mm
8482.30.00
Tonlagers
8482.30.00.10
Single row
8482.30.00.20
Double row
8482.30.00.90
Andere
8482.40.00
Naaldlagers, samenstellingen van kooien en naaldrollen daaronder begrepen
8482.50.00
Cilinderlagers, samenstellingen van kooien en rollen daaronder begrepen
8482.50.00.10
Single row
8482.50.00.90
Andere
8482.80.00
Andere, gecombineerde lagers daaronder begrepen
-
Delen
8482.91.00
Kogels, rollen, naalden en dergelijke
8482.91.00.10
Balls
8482.91.00.90
Andere
8482.99.00
Andere
8482.99.10.00
Inner or outer races or rings
8482.99.90.00
Andere
8482.99.90.20
Of tapered roller bearings
8482.99.90.40
Of other cylindrical roller bearings
8482.99.90.90
Andere
8483
Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; versnellingsbakken en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen)
8483.10.00
Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken
-
Transmission shafts, excluding cam shafts and main shafts or driving shafts, for use with the tractors of heading 87.01 powered by an internal combustion engine, excluding road tractors for semi-trailers and log skidders:
8483.10.00.11
Crank-shafts
8483.10.00.19
Andere
8483.10.00.20
Andere
8483.10.00.91
Cam shafts and crank shafts, designed for use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston engines or rotary engines of vehicles of Chapter 87
8483.10.00.93
Other, for vehicles of Chapter 87
8483.10.00.98
Other cam shafts and crank shafts
8483.10.00.99
Andere
8483.20.00
Kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers
8483.20.00.10
Incorporating ball bearings
8483.20.00.20
Incorporating roller bearings
8483.30.00
Kussenblokken, andere dan die voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers; lagerschalen
-
Bearing housings:
8483.30.00.12
Ball or roller bearing type
8483.30.00.19
Andere
8483.30.00.20
Plain shaft bearing:
8483.30.00.22
Spherical without housing
8483.30.00.24
Motor vehicle crankshaft without housing
8483.30.00.28
Other, with housing
8483.30.00.29
Andere
8483.40.00
Getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen; kogellager- en rollagerassen; versnellingsbakken en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen)
8483.40.00.10
For use in the manufacture of machinery or equipment; Gear boxes for high pressure cleaning applications or for fine grinding mills; Gears and reducers, for paper towel manufacturing lines; Gears for cigar, cigarette or tobacco packaging machines; Gears for marine transmissions; To be employed in the production of metallurgical coke, iron and steel; Variable speed drives, to be employed in the brewing industry
8483.40.00.11
Gear boxes and other speed changers:
8483.40.00.21
Fixed ratio speed changers, each ratio of which is selected by manual manipulation
8483.40.00.22
Multiple and variable ratio speed changers, each ratio of which is selected by manual manipulation
8483.40.00.23
Torque converters
8483.40.00.29
Andere
8483.40.00.30
Ball screws
8483.40.00.90
Andere
8483.50.00
Vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen)
8483.50.00.10
Flywheels
8483.50.00.90
Andere
8483.60.00
Koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen daaronder begrepen)
8483.60.00.10
Universal joints
8483.60.00.90
Andere
8483.90.00
Afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen; delen
8483.90.00.10
Chain sprockets and parts thereof
8483.90.00.20
Ball nut assemblies, "J" balls and ball screw assemblies, for fueling machines for nuclear energy; Toothed wheels; For use in the manufacture of the goods of this heading; Of transmission shafts and cranks, including cam shafts and crank shafts
8483.90.00.30
Of gears and gearing, gear boxes and other speed changers
8483.90.00.40
Of other transmission elements, presented separately, ball or roller screws, flywheels and pulleys
8483.90.00.50
Of clutches and shaft couplings, including universal joints
8483.90.00.90
Andere
8484
Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen
8484.10.00
Metalloplastische pakking
8484.20.00
Mechanische afdichtingen
8484.90.00
Andere
8485
Machines voor additieve productie
8485.10.00
Door het afzetten van metaal
8485.20.00
Door het afzetten van kunststof of rubber
8485.30.00
Door het afzetten van gips, cement, keramische materialen of glas
8485.80.00
Andere
8485.90.00
Delen
8485.90.10.00
Bed, base, table, column, cradle, frame, bolster, crown, slide, rod, tailstock and headstock castings, weldments or fabrications
8485.90.20.00
Base, bed, platen, clamp cylinder, ram and injection castings, weldments and fabrications
8485.90.30.00
Barrel screws
8485.90.40.00
Hydraulic assemblies consisting of at least two of the following: manifold, valves, pump or oil cooler
8485.90.90.00
Andere
8486
Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal, van elektronische geïntegreerde schakelingen of van platte beeldschermen; machines en apparaten bedoeld bij aantekening 11, onder c), op dit hoofdstuk; delen en toebehoren
8486.10.00
Machines en apparaten voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal
8486.20.00
Machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal of van elektronische geïntegreerde schakelingen
8486.30.00
Machines en apparaten voor de vervaardiging van platte beeldschermen
8486.40.00
Machines en apparaten bedoeld bij aantekening 11, onder c), op dit hoofdstuk
8486.90.00
Delen en toebehoren
8487
Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen
8487.10.00
Scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven
8487.90.00
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?